4-11 kwietnia

4-11 kwietnia

Sobota, 3.IV. Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

20:00- Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela, 4.IV.- Niedziela Zmartwychwstania

7:00 – Rezurekcja – Za Parafian i Dobrodziejów

9:30- W intencji dusz czyśćcowych poszukujących pomocy duchowej

10: 30- O Boże błogosł. dla Weroniki z okazji 16 urodzin

11:30- ++ Aniela i Alfons Kohnke

12:30- +Marcin Szysz w 1 rocz. odejścia do Pana

14:00- (ks.Stefan) ++ks. Józef Furman i ks. Józef Kornaga

19:00- ………………………………………………

Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia 

8:30- Za Parafian i Dobrodziejów

9:30- O łaskę zdrowia dla Emilki  z Polski z okazji urodzin – babcia

10:30-Aniela i Michał Cozac oraz Tadeusz, Eugenia i Bronisław Molińscy

11:30- +Erena Paul

12:30- ++ Marian i zmarli z rodziny Błach, Tarabasz, Piętak i Potrzeszcz    

19:00- + Edward Kruk 

Wtorek, 6 kwietnia

19:00- + Zofia Krzywańska                              – przyjaciółka

Środa, 7 kwietnia

19:00-  ++ Sabina i Stanisław Wasiewski i Lucjan Siulka

Czwartek, 8 kwietnia

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marka                                                                       – przyjaciele

Piątek, 9 kwietnia

9:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy

19:00-O Boże błogosławieństswo i opiekę Matki Bożej dla Anny w podróży i pobycie za granicą

Sobota, 10 kwietnia

8:30- ++ Za zmarłych rodziców: Ignacy i Wacława Rybak

18:00- ++ Kazimierz, Marianna i Mieczysław Kiźlin i zmarli z rodziny

18:00- + Irena Rudy                                                    – rodzina

CODZIENNIE NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ALBO W KOŚCIELE PRZED LITURGIĄ, ALBO W DOMU PRYWATNIE. ZAPRASZAMY DO MODLITWY.

Niedziela, 11 kwietnia – Niedz. Miłosierdzia Bożego

8:30 – Bogu wiadomych intencjach

9:30-+ Krystyna Wolny                              – Grupa Różańcowa

10: 30- Za Radio Maryja, TV Trwam i Ojczyznę

11:30- + Michał Szary                                             – przyjaciele

12:30- ++ Elżbieta Skałka (2 rocz) oraz Aleksandra i Józef Majewscy

15: 00- Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

19:00- ++ Jacek Kuczaj i Rozalia Hadała

Poniedziałek, 12 kwietnia       

19:00- W intencji dzieci przygotowującej się do I Komunii św.

19:00- O opiekę Matki Bożej i bł. Boże dla Kubusia z okazji 5 urodzin

Wtorek, 13 kwietnia

19:00- O Boże bł. dla Eveliny, Dominika, Emilii i Julii                                                                                                                 – babcia

19:00 – + Stanisław Borzęcki zmarły w Polsce                    – córka

Środa, 14 kwietnia

19:00- + Sławomir Sarna (1 rocz)                – brat z rodziną

19:00-  O zdrowie dla Pawła i Aleksandry

Czwartek, 15 kwietnia

19:00- ++ Szczepan Krupa i zmarli z rodziny

19:00-+ Jarosław

Piątek, 16 kwietnia

9:00- ++ Antoni Kaczkowski i zmarli z rodziny Kaczkowski i Sujata

19:00- + Kazimierz Burghardt                        – córka z rodziną

Sobota, 17 kwietnia

8:30- O Boże bł. dla Marty i Ryszarda w 30 rocz. małżeństwa

18:00-+ Janusz Wysocki

18:00-+ Paweł Różycki                                                   – córka

Niedziela, 18 kwietnia -III niedziela Wielkanocna

8:30 –++ Artur i Ryszard Fugiel                    – córka z rodziną

9:30- …………………………………….

