WYDANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

WYDANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

Piątek, 24 grudnia- Wigilia Narodzenia Pańskiego

9:00- O Boże błogosławieństwo dla Anny w dniu urodzin                                 

21:00- O Boże bł. i potrzebne łaski dla Reginy Piekut z okazji urodzin –TRANSMISJA INTERNETOWA

24:00- Za parafian i dobrodziejów

24:00- M.W- O Boże błogosławieństwo dla Ks. Adama w dniu imienin                            – Rada Parafialna

Sobota, 25 grudnia – Urocz. Narodzenia Pańskiego

8:30-+Ks.Zbigniew Olbryś- rodz. Iskra- TRANS. INTERN

10:30- + Elżbieta Opałka (20 rocz) i Jan Szelawa (1 rocz)

12:30- Za parafian i dobrodzijów

Niedziela, 26 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa   

8: 30-++ Tadeusz, Eugenia i Bronisław Moliński oraz Aniela i Michał Cozac–TRANSMISJA INTERNETOWA

10: 30- O Boże błogosławieństwo dla Renaty i Arka Senderowskiego                                                     – Magda S

12:30- O Boże bł. dla całej rodziny Michalskich

19:00- ++ Stanisław, Bogdan i Janusz Wysocki oraz Marek Pasternak

19:00 – O Boże bł. dla Krystyny i Szymona z okazji 44 rocz. sakramentu małżeństwa

Poniedziałek, 27,grudnia- św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

19:00 + Małgorzata Pulwicka (12 rocz)

19:00- + Karolina Mickiewicz (2 rocz)                     –  rodzina

Wtorek, 28 grudnia- św. Młodzianków męczenników

19:00+Marek Pieczara i o łaskę zdrowia dla Hani

19:00- ++ Cecylia Godzwoń zmarła w Polsce oraz Tadeusz Godzwoń, Salomea Sojak i Stanisław Sojak

19:00- + Stanisław Zygmunt Kulikowski               – rodzina

Środa, 29 grudnia

19:00-+ Kazimierz Żuk (5 rocz)                    – siostra z rodziną                         

 19:00- + John Frank Cermak

Czwartek,30 grudnia

19:00- + Maria Adamska (24 rocz)                   – syn z rodziną

19:00 -+Helena Kałduś w dwa tyg. po śmierci

Piątek, 31 grudnia- św. Sylwestra

9:00- ++ Maria, Jan, Henryk Nodrzak i Helena Bała                                 

18:00- Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku

Po nabożeństwie, ok. 19:00 – Za parafian i dobrodziejów (Msza św. z formularzem noworocznym)

Sobota, 1 stycznia- Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

8:30- Wynagradzająca Najświętszemu Sercu N.M.P. za grzechy świata

10:30- + Ryszard Kapel                                              – rodzina

12:30- ++ Katarzyna i Józef Bukry i zmarli z rodziny

18:00- + Alicja Rudy i zmarli z rodziny (Msza św. z formularzem niedzielnym)

Niedziela, 2 stycznia- Objawienie Pańskie

8: 30- O łaskę wiary i zdrowie dla Davida             – mama

10: 30-Radio Maryja i TV Trwam

12:30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Urszuli Krzesowskiej

19:00-++ Kazimiera (25 lat) i Eugeniusz Lachowski

– wnuczka Agata

Poniedziałek, 3 stycznia

19:00- ++ Za rodziców, brata i zmarłych z rodziny Orłowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- O pojednanie i zgodę w rodzinie i załatwienie spraw urzędowych

Wtorek, 4 stycznia

19:00 + Genowefa Miazga (1 rocz)       – synowie z rodzinami

19:00- O łaskę zdrowie i miłosierdzie Boże w dniu urodzin dla Wiesławy  

Środa, 5 stycznia

19:00-+ Teofila (4 rocz) i Jagoda (26 rocz) i zmarli z rodziny Tłustochowicz

19:00-+ Regina Żuk (7 rocz)                          – córka z rodzina                         

Czwartek, 6 stycznia

19:00- O powołania Kapłańskie i Zakonne

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Adeli z okazji 90 urodzin                                                               – Jadwiga R.

