30 maja i 6 czerwca

30 maja i 6 czerwca

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 29 maja

18:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Dominika Leszkowskiego z okazji 18 urodzin i o mądre życiowe wybory dla niego w dorosłym życiu

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Ireny i jej rodziny – współczujący przyjaciele

Niedziela, 30 maja – Uroczystość Trójcy Świętej

8:30 – ++ Antoni, Wiesław i Helena Hryszko

10:30-++ Anna i Józef Kotowicz oraz zmarli z rodziny Basaraba, Kotowicz i Zawłoscy                                         

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Angeliki, o szczęśliwe rozwiązanie, oraz o łaski Ducha św. dla Markusa i Patryka

19:00- W intencji kandydatów do bierzmowania i rodzin     

Poniedziałek, 31 maja – Nawiedzenie N.M.Panny

19:00-++ Barbara Kwartek, Donald Nowaczyński i Klaudiusz Kacy                                  – Ela i Jacek Tomczykowie

19:00-

Wtorek, 1 czerwca – św. Justyna, męczennika

19:00- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha św dla dzieci                                           – ojciec                                                             

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków z rodziny Topor

Środa, 2 czerwca

19:00- + Franciszek Rapacz                                        –córka

19:00- + Zofia Działo                                                   – mąż    

Czwartek, 3 czerwca – św. Karola Lwanga i towarzyszy

19:00- ++ Jerzy Bożek                                                   – rodzina

19:00- W intencji ministrantów i ich rodzin

Piątek, 4 czerwca – I Piątek Miesiąca

9:00-++ Za dusze czyśćcowe

19:00- ++ Stefan Bator i zmarli z rodziny

Sobota, 5 czerwca – I Sobota Miesiąca

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny za grzechy świata

18:00- Dziękczynna za otrzymane łaski w wieloletniej posłudze śr. Teresy w parafii i Polonii Calgary z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Sr. Teresy i Sióstr Dominikanek i Księży Chrystusowców

Niedziela, 6 czerwca- Boże Ciało

8:30 – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św dla Weston i Miles                            – dziadek

10:30- Za Radio Maryja, TV Trwam i Ojczyznę

12:30 – Za Parafian i Dobrodziejów

12:30 – ++ Alojzy i Gertruda Cichański – syn z rodziną                                                                           

19:00-++ Za zmarłych rodziców Skoczyńskich i teściów Plesińskich

Poniedziałek, 7 czerwca

19:00- ++ Michał i Aniela Cozac i zmarli z rodziny

Wtorek, 8 czerwca

19:00- + Ludwik Rajzer (5 rocz)                                 – rodzina

Środa, 9 czerwca

19:00-++ Katarzyna i Joe Wegerak              

Czwartek, 10 czerwca

19:00- Z podziękowaniem za 30 lat sakramentu małżeństwa Tomasza i Marty z prośbą o Boże błogosław. i łaski Ducha św. na dalszą drogę życia

Piątek, 11 czerwca – Najśw. Serca Pana Jezusa

9:00- Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy świata

19:00- O opiekę Bożą i łaski ducha św. dla Mai z okazji 8 urodzin                                                                        – prababcia

Sobota, 12 czerwca – Niepokalanego Serca Maryji

8:30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra i Stacy oraz ich dzieci

18:00 – + Emilia Koza (1rocz)                      – siostra z rodziną

Niedziela, 13 czerwca- XI Niedziela zwykła

8: 30 – O zdrowie i Boże błogosław. dla Sebastiana

10: 30-++ Piotr i Maria Bakon                                         

12:30- Dziękczynna za otrzymane łaski w wieloletniej posłudze Sr. Teresy w parafii i Polonii Calgary, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Sr. Teresy, Sióstr Dominikanek i Księży Chrystusowców

19: 00- O Boże błogosławieństwo dla Jolanty     

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

DZIĘKUJEMY ZA POMOC! Ostatnio zostało wyko­nanych kilka prac przez Jana Rajchela i Józefa Hryszko. Pomagał też Ryszard Tkaczyk. Państwo Rejman zasponsorowali i posadzili kwiaty w pojem­nikach wokół kościoła. Donacje z puszki św. Antoniego pozwoliły na przekazanie kwoty $250 dla p. Marii Kozioł i wysłanie kwoty $215 dla rodziny chrześcijan z Pakistanu, którą chcemy sponsorować. Edyta Pieczara pięknie ułożyła kwiaty na okoliczność Pierwszej Komunii św. Sześcioro dzieci skorzystało, inne będą czekać na dalsze „poluzowanie” restrykcji. 6 czerwca będą znów pączki „na wynos” – dziękuję Paniom z „Grupy Parafialnej”…

