10 października

10 października

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 9 października- bł. Wincentego Kadłubka

8:30- +Józefa Kociuba w 2 roczn. śmierci

8:30- +Włodzimierz Żydek w 2 tygodnie po śmierci

18:00 – + Janina Bodzak                             – Krystyna z rodziną

18:00- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św. dla Janiny i Zygmunta Bawół z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 10 października XXVIII Niedziela Zwykła

8: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Coli

10: 30-++ Konstanty Obodziński (28 rocz) i Henryk Konopiński (3 rocz)                                      – dzieci z rodziną

12:30- + Teresa Ebel                                                    – córka

19:00- O Boże bł, opiekę Matki Bożej i światło Ducha św. dla Krzysztofa i Crystal z okazji rocz. ślubu

M.W. Z okazji urodzin dla Victorii z prośbą o Boże błogosławieństo

Poniedziałek, 11 października

19:00- O Boże bł. dla Ernesta z okazji 20 urodzin

19:00- ++ Danuta, Stafan i Leszek Grabowscy      – rodzice i brat

Wtorek, 12 października

19:00- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św. dla Jolanty i Zbigniewa z okazji 24 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00- ++ Maria i Władysław Kapel

Środa, 13 października- bł. Honorata Koźmińskiego

19:00- ++ Jadwiga i Józef Falkowscy                         – córka

19:00- ++ Józef i Miachalina Cholewa                       – córka

Czwartek, 14 października

19:00- ++ Szczepan Krupa i zmarli z rodziny

19:00- + W intencji dusz czyśćcowych

Piątek, 15 października- św. Teresy od Jezusa

9:00- ++ Stefan i Ewa Kaczkowski i zmarli z rodziny

19:00- Z podziękowaniem za 40 lat małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marioli i Jakuba Streżyńskich

Sobota, 16 października- św. Jadwigi Śląskiej

8:30- ++ Barbara i Ludwik Bajan oraz Dauglas Ross

18:00 –O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i światło Ducha św. dla Kapłanów, Biskupów, naszych Księży i Sióstr Dominikanek oraz Biskupa Williama

18:00- + Marcin Szysz                                             – rodzina

Niedziela, 17 października XXIX Niedziela Zwykła

8: 30 – O Boże bł., i dary Ducha św. dla synów

10: 30- O Boże błogosławieństwo dla Michała Senderowskiego z okazji urodzin                      – babcia i tata

12:30- + Janusz Wysocki (5 rocz)                       – żona i dzieci

19:00- O udaną operację i powrót do zdrowia dla Karoliny

19:00- O opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św dla Alicji Kamon z okazji 18 urodzin

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mdr 7, 7-1; Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30

Ref:  Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. 

Dwa pytania, z którymi mamy problem. Dwa pytania, na które sami sobie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Bo kto z nas może bez samokrytyki i bez rozwagi powiedzieć, że jest mądry i dobry? Trudno sobie samemu się określić. To nie są pytania w stylu: jak żyć, jak przeżyć, lecz znacznie głębsze. Mądrość to dar poznawania, pojmowania, rozumienia rzeczy takimi, jakie są. Ale aby pojąć tę Mądrość, zapytać musimy samych siebie, czy nas stać na nią. Czy jesteśmy w stanie ją pojąć, nią się wykazać. I nie chodzi tutaj o mądrość nabytą, chodzi o Mądrość daną nam od Boga. Jak czytamy w Księdze Mądrości:, „Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.” (Mdr 7,7-8). Aby tę właśnie Mądrość w sobie odnaleźć, potrzebujemy wiary, która nam odsłoni w zakamarkach naszego jestestwa chociażby ślady Mądrości. Pomóc nam w tym może czytanie i słuchanie ze zrozumieniem Słowa Bożego. Bynajmniej nie jest to mój wymysł. Czytamy o tym w Liście Świętego Pawła do Hebrajczyków: „Żywe, bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” (Hbr 4,12). Tak, więc już w tamtych czasach wiedziano o prawdach, o doskonałościach Słowa Bożego pisanego i wygłaszanego, które jest błogosławione i nas błogosławi. W tym sensie można powiedzieć, że także błogosławieństwa wchodzą w przestrzeń otwartą przez odpowiedź, jakiej Jezus udzielił na pytanie młodzieńca: „co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”. Istotnie, każde błogosławieństwo, we właściwej sobie perspektywie, obiecuje właśnie owo „dobro”, które otwiera człowieka na życie wieczne, więcej – jest samym życiem wiecznym. Wolność człowieka i Boże prawo nie tylko nie są ze sobą sprzeczne, lecz wręcz przeciwnie – wzajemnie się do siebie odwołują. Uczeń Chrystusa wie, iż jego powołanie jest powołaniem do wolności. Uczeń, czyli chrześcijanin, ma iść za Jezusem, ku któremu pociąga go sam Ojciec. Naśladowanie to nie polega jedynie na słuchaniu nauki i na posłusznym przyjmowaniu przykazań. Oznacza ono przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości posłuszeństwie woli Ojca. Przez wiarę Chrystus zamieszkuje w sercu wierzącego, dzięki czemu uczeń upodabnia się do swego Pana i przyjmuje Jego postać. Jest to owocem łaski, czynnej obecności Ducha Świętego w nas. Sądzę, iż to w pełni wyjaśnia nam nasze problemy, informuje nas, czego mamy oczekiwać, jak postępować, jak żyć, jak zdobywać Mądrość poprzez Pismo Święte.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