Piątek, 7 stycznia

9:00- W intecji dusz w czyśćcu cierpiących                                 

19:00-+ Marek Machula (5 rocz)                  – żona z rodziną

Sobota, 8 stycznia

8:30- O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jana i Krystyny

18:00- O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Stefana i Barbary w Nowym Roku

18:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Karoliny i jej rodziny                                                                     – Anna

Niedziela, 9 stycznia- Niedziela Chrztu Pańskiego

8: 30- O Boże błog i opiekę M. Bożej dla przyjaciół                                                               – Bronisława

10: 30-+ Eugeniusz Sztupecki (7 rocz)                       – żona

12:30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ireny Krzesowskiej

19:00-++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek   – córka z rodziną

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

25 grudnia

Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14

Ref: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

 Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarło by ujrzeć Zapowiadanego.  Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś. Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie. Nawet Ci, którzy w codzienności swojej nie identyfikują się ze wspólnotą chrześcijańską, świętują ten jeden wielki dzień, a właściwie noc. Znamiennym jest to, że sam Bóg obrał tę porę, by spotkać się z nami i udzielić pokoju. To dla nas wielki dar, który trzeba powitać.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

26 grudnia

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

W dzisiejszą niedzielę nasze myśli biegną do Nazaretu, gdzie Jezus, Maryja i Józef dzielili los wielu współczesnych sobie rodzin. Tym, co stanowi dla nas przykład, jest miłość, która była w tej rodzinie na pierwszym miejscu. Kiedy patrzymy na Świętą Rodzinę, to przed oczyma stają nam rodziny, w których żyjemy. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie jeszcze bardziej ich ważną rolę w naszym życiu. Małżeństwo, które jest sakramentalnym „przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia” (KKK 1601), stanowi fundament rodziny. Życie małżeńskie trzeba programować z Bogiem, a nie na własną rękę. Trzeba zapraszać Go do rodzinnego stołu, rodzinnych rozmów, decyzji, rodzinnej troski o każdego w domu. Z Nim trzeba pochylać się nad chorym, planować swój czas, niedzielę czy wypoczynek. Z Nim przeżywać poczęcie i narodziny kolejnych dzieci i z Nim zamykać oczy tym, którzy udają się do domu Ojca.

ŚWIĘTEGO JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

27 grudnia

1 J 1,1-4; J 20,2-8

Ref: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

Urodzony prawdopodobnie w Betsaidzie, jako syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat św. Jakuba Starszego. Powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb. Uważany jest za najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia Chrystusa. Tradycja chrzęści­jańska, zarówno w kościołach wschodnich jak zachodnich przypisuje mu autorstwo Ewangelii Jana, Objawienia św. Jana (Apokalipsy) i trzech listów.

W tym dniu tradycyjnie święci się wino dla wiernych.

1 stycznia, 2021

Lb 6, 22-27;  Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

Ref: Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Kościół obchodzi dziś uroczystość Maryi, jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. W ten sposób z pomocą Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy również kolejny rok naszego życia. „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty”. Maryja otrzymała posłannictwo wydania na świat Jezusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Dzięki Niej Syn Boży stał się człowiekiem, naszym bratem. My zaś staliśmy się dziećmi Bożymi. Jak zaznacza św. Łukasz, Maryja po narodzeniu Jezusa „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Jak dobra uczennica oraz doskonały mędrzec, który usiłuje zgłębić i zrozumieć wielkie tajemnice Boże, ukryte w wydarzeniach dziejących się wokół niego. […] To właśnie Ona, jako Matka mogła najlepiej zaświadczyć, że Jej Syn poczęty za sprawą Ducha Świętego jest w swej istocie Synem Bożym. Dzięki temu […] wszyscy chrześcijanie mogą się od Niej uczyć, jak należy przyjmować słowo Boże: otwartym sercem, z wiarą i posłuszeństwem”. 

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

2 Stycznia, 2021r.

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Przeżywana uroczystość Trzech Króli ma wybitnie symboliczny charakter: Mały obywatel Betlejem, ubogiej mieściny judejskiej, narodzony w największej pokorze, staje się darem dla wszystkich: Maryi, Józefa, pasterzy, a przez tajemniczych gości z innych krain – Jezus staje się darem ofiarowanym każdemu człowiekowi. W złożonych przez mędrców ze Wschodu darach: złota, kadzidła i mirry widzimy symbol miłości, modlitwy i cierpienia. Kto bowiem szczerze poszukuje prawdy, dowodzi swojej tęsknoty za dobrem, wiary otwartej na światło z wysoka i odwagi w dążeniu do celu. Od objawienia do spotkania prowadzi jednak długa droga jak ta, którą pokonali mędrcy szukający Boga. Bóg jej nie skraca, a przecież jest nam bliższy niż my sami sobie! Trzeba więc iść za Gwiazdą nie zrażając się odległością i przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że zaprowadzi nas ona do Chrystusa – jedynego Zbawiciela człowieka. Co prawda nie mamy ze sobą darów złota, kadzidła i mirry – ale możemy złożyć Dzieciątku Jezus w to święto poszukujących swoje szczerze kochające serce oraz czyny miłości, które stały się naszym udziałem.

