16-23 maja

16-23 maja

Sobota, 15 maja

18:00- + Zofia Izienicka

18:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Heleny Grochowskiej

Niedziela, 16maja–Urocz.Wniebowstąpienia Pańskiego

8:30 – + Maria Krzysiak                              –siostra z rodziną

9:30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wnuczki                                                                           – babcia

10:30- O zdrowie i Boże błogosław. dla Bonifacego – A. Kułach                                         

11:30- ++ Jan, Maria, Jan, Leon, Katarzyna, Józef i Maria oraz dusze w czyśćcu cierpiące   

12:30- W intencji poległych w bitwie pod Monte Cassino – SPK #18

19:00- +Helena Jędras                                         – rodz. Krygiel

OSTATNIA NIEDZIELA Z „ROZSZERZONYM” UKŁADEM MSZY ŚWIĘTYCH. OD TEJ DATY WRACAMY DO „NORMALNEGO” NIEDZIELNEGO HARMONO­GRAMU:  8:30;  10:30;  12:30  i  19:00

Poniedziałek, 17 maja

19:00-++ Bronisława, Antonina i Stanisław

19:00- W intencji Kapłanów pracujących w naszej parafii i wszystkich zatroskanych o dobro duchowe Polonii w Calgary                                                                   – M. Machula

Wtorek, 18 maja

19:00- + Zuzanna Kurzydło

19:00- + Iwona Gadomski (2rocz)

Środa, 19 maja

19:00-  + Danuta Błaszczyk (1rocz)                           – rodzina

19:00- + Małgorzata Sobstel                                         – córka

Czwartek, 20 maja

19:00- + Zdzisław Mazur (8rocz)                      – żona z dziećmi

19:00- O łaski Ducha św. dla córki Beaty

Piątek, 21 maja

9:00- ++ Izabela i Leszek Midera

19:00- + Stanisława Łakomska (13 rocz)                      – córki

Sobota, 22 maja

8:30- ++ Gertruda i Stanisław Sztukowski

18:00- + Irena Rudy                                                      – rodzina

Niedziela, 23 maja – Zesłanie Ducha św.

8:30 – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Andrzeja z okazji urodzin                                       – mama

10:30- + Barbara Żaba i Jan Iskra           – córka i syn z rodziną

12:30- O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę M. Bożej dla Jakuba, Krzysztofa i Crystal oraz rodziny Sujata i Kaczkowski                                                                                   

19:00- O powrót do zdrowia dla Kasi 

Poniedziałek, 24 maja

19:00- ++Józef Tałałaj i Józef Wysocki

19:00- O światło Ducha św. w życiowych wyborach dla syna                     – ojciec

Wtorek, 25 maja

19:00- + Stanisław Bażant                                      – córka Józefa

19:00- + Izabela Glod

Środa, 26 maja

19:00-++ Bronisława i Romuald Matczak  

19:00 – O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla Przyjaciół troszczących się i modlących się za mnie            –Jasia D

Czwartek, 27 maja

19:00- ++ Irena i Artur Fugiel oraz Ryszard Karamon

Piątek, 28 maja

9:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i światło Ducha św. dla dzieci

19:00-+ Jan Superata

Sobota, 29 maja

8:30-++ Krystyna Cieńczek (2 rocz) i Monika Giżewska (19 rocz)

18:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Dominika Leszkowskiego z okazji 18 urodzin i o mądre życiowe wybory dla niego w dorosłym życiu

Niedziela, 30 maja – Uroczystość Trójcy Św.

8:30 – ++ Antoni, Wiesław i Helena Hryszko

10:30-++ Anna i Józef Kotowicz oraz zmarli z rodziny Basaraba, Kotowicz i Zawłoscy   

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Angeliki, o szczęśliwe rozwiązanie, oraz o łaski Ducha św. dla Markusa i Patryka