10: 30-+ Janusz Wysocki                            – żona z rodziną

11:30- ……………………………………

12:30- W intencji ofiar Katynia                        – SPK#18

19:00-++ Janina, Eugeniusz, Jan, Józef i Maria Korbacz  – rodzina

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

                           4 kwietnia, 2021

Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4;  J 20,1-9

Ref: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

„Chrystus zmartwychwstał. Co ty na to?”. Takie słowa wypowiedział jeden z kaznodziejów w Wielkanocny Poranek. Wydarzenie to jest tak niezwykłe, że przerasta naszą wyobraźnię. Tamten niedzielny poranek sprzed prawie dwóch tysięcy lat to najważniejszy dzień w historii ludzkości. A co my na to? Chociaż nie widzieliśmy pustego grobu, wierzymy, że „umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca”… Nasza wiara opiera się na świadectwie ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego, którzy „z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu” – jak wyznaje św. Piotr w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Ci, którzy „pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem”, ujrzeli pusty grób, w pierwszej chwili zapewne też nie mogli uwierzyć. Maria Magdalena przestraszyła się, kiedy zobaczyła, że grób, w którym złożono ciało Jezusa, jest otwarty, a ciało Mistrza znikło. Ewangelista nie informuje, co po wejściu do grobu pomyślał Piotr. Jan natomiast uwierzył, że jego Mistrz, Jezus z Nazaretu, jest tym, za którego się podawał: Mesjaszem, Synem Boga, Zbawicielem świata. Nasze grzechy zostały zgładzone. Po śmierci nie czeka nas kara, ale wieczne szczęście…

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

11 kwietnia, 2021

Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31

Ref: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Każdy człowiek, którego interesuje postać Chrystusa, powinien często zatrzymywać się nad tymi scenami Ewangelii, w których opisane są spotkania z Mistrzem z Nazaretu. Można wówczas zauważyć, jakie uczucia żywili ludzie wobec Niego. Da się to wyczytać z ich słów, postawy, reakcji. Można się dowiedzieć, dlaczego płaczą, dlaczego się radują, dlaczego się dziwią czy odchodzą. Spróbujmy dziś przez chwilę zatrzymać się nad tym wyjątkowym spotkaniem Tomasza ze zmartwychwstałym Chrystusem. Apostoł, jeden z Dwunastu, wystawiony na próbę. W Wielką Niedzielę cała dziesiątka spotkała Mistrza — brakowało tylko Tomasza. Gdy przybył, opowiedzieli mu wszystko szczegółowo. Przypomnieli zapowiedź Chrystusa o zmartwychwstaniu. Tomasz nie uwierzył ani Apostołom — swym kolegom, ani proroctwu Chrystusa. Postawił warunek:, „Jeżeli nie włożę palca w miejsce gwoździ /…/, nie uwierzę”.Osiem dni kwestionował świadectwo Apostołów. Jeden z pierwszych biskupów przez osiem dni nie wierzył. Widział tyle cudów. Wspominał spór z Chrystusem przed wskrzeszeniem Łazarza, kiedy to nie chciałby wracali do Betanii. Wspominał długą dyskusję przy stole w Wielki Czwartek, kiedy na tajemnicze zdanie Pana Jezusa: „Znacie drogę, dokąd Ja idę” /J 14, 4/, otwarcie protestował: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” /J 14, 5/. Po ośmiu dniach minął czas próby. Nadszedł moment spotkania. Tomasz wita Jezusa słowami: „Pan mój i Bóg mój!”. Najpiękniejsze wyznanie, jakie zanotowały Ewangelie. Wyznanie Bóstwa Chrystusa. To spotkanie stało się przełomowym momentem w życiu Apostoła.

Wszelkich łask i błogosławieństwa od Zmartwych­wstałego dla Parafian i Gości życzą kapłani:

Ks. Adam Bobola, SChr – proboszcz

Ks. Marcin Dziliński, SChr – wikariusz

Ks. Stefan Ganowicz – „calgaryjski” emeryt

LEKTORZY –3-4 kwietnia

18:00 –  M. Kaczan, M. Sapielak, S. Salome

7:00- J. Bogusławski

9:30 – R. Przybylski

10:30- M. Sobczak

11:30 – R. Kohnke

12:30- J. Pajewski

14:00- D. Topor

19:00 – W. Grabowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kończąc Nowennę, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 12:30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Adorację zakończymy o godzinie 15:00 odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Akt zawierzenia. Z dobrze odprawioną spo­wie­dzią i Komunią św. przyjętą w tym dniu, związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”. „W tej godzinie – obiecuje Pan Jezus – nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę Moją”.

