16 stycznia

16 stycznia

Sobota, 15 stycznia

18:00-+ Adolf Pajewski (4 rocz)

18:00- + Maciej Falaciński                                  – rodzice

Niedziela, 16 stycznia- II niedziela zwykła

8: 30- + Leokadia Szajdziuk zmarła w Polsce i Iwona Przeworska

10: 30-+ Kazimierz Hyciek (1 rocz)

12:30- + Aleksander Kleszczyński i Joanna Kleszczyńska oraz zmarli z rodziny Grześków                    – syn z rodziną

12:30 (ks. Stefan) O łaskę zdrowia dla Jennifer

19:00-+ Aleksander Samborski              – syn i córka z rodziną

Poniedziałek, 17 stycznia

19:00-  Za parafian

19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny Pieczara

Wtorek, 18 stycznia

19:00 + Andrzej Raniszewski i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- + Stanisław i Regina Łuczak 

Środa, 19 stycznia

19:00- + William (5 rocz)

19:00- Nabożeństwo do św. Józefa                      

Czwartek, 20 stycznia

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Ks. Adama z okazji urodzin

19:00- + Marek Pieczara                                – rodz. Cichański

Piątek, 21 stycznia

9:00- Dziękczynna za miniony rok 2021 i błagalna o łaski Boże w Nowym Roku dla całej rodziny Zimnickich                                

19:00-++ Krystyna i Andrzej Pawliccy

Sobota, 22 stycznia

8:30- W intencji dzieci nienarodzonych

18:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny Mazur z okazji urodzin                                   – Anna

18:00-++ L. Idzi, K.Bereta i V. Materna                 – M. Iskra

Niedziela, 23 stycznia- III niedziela zwykła

8: 30- ++ Lucyna i Marian Mazur i zmarli z rodziny Mazur, Tłustochowicz, Suchowicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

10: 30- O łaski Ducha św. i Boże bł. dla Anny Mazur z okazji urodzin                                           – Magda. S

12:30- ++ Zbigniew, Salomea i Aleksander Luzar

19:00-+ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy  – rodzina

      II NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 62,1-5 Ps 96 1 Kor 12,4-11 J 2,1-11

Ref: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Kimkolwiek byś nie był, czegokolwiek byś nie robił, jakiego byś nie miał powołania, jeśli będziesz z Bogiem, to otrzymasz błogosławieństwo i łaskę. Tak można by dzisiaj streścić jedno z czytań.   Przez całe swoje życie szukamy prawdy o sobie, szukamy swojego miejsca na ziemi. Czy to w pracy, czy uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach, zawsze zastanawiamy się, czy to, co robimy, jest słuszne, czy godne nas i naszej postawy. A przecież wystarczy się wsłuchać w to, co nam przekazuje Bóg poprzez nas samych, poprzez bliźnich, poprzez czynności, które wykonujemy, by zorientować się, co powinniśmy robić. Jedynie Chrystus – Bóg Wcielony – znał swoje posłannictwo i swoje zadania. W Ewangelicznym przekazie, nierzadko do dzisiaj w niektórych kręgach wykpiwanym i traktowanym, jako anegdota, przekazał tak wiele treści, które są nadal ważne dla nas wszystkich. Słowa Chrystusa powinny nam zapaść głęboko w serce. Matka Jezusa, zarazem Matka Kościoła Chrystusowego, mówi do nas: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,5). Ten pierwszy znak uczyniony przez Chrystusa podbudował wiarę uczniów, ale równocześnie buduje i będzie budował w nas wiarę i gotowość do wykonania zadań, które nam wskazuje sam Bóg. Pamiętać musimy, iż otrzymujemy różne dary, które inni nazywają talentami lub umiejętnościami, ale – niezależnie od nazwy – o to samo przecież chodzi. Trzeba umieć wsłuchać się w siebie i w bliźnich, bo i w nas, i w bliźnich przemawia do nas Bóg. Tak, wiem, że się powtarzam, ale powiem to jeszcze i trzykroć, bym sam mógł to zrozumieć. W jednym musimy być silni: w rozumieniu tego, Kto do nas mówi i co nam chce przekazać. Jeśli w tym będziemy silni, zwarci i gotowi, to na pewno nam się uda, przecież Bóg w swej dobroci każdego z nas czymś obdarzy. Bo „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.” (1 Kor 2,8-11). A dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.