19:00- W intencji kandydatów do bierzmowania i rodzin     

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

16 maja, 2021

Dz 1,1-11; Ef 4,1-13; Mk 16,15-20

Ref: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Niebo to pełnia przyjaźni z Bogiem. Niebo już dziś jest pośród nas, jeśli tylko żyjemy w przyjaźni z Chrystusem. Dlaczego Ewangelista tylko jednym zdaniem mówi o Wniebowstąpieniu, skoro jest to jedna z najdonioślejszych tajemnic naszej wiary? Być może nie potrafił wyrazić tego, co wtedy się wydarzyło. Wniebowstąpienie jest zbyt niewysłowione, wymyka się ludzkim zdolnościom definiowania. Możemy też ulec wrażeniu, że Jezus po prostu uciekł z tego świata, w którym trzeba wyganiać demony, ciągle szukać języka porozumienia, narażać się każdego dnia na trudne sytuacje, ciągle uważać, by nie zatruć się toksycznymi relacjami i nieustannie kłaść ręce na chore miejsca egzystencji. Może miał tego dość i wytrzymawszy 33 lata, mając za sobą proces z artykułu o bluźnierstwo oraz hańbiącą śmierć, wymknął się do rozkoszy nieba, zostawiając nas na pastwę krzywdzących pomysłów, których sami jesteśmy autorami? Nie, to nie była ucieczka, ale przetarcie szlaku, otworzenie nowych możliwości! Bóg nie zainwestował w rekonstrukcję raju na skalanej ekologicznie ziemi, ale otworzył drogę do Nowej Ziemi i Nowego Nieba. Jezus, wstąpiwszy do nieba, nie zrzucił skóry człowieka z traumatycznym grymasem i politowaniem, ale podniósł ludzką naturę tam, dokąd nie sięgają ani nasze aspiracje, ani nawet nasza wyobraźnia. Jezus mówił niewiele o niebie nie, dlatego, że jest ono iluzją, ale dlatego, że nie da się go wyrazić. Powierzamy się jego zapewnieniom o dostępności nieba dla nas wszystkich. Wstępujemy w niebo za Nim i Jego mocą, gdy zawierzamy Jemu.
Potrzeba oczyścić słowo „niebo” od archaicznych skojarzeń. Niebo nie jest miejscem geograficznym ani astronomicznym. Mówimy, że jest na górze w tym sensie, że jest nieosiągalne dla zwykłego śmiertelnika, ale zmartwychwstały Syn Człowieczy osiągnął je i w ten sposób udostępnił dla wszystkich, którzy z Nim mają jedność. Niebo to bliskość na podobieństwo owego zasiadania po prawicy Boga Ojca. Bo cóż innego znaczy, że Jezus zasiadł po prawicy Ojca? Oznacza to najbliższą zażyłość z Bogiem Ojcem. Niebo to bliskość Oblicza Ojca wobec Oblicza Syna. Niebo to tron, czyli panowanie nad sobą, a nie nad innymi, panowanie nad tym, co trujące, i nad tym, co chore.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

23 maja, 2021

Dz 2,1–11; Ga 5, 16-25 ; J 15, 26-27; 16, 12-15

Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

W dniu Zielonych Świąt gromadzimy się, jak Apostołowie w Wieczerniku, „wszyscy razem na tym samym miejscu”. I oczyma wiary wpatrujemy się w scenę z Dziejów Apostolskich, kiedy to uczniom, trwającym na modlitwie wraz z Maryją, „ukazały się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. A kiedy powstało to całe zamieszanie, „ów szum”, Żydzi „zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku”. Oto stało się coś, „czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. A wszystko to dzięki mocy Jezusa! Od tego dnia życie uczniów radykalnie się zmienia: nie ma w nim miejsca na strach, nieufność, niepewność, ale pojawia się szczerość, odwaga, jasność. Duch Paraklet, „będzie świadczył” o Jezusie, to znaczy będzie wzmacniał naszą słabnącą wiarę, abyśmy i my mogli świadczyć o Nim wobec świata. Będzie także doprowadzał nas „do całej prawdy”, będzie kontynuował Objawienie przyniesione przez Jezusa: tak, co do przeszłości, żebyśmy zrozumieli, co Jezus powiedział i uczynił, jak i co do przyszłości. Jesteśmy pełni zmieszania, tak jak apostołowie w Wieczerniku, może wstydzimy się naszej wiary, może nie umiemy porozumieć się z tym, który nie mówi w naszym języku. Dlatego każdy z nas ma potrzebę swojego własnego zesłania Ducha Świętego, spotkania z odnawiającą i przemieniającą mocą. On jest siłą ożywczą Kościoła. Otrzymujemy go każdy na miarę swojego otwarcia na jego działanie. Duch Święty jest niezbędny w życiu chrześcijańskim: bez Niego człowiek jest właściwie duchowo martwy. Cokolwiek dokonuje się w naszym życiu wiary, dokonuje się właśnie mocą Ducha Świętego. Każda autentyczna modlitwa, akt sakramentalny, szczere wyznanie wiary, skrucha z powodu grzechu, wybuch nadprzyrodzonej radości, uważne słuchanie Słowa Bożego, natchnienie do dobrego uczynku – wszystko to jest dziełem Ducha Świętego.