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE.

DRODZY PARAFIANIE

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy świętego czasu, skłaniającego do zatrzymania i zadumy nad tajemnicą Wcielenia, chwil pełnych miłości, bliskości Boga i bliźniego oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Duszpasterze: Ks. Adam i Ks. Paweł, oraz Ks. Stefan

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

POSŁUGA LEKTORÓW SŁOWA BOŻEGO

Pasterka 21:00 – M. Łabinowicz

Pasterka 24:00 –J. Pajewski, B. Pajewski

25 grudnia – Boże Narodzenie

8:30 – M. Iskra

10:30- L. Shelley, A. Wojciechowska

12:30- W. Grabowski, O. Zyro

26 grudnia – Święto Świętej Rodziny

8:30 – R. Przybylski. S. Salome

10:30 – K. Kamieniak, M. Sobczak

12:30- M. Kaczan, S. Zacharia

18:00- W. Grabowski, M. Iskra

LEKTORZY – 31 grudnia

18:00- S. Zacharia, S. Salome

19:00-

LEKTORZY – 1 stycznia

8:30- R. Przybylski, M. Sobczak

10:30- A. Kamieniak, S. Zacharia

12:30- M. Łabinowicz, O. Zyro

18:00- M. Edgar, A. Wojciechowska

LEKTORZY – 2 stycznia

8:30- J. Bogusławski, M. Iskra

10:30-M. Domaradzki, S. Salome

12:30- A. Gurgul, O. Zyro

18:00- K. Jansen,

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA

2 stycznia, w niedzielę, w uroczystość Trzech Króli (przeniesione z 6 stycznia) błogosławimy kadzidło i kredę. Niech wonny dym kadzidła wypełni nasze domy, a drzwi niech ozdobi wyznanie naszej wiary: Niech Chrystus błogo­sławi to mieszkanie !  

Co oznacza C+M+B 2022 ?

Litery „C+M+B” oraz bieżący rok zapisywane na drzwiach domów wbrew temu, co sądzą niektórzy, nie oznaczają wcale imion Trzech Króli (Kacper, po łacinie „Casper”, Melchior i Baltazar). Taka „ludowa interpretacja” pochodzi z XVIII wieku i jest niepoprawną wersją łacińskiego „Christus Mansionem Benedicat” (Niech Chrystus błogosławi temu domowi). Błędne jest również tłumaczenie znaków „+” pojawiających się między literami. Nie chodzi tu o „plusa” tylko o „krzyż” – znak błogosławieństwa. A zatem napis powinien wyglądać tak: C † M † B 2022

Ministranci przy drzwiach wyjściowych będą rozprowadzać kredę i kadzidło. Do zestawu dołączony jest samo-rozpalający się węgielek. Prosimy dorosłych o ostrożność i zapoznanie się z instrukcją.

Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji, które przeznaczone będą na potrzeby ministrantów. Jednocześnie informujemy, że „akcja” z siankiem na wigilijne stoły przyniosła kwotę $602,95 i 3,10Euro. To wszystko wspiera fundusz ministrancki.

GDY MOWA O DODATKOWYCH FUNDUSZACH –

zamknięte zostało konto bankowe chóru „Vox Poluli”. Już blisko dwa lata jak (z powodu pandemii) chór nie spotyka się. Dodatkowo, niedawno straciliśmy kierowniczkę chóru, więc nie zanosi się by prędko chór powrócił do dawnej świetności. Tymczasem bank pobierał comiesięczne opłaty…. Konto zostało, więc zamknięte, a cała suma w wysokości $1,568.88 wpłynęła na generalne konto parafii. Bóg zapłać!

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Kolęda, stół kolędowyZgodnie z polską tradycją, w pierw­szych tygodniach Nowego Roku 2022, będzie możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolę­dową (jeśli rodzina nie ma obaw związanych z Covid’em)…  Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności chary­tatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $10,737.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Kto jeszcze może wesprzeć ten fundusz to zachęcamy, bo niedobory obciążą nasze konto bieżące…

PAKIETY KOPERT NA NOWY ROK dostępne są na stolikach w „oszklonym korytarzu”. Odszukujemy swoje koperty według alfabetu. Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Jednocześnie informujemy, że stale zmniejszająca się liczba Parafian, zmusi nas w przyszłym roku do zmniejszenia zamówień na koperty, co pociąga za sobą konieczność zmiany numeracji…

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA ….

..7 stycznia, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9:00. Prosimy wpisywać się do zeszytu wyłożonego przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu, prosimy poinformować biuro parafialne.

