23 stycznia

23 stycznia

Sobota, 22 stycznia

18:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny Mazur z okazji urodzin                                   – Anna

18:00-++ L. Idzi, K.Bereta i V. Materna                 – M. Iskra

18:00- M.W + Józef Zając zmarły w Polsce

Niedziela, 23 stycznia- III niedziela zwykła

8: 30- ++ Lucyna i Marian Mazur i zmarli z rodziny Mazur, Tłustochowicz, Suchowicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

10: 30- O łaski Ducha św. i Boże bł. dla Anny Mazur z okazji urodzin                                   – Magda. S

12:30- ++ Zbigniew, Salomea i Aleksander Luzar

12:30-(Ks. Stefan) + Edward Kruk (3 rocz)        – żona i dzieci

19:00- ++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy    – rodzina

Poniedziałek, 24 stycznia

19:00- + Marian Szpiech                                  – córka z rodziną

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Beaty i Jacka z okazji 34 rocz. sakramentu małżeństwa

Wtorek, 25 stycznia

19:00 + Teresa Łabinowicz                                     – rodzina

19:00- + Stanisław Kulikowski 

Środa, 26 stycznia

19:00- O opiekę Matki Bożej i powrót do zdrowia

19:00- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństswo dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka – babcia i mama                  

Czwartek, 27 stycznia

19:00- + Marek Pieczara                             

19:00- ++ Barbara i Aleksander Falc i zmarli z rodziny Falc i Kołodziejczyk

Piątek, 28 stycznia

9:00- Dziękczynna za Kapłanów i błagalna o nowe powołanie Kapłańskie                                 

19:00-+ Claudia Rudy

Sobota, 29 stycznia

8:30- ++ Bolesław (5 rocz) i Zofia                              – córka

18:00- + Marek Pieczara                                     – rodz. Kustra

18:00- + Tadeusz Bator zmarły w Polsce

Niedziela, 30 stycznia- IV niedziela zwykła

8: 30- + Teodor Petrow                               – Mariusz z rodziną

10: 30- + Za zmarłych z rodziny Czeczko

12:30- ++ Eulalia i Władysław Ramut oraz Aniela i Edward Potok

19:00-++ Krzysztof i Sulisława Duraj                   – rodzina

                           III NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Ne 8,1-4a.5-6.8-10;1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4;4,14-21

Ref:  Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Boski Mistrz naucza w synagodze rodzinnego Nazaretu. Po przeczytaniu fragmentu z księgi proroka Izajasza, Pan Jezus usiadł. W postawie siedzącej nauczyciele żydowscy nauczali swych uczniów. Jezus, więc w autorytecie nauczyciela obwieścił, że jest zapowiadanym przez proroka Izajasza Mesjaszem. Przyszedł obwołać „Rok łaski od Pana”. Jezus miał na myśli rok jubileuszowy, który Izraelici obchodzili, co 50 lat. Był to czas darowania długów i kar. Najbardziej korzystali z dobrodziejstw tego roku zadłużeni i ubodzy. Chrystus przyszedł do ludzi, którzy są w potrzebie, czyli do ubogich; do tych, którzy potrzebują Jego miłosierdzia. Syn Boży obdarował ludzi wolnością, która stanowi niezbywalny fundament naszego życia. Św. Jan Paweł II, odwołując się do Dekalogu, mówił w 7 czerwca 1991 w Płocku: „Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć, trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym, trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych”. Jako ludzie wolni posiadamy możliwość wyboru dobra bądź zła, a więc jesteśmy też odpo­wiedzialni za dokonane czyny. Miarą zaś wolności jest dobro drugiego człowieka. Kościół nieustanie stoi na straży wolności, której miarą jest wierność Bogu. Naucza, że na tyle jesteśmy wolni, na ile nasze życie podporządkowujemy woli Bożej. Właściwie rozumiana wolność jest, więc zaprzeczeniem zarówno anarchii, jak i samowoli. Zapraszając do naszych serc Jezusa Chrystusa, stajemy się ludźmi wolnymi. Zostajemy wezwani do wolności, której żadne ziemskie ograniczenie nie może nas pozbawiać. Przykładem człowieka, który w życiu umiłował wolność i pokazał, jak być wolnym pomimo zew­nętrznego zniewolenia, jest dla nas Bł. Stefan kard. Wyszyński (1901-1981). Od momentu aresztowania 25 września 1953 roku aż do 28 października 1956 roku, kiedy odzyskał wolność, Prymas Tysiąclecia ostro protestował przeciw oczywistemu bezprawiu. Efekt? Przez trzy lata przebywał w kolejnych, ściśle odizolowanych od świata, ośrodkach odosobnienia: Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Ko­mańczy, pozbawiony możliwości jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym, z rodziną, wiernymi i hierarchią Kościoła. A mimo to, Niezłomny Prymas dowiódł jednak, że stanowczy opór wobec szykan i bezprawia nie tylko ma sens, ale w rezultacie może przynieść zwycięstwo. ks. Leszek Smoliński