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚW

30 maja, 2021

Pwt 4,32-34.39-40;Rz 8,14-17; Mt 28,16-20

Ref: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Niepojęta dla ludzkiego rozumu prawda, że Bóg objawił się w Trzech Osobach, stanowi centralną tajemnicę naszej wiary i skupia w sobie również wszystkie inne jej tajemnice. Jest związana z centralnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w naszym życiu, czyli z przyjęciem chrztu św., który został nam udzielony „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Ojciec Przedwieczny posyła swego Syna Jednorodzonego na świat, aby dał ludziom zbawienie, a Duch Święty ma obudzić w sercach wiarę, dzięki której otwierają się z zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć dar życia wiecznego. Koniecznym warunkiem wspólnoty z Bogiem jest, zatem wiara, bez której „nie można podobać się Bogu”. A „kto nie uwierzył, już został potępiony”. Potępienie stanowi, zatem wybór kierunku przeciw Bogu, a zbawienie jest wejściem na drogę ku Niemu. Człowiek, póki żyje, może ten kierunek zmieniać, może w wolności decydować o sobie i swoim losie. Pójście drogą Bożą zakłada budowanie wspólnoty z Bogiem, a koniecznym warunkiem jest tu posłuszeństwo woli Bożej, objawionej przez Chrystusa w czasie Jego ziemskiej misji. Źródłem wiary jest Duch Święty, dzięki Niemu możemy wołać: „Abba, Ojcze!”. To Ducha Pański oznajmia nam wolę Bożą, przekonuje nas o prawdzie Ewangelii oraz napełnia mocą, byśmy odważnie świadczyli o Jezusie. I dlatego, jeśli zamykamy się na działanie Ducha, jesteśmy bezsilni w rozwoju naszego życia wiarą, którą otrzymaliśmy, jako dynamizm chrzcielny. Znane jest porównanie Trójcy do trzech świec, których płomienie łączą się, stanowiąc jeden płomień. Porównywano także Trójcę do koniczyny, która choć posiada trzy liście, jest przecież jedna. Z kolei A. Pronzato zauważa, iż człowiek żyje na trzech płaszczyznach: pionowej, poziomej i wewnętrznej. Stąd również Boga postrzega wielowymiarowo: jest dla niego Ojcem miłosiernym, szanującym wolność swoich dzieci; jest także bratem w osobie Jezusa Chrystusa; mieszka również w naszym wnętrzu, jako Duch. W jaki sposób możemy zbliżyć się do prawdy o Bogu Trójjedynej miłości? Jest On obecny wszędzie tam, gdzie człowiek Go zaprosi, gdzie pozwoli Mu wejść.

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

  6 czerwca, 2021

Wj 24,3-8;Hbr 9,11-15;Mk 14,12-16.22-26

Ref: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.

Boże Ciało skupia nas na Eucharystii jako uczcie i trwałej obecności w Najświętszym Sakramencie. Dla pierwszych chrześcijan uczta eucharystyczna byłą przeżyciem wspólnotowym. Zachęcali się wzajemnie do przyjmowania Komunii św. słowami: pójdźmy po życie, po moc, po miłość, po świętość! Komunia łączy nas zarówno z Chrystusem, jak również z braćmi i siostrami. Dar Eucharystii jest oddaniem samego siebie Pana Jezusa, który „do końca nas umiłował”. Dzięki tej obecności spełnia się obietnica Jego obietnica, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. Pan Jezus pozostał z nami w znaku chleba i wina. Eucharystia jest również sercem orędzia fatimskiego. Anioł przyniósł kielich i hostię od strony kościoła parafialnego mówiąc: „Bierzcie i spożywajcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okrutnie znieważane przez niewdzięcznych ludzi. Naprawiajcie ich występki i pocieszajcie Boga”. W ten sposób chciał pokazać, że prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Zbawiciela są w każdej katolickiej świątyni. Tam, a nie w cudownościach mamy szukać tego, co w widzeniu otrzymały dzieci: zjednoczenia z Bogiem przez Eucharystię. Wysłannik z nieba chce nam pokazać, że również naszym udziałem może stać się eucharystyczne doświadczenie pastuszków. Od sposobu naszego udziału w Eucharystii zależy, jakość naszych relacji nie tylko z Bogiem, ale także z naszymi bliźnimi. Jeżeli bowiem czas eucharystycznego zgromadzenia jest dla nas zewnętrznym rytuałem, w trakcie, którego nasza uwaga błądzi po wielu miejscach, to mamy podstawy do obaw, iż traktujemy Jezusa po prostu jak przedmiot. Przedmiot ważny, ale niebędący Osobą. Jest świętą rzeczą, kawałkiem chleba, który spożywamy i zaraz o nim zapominamy, przytłoczeni naszą zabieganą codzienności. Udział we Mszy św. daje nam komfort spełnionego obowiązku religijnego, a nasi bliźni są przez nas traktowani jak narzędzia, które służą uzyskaniu naszego zadowolenia. Uczestnicząc w Eucharystii odczuwamy przynależność do Kościoła, do Ludu Bożego, do Ciała Pańskiego, do Jezusa Chrystusa.

                LEKTORZY

29-30 maja                              5-6 czerwca

18:00-M. Domaradzki         S. Teresa

8:30- R. Przybylski              M. Sobczak 

10:30- D. Topor                    S. Salome  

12:30- E. Kiegler                   L. Shelley   

19:00 – B. Pajewski              W. Grabowski 

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $6,250.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Od 28 maja, obowiązuje „poluzowanie restrykcji”. W kościele może być do 45 osób, stąd otwieramy rejestracje na 40 osób, plus „obsługa”. Można rejestrować się na dwa tygodnie, a później zobaczymy, jakie będą dalsze przepisy. Rejestracja dotyczy „weekendowych Mszy”. W ciągu tygodnia raczej nie ma „tłoku”. Chrzty i śluby: 10 osób, pogrzeby – 20 osób.

UWAGA: Osoby które nie zarejestrują się na Mszę świętą, nadal mogą skorzystać z ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w niedzielę od godz. 14:00 do 15:00. Podczas Adoracji udzielimy Komunii Świętej o godz. 14:15 i 14:45.  Na ADORACJE Najświętszego Sakramentu zapraszamy, co tydzień bez rejestracji.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku (po godz. 18:00) na sobotę wieczór i niedzielę.

W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji. W przypadku problemów z ANULOWANIEM rejestracji prosimy o kontakt z panem Mateuszem rezerwacjeparafia@gmail.com

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy!

W sobotę 22 maja odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Janina Bodzak w wieku 71 lat. Pogrzeb odbył się w sobotę 29 maja w naszym kościele. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a zmarłą ś.p. Janinę polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!…

PODZIĘKOWANIE

Pragnę wyrazić Podziękowanie za 38 lat mojej posługi w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju oraz w Polonii w Calgary. Dzię­kuję przede wszystkim Panu Bogu i Królowej Polski, Królowej Poko­ju, za wszelkie otrzymane łaski pod­czas mojego wieloletniego poby­tu w Calgary. Dziękuje Księżom Chrystusowcom oraz moim współ­siostrom – Siostrom Dominikankom za życzliwą, ofiarną i owocną współpracę. Dziękuję Dyrekcji Szkoły Polskiej im. Św. Jana Pawła II i wszystkim Nauczycielom, dziękuję Organizacjom Polonijnym, Domowi Polskiemu, Rodzicom uczniów – również za  życzliwą i owocną współpracę.

Dziękuję Uczniom, za ich sumienność i systematyczne pogłębianie wiedzy religijnej, tak bardzo ważnej w kształtowaniu sumienia, wnętrza człowieka i jego stosunku do Boga oraz za poznawanie piękna Literatury polskiej i Historii Polski, bardzo bogatej w wydarzenia, zarówno radosne, jak i bolesne, Historii ukazującej, że pomimo trudności, Polacy pozostawali zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie.

 Dziękuję Radiu Maryja, za odważne i niestru­dzone głoszenie Prawdy, za modlitwy i ubogacające miłością Boga i Ojczyzny – spotkania w naszej Parafii.

Dziękuję całym Rodzinom oraz osobom indywidualnym, należącym do Rycerstwa Niepokalanej – za wspólne Zebrania, za wspólne modlitwy o lepszy świat i nawrócenie grzeszników oraz dawanie świadectwa swojego życia, zgodnego z Przykazaniami Bożymi – pod opieką Niepokalanej. Można wygrać życie dzięki szczególnej więzi z Matką Bożą.

Dziękuję wszystkim Polakom, z którymi spoty­ka­łam się i współpracowałam – za życzliwość, wspólne przeżywanie Jasełek, Koncertów Charytatywnych, Akademii i innych, różnych wydarzeń.

               Bóg zapłać za te wspólnie przeżyte lata modlitwy i działalności w Polonii, a szczególnie w polskiej Parafii, która jest latarnią morską, wskazującą pewny i prawy kierunek postępowania w życiu, aby nie zatonąć w falach zagubionego świata i osiągnąć zbawienie wieczne. Bóg zapłać za wszystko – odwdzięczam się moją codzienną modlitwą i również o modlitwę proszę.

