20 marca

20 marca

Sobota, 19 marca- św. Józefa oblubieńca N.M.P.

18:00-+ Andrzej Łukasiewicz i Ks. Józef Furman

18:00-+ Marian Rutkowski (8 rocz)

18:00- (Ks Stefan)+ Lucjan Pochoda zmarły w Polsce 14 marca

Niedziela, 20 marca- III Niedziela Wielkiego Postu

8: 30- ++ Katarzyna, Zygmunt i Maria Zator

10: 30-+ Józef Nowak                                  – siostra z rodziną

12:30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i światło Ducha św. dla Jadwigi Różnickiej i jej rodziny

                18:30 GORZKIE ŻALE

19:00- + Regina Drutkowska (1 rocz) i Jan Drutkowski (13 rocz)                                                                   – Ewa Sikora

Poniedziałek, 21 marca

19:00-+ Alicja Ewy, Jerzy Kiegler i Helena Borowiec

Wtorek, 22 marca

19:00 ++ Michał Rybicki i zmarli z rodziny Włazińskic – rodzina

Środa, 23 marca

19:00-+ Franciszek Hyciek (4 rocz)

Czwartek, 24 marca

19:00- + Marek Pieczara                          – Teresa Jakubiszyn

19:00-++ Amelia i Leon Kosiński

Piątek, 25 marca – REKOLEKCJE

9:00- + Ks. Janusz Drzazga (6 rocz)

19:00- W intencji osób podejmujących Duchową adopcję

Sobota, 26 marca – REKOLEKCJE- Zwiastowanie Pańskie

8:30- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mateusza

18:00-+ Stanisław Borzęcki (1 rocz)                          – dzieci

18:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Aleksandry Szewczyk z okazji urodzin

Niedziela, 27 marca- IV Niedziela Wielkiego Postu

8: 30- ++  Wiktor Zdanowicz i Stanisław Zygmunt Kulikowski

10: 30- + Stanisław Zygmunt Kulikowski – rodz. Zborowski

12:30-++ Irena i Stanisław Michalski

                18:30 GORZKIE ŻALE

19:00- + Marek Pieczara

 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wj 3,1-8a.13-15;1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9

   Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Drzewo inwestuje wszystkie siły w urodzenie owocu: wysysa z ziemi soki, dostarcza je przez pień do gałęzi, wypuszcza liście i poświęca piękno kwiatów, byleby tylko zaowocować. Drzewo bez owocu to po prostu drzewo bez możliwości odrodzenia się w nowym drzewie. Ten obraz drzewa figowego