9-10 października

18:00- L. Shelley

8:30- M. Sobczak

10:30- S. Salome

12:30- A. Gurgul

19:00- B. Pajewski

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $8,627.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

NOWE PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII. Wszystkich, którzy zaintere­sowani są przystą­pieniem dziecka do I Komunii świętej, prosimy o kontakt z siostrą Salome: 587-896-5575. Spotkania modlitewno-organizacyjne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 10:30.

BIERZMOWANIE 25 września 2021 roku

Galeria ze zdjęciami z tej uroczystości umieszczona jest w Google Photos. Załączam kod QR – (Jan Owoc)

https://photos.app.goo.gl/5sYH5krcy5FKjX9u7

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygoto­wanie tej celebracji. Młodzieży gratulujemy i życzymy darów Ducha Świętego w dorosłym życiu.

Z powodu ostatnich obostrzeń „Covid’owych”, planowana  wy­prze­daż duplikatów z Biblioteki i księgozbioru SPK musi zostać odwołana. Biblioteka jest nadal otwarta, ale mogą być obecne tylko cztery osoby w tym samym czasie. Obowiązkowe są maseczki ochronne. Prosimy też o dezynfekowanie rąk i przestrzeganie bezpiecznej odległości między osobami. Biblioteka będzie zamknięta w Thanksgiving.

XII KONCERT CHARYTATYWNY ku czci ŚW. JANA PAWŁA II,  – 2021.

Serdecznie zapra­szamy całą Polonię do obejrzenia XII Koncertu  Charyta­tyw­­­nego ku czci św. Jana Pawła II. Tegoroczny Koncert pt. „Bóg jest pierwszym źródłem radoś­ci i nadziei człowieka”, będzie udostępniony w internecie (YouTube), w sobotę, 16 października od godziny 19:30 oraz w niedzielę, 17 października do niedzieli 24 paździer­nika włącznie, gdyż nie może odbyć się w Domu Polskim w Calgary – z powodu nadal trudnej sytuacji pandemicznej.

Koncert ubogaci nas głębią słów Papieża – Polaka, skierowanych do Rodaków na całym świecie, oraz słowami Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, niezłomnego Prymasa Tysiąclecia, który stawał w obronie świętej wiary katolickiej i miłości do Ojczyzny w ciężkich czasach komunizmu.

W Koncercie usłyszymy poezję patriotyczno – religijną, oraz patriotyczne i religijne pieśni, zobaczymy tańce narodowe. Udział w Koncercie biorą dzieci, młodzież i dorośli.

Dziękujemy Wszystkim występującym w Koncercie Charytatywnym i Wszystkim, którzyprzyczynili się dozrealizowania Koncertu, zwłaszcza Księdzu Proboszczowi Adamowi i KsiędzuMarcinowi za  możliwość nagrania Koncertu, Bóg zapłać.

