5 września

5 września

 Sobota, 4 września

18:00– (poza parafią) +Edward Kruk       – żona Barbara

18:00- Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Teresy i Stanisława w 45 rocz. sakramentu małżeństwa

M.W- + Alicja Rudy i zmarli z rodziny

Niedziela, 5 września- XXIII Niedziela Zwykła

8: 30 – O Boże błogosławieństwo i łaski Boże dla Zygmunta w dniu urodzin

10: 30- Za Radio Maryja, TV Trwam i Ojczyznę                                

12:30- Za przyjaciół i dobrodziejów Zgr. Sióstr Dominikanek

19:00- ++ Anna, Jan, Anna i Marian

Poniedziałek, 6 września

19:00- +Karolina Bażant                                   – córka Józefa

19:00- (poza parafią) O siłę wytrwania w postanowieniu dla pewnych osób                                              – rodzina

Wtorek, 7 września

19:00- O Bożą opiekę, światło Ducha św. i pozytywne załatwienie sprawy dla Bronisławy                             

Środa, 8 września- Narodzenie NMP

19:00- O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla Ireny z ok.  ur.

19:00- (poza parafią) ++ Mieczysław, Eugenia, Zofia i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 9 września- bł. Anieli Salawy

19:00- (poza parafią) + Maciek Falaciński         – babcia Ania i ciocia Regina

19:00- Dziękczynna za posługę Ks. Marcina z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej w dalszej pracy duszpasterskiej                  – Ruch Rodzin Nazaretańskich

Piątek, 10 września

9:00- ++ Zm. z rodzin Wierzbicki, Powroźnik i Pohoryło

19:00- +ks. Tomasz Dzida,TChr. – 5  rocz. śm. – ks. Adam

Sobota, 11 września

8:30- Dziękczynna za 40 lat od przyjazdu do Kanady – rodz. Rajchel

18:00 – ++ Stanisława i Edward Celeda oraz zmarli z rodziny Wiszowaty

18:00- + Piotr Bratejko                                 – rodzina z Calgary

Niedziela, 12 września- XXIV Niedziela Zwykła

8: 30 – O zdrowie i Boże błog. dla Henryki i Edmunda

10: 30- Dzięk. za otrzymane łaski przez rodzinę Rembisz                               

12:30- Dziękczynna za beatyfikację ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Elżbiety Czackiej

14:00 UROCZYSTA PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

19:00- W intencji naszych dobroczyńców, tych nieżyjących jak i tych żyjących, z prośbą do Pana Boga, aby wynagrodził im dobro, które uczynili

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $8,100.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

LEKTORZY

4-5 września

18:00-  J. Bogusławski, A. Wojciechowska                       

8:30-    M. Sobczak, S. Salome

10:30-  A. Kamieniak, Sr. Zacharia            

12:30-  M. Iskra, O. Zyro

19:00-  K. Jansen

ZAPISY DO CHÓRKU “LAETARE”. Po półtora-rocznej przerwie, zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą śpiewać w chórku “LAETARE”, do zgłoszenia się do s. Salome: 587-896-5575 lub s. Zachari: 403-401-4327. Chórek planuje śpiewać już w połowie września: podczas Mszy świętej o godz. 10:30,  na rozpoczęcie Roku Szkolnego – 19 września. Mamy nadzieję, że większość dzieci, które z nami śpiewały, powróci do chórku. Dzieci będą śpiewać 2 x w miesiącu. Próby będą się odbywać godzinę przed Mszą, czyli o 9:30 w naszym kościele.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY:

26 sierpnia pożegnaliśmy śp. Bonifacego Pulwickiego, lat 74., lidera Rodziny Radia Maryja i wieloletniego Parafianina, zaanga­żo­wanego w liczne dzieła i aktyw­ności dziejące się w Parafii i w Polonii w Calgary. Na uroczystość pogrzebową przybył z Toronto ks. Jacek Cydzik, reprezentujący Radio Maryja.

                1 września odbyło się w domu pogrzebowym Foster Garden Chapel nabożeńswo żałobne w intencji śp. Katarzyny Flisińskiej, lat 98.