BOŻE, który posłałeś na świat Swego Syna, Światłość Prawdziwą, prosimy, obdarz nas duchem wytrwałości, abyśmy żyjąc prawdą i miłością dali odpowiedź wiary.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez systemdiecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

15-16 stycznia

   18:00- M. Edgar

8:30 – M. Sobczak

10:30- A. Kamieniak

12:30- B. Pajewski

19:00- W. Grabowski

           

                      

   

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją,  jest możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolę­dową (jeśli rodzina nie ma obaw związanych z Covid’em)…  Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów.

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności chary­tatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $11,450.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

 

PAKIETY KOPERT NA NOWY ROK dostępne są na stolikach w „oszklonym korytarzu”.  Dziękujemy za regularne wspie­ranie naszej parafii. Jednocześnie informujemy, że stale zmniejszająca się liczba Parafian, zmusi nas w przyszłym roku do zmniejszenia zamówień na koperty, co pociąga za sobą konieczność zmiany numeracji…. TAX RECEIPTS będą wysłane do Parafian w przyszłym tygodniu. Czy mamy aktualne adresy? Jeśli coś się zmieniło w ciągu roku, prosimy o kontakt z biurem parafialnym

TRON DO ADORACJI NAJŚW. SAKRAMENTU

Gdy wchodzimy do kościoła, często trudno zauważyć od razu, że na ołtarzu trwa adoracja Najświętszego Sakra­mentu. Po prostu, Monstrancja swoimi roz­mia­rami, nie „przykuwa uwagi”. Trudno też ten efekt uzyskać dodatkowym oświetleniem, ze względu na specyficzny kształt naszej świątyni. Ksiądz Proboszcz pomyślał zatem o czymś w rodzaju „tronu”, „podwyż­szenia” dla Monstrancji, z jednoczesnym podświetle­niem punkto­wym na wysokości Hostii. Po rozmowie i szkicach, taki „mebel ołtarzowy” wykonał nasz Parafianin, Zygmunt Bawół. Dziękujemy!

Z ŻAŁOBNEJ KARTY…

We wtorek 11 stycznia odszedł do wieczności nasz parafianin, ś.p. Andrzej Brodzki w wieku 86 lat.  Msza św. pogrze­bowa odpra­wiona będzie w naszym kościele, we wtorek, 18 stycznia o godzinie 11:00. O 10:30 – modlitwa różańcowa. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Andrzeja  polecamy Miło­sierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!…

DEKORACJE ŚWIĄTECZNE. rozbieramy w poniedziałek 17 stycznia od godz. 10:00am. Pomoc mile widziana… natomiast w domach, prywatnie, można trzymać dekoracje do 2 lutego…

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE NAPI­SAŁ PIĘKNIE PAPIEŻ FRANCISZEK – co zamieści­liliśmy w poprzednim biule­tynie. Chcemy lepiej przygo­tować się do zawierzenia swych rodzin i siebie osobiście temu wielkiemu Patro­nowi w dniu 19 marca. Dlatego 19 dnia każdego miesiąca mamy spec­jalne nabożeństwo. W styczniu, dzień ten przypada na środę. Zapraszamy czci­cieli św. Józefa na Mszę św. o godz. 19:00.

PODZIĘKOWANIA

Maria Kozioł dziękuje za pomoc i troskę w okresie Świąt. Nadal pokrywamy koszta cotygodniowego masażu dla niej. Przebywa w domu opieki Cedar Villa 3330   8 Ave S.W. Pokój 831. Telefon do pani Marii: 587-349-3122

                Wielkie podziękowanie kierujemy do Jana Rajchel za wolontaryjną pomoc w minionym tygodniu. Firma „Mr. Mike’s Plumbing” odmroziła rurę i znów mamy wodę w sali parafialnej. „Akcja” trwała 7 godzin i kosztowała nas $2,630. Obecnie sala, kuchnia, biblioteka mogą już normalnie funkcjonować… a na wiosnę przekonamy się czy nie doszło do pęknięć materiału…

PODZIĘKOWANIE  

Koło Modlitewno – Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej, działają­ce przy naszej parafii, wyraża serdeczne podziękowanie za pomoc Kościołowi na Wschodzie. Niech Dobry Bóg wyna­grodzi swoimi łaskami Ofiarodawców, a Niepokalana otoczy swą szcze­gólną opiekąBóg zapłać! Kto złożył donację w roku 2021, otrzyma zaświadczenie do podatku INCOME TAX.

