3 października

3 października

Sobota, 2 października- świętych Aniołów Stróżów

18:00 – + Bronisław Żuk (31rocz)          córka z rodziną

18:00- + Emilia Wełna                             – córka z rodziną

Niedziela, 3 października XXVII Niedziela Zwykła

8: 30 – ++ Za zmarłych z rodziny Rudzińskich i Okrasińskich

10: 30- Za Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30- ++ Cecylia i Józef Żelazowski   – córka z rodziną

19:00- ++ Izabela Głód, Jerzy Ważydrąg i Kazimierz Seruś

Poniedziałek, 4 października- św. Franciszka z Asyżu

19:00- ++ Za zmarłych z rodzin Tkaczyk i Chrobak

19:00- Z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o powrót do zdrowia

Wtorek, 5 października- św. Faustyny Kowalskiej

19:00- + Jan Zyro (3 rocz)                               – siostra z rodziną

19:00-++Aniela i Alfons Kohnke 

Środa, 6 października

19:00- + Maria Ciszek                                        – brat z rodziną

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członków grupy różańcowej

Czwartek, 7 października- NMP Różańcowej

19:00-++ Józefa, Józef i Henryk oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny

Piątek, 8 października

9:00- ++ Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny

19:00-++ Za zmarłych z rodziny Mina i Raczyński

Sobota, 9 października- bł. Wincentego Kadłubka

8:30- + Józefa Kociuba (2 rocz)

18:00 – + Janina Bodzak                             – Krystyna z rodziną

18:00- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św. dla Janiny i Zygmunta Bawoł z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 10 października XXVIII Niedziela Zwykła

8: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Coli

10: 30-+ Konstanty Obodziński (28 rocz) i Henryk Konopiński (3 rocz)                                      – dzieci z rodziną

12:30- + Teresa Ebel                                                    – córka

19:00- M.W. Z okazji urodzin dla Victorii z prośbą o Boże błogosławieństo

19:00- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i światło Ducha św. dla Krzysztofa i Crystal z okazji rocz. ślubu

                XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

3 października, 2021

Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16

Ref:  Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

Ludzie zwykle szukają miłości bardziej w sobie niż w Bogu i takie ustawienie daje mało szans na trwałość związku. Wcześniej czy później wyeksploatują się i zaczną szukać miłości poza małżeństwem. Miłość, bez czerpania z samego źródła miłości, czyli z Boga, po jakimś czasie wypala się, jak ogień, do którego nie podrzuca się polan. Jeśli w grę wchodzi seks przedmałżeński, to szanse na wierny związek są jeszcze mniejsze. Wiele razy słyszy się wyznanie: współżyjemy ze sobą, bo się kochamy. To niebezpieczne założenie, ponieważ za każdym razem, kiedy zapłonie miłość do innej osoby, nie będzie barier przed wchodzeniem w seks. Dorosły człowiek zakochuje się w różnych osobach, ale wcale nie znaczy to, że ma za każdym razem współżyć z tymi osobami. Czy za każdym razem, kiedy kogoś innego pokocha małżonek, powinien dać upust swojej żądzy? Czy każde zakochanie się małżonki usprawiedliwia używanie seksu? Jeśli w okresie przedmałżeńskim ktoś nie sprawdzi się w powstrzymywaniu od seksu wobec ukochanej osoby, to jaka istnieje gwarancja, że po ślubie zachowa wierność wobec współmałżonka, gdy zauroczy się inną osobą? Zdrada to wielki ból i depresyjne przeżycie degradacji godności osoby. Cudzołóstwo jest promowane i większość narzeczonych ze sobą współżyje, ale wystarczy prześledzić skutki psychiczne zdradzonych osób oraz dzieci z rozwiedzionych związków, by nie bagatelizować źródeł tych tragedii. Rozwód niesie za sobą przygnębiające skutki, które utrudniają dziecku prawidłowy rozwój. Permanentne poczucie zagrożenia, niepewność, zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, poczucie krzywdy, a także winy, to dziedzictwo, które spada na dziecko rozwodzących się rodziców. Rozbicie rodziny powoduje, że większość dzieci ma poczucie, że są nikomu niepotrzebne, mało wartościowe, niekochane, a także odrzucone, co z kolei prowadzi do popadania w stany depresji. Rodzice, którzy siebie już nie kochają, nie mają już czym dzielić się z dzieckiem, a to pozostaje w próżni emocjonalnej, z którą sobie nie radzi. Dziecko nie potrafi znieść rozpadu rodziny, bo jest tylko dzieckiem, nawet dorosły przeżywa to depresyjnie. Towarzyszy mu ból, którego nie potrafi zasymilować, wkrada się rozpacz, nierzadko dochodzi do wniosku, że jest winne odejścia matki czy ojca. Dziecko też czuje się zdradzone, a skoro zdradzone, to niegodne miłości. Doprowadza to do zaniżenia własnej wartości oraz przeświadczenia, że nie zasługuje na miłość i nigdy już ona nie będzie możliwa. Przyszłość wywołuje lęk, a druga osoba, którą obdarzy uczuciem miłości, będzie budzić nieufność.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $8,627.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