Serdecznie zapraszamy, aby spędzić niedzielne popołudnie 17 października, oglądając szczególny Koncert – na szklanym ekranie. Również serdecznie prosimy – pomimo obecnej, trudnej sytuacji – o wsparcie swoją ofiarą polskie, ubogie, często osierocone dzieci na Kresach, we Lwowie i innych placówkach polskich oraz o poparcie działalności Pro-life w Ojczyźnie. Czeki (oraz cash w podpisanej kopercie) – można wystawiać na: KNIGHTS OF THE IMMACULATA ASSOCIATION– z dopiskiem: Koncert Charytatywny w celuuzyskania pokwitowaniado INCOME TAX.

Niech Dobry Bóg, Który utożsamił się z najbiedniejszymi, wynagrodzi hojność serc szczegól­nymi łaskami, a Matka Najświętsza otacza – zwłaszcza w tym ciężkim czasie pandemii – najlepszą opieką.

LINK do KoncertuCharytatywnego:

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA nie jest ściśle świętem „kościelnym”, ale wpisuje się w narrację Eucha­rystii – która jest DZIĘKCZYNIENIEM.

Zatem, można wykorzystać tę okazję, by wyrazić Bogu naszą wdzięczność za wszystkie dary i łaski, jakie otrzymujemy każdego dnia. Wdzięczność winna być główną cechą pobożności chrześciańskiej. Z okazji Święta Dziękczynienia składamy wszystkim Parafianom serdeczne podziękowania za każdą modlitwę, pracę, życzliwość, poparcie materialne i finansowe, i trud podjęty dla naszej Wspólnoty Parafialnej. Życzymy wszystkim błogosławionego Dnia Dziękczynienia.                       Ks. Adam i Ks. Paweł

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Przeżywamy miesiąc październik, w sposób szczególny poświęcony czci Matki Bożej i modlitwie różańcowej. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, prosimy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zapraszamy na nabo­żeństwa w ciągu tygodnia, po wieczornej Mszy świętej. Wyjątkiem jest środa: by nie było zbyt późno dla dzieci, dzieci zapraszamy na wspólne odmawianie ró­żań­ca w środy na godz. 18:30. W środę przypada też 13 października, a więc ostatni dzień objawień fatimskich z 1917 roku.

MSZA ŚW. W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Zwykle wchodząc do kościoła żegnamy się, zanurzając palce w święconej wodzie. Po co zatem tak zwana aspersja? Jakie jest jej znaczenie?