     UWAGA! 5 i 6 lutego odwiedzi nas przedstawiciel Kościoła na Wschodzie, w osobie ks. Arcy­biskupa Mieczysława Mokrzyc­­kiego ze Lwowa, (sekretarza papieża Jana Pawła II), wraz ze swoim sekretarzem, ks. A. Legowiczem. Przywiozą relikwie św. Jana Pawła II, relikwie Pierwszego Stopnia, które już pozostaną w naszej parafii, promując kult tego naszego Wielkiego Rodaka. Następnie Goście polecą na Florydę, gdzie parafia również otrzyma podobne relikwie. Trzeba tylko modlić się i mieć nadzieję, że sytuacja Covid’owa nie przekreśli tych planów, albo niestabilna sytuacja polityczna w Ukrainie nie przeszkodzi w tej podróży….

   

ODNOWA W DUCHU ŚW.

Serdecznie zapraszamy w środowe wieczory na spotkania wspól­noty Odno­wy w Duchu Świętym, która zawiązała się w naszej parafii z potrzeby budo­wania bliższej relacji z Jezusem Chrystusem. Wieczory uwielbienia odbywają się w każdą środę po wieczornej Mszy Śwętej. Wieczór rozpoczyna się modlitwą oraz wspólnymi pieśniami uwielbienia, poprzez które możemy wspólnie oddawać cześć i chwałę naszemu Ojcu Niebieskiemu. Po uwielbieniu, głoszone są ciekawe nauki oraz świadectwa osób, które doznają zmian w swoim życiu na skutek osobistego spotkania się z Jezusem. Kolejne spotkania modlitewne będą mieć miejsce 19 i 26 stycznia, oraz 2 lutegoTe trzy spotkania są otwarte dla wszystkich parafian.

Od 9 lutego rozpoczniemy 8 tygodniowe seminarium Odnowy w Duchu Świętym, podczas którego uczestnicy będą odkrywali i pogłebiali swoją osobistą relację z Bogiem. Mamy bardzo ograniczoną liczbę miejsc na seminarium, które rozpoczniemy w lutym i w związku z tym prosimy o zapisanie się poprzez kontakt z Magdaleną Kaczan pod numerem 403 803 5771 lub emailem magdamck@yahoo.ca.  

CALGARY CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION 2022 CASH RAFFLE

Support publicly funded Catholic education by participating in the CCEF 2022 CASH Raffle with 50/50 Add-On.  Tickets on sale until February 28 starting at $10.  All net proceeds support school grants.  $2500 Early Bird Prizes on January 14 and February 11.  Grand Prize Draws of $10,000 and $15,000 on March 1, 2022.  50/50 Add-on with a pot of up to $50,000! Purchase online at https://bit.ly/22Raffle