                8 września odbędzie się w naszym kościele Msza św. żałobna o godz. 17:00 (z urną) w intencji śp. Stanisława Nowak, lat 63. Wszystkim rodzinom składamy wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

                XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 35,4-7a; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37

Ref:  Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

Być otwartym, znaczy być pozytywnie nastawionym na nowości, na dobroć, ale także na słowa, które do nas docierają. Czytając Pismo Święte napotykamy niejednokrotnie na pojęcia i zwroty dla nas niezrozumiałe, obce. A więc tutaj też potrzebne jest nam otwarcie na Słowa Boże, na wszystko, co tyczy wiary, Słów Bożych – Jezusa Chrystusa.  Podstawą w tym wypadku jest zrozumienie tego, co nam przekazuje Pismo Święte, a przede wszystkim, co przekazuje nam w Piśmie Bóg. Już w księdze największego starotestamento­wego Proroka czytamy: „«Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto – pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.” (Iz 35, 4-5). A więc otwarcie nasze na Pismo i zawarte w nim Słowo, wymaga też odwagi na przyjęcie tych słów. Takim otwarciem na Słowa Jezusa wykazała się Matka Boża. Otrzymała Ona łaskę zrozumienia i otwarcia w chwili poczęcia i porodzenia Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Naszym problemem jest, byśmy stali się zdolni do dostrzeżenia tej właściwej chwili, a to wymaga przygotowania się do niej w sposób właściwy, godny i rzeczowy. Ważnym jest też, by w modlitwie prosić o Łaskę, która pozwala nam trwać w wierze, przy Maryi, oczekując – jak ona – przyjścia naszego Pana. Święty Jakub podpowiada nam jak się usposobić do przyjęcia w swoim sercu Jezusa, jak przygotować się do spotkania się z nim, jak być otwartym: „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?” (Jk 2,5). Nasze otwarcie się na Boga, wypraszać możemy o łaskę przez wstawiennictwo naszej Matki Maryi, która nas, swoje dzieci, otula płaszczem miłości, obrony i opieki. A co nam mówi sam Jezus Chrystus? Przypowieść Ewangeliczna mówi o uzdrowieniu głuchego. Ale to tylko dla nas symbol, bowiem wielu z nas staje się głuchymi na wezwania i słowa wypowiadane do nas przez Boga. Jezus zaś daje nam jedną, jedyną radę wypowiadając tylko dwa słowa: Otwórz się! (Mk 7,34d) I to tylko tyle – i aż tyle. Jeśli się otworzymy na słowa zawarte w Piśmie Świętym, to wtedy będziemy otwarci na Boga i Jego Miłość.

Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o dar otwarcia się na słowa i czyny Twego Syna, abyśmy zrozumieli, jak kroczyć po drogach wiary, nadziei i miłości, jak podążać do Boga. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

UROCZYSTA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI Z ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 będzie mieć miejsce w naszym kościele w niedzielę, 12 września, o godz. 14:00. Mijający rok był szczególny pod względem pandemii. Planowana na maj uroczystość I Komunii św. nie mogła się odbyć. Niektóre dzieci w mniejszych grupkach przystąpiły do Stołu Pańskiego, a obecnie chcemy tę grupę zebrać razem: dla jednych będzie to „Pierwsza Komunia święta”, dla innych będzie to „Uroczysta Komunia święta”. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wszystko powróci do „normalnego porządku”.

NOWE PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII

Z nowym rokiem szkolnym i katechetycznym rozpo­czynamy nowy cykl przygotowań. Wszystkich, którzy zainteresowani są przystąpieniem dziecka do 1 Komunii świętej, prosimy o kontakt z siostrą Salome: 587-896-5575. Zapisy do I Komunii trwają do końca września. Zebranie informacyjno-organizacyjne z Rodzicami odbędzie się 3 października, w sali parafialnej o 11:30am.

ROCZNICA I KOMUNII ŚW. Przez ostatnie 2 lata, z powodu pandemi, nie mieliśmy rocz­nicy Komunii Świętej w naszym kościele. Wszystkie dzieci, które w ostatnich 2 latach przystąpiły do I Komunii świętej w naszym koś­ciele, zapraszamy na wspólną Mszę świętą 19 września na godzinę 10:30. Dzieci otrzymają pamiątkowe obrazki

KSIĄDZ MARCIN DZILIŃSKI, TCHR., DECYZJĄ PRZEŁOŻONEGO PRO­WINCJALNEGO, ZOSTAJE SKIEROWANY DO PRACY NA NOWĄ PLACÓWKĘ. To „nowe wyzwanie duszpasterskie” to parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL, USA, na zachodnich przedmieściach Chicago. Tym samym kończy się 3-letni okres jego pobytu w naszej wspólnocie. Dekret podaje datę 1 września, ale w obecnej sytuacji pandemicz­nej nie wiadomo, kiedy dokładnie ta zmiana nastąpi. To samo dotyczy przyjazdu „nowego księdza” z Pozna­nia. Dlatego postanowi­liśmy już w weekend 28/29 sierpnia zorganizować moż­li­wość „wspólnotowych spotkań i pożegnań” po kolejnych Mszach świętych. Była okazja do wyrażenia podziękowań ks. Marcinowi za trud posługi w naszej wspólnocie w tym niełatwym czasie pandemii. Nad całością organizacji czuwały Panie: Krystyna Apanowicz, Grażyna Lukwińska i Małgorzata Iskra. Dziękujemy też wszystkim innym osobom pomagającym w organizacji spotkania.