Aspersja (od łacińskiego słowa aspergo – skrapiam) zawsze była dla mnie powodem do radości, kiedy patrzałem, jak dziewczęta kryły twarze przed kropidłem. A jako młody wikariusz nie żałowałem wody. Kropiłem darząc zgromadzonych uśmiechem, bo przecież aspersja jest wspomnieniem najbardziej radosnego wydarzenia w życiu człowieka-jego wejścia w społeczność Kościoła, stania się krewniakiem samego Boga. Przypomina nam ona o uzyskaniu nowego statusu – o usynowieniu, które daje nam przywilej nazywania Boga Ojcem – Abba i mówienia do Niego o wszystkim. Ten dar starożytni chrześcijanie nazywali parre-sia – przywilej wolnego słowa wobec Boga, a w konsekwencji względem człowieka. Do Soboru Watykańskiego II aspersja mogła być dokonywana tylko przed sumą, czyli najważniejszą Eucharystią całej wspólnoty. Odnawiając liturgię nie można było inaczej postąpić, jak tylko zrezygnować z ograniczeń i sugerować, by pokropienia wodą pobłogosławioną dokonywano przed każdą Mszą świętą niedzielną, na której gromadzi się spora grupa chrześcijan. Chrzest stanowi przecież podstawę całego życia chrześcijanina i jest niezbywalną rzeczywistością w relacjach z Bogiem. Trudno odmówić sobie wręcz radości przypomnienia początków aspersji i ewolucji jej znaczenia, tak – ewolucji, bo jakże mogło być inaczej w Kościele tworzonym z żywych ludzi każdej epoki. Historię aspersji kształtowały następujące czynniki: W Wigilię Paschalną i Pięćdziesiątnicy w najbardziej uroczysty sposób poświęcano wodę do chrztu. Po przygotowaniu wody skrapiano nią uczestników liturgii. We Frankonii – najstarszej córze Kościoła, we wczesnym Średniowieczu istniał zwyczaj błogosławienia wody w rodzinach, zwyczaj ten zaczął przenosić się do kościołów. Błogosławiono wodę przed niedzielną Eucharystią i skrapiano nią wiernych. Można sobie wyobrazić, jak pięknie wyglądała procesja parafian do kościoła, by odczuć na sobie padające krople błogosławionej wody. A i zakonnicy nie mogli pozostawać w tyle. Pobłogosławioną wodą skrapiano kościół klasztorny, ołtarz, groby współbraci oraz obecnych na liturgii wiernych i zakonników. I tak z ziemi frankońskiej zwyczaj aspersji zakorzenił się w całym zachodnim Kościele. Ważniejsze jest jednak znaczenie, jakie przypisywano pokropieniu pobłogosławioną wodą. Zwykle wskazuje się na benedyktyna z XI wieku, Ruperta z Deutz (właściwie dzisiejsza Kolonia), który zaświadczył, że w niedzielę Wielkanocy, w której społeczność chrześcijan celebruje chrzest, wierni skrapiani są pobłogosławioną wodą. Jeszcze wyraźniej czyni to liturgista Durand z Mendę (zm. 1296), który napisał: „Na oznaczenie chrztu przyjmujemy pokropienie wodą nas samych i naszych mieszkań”. Inny z kolei, wysoko uczony scholastyk, jak wówczas mawiano, wyjaśniając istotę aspersji nawiązuje do pokropienia krwią zwierząt ludu Starego Przymierza – w Nowym skrapiani jesteśmy Krwią Chrystusa, którą On sam za nas wylał. Ponieważ błogosławienie wody połączone było z mieszaniem soli, Raban Maur (zm. 856) -biskup z Mainz, wyjaśniał wiernym, że woda oczyszcza człowieka, sól natomiast przepędza z człowieka lenistwo, woda daje jasność, sól – prawdę, woda sprzyja owocowaniu, sól zachowuje przed zniszczeniem. Pokropienie wodą omawiano alegorycznie, w porównaniach, symbolach. W tym duchu objaśniano także symbolikę procesji, w czasie, której skrapiano wiernych. Symbolizowała ona wejście Chrystusa Zmartwychwstałego, Zwycięskiego lub przyjście Chrystusa na świat (Wcielenie). Wejście to ukonkretniała osoba celebransa. Z obrzędem aspersji łączył się inny charakterystyczny zwyczaj, będący wyrazem miłości bratniej. Było to skrapianie pobłogosławioną wodą lub stawianie wody w naczyniu na grobach bliskich zmarłych. Obdarowani czynili to w odniesieniu do swoich dobroczyńców. Z biegiem czasu jednak zapał do aspersji zanikał. Dokonywano jej rzadko. Próbowano ją ożywić, obdarzając obrzęd odpustami (40 dni). Z pokropieniem wodą łączono także inne motywy, np. prośbę o odpuszczenie grzechów, uwielbienie Zmartwychwstałego Pana, żal za grzechy, uwielbienie Osób Trójcy Świętej, dziękczynienie za zbawienie. Powróćmy wreszcie do pytania. Uczynienie znaku krzyża przed wejściem do kościoła jest również przypomnieniem chrztu – włączenia do Kościoła. Eucharystia natomiast jest działaniem wspólnotowym. Wspólnota jest bytem osobowym, podmiotem działań w liturgii, współ celebransem. Obrzęd aspersji jest takim właśnie działaniem – wspólnotowym doświadczeniem szczęścia chrztu. Poza tym aspersja wiąże się organicznie z Mszą świętą. Przypomnienie chrztu oznacza, bowiem włączenie w Chrystusowe kapłaństwo, w lud kapłański. Jest w konsekwencji uświadomieniem sobie przywileju składania ofiary razem z Chrystusem.

PRACA                                                                

Zatrudnimy panie do sprzataniu domków. Praca od zaraz, w szybkim tempie. Wymagane pozwolenie na prace, własny samochód (dodatki za używanie własnego auta) oraz doświadczenie w sprzątaniu i komunikatywny język angielski. Oferujemy; stawke po okresie próbnym od $17/h wzwyż, w zależności od wydajności i wykonania pracy stawka jest podwyższana.Stanowisko na 3/4 etatu z możliwością gwarantowanego pełnego etatu. Praca od Poniedziałku do Piątku.  Podania prosze przesyłać na email pracacalgary@gmail.com (3x)