KOŚCIÓŁ MUSI ZNALEŹĆ JĘZYK DOTARCIA DO MŁODYCH

Obraz Kościoła w mediach wpłynął na jego postrzeganie Kościoła przez młodych. Można jednak do nich dotrzeć, ale do tego potrzeba znaleźć odpowiednik język – wskazali duszpasterz o. Wojciech Surówka OP i Dominika Chylewska z Caritas Polska podczas debaty „Wiara i niewiara polskiej młodzieży” zorganizowanej we wtorek przez Katolicką Agencję Informacyjną. Pytany o przyczyny rezygnacji młodych ludzi z przywiązania do wiary, o. Wojciech Surówka OP, duszpasterz Wspólnoty Lednica 2000 wspomniał o rewolucji cyfrowej, która nie jest tylko źródłem nowych informacji, ale tworzy też nowe rodzaje więzi międzyludzkich. – Kiedy mówimy o rozpadzie tradycyjnego modelu rodziny, jej funkcjonowania, jako miejsca katechumenatu, wprowadzania dzieci a potem młodzieży w życie wiary, to jest to z tym związane. Psychologowie biją na alarm: młodzi potrafią przez kilka godzin dziennie siedzieć w internecie. To zostawia jakiś ślad. Otrzymują znacznie więcej informacji niż ja w latach 90. To są bardzo często informacje negatywne, które gdzieś się w nich odkładają. Jest ich tak wiele, że nie są w stanie ich przerobić – mówił. Dominikanin przypomniał zachętę papieża Franciszka, aby przechodzić z więzi wirtualnych do więzi realnych, od polubień na stronach mediów społecznościowych do realnego „Amen” wypowiadanego w czasie liturgii. – Ta rewolucja, której jeszcze do końca nie rozumiemy, bardzo wpływa na rozmienie więzi międzyludzkich. Dlatego rodzina przestaje być miejscem przekazywania wiary i postaw religijnych, ale nie tylko. Następuje redefinicja więzi między ludźmi poprzez to, ile spędzamy czasu w rzeczywistości wirtualnej, a ile w świecie realnym – tłumaczył duszpasterz. Jego zdaniem, to rzutuje nie tylko na obraz rodziny, ale też wpływa na kształtowanie się obrazu Kościoła w mediach, który dociera do młodych ludzi i dotyczy także „realnych błędów, grzechów i zła, które się dzieje w Kościele”. Tymczasem w realnym życiu, w parafiach pracuje wielu księży, którzy są oddani Kościołowi i ludziom. Dominikanin wspomniał ponadto o wywołanym pandemią koronawirusa lockdownie, który wpłynął na poziom praktyk religijnych m.in. młodego pokolenia. Z izolacją związane było pozbawienie osób wierzących tego, co jest dla nich podstawą życia w Kościele, przeżywania więzi z Bogiem, kontaktu ze swoją wspólnotą. Dominika Chylewska z działu komunikacji Caritas Polska wskazała natomiast, że to, czy młodzi ludzie są w Kościele, zależy od ich osobistej relacji z Chrystusem. – To jest podstawa, która nas w Kościele trzyma. Ale to, czy ją mamy, zależy od wielu przyczyn. Pierwszą z nich jest rodzina, jako miejsce przekazywania wartości – powiedziała, zgadzając się w tej kwestii z innymi uczestnikami dyskusji. – Ale potem następuje moment, gdy wychodzimy z rodziny, wyjeżdżamy na studia, mieszkamy sami, zaczynamy się pojawiać w innych środowiskach i wtedy albo trafimy na dobre duszpasterstwo, miejsce, które nas przyciągnie, albo nie – kontynuowała Chylewska. Dla niej takimi środowiskami stały się najpierw Lednica, a potem Caritas Polska. – Rolą nas, ludzi będących w Kościele, jest to, aby takich przestrzeni tworzyć jak najwięcej, bo w tych przestrzeniach ta relacja z Chrystusem zaczyna się budować – podkreśliła. Jej zdaniem, w rozważaniu przyczyn spadku religijności jej rówieśniczego pokolenia istotne jest także myślenie o autentyczności Kościoła i roli prawdy, jaką się w nim odnajduje. Jak stwierdziła, trzeba o trudnych dla Kościoła tematach mówić, nie można się ich bać, choć wiadomość negatywna zawsze ma większą siłę przebicia. „Jeżeli my, ludzie świeccy zaangażowani w Kościele i księża zaangażowani w Kościół, będziemy dbać o piękno i jakość, to będziemy młodych przyciągać” – dodała Dominika Chylewska. Jak stwierdziła, młodym ludziom potrzeba też przykładu ludzi autentycznie żyjących wiarą, wierzących w to, co robią, którzy będą dla nich wzorem. – Biblia jest pełna różnych symboli. Dzisiaj musimy się postarać odnaleźć język XXI wieku, który pozwoli nam docierać do młodych ludzi w taki sposób, że będą znajdowali odpowiedzi na pytania, które ich bardzo nurtują – powiedziała. Jak dodała, w młodych jest duży potencjał, ale trzeba znaleźć język właściwego komunikowania się z nimi, odpowiednio włączając do tego także media społecznościowe.