Od września biblioteka będzie czynna również w soboty po wieczornej Mszy św. Godziny otwarcia w niedziele pozostają bez zmian, czyli 9:30-14:00.

12 WRZEŚNIA ODBĘDZIE SIĘ W WARSZAWIE UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACYJNA ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Elżbiety Czackiej. Panu Bogu będziemy dziękować za tę łaskę podczas Mszy św. o godz. 12:30.  Zapraszamy.

MSZA ŚW. W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

5. Upowszechniło się wyrażenie „celebracja”, „celebrować Mszę świętą”, co ono oznacza, czy nie lepiej mówić nadal o odprawianiu Eucharystii?

Chętnie podejmę się obrony tego wyrażenia, chociaż nie zawsze posiada ono w naszym języku pozytywne znaczenie. Równocześnie jest ono wynikiem zmian, jakie zaszły w ramach odnowy liturgii. Dokonało się mianowicie odejście od traktowania służby Bogu, jako rytu, suchego obrzędu przeznaczonego do sprawo­wania, odprawiania, i przejście do rozumienia liturgii, jako święta, świętowania misterium Chrystusa – tu pojawiło się pojęcie celebracji. Zamiast mówić o wykonaniu rytu, mówi się o świętowaniu. Samo słowo „celebracja” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza: zejście się, zgromadzenie ludu, napływ osób, uroczystość, szacunek. Celebrująca wspólnota czyni widzialnym Kościół lokalny. Znaczenie to bliskie jest czasownikom: wychwalać, przepowiadać – w te czynności zaangażowany jest cały człowiek. W określeniu „celebracja” zawiera się także greckie słowo poiein – czynić, ale „ze sztuką, z pięknem, autentycznym artyzmem, stąd upowszechniające się wyrażenie „poetyka rytu”. Głównymi elementami celebracji są: słowo i obrzęd, modlitwa, ofiara.W celebracji głównymi działającymi są Osoby Boskie. Bóg Ojciec w Duchu Świętym, który jest pierwszym Bożym darem dla wierzących, konstytuuje zgromadzenie liturgiczne – ono jest pierwszym działaniem Ducha. Podmiotem działającym w celebracji jest także całe zgromadzenie liturgiczne. Określenie „celebracja” odwołuje się do podstawowych pragnień człowieka, a mianowicie do jego refleksji nad życiem i łączności z innymi, komunii (wspólnoty) z braćmi. Te pragnienia chce uaktualnić. Miałkość codziennej egzystencji, uwięzienie w niej człowieka przywołuje równocześnie pragnienie przebywania w innym świecie i przeżywania go, chęć zerwania z codziennością. Jednym z istotnych elementów święta jest właśnie „inność”, zerwanie z szarą, zabieganą codziennością, umożliwienie człowiekowi jakiegoś panowania nad czasem, ofiarowanie mu wolności, stworzenie warunków dla samoakceptacji i afirmacji życia. Inną fundamentalną potrzebą człowieka jest być z drugimi. Człowiek jest wewnętrznie ukierunkowany na tworzenie wspólnoty (communió) z innymi. Święto pozwala to pragnienie zrealizować. Świętowanie niejako kodyfikuje i utwierdza międzyludzkie więzy poprzez wspólne ryty. Przez świętowanie człowiek żywi swoją osobowość społeczną. „Święto jest to czas poza czasem, który odświeża społeczeństwo”. W liturgii chodzi także o to, by każdy jej uczestnik był celebrującym, działającym razem z innymi, by pokonując swój indywidualizm, „dzielił się” z innymi za pomocą symboli, gestów, słów (zgromadzenie, napój, posiłek, oklaski, uścisk dłoni, taniec, śpiew, toasty). Świętowanie jest czynnością, akcją wspólnotową, która oznacza i realizuje przynależność uczestników do przedmiotu, treści święta, którym jest zawsze osoba, działający Bóg, świat osób. Tym, co w chrześcijaństwie świętowane nie jest jakaś idea teologiczna czy temat, ani też jakaś rzecz religijna. Celebrujemy przede wszystkim  rzeczywistość żyjącą, osobę Chrystusa Zmartwychwstałego, Jego misterium, a nie jakąkolwiek sprawę świata. Świętowana rzeczywistość – to działająca obecność Chrystusa, to moc słowa Bożego, modlitwa, łaska dnia. Idzie zawsze o Boga żywego, działającego, interweniującego