                 Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

22-23 stycznia

18:00- M. Iskra

  8:30- A. Rudzińska

10:30- S. Salome

12:30- Z. Pieczara

  19:00- K. Jasen

   

                     

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją,  jest możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolę­dową (jeśli rodzina nie ma obaw związanych z Covid’em)…  Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów.

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności chary­tatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $11,770.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

PAKIETY KOPERT NA NOWY ROK dostępne są na stolikach w „oszklonym korytarzu”.  Dziękujemy za regularne wspie­ranie naszej parafii. Jednocześnie informujemy, że stale zmniejszająca się liczba Parafian, zmusi nas w przyszłym roku do zmniejszenia zamówień na koperty, co pociąga za sobą konieczność zmiany numeracji…. TAX RECEIPTS zostały wysłane do Parafian. Jeżeli ktoś nie otrzymał zaświadczenia, to znaczy, że nie posiadamy aktualnego adresu, albo udokumentowane donacje w skali roku były poniżej $20 .

OJCIEC PIO wstawia się u Boga.

Zapraszamy na nabożeństwo przez Jego wstawiennictwo, w poniedziałek 24 stycznia, po Mszy św. o godz. 19:00 Intencje modlitewne należy pisać na kartkach  WYRAŹNIE!!!

WIZYTA CZCIGODNYCH GOŚCI  zbliża się coraz bardziej. Przylecą do Calgary w piątek, 4 lutego.

W sobotę, 5 lutego, będziemy przeżywać WIECZÓR PAPIESKI, ku czci św. Jana Pawła II. Uroczysta liturgia o 18:00 (będzie transmisja internetowa) rozpocznie się prezentacją RELIKWI PIERWSZEGO STOPNIA. Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poprowadzi Mszę świętą, a po niej udzieli błogosła­wieństwa relikwiami. Podobny program bę­dzie miał miejsce w nie­dzielę, podczas każ­­dej Mszy świętej. O ile przepisy pozwolą, przej­­dziemy też do sali parafialnej na „ciastko i herbatę”. Jeśli nie–wszystko zakończy się w kościele.

PIKNIK PARAFIALNY 11 i 12 CZERWCA.

Prowincja Alberta niespodziewanie „przyszła nam z pomocą”, ustanawiając Polish-Canadian Heritage Day, o czym obszernie poniżej. Jest to data „stała”, więc co roku można się do niej „odwoływać”. Rozpoczynamy przygotowania do pikniku. Koordynatorem całości jest Aleks Gurgul (chwilowo w Polsce). Duży namiot i „parkiet” są zamówione. Nagłośnienie/muzyka – D.J. Marco. Występy zespołów koordynuje Luiza Łabinowicz. Zajęcia dla dzieci – Siostry Dominikanki. Kuchnią zajmie się zespół: Jola Starczyk, Lucyna Wysocki, Maria Kuczaj. Nad dalszymi elementami pracujemy…. Oczywiście potrzeba dużo innych osób do pomocy, np. grupa medyczna, grupa gospodarcza, grupa sannitarna, reklama w Calgary, przygotowanie ulotek, „campus security”, itd., itp. Kto miałby informacje czy „dojście” np. do kwestii zakupu wina, piwa (polskiego), jak również wiedzę/doświadczenie odnośnie innych elementów, pomoc mile widziana. Obecnie można się zgłaszać do ks. Proboszcza, gdy A. Gurgul wróci z Polski, będzie te prace koordynował. Nasza parafia ma doświadczenie pięknych i wielkich pikników, ale od tamtej pory minęło wiele lat (a od czasów ks. Adama Barcza– ponad 20 lat). Zaczynamy więc „niejako na nowo”, ale w kolejnych latach może to wydarzenie na stałe zapisaś się w kalendarzu wydarzeń kulturanych/etnicznych w Calgary. Będzie to promocja naszej parafii, naszej wiary katolickiej (z czasem będzie też jedna Msza św. po angielsku) i polskiej kultury….