LEKTORZY

2- 3 października

  18:00- M. Łabinowicz

  8:30- A. Rudzińska

10:30- A. Kamieniak

12:30- M. Sapielak

19:00- K. Jasen

NOWE PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII. Wszystkich, którzy zainteresowani są przystą­pieniem dziecka do I Komunii świętej, prosimy o kontakt z siostrą Salome: 587-896-5575. Zapisy do I Komunii trwają do końca września. Zebranie informacyjno-organizacyjne z Ro­dz­icami odbę­dzie się 3 paździer­nika o 11:30am. a kościele

Z powodu nagłej  śmierć Bonifacego Pulwickiego, prowadzącego Koło Rodziny Radia Maryja, następuje zmiana opiekuna. Nową osobą koordynującą jest Anna Mazur. Osoby, które wspierają Radio Maryja swoimi składkami, pro­szo­ne są o kontak­t email­owy na adres azmazur@gmail.com w celu otrzymania zaświadczeń podatkowych.

Z powodu ostatnich obostrzeń „Covid’owych”, planowana  wy­prze­daż duplikatów z Biblioteki i księgozbioru SPK musi zostać odwołana. Biblioteka jest nadal otwarta, ale mogą być obecne tylko cztery osoby w tym samym czasie. Obowiązkowe są maseczki ochronne. Prosimy też o dezynfekowanie rąk i przestrzeganie bezpiecznej odległości między osobami. Biblioteka będzie zamknięta w Thanksgiving


XII KONCERT CHARYTATYWNY ku czci ŚW. JANA PAWŁA II,  – 2021.

Serdecznie zapraszamy całą Polonię do obejrzenia XII Koncertu  Charytatyw­nego ku czci św. Jana Pawła II. Tegoroczny Koncert pt. „Bóg jest pierwszym źródłem radoś­ci i nadziei człowieka”, będzie udostępniony w internecie (YouTube), w sobotę, 16 października od godziny 19:30 oraz w niedzielę, 17 października do niedzieli 24 paździer­nika włącznie, gdyż nie może odbyć się w Domu Polskim w Calgary – z powodu nadal trudnej sytuacji pandemicznej.

Koncert ubogaci nas głębią słów Papieża – Polaka, skierowanych do Rodaków na całym świecie, oraz słowami Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, niezłomnego Prymasa Tysiąclecia, który stawał w obronie świętej wiary katolickiej i miłości do Ojczyzny w ciężkich czasach komunizmu.

W Koncercie usłyszymy poezję patriotyczno – religijną, oraz patriotyczne i religijne pieśni, zobaczymy tańce narodowe. Udział w Koncercie biorą dzieci, młodzież i dorośli.

Dziękujemy Wszystkim występującym w Koncercie Charytatywnym i Wszystkim, którzyprzyczynili się dozrealizowania Koncertu, zwłaszcza Księdzu Proboszczowi Adamowi i KsiędzuMarcinowi za  możliwość nagrania Koncertu, Bóg zapłać.