Tym razem nie będzie celebrowana, gdyż pokrywa się z 1 stycznia, a więc z uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryji. Niedzielny układ nabożeństw nie pozwala na dodatkowe wydarzenia.

 „Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary, że wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą”.

 bł. Kard. Stefan Wyszyński”

Czcigodni Kapłani i Kochani Parafianie

Niezgłębiony jest Bóg w swojej miłości! Oto przychodzi do nas wszystkich, choć na to nie zasługujemy, daje nam Siebie samego i zaprasza do życia wiecznego. W Święta Bożego Narodzenia doświadczymy Jego szczególnej obecności, ale wierzymy, że przychodzi On do nas nieustannie, w każdej modlitwie, porywie serca, a przede wszystkim w Najświętszej Eucharystii.

        Pragnie tylko jednego: abyśmy Go przyjęli z taką miłością, na jaką potrafimy się zdoby Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus przenika Serca Czcigodnych Kapłanów i Kochanych Parafian Swoją radością i miłością oraz wzbudza zapał do pracy na Jego Chwałę, a Maryja nieustannie oręduje za Wami i prowadzi do świętości.

Z darem modlitwy – Siostry Dominikanki

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY.

Najserdeczniejsze Życzenia Świą­­teczne przesyła Zarząd Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary.Życzymy Polskich Świąt, spędzo­nych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz dużo szczęścia, miłości i zdrowia w Nowym Roku.

W ten magiczny czas Bożego Narodzenia, wspominając wigilijny wieczór w dalekiej Ojczyź­nie, życzę Państ­wu, aby przy świątecz­nym stole nie zabrakło wzajemnego ciepła i miłości oraz myśli o bliskich naszym ser­com, gdziekolwiek oni są… Niech w Nowym Roku w naszych domach zagości dobre zdrowie, spokój i pomyślność oraz zrealizują się nie tylko nasze plany, ale nawet marzenia. Wszystkiego najlepszego! Konsul Honorowy RP w Calgary Zygmunt Potocki z rodziną.

Najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku dla całej  Polonii życzy Zarząd KPK, Okręg Alberta

Czcigodni Księża, Drogie Siostry Dominikanki, Dro­dzy Parafianie i  Mili Goście! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzy­my Wam: pokoju Chrystu­sowego, zdrowia i błogo­sławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy 2022 rok przyniesie Wam jak najwięcej łask Bożych. Życzymy Wam również, byście doświadczyli Bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Was. Życzy Rodzina Radia Maryja

DOM POLSKI ZAPRASZA NA SYLWESTRA!

Pełna cena to $135 od osoby. Aktualni członkowie PCA i SPK otrzymują tradycyjny rabat. Zakup biletów wyłącznie w Domu Polskim po wcześniejszym umówie­niu wizyty z kierownikiem. Kontakt telefoniczny 403.291.3757 lub mailowy info@dompolski.ca Przypominamy, że na terenie Domu Polskiego obowiązuje „Restrictions Exemption Program”.

Czcigodny Księże Proboszczu,

Wraz z nadchodzącymi Świętami Narodzenia Pańskiego składam Ci Księże Proboszczu najserdeczniejsze życzenia pokoju, Bożej Radości i Miłości w tym szczególnym czasie. W 2021 roku świętowaliśmy wspólnie w Kanadzie 103. Rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Troszczenie się o wspólne dobro, pielęgnowanie polskiej tradycji, kultury w oparciu o wartości chrześcijańskie i patriotyczne tworzą duchową świadomość, która łączy współobywateli mieszkających zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie.

Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1986 r. zwrócił się do Polonii następującymi słowami: O przyszłości […] nie można myśleć spokojnie, gdy się zapomina o przeszłości. Bez niej nie można odnaleźć ani pogłębić swej tożsamości. Myśląc o przyszłości nie można odcinać tych korzeni, z których się wyrasta, bo one są kluczem do zrozumienia nas samych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2022 życzę Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim parafianom wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości. Niech Nowonarodzona Dziecina dodaje nam odwagi i pomaga pokładać nadzieję w Bogu w każdej sytuacji.

Z wyrazami szacunku Andrzej Kurnicki Ambasador RP w Ottawie

ZESPÓŁ „POLANIE” pragnie złożyć Państwu najser­deczniejsze życzenia,   by  Święta Bożego Narodzenia obfitowały w radość i nadzieję,  by były wypeł­nione miłością i spokojem. Życzymy odpoczynku od codzien­nych trosk i zabiegania. Niech nowonarodzony Jezus obdarza Wszystkich potrzebnymi łaskami. 