POLISH – CANADIAN HERITAGE DAY

Parlament prowincji Alberta uchwalił każdą drugą niedzielę czerwca Dniem Dziedzictwa Polaków zamieszkałych w Kanadzie (Bill 217). Poniżej zamieszczamy treść przemówienia premiera Alberty – Jason Kenny w parlamencie Prowincji Alberta w trakcie dyskusji nad powyższą uchwałą:

„Thank you Mr. Speaker. I’d like to commend the Member for Peace River for this bill and for his very eloquent speech. Members may be aware that the Member for Peace River recently lost his mother, Marianne Maykut, who was a proud daughter of Poland. I know she would be very proud of her son tonight in remembering her Polish heritage.

Mr. Speaker, Canada has been immensely enriched by the presence and contributions of over a million Canadians of Polish descent. We in Alberta have been especially blessed to have the second-largest population of Polonia, the Polish community, on a per capita basis, some 200.000 Albertans of Polish origin. The first Polish community in the province was established at a parish in village of Skoro about 80 kilometers northeast of Edmonton, Our Lady of Good Counsel parish that was established there at the turn of the lasty century. Like so many other immigrants from Eastern Europe, they were people who come from what we would now regard as abject poverty but people of great strength, people of tremendous character, and people of a bottomless faith that guided everything they did in life. They chose a new future in what was then the newest part of the new world in this enormous frontier of the great Canadian northwest on the prairies, Like so many other eastern European pioneers in the northern prairies, they plowed virgin soil to create communities through nothing but their toil and their work ethic. Why? Because they were impelled to create a brighter future for their children in a land of freedom.

I say in a land of freedom because, as the Member for Peace River alluded to, the history of Poland is a tragic one. There are very few nations which more clearly represent the concept of nationhood than Poland, as the beautiful citation from St. John Paul II articulated. Through much of history that nation was not a country with formal borders. It did not have control of its own sovereignty. That’s particularly true of modern Poland. Modern Poland was born out of the Great War in 1918 at the Treaty of Versailles but only shortly thereafter was invaded in part by the Soviets, and eventually, of course, in 1938, that Poland, interwar Poland, witch struggled for its survival, ultimately was torn apart as a result of the Moltov-Ribbentrop Pact, the infamous pact between Stalin and Hitler, which divided Poland in half. That Poland went on to live the horrors of the Nazi Reich and eastern Poland the atrocities o Stalinist communism.

Sadly, Mr. Speaker, after the war, when Canadians and others fought so hard for the liberation of Europe, Poland was left behind the Iron Curtain, only to be liberated thanks to the revolution of hope and dignity led by the great St. John Paul II. That Pope, that great Polish Pope, the greatest Pole of the modern era, visited us here in Alberta, here in Edmonton, said Mass here in this community, visited St. Joseph’s Basilica, not far from us.