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $5,205.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku (po godz. 18:00) na sobotę wieczór i niedzielę oraz na Uroczystości i Święta. Bardzo prosimy również dokonywać rejestracji raz na dwa tygodnie, aby pozostali parafianie mogli skorzystać. 

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

· -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

· -prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu komórkowego lub domowego

· -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy!

DUCHOWA ADOPCJA. Podziękowanie.

W czwartek, 25 marca, Uroczyste Przyrzecznie codziennej modlitwy przez 9 miesięcy w intencji tych zagrożonych dzieci, złożyło ponad 50 osób. Niech Dobry Bóg, Dawca i Pan życia, obdarzy szczególnym błogosławieństwem osoby podejmujące Duchową Adopcję i wszystkich, którzy stają w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech Matka Najświętsza otacza szczególną opieką.               

         

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES MODEL CODE OF CONDUCT

Każdy, kto jest zaanga­żowany w działalność przy parafii lub zajmuje stanowisko w parafii, w tym: wszyscy duchowni, pracownicy, członkowie Rady Parafialnej, Rady Finansowej, wszyscy, którzy pracują z nieletnimi, osobami niepełnosprawnymi i wymaga­jącymi specjalnej troski, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich posług, nawet, jeśli ich posługa nie obejmuje nieletnich, zobowiązani są do wypełnienia tego formularza. Koordynatorem dla naszej parafii jest pani Jolanta Krysiak email: jolanta.krysiak@queenpol.org https:// www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.htm

Biblioteka będzie zamknięta w wielkanocny weekend.

Biblioteka będzie zamknięta w wielkanocny weekend

ŻYCZENIA od S.P.K. KOŁA # 18 W CALGARY 

W imieniu całego Za­rzą­du oraz własnym, przekazuję serdeczne życzenia świąteczne, radości i wszelkich łask Zmartwychwsta­łego Jezusa Chrystu­sa Księżom, Siostrom zakonnym, członkom Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, Seniorom, Rycerzom Kolumba, nauczycielom i studentom Polskiej Szkoły w Calgary, Harcerkom i Harcerzom, Koleżankom i Kolegom kombatantom, członkom naszego Koła wraz z Rodzinami, całej Polonii, życzę pogody ducha i miłości. Życzę zdrowia i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz szybkiego powrotu do normalności. Zbigniew Starczyk – Prezes  Koła

Zespół MAZOVIA Polish Song and Dance Association życzy wszystkim Parafianom, aby Zmartwychwstały Chrys­tus napełnił Wasze serca pokojem i miłością, niech podwoi siły w poko­nywaniu życiowych trud­noś­ci, wzmocni wiarę w ludzi, obudzi radość do życia i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Spokojnych pełnych zadumy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Zespół Pieśni i Tańca POLANIE życzy wszystkim Księżom, Siostrom Zakonnym i Parafianom­

zdrowych i Radosnych Świąt Wielkiej Nocy.Niech Zmartwych­wstały Jezus, który niesie odrodzenie, napełni wszystkich pokojem i wiarą.Niech da siłę w pokonywaniu trud­ności i zasieje wiosnę w naszych sercach.Życzymy, abyśmy już niedłu­go mogli spotykać się w gronie przyjaciół i rodziny,a przytłaczająca nas pandemia stała się tylko wspomnieniem. Wesolego Alleluja!

PRACA

Cal-Res Coatings firma działająca w Calgary od 25 lat zatrudni od zaraz malarzy z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, gwarantowane zatrudnienie przez cały rok. Dla osób posiadających doświadczenie w specjalnych projektach bonusy.  Kontakt telefoniczny; Claudio Manager 403-835-4817 projekty specjalne (język angielski) Bob Production Manager 403-312-5388  repaint, nowe obiekty kondominia, nowe budynki apartamentowe (jezyk polski) Adam Production Manager  404-354-0248 repaint, obiekty komercyjne (jezyk polski, angielski) (8x)