Serdecznie zapraszamy, aby spędzić niedzielne popołudnie 17 października, oglądając szczególny Koncert – na szklanym ekranie. Również serdecznie prosimy – pomimo obecnej, trudnej sytuacji – o wsparcie swoją ofiarą polskie, ubogie, często osierocone dzieci na Kresach, we Lwowie i innych placówkach polskich oraz o poparcie działalności Pro-life w Ojczyźnie. Czeki (oraz cash w podpisanej kopercie) – można wystawiać na: KNIGHTS OF THE IMMACULATA ASSOCIATION– z dopiskiem: Koncert Charytatywny w celuuzyskania pokwitowaniado INCOME TAX.

Niech Dobry Bóg, Który utożsamił się z najbiedniejszymi, wynagrodzi hojność serc szczegól­nymi łaskami, a Matka Najświętsza otacza – zwłaszcza w tym ciężkim czasie pandemii – najlepszą opieką.

LINK do KoncertuCharytatywnego:

BIERZMOWANIE 25 września 2021 roku

Galeria ze zdjęciami z tej uroczystości umieszczona jest w Google Photos. Załączam kod QR – (Jan Owoc)

https://photos.app.goo.gl/5sYH5krcy5FKjX9u7

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygoto­wanie tej celebracji. Młodzieży gratulujemy i życzymy darów Ducha Świętego w dorosłym życiu. Po opłaceniu kosztów i złożeniu donacji dla ks. Biskupa, pozostało jeszcze wystarczająco funduszy by ufundować dwa ornaty dla parafii. Bóg zapłać

PODZIĘKOWANIA

                Wielokrotnie już podkreślaliśmy, że budżet parafii byłby w „opłakanym stanie”, gdyby nie pomoc/praca wielu ludzi i sponsoring wielu firm. W nawiązaniu do powyższego, wyrażamy podziękowanie Witkowi Żuczek i jego Firmie, za wymianę elementów drewnianych na elementy trwałe/odporne na warunki atmosferyczne, na ścianie Sali Ks. Otłowskiego. Jan Rajchel i Józef Hryszko pomagali przy pracach elektrycznych i hydraulicznych. Dariusz Jakuszko i Artur Wojciechowski wymalowali „podkładem” cały front kościoła/sali, jako przygotowanie do prac elewacyjnych. Materiały do prac elewacyjnych zasponsorowali Lucyna i Tony Żuczek i ich Firma. Kolejna Firma: Wes-Mar Crane, Grażyna i Marcin Hryszko, zasponsorowali i dostarczyli na plac kościelny potężny dźwig do oceny kondycji dachu kościoła przed zbliżająca się zimą. Powłoka dachowa została wykonana 25 lat temu, za czasów ks. Jana Michalskiego, jako Proboszcza. Gwarancja firmowa już wygasła, a zauważyliśmy miejscowe plamy z wody w kościele. Leonard Żuczek i Marcin Książek „wybrali się” na sam szczyt wieży kościelnej i przeprowadzili przegląd stanu poszycia. Wszystko jest w porządku, okazjonalne plamy wodne powodowane są kondensacją pary wodnej wewnątrz budynku w pewnych okresach zmian temperatury na zewnątrz. Dziękujemy za wszelką pomoc i prosimy o dalsze wsparcie!

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modlitewne spotkanie w I Czwartek Miesiąca, 7 października, na godz. 18:30. Ogłaszamy również zapisy do służby ministranckiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Każdy czas jest stosownym momentem dla modlitwy różańcowej, ale szczególnie myślimy o tym nabo­żeństwie w miesiącu październiku. Zapraszamy na nabożeństwa od poniedziałku do piątku, zawsze po wieczornej Mszy św., a dzieci szczególnie zapraszamy na wspólne odmawianie różańca w środy na godz. 18:30.

MSZA ŚW. W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Czy należy się przygotowywać do niedzielnej Eucharystii i jak to robić?