 Życzymy również szczęścia i wszelkiej pomyślności w Nowym, 2022 Roku!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu radość, miłość i spokój.Nowy Rok niech będzie wypełniony sukcesami osobistymi i zawodowymi. Halina Madej, Prezes KPK OA Towarzystwo Kultury Polskiej

Mazovia Polish Song and Dance Association

Każdej zimy, podczas grudniowych,  przybliżających do Bo­że­go Narodzenia dni, zaczyna się wysyłać wszystkim bliskim i znajomym życzenia świą­tecz­ne, które mają za zadanie jesz­cze bardziej umilić ten wyjąt­ko­wy czas. Również i w tym Roku Zespół MAZOVIAżyczyPaństwu  Świąt  wypełnionych radością i miłoś­cią, niosących spokój. Nowego Roku spełniającego wszel­kie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęś­cia oraz powodzenia.

Zarząd Canadian Polish Academic Society życzy wszystkim bezpiecz­nych i wesołych Świat Bożego Narodzenia oraz lepszych czasow w nad­chodacym Nowym Roku.  Chris Micek President

PODZIĘKOWANIE

Cały rok spotykamy się z życzliwością, zrozumieniem, pomocą i współpracą ze strony Parafian. Chcemy za to podziękować, jako Duszpasterze tej parafii. Również te Święta wiązały się z pracą wielu osób, za co bardzo serdecznie dziękujemy! W kawiarence (choć w opcji na wynos) w minionych tygodniach pracowało wiele Pań: Marysia Kuczaj, Jola Starczyk, Lucyna Wysocki, Marta Sapielak, Małgosia Urban, Jola Kułakowska, Iza Paliński, Bożena Błachut, Agnieszka Gąsiorek, Ela Drzewiecka, Dorota Puda. DZIĘKUJEMY! Od 9 stycznia kawiarenkę będą prowadzić KRAKUSY!

RODZINA KULIKOWSKICH bardzo dziękuje wszystkim za wyrazy współczucia i wsparcia z powodu śmierci (Stanisława) Zygmunta Kulikowskiego.

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

„RUCHOMA”  SZOPKA….

Rok temu, p. Sta­nisław Sobczak, zas­koczył nas wszyst­kich, pre­zen­tując w bocz­nym ołtarzu nie­dużego rozmiaru „ruchomą szop­kę”. Cieszyła się ona niezwykłym zainteresowa­niem nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Ksiądz Proboszcz zachęcił do dalszego jej powiększenia. Pan Stanisław oponował, „bo to już 90-tka na karku!”, ale podjął wyzwanie, i w tym roku mamy jeszcze okazalszą wersję. Przy pracach pomagła żona Wiesława, a elektroniką zajmował się syn Krzysztof. Obecna szopka ma 24 elementy ruchome !!!! łącznie ze skocznią narciarską i promem pływającycm po wodzie!!! Gratulujemy pomysłu i wykonania!

PODZIĘKOWANIE  – Koło Modlitewno – Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej, działające przy naszej parafii, wyraża serdeczne podziękowanie za pomoc Kościołowi na Wschodzie. Zebrano na chwilę obecną $3,917.30. Ofiary te zostaną przekazane na placówki Kościoła na Wschodzie. Niech Dobry Bóg wyna­grodzi swoimi łaskami Ofiarodawców, a Niepokalana otoczy swą szczególną opiekąBóg zapłać!  Zbiórka jest nadal aktualna. Czeki można wypisywać na: KNIGHTS OF IMMACULATA.  Za każdą imienną ofiarę na ten cel, Ofiaro­dawcy otrzymują pokwitowanie do  INCOME TAX.

Abp Mieczyslawa Mokrzycki         UWAGA! 5 i 6 lutego odwiedzi nas przedstawiciel Kościoła na Wschodzie, w osobie ks. Arcy­biskupa Mieczysława Mokrzyc­­kiego ze Lwowa, (sekretarza papieża Jana Pawła II), wraz ze swoim Sekretarzem. Oczywiście, wymaga to z naszej strony przygoto­wania duchowego, organi­­zacyjnego i finansowego. Zaprasza­my do współ­pracy osoby indywidualne, ale również orga­nizacje polonijne. Wysłaliśmy stosowne pisma do głównych organizacji, z prośbą o poparcie tego wydarzenia. Jest to bowiem sprawa ogólnopolo­nijna, gdy otrzymamy RELIK­WIE ŚW. JANA PAWŁA II.  Już teraz otaczamy czcią naszego Świętego Rodaka, a mając relik­wie, będziemy jeszcze bar­dziej uwielbiać Boga i prosić o wsta­wiennictwo w naszych sprawach osobistych i w intencji naszej  Ojczyzny.