LEKTORZY

16-17 maja                        22-23 maja        

18:00-J. Pajewski                        S. Teresa

8:30- J. Bogusławski                  M. Sobczak

9:30- M. Sobczak

10:30- A. Kamieniak                  M. Kaczan

11:30 – M. Domaradzki

12:30- A. Gurgul                         R. Kohke

19:00 – M. Iskra                           W. Grabowski

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $6,105.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Od środy 5 maja zostały wprowadzone dodatkowe restrykcje w Kościele. W kościele może być jednocześnie 15 osób, wliczając Siostrę zakrystiankę oraz dyżurujących oraz dwie osoby, które mają zamówioną intencję. Jest możliwość zapisania się na określoną godzinę Mszy św. niedzielnej oraz w tygodniu tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 10 osób na daną godzinę.

UWAGA: Na Mszę św. w niedziele oraz w tygodniu wpuszczane będą osoby TYLKO z REZERWACJĄ ONLINE. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej.

UWAGA: Osoby które nie zarejestrują się na Mszę świętą mogą skorzystać z ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w niedzielę od godz. 14:00 do 18:00. Na ADORACJĘ można się zapisywać co tydzień przez SYSTEM REZER­WACJI. Podczas Adoracji udzielamy Komunii Świętej o godz. 14:15; 15:15; 16:15; 17:15.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku (po godz. 18:00) na sobotę wieczór i niedzielę oraz na Uroczystości i Święta. Bardzo prosimy wpisywać się raz na trzy tygodnie, aby pozostali Parafianie mogli też skorzystać. 

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

· -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

· -prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu komórkowego lub domowego

· -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy!

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. O. PIO będzie odprawione w piątek, 21 maja, w połączeniu z Nabożeństwem majowym.

PODZIĘKOWANIE

Pragnę wyrazić Podziękowanie za 38 lat mojej posługi w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju oraz w Polonii w Calgary. Dzię­kuję przede wszystkim Panu Bogu i Królowej Polski, Królowej Pokoju, za wszelkie otrzymane łaski podczas mojego wieloletniego pobytu w Calgary. Dziękuje Księżom Chrystusowcom oraz moim współ­siostrom – Siostrom Dominikankom za życzliwą, ofiarną i owocną współpracę. Dziękuję Dyrekcji Szkoły Polskiej im. Św. Jana Pawła II i wszystkim Nauczycielom, dziękuję Organizacjom Polonijnym, Domowi Polskiemu, Rodzicom uczniów – również za  życzliwą i owocną współpracę.

Dziękuję Uczniom, za ich sumienność i systematyczne pogłębianie wiedzy religijnej, tak bardzo ważnej w kształtowaniu sumienia, wnętrza człowieka i jego stosunku do Boga oraz za poznawanie piękna Literatury polskiej i Historii Polski, bardzo bogatej w wydarzenia, zarówno radosne, jak i bolesne, Historii ukazującej, że pomimo trudności, Polacy pozostawali zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie.

 Dziękuję Radiu Maryja, za odważne i niestrudzone głoszenie Prawdy, za modlitwy i ubogacające miłością Boga i Ojczyzny – spotkania w naszej Parafii.

Dziękuję całym Rodzinom oraz osobom indywidualnym, należącym do Rycerstwa Niepokalanej – za wspólne Zebrania, za wspólne modlitwy o lepszy świat i nawrócenie grzeszników oraz dawanie świadectwa swojego życia, zgodnego z Przykazaniami Bożymi – pod opieką Niepokalanej. Można wygrać życie dzięki szczególnej więzi z Matką Bożą.

Dziękuję wszystkim Polakom, z którymi spoty­ka­łam się i współpracowałam – za życzliwość, wspólne przeżywanie Jasełek, Koncertów Charytatywnych, Akademii i innych, różnych wydarzeń.

               Bóg zapłać za te wspólnie przeżyte lata modlitwy i działalności w Polonii, a szczególnie w polskiej Parafii, która jest latarnią morską, wskazującą pewny i prawy kierunek postępowania w życiu, aby nie zatonąć w falach zagubionego świata i osiągnąć zbawienie wieczne. Bóg zapłać za wszystko – odwdzięczam się moją codzienną modlitwą i również o modlitwę proszę.