We can see in our own country symbols of Poland intertwined in our own history. Just look at the Canadian flag, red on white. When Lord Wellington was leading the British Forces in the Napoleonic Wars, he was most profoundly impressed by the discipline and military effectiveness of his allies in the Polish hussars, who carried red and white banners. So he made red and white, in recognition of them, the colors of the British Army, which is how red and white became the colors of the standard of the Royal Military College of Canada, founded in the 1870s. Fast-forward to the 1960s, when George Stanley, the principal at RMC, proposed the RMC flag as the model of the Canadian flag, and that was adopted by Parliament in 1965, a direct lineage between the colors of our flag and the colors of the Polish army. Mr. Speaker, I personally have had the great privilege of visiting Poland on many occasions, representing Canada in Kraków, the great cultural and intellectual cradle of Poland, and in Gdańsk, the center of the Solidarnosć movement, led by Lech Wałęsa, which ultimately led to the fall of the Iron Curtain and the liberation of hundreds of millions across Europe. I visited the museum of Polish Jewry to see the magnificent but also tragic history of the Jewish people in Poland. I visited the museum of the Polish uprising and saw there a recovered Royal Canadian Air Force Halifax bomber that was dropping supplies to support the freedom fighters rising up against the Nazis. Unforgettably, I’ve had the opportunity of visiting what they call the Polish Golgotha, the Nazi German death and concentration camp at Auschwitz-Birkenau.

Mr. Speaker, those places represent the pathos of modern Polish history, and we just say thank you to all of those Poles who’ve chosen Canada as their new home, who’ve helped us to build this magnificent, pluralistic democracy. I want to thank the members for this motion. Let me say, in closing, Niech żyje Polska, long live Poland, and vive le Canada.”

ODNOWA W DUCHU ŚW.

Serdecznie zapraszamy w środowe wieczory na spotkania wspól­noty Odno­wy w Duchu Świętym, która zawiązała się w naszej parafii z potrzeby budo­wania bliższej relacji z Jezusem Chrystusem. Wieczory uwielbienia odbywają się w każdą środę po wieczornej Mszy Śwętej. Wieczór rozpoczyna się modlitwą oraz wspólnymi pieśniami uwielbienia, poprzez które możemy wspólnie oddawać cześć i chwałę naszemu Ojcu Niebieskiemu. Po uwielbieniu, głoszone są ciekawe nauki oraz świadectwa osób, które doznają zmian w swoim życiu na skutek osobistego spotkania się z Jezusem. Kolejne spotkania modlitewne będą mieć miejsce 26 stycznia, oraz 2 lutego.

Te dwa spotkania są otwarte dla wszystkich parafian.

Od 9 lutego rozpoczniemy 8-mio tygodniowe seminarium Odnowy w Duchu Świętym, podczas którego uczestnicy będą odkrywali i pogłębiali swoją osobistą relację z Bogiem. Mamy bardzo ograniczoną liczbę miejsc na seminarium, które rozpoczniemy w lutym i w związku z tym prosimy o zapisanie się poprzez kontakt z Magdaleną Kaczan pod numerem 403 803 5771 lub emailem magdamck@yahoo.ca

CALGARY CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION 2022 CASH RAFFLE

Support publicly funded Catholic education by participating in the CCEF 2022 CASH Raffle with 50/50 Add-On.  Tickets on sale until February 28 starting at $10.  All net proceeds support school grants.  $2500 Early Bird Prizes on January 14 and February 11.  Grand Prize Draws of $10,000 and $15,000 on March 1, 2022.  50/50 Add-on with a pot of up to $50,000! Purchase online at https://bit.ly/22Raffle

PRACA

Zatrudnimy kobiety do sprzątania domów. full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. po więcej informacji prosimy dzwonić  pod numer 403-402-8293. (10x)

        ROZBIERANIE DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ

Oprócz osób na zdjęciu, pracowali jeszcze: Jan Rajchel, Franek Swacha i Artur Wojciechowski. Dziękujemy! Kwiaty świąteczne jeszcze powinny „przeżyć” do 2 lutego, a na weekend 5/6 lutego trzeba będzie przygotować nowę dekorację dla przyjęcia RELIKWII.

CIĄGLE COŚ…

Gdy rura z wodą jest już odmrożona i sala parafialna działa, mamy kolejny wydatek: firma Sprouse Fire and Safety, robiąc doroczną inspekcję, stwierdziła, że czujniki ciepła na terenie całego naszego obiektu są do wymiany, bo mają już ponad 10 lat. To jest prawnie wymagane i trzeba to zrobić, a koszt to ponad 3 tysiące dolarów… więc przyda się dodatkowy dochód z pikniku… (mamy nadzieję)…