w ludzką sytuację. Celebracja liturgiczna uobecnia wydarzenie Chrystusa. Świętuję, więc wybawienie otrzymane w wierze przez Chrystusa, świętuję zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, pełnię życia. Tę pełnię, którą komunikuje swoim wyznawcom Zmartwychwstały. Celebracja winna nas prowadzić do rozpoznania Boga, który gromadzi wierzących, uczyć modlitwy. Ma ona „coś” do powiedzenia „dziś”. Celebracja świętuje „dziś” Boga w hodie (dziś) człowieka w jego codziennym życiu. Słowo Boże proklamowane w liturgii odkrywa sens, owo „dziś” Boga. Uczestnik zaś uchwytuje ten sens w wierze i wyraża przez błogosławienie Boga swoim zachwytem, radością. Widzi w działaniu Bożym znak miłości, dziękuje, prosi. Celebracja będzie, zatem zewnętrzną manifestacją, widzialną ekspresją rzeczywistości nadprzyrodzonej, przeżytej w wierze Kościoła przez zgromadzenie liturgiczne. O celebracji w znaczeniu chrześcijańskim nie może być mowy w przypadku braku wiary. Chrześcijańska celebracja nie może być uważana za świecki happening. Przeżywając treść święta uczestnik liturgii nawiązuje osobowe związki i w ten sposób kształtuje swoją osobę. Przywołajmy wczesno­chrześcijańskie wydarzenie ewangelijne. Kiedy chrześcijanie lat osiemdziesiątych pytali, co znaczy celebrować Eucharystię, Św. Łukasz dał im w odpowiedzi opis podróży do Emaus. Uczniowie słuchali Zmartwychwstałego Pana z pałającym sercem, cieszyli się z przyjścia Jego zbawienia, przyjęli Go otwartym sercem, po czym wrócili do Jerozolimy, rozgłaszając Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu. Epizod ten można uważać za narodziny chrześcijańskiej celebracji. Stosowanie określenia „celebracja” ma na uwadze mobilizację uczestników liturgii. Uczestnictwo to podstawowy wymóg, minimum świętowania, czyli tego, co określa się mianem fetę intime – święto wewnętrzne, ale nie wyłącznie. Nie bez znaczenia będzie tu dobór pieśni, gra organowa, wprowadzenie celebransa. Należyte rozumienie celebracji wyraża się na przykład w zastosowaniu innej tonacji we wprowadzeniu do Mszy świętej, a innej w wezwaniu do uznania swojej grzeszności i aktu żalu. Słyszy się często uwagi, iż nasze celebracje nacechowane są przesadną powagą, hieratyzmem, że są za ciężkie i niekiedy treściowo przeładowane. To zjawisko onieśmiela, zamyka uczestników, utrudnia komunikowanie się.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Zespołu „POLANIE” odbędzie się dnia 26 września 2021, o godzinie 16.00 w Domu Polskim, 3015 15 Str, NE , Calgary, T2E 7L8.  

The parishes of the Diocese of Calgary are once again invited to participate in the 40 Days for Life prayer campaign this fall, which will run from September 22 to October 31. Over 5,000 babies are killed at the Calgary Kensington abortion facility every year.  40 Days for Life is   a prayerful, respectful campaign that seeks to bring awareness to the inconvenient truth that abortion kills human beings.  Our prayerful presence during 40 Days at abortion centres around the world draws attention to the plight of preborn children and seeks God’s help through intercessory prayer. We are a sign to the world that babies’ lives in the womb matter, that preborn children are not disposable objects, but human beings with human rights. Will you join us?  Be a loving, prayerful voice for the preborn babies who have no voice but ours.  We know from the testimonies of many that these campaigns save lives.  We are looking for pro-life leaders and participants in your parish. Please consider being a part of this campaign by participating in this ministry.  Training is available from our Calgary team. Please email 40daysforlife.calgary@gmail.com  for information. 

PRACA Poszukuję pani mówiącej po polsku z doświadczeniem do opieki nad starszą panią. Kontakt 403-830-6071 (2x)