Msza św. dziękczynna za wszelkie łaski oraz w intencji Parafian będzie odprawiona w naszym kościele, w sobotę, 5 czerwca o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszam. Dodatkowa Msza św.,również w tej intencji, będzie odprawiona w niedzielę, 13 czerwca o godzinie 12:30. Serdecznie zapraszam. Niech Dobry Bóg i Królowa Polski, Patronka Emigracji, udzielają Wszystkim – potrzebnych łask do życia w wierności Bogu, wartościom chrześcijańskim, wierności Ojczyźnie, jednej z najbardziej miłowanych na świecie i przeoranej cierpieniem (św. Jan Paweł II). Szczęść Boże! Sr. Teresa, OP

RYCERZE KOLUMBA

Zapraszamy wszystkich Rycerzy Kolumba na wirtualne zebranie wyborcze w środę 19 maja o godzinie 20.00. Szczegóły przyłączania zostaną wysłane mailem do członków. — Wielki Rycerz Jan Owoc.

FUNDACJA IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY w dalszym ciągu nie może organizować zbiórek w Sali Parafialnej ze względu na restrykcje związane z COVID–19. Pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy przesłali czeki i przekazali pieniądze w ostatnim czasie. Jesteście wspaniali, dzieląc się w tak trudnych czasach z tymi, którzy potrzebują pomocy. Ośrodki, którym pomagamy w Polsce potrzebują wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Dzięki przychylności Księdza Adama Boboli i z jego pozwoleniem, przy wejściu do naszego Kościoła są wyłożone koperty Fundacji, do których można włożyć czek lub gotówkę, jeśli ktoś chciałby poprzeć nasza akcje.  Na czekach prosimy wpisywać angielska nazwę Fundacji: Relief Foundation For Poland. Można również przesyłać dotacje pocztą na nasz adres: Relief Foundation for Poland PO Box 21015 Dominion PO Calgary, AB, T2P 4H5Na czekach prosimy wpisywać angielska nazwę Fundacji: Relief Foundation For Poland. Informacje na temat naszej Fundacji można znaleźć na naszej stronie www.bacalgary.ca lub u Elżbiety Kiegler 403-995-2062.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W niedzielę 2 maja odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Karolina Mikołajczyk w wieku 60 lat, pogrzeb odbył się w sobotę 8 maja w naszym kościele. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a zmarłą ś.p Karolinę polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!…

KOMUNIKAT KONSULATU GENERALNEGO RP w VANCOUVER

Konsulat Generalny RP w Vancouver, stosując się do zaleceń władz RP oraz prowincji British Columbia dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa przyjmuje interesantów zarejestrowanych na spotkanie za pośrednictwem systemu e-konsulat https://secure.e-konsulat.gov.pl lub po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną. Z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną stosowane są środki ostrożności i higieny podczas obsługi interesantów: – osoby umówione na wizyty proszone są o używanie masek lub innej osłony ust i nosa. Wszelkie informacje na temat spraw związanych z wydawaniem paszportów oraz spraw prawnych są zamieszczone na stronie placówki link.: https://www.gov.pl/web/kanada/informacje-konsularne W sytuacjach losowych oraz koniecznością pilnego powrotu do Polski prosimy o bezpośredni kontakt z placówką na dane telefoniczne zamieszczone na stronie placówki:  https://www.gov.pl/web/kanada/konsulat-generalny-RP-w-vancouver lub email: vancouver.info@msz.gov.pl.

Zalecamy zapoznanie się z aktualnymi zasadami i ograniczeniami w Polsce link:

 https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia Dziękujemy za Państwa zrozumienie i zapraszamy do kontaktu z naszym urzędem.

PRACA Cal-Res Coatings firma działająca w Calgary od 25 lat zatrudni od zaraz malarzy z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, gwarantowane zatrudnienie przez cały rok. Dla osób posiadających doświadczenie w specjalnych projektach bonusy.  Kontakt telefoniczny; Claudio Manager 403-835-4817 projekty specjalne (język angielski) Bob Production Manager 403-312-5388  repaint, nowe obiekty kondominia, nowe budynki apartamentowe (jezyk polski) Adam Production Manager  404-354-0248 repaint, obiekty komercyjne (jezyk polski, angielski) (4x)

PRACA Potrzebne są kobiety uczciwe i dobrze pracujące do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886 i nagrać swoję imię i numer telefonu do oddzwonienia. (8x)

PRACA Potrzebne kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Przejazdy między domami opłacane. Pozwolenie na pracę konieczne. 403-803-1747 (2x)

PRACA Poszukuję PANIE do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę dzwonić 403-247-1215, 403-714-0060 (3x)