Msza św. dziękczynna za wszelkie łaski oraz w intencji Parafian będzie odprawiona w naszym kościele, w sobotę, 5 czerwca o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszam. Dodatkowa Msza św.,również w tej intencji, będzie odprawiona w niedzielę, 13 czerwca o godzinie 12:30. Serdecznie zapraszam. Niech Dobry Bóg i Królowa Polski, Patronka Emigracji, udzielają Wszystkim – potrzebnych łask do życia w wierności Bogu, wartościom chrześcijańskim, wierności Ojczyźnie, jednej z najbardziej miłowanych na świecie i przeoranej cierpieniem (św. Jan Paweł II). Szczęść Boże! Sr. Teresa, OP

MINISTRANCI

W pierwszy czwartek miesiąca 3 czerwca zapraszamy ministrantów i rodziny na wspólne celebrowanie Eucharystii oraz do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św rozdanie poświęconych obrazów Matki Bożej Królowej Kapłanów.

POŚWIĘCENIE NASZEJ PARAFII

NAJŚWIETSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Piątek 11 czerwca 2021 na Mszy św. o godz. 19:00.

W obecnym roku Polska przeżywa rocznice dwóch religijnych wydarzeń: 100-lecie poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz stulecie kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque. (1647-1690). Pan Jezus w swej nieskończonej miłości stale zaprasza nas, byśmy przyszli do Niego z naszym utrudzeniem i obciążeniem i znaleźli ukojenie, kształtując nasze serca na wzór Jego Serca cichego i pokornego (por. Mt 11,28-29). Na to zaproszenie odpowiedzieli w sposób szczególny Polacy u progu odzyskania niepodległości. Po konsekracji jezuickiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pa-na Jezusa w Krakowie, która miała miejsce 29 maja 1921 roku, pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, przy udziale licznych wiernych ze wszystkich stron naszej ojczyzny, 3 czerwca 1921 roku dokonali w Krakowie poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W 100. rocznicę tego wydarzenia, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 11 czerwca 2021 roku podczas Mszy św. w bazylice NSPJ w Krakowie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wraz z całym episkopatem dokona aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W łączności z tym wydarzeniem tego samego dnia poświęcenie to zostanie również dokonane w każdej polskiej parafii. Poświęcenie to, będąc odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga, którą w pełni objawia Jezus Chrystus, będzie również publicznym zadośćuczynieniem Jezusowi za nasze grzechy, którymi przez te lata raniliśmy Jego Najświętsze Serce.

Nasza parafia również pragnie się włączyć w obchody tej rocznicy. Poświęcenie naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa odbędzie się w piątek 11 czerwca 2021 o godzinie 19:00. Pragniemy również, aby każda rodzina poświęciła się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy Was do duchowego przygotowania się do tego poświęcenia. W dniach od 7 do 11 czerwca homilie będą poświęcone kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez cały czerwiec po Mszach św. wieczornych Nabożeństwo Czerwcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

BIERZMOWANIE

Z księdzem Biskupem William T. McGrattan została ustalona nowa data udzielenia sakramentu bierzmowania w naszej Parafii. Kandydaci którzy spełnią warunki przygotowania otrzymają sakrament bierzmowania 25 września 2021 o godz. 14:00 (sobota).

PRACA Cal-Res Coatings firma działająca w Calgary od 25 lat zatrudni od zaraz malarzy z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, gwarantowane zatrudnienie przez cały rok. Dla osób posiadających doświadczenie w specjalnych projektach bonusy.  Kontakt telefoniczny;Claudio Manager 403-835-4817 projekty specjalne (język angielski) Bob Production Manager 403-312-5388  repaint, nowe obiekty kondominia, nowe budynki apartamentowe (jezyk polski) Adam Production Manager  404-354-0248 repaint, obiekty komercyjne (jezyk polski, angielski) (3x)

PRACA Potrzebne są kobiety uczciwe i dobrze pracujące do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886 i nagrać swoję imię i numer telefonu do oddzwonienia. (7x)

PRACA Potrzebne kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Przejazdy między domami opłacane. Pozwolenie na pracę konieczne. 403-803-1747 (1x)

PRACA Poszukuję PANIE do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę dzwonić 403-247-1215, 403-714-0060 (2x)

PRACA Potrzebna pani do opieki nad starsza osbą. 403-269-1286

OFERTA PRACY PRZY RENOWACJACH

Firma zajmująca się instalowaniem  ścian w biurowcach poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu . Zainteresowanych proszę o kontakt Krzysiek – 403-472-7124.

 AUDI CLUB

Jeśli jesteś entuzjastą  lub właścicielem Audi, dołącz do jedynego oficjalnego klubu Audi Club North America-Western Canada. Członkostwo zaczyna się od $49US/rok.  Zniżka od Audi Canada do $2K, rabat na serwis/części do 15%. Sprawdź naszą strone internetową, aby uzyskać więcej informacji: https://www.audiclubna.ca/ lub IG @audiclubwc.