Pamiętam z młodości, jak wspólnie z rodzeństwem przygotowywaliśmy mieszkanie przed niedzielą. Zawsze kwiaty, niczym mirt (hadassa) na szabat, staranniejsze porządki, prasowanie, ustalanie, na którą godzinę „idziemy do kościoła”, jak mówiliśmy. Zewnętrzność w jakiś sposób wpływa na serce… Nie sposób nie wspomnieć tu żydowskich przygotowań do świętowania szabatu. Witano go śpiewem i muzyką. W późniejszych czasach nabożeństwo witania szabatu zawierało tekst Psalmów 95, 96, 97, 99 i 29. Wybór tych psalmów motywawano obecnymi w nich wzmiankami o królowaniu Boga. Śpiewano także pieśń „Ci, którzy przestrzegają szabatu i nazywają go rozkoszą, niech się cieszą w królestwie Twoim” – wyraźnie nawiązuje ona do idei królowania. Jakżesz to królowanie odsyła do wychwalania Chrytusa za Jego paschalne zwycięstwo. Średniowieczny mędrzec powiedział o szabacie: „Pamiętaj o tym zawsze, czekaj na jego przyjście (uczony użył słowa szmor, które oznacza ożywione pragnieniem czekanie), czekaj i wypatruj jak ten, kto wyczekuje spotkania z osobą, którą kocha”. Szabat w Biblii traktowany jest jako jeden z „najbardziej pożądanych dni”. Rabini nauczali, że sam Bóg pożądał siódmego dnia. Szabat znaczy nie tyle odpocząć, ile „być kompletnym”. W pracy A. J. Heschela pod tytułem Szabat, wyczytałem taki fragment: „Istnieje takie słowo, rzadko używane, dla określenia emocji niemal zbyt głębokiej, by można ją było wyrazić: miłość Szabatu. Słowo to rzadko występuje w naszej literaturze, a jednak przez ponad dwa tysiące lat to uczucie wypełniało nasze pieśni i nastroje. Było tak, jak gdyby cały lud zakochany był w siódmym dniu. Wiele z jego uczuć można zrozumieć tylko jako przykład miłości doprowadzonej do ostateczności. Tak jak w rycerskiej poezji średniowiecza, gdzie podstawową zasadą było to, że miłość powinna zawsze być absolutna i że każda myśl i działanie kochanków we wszystkich okolicznościach powinny odpowiadać najbardziej krańcowym uczuciom, sentymentom czy kaprysom, możliwym dla kochanków. (…) Miłość była dla trubadurów i ich dam źródłem radości. Jej nakazy i wymogi stały się najwyższym prawem życia. Miłość była rycerską służbą; była wiernością i poświęceniem; była najszlachetniejszym ludzkim oddaniem. Była też źródłem doskonałości, inspiracją wzniosłych uczynków. (…) Kultura rycerska stworzyła romantyczną koncepcję adoracji i miłości, która po dziś dzień swoim połączeniem mitu i namiętności panuje nad literaturą i umysłami ludzi Zachodu. Żydowskim wkładem do tej idei jest koncepcja miłości Szabatu, miłości dnia, ducha w formie czasu”. Wróćmy teraz do chrześcijaństwa. Wspomniałem już o hymnach pozdrawiania niedzieli,będących świadectwem umiłowania dnia Pańskiego i szczególnego doń nastawienia. Trzeba przygotować się na to niepojęte wydarzenie niedzielne. W liturgii etiopskiej niedziela określona jest jako „dzień kierujący całym tygodniem” – oznacza to przede wszystkim żyć pochrześcijańsku, na co dzień z Chrystusem i z innymi. To przecież nasze życie, które przedstawiamy Bogu, jako ofiarę uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Trzeba mówić także o bardziej konkretnym przygotowaniu poprzez zaznajomienie się z tekstami mszalnymi, szczególnie czytaniami, oraz medytowanie nad nimi z udziałem całej rodziny. Fragmenty te są nam zazwyczaj znane, ale Eucharystia jest tak bogata i tak treściwa, że zawsze możemy odkrywać nowe jej oblicza. Psalm responsoryjny można np. potraktować, jako niedzielny pacierz odmawiany już w sobotę. Czemuż nie sięgnąć do Nieszporów, które można odmawiać w szerszym kręgu – na spotkaniu grup liturgicznych czy kilku rodzin. Jedno z popularnych czasopism zamieszcza rubrykę zadań do wykonania, adresowaną właśnie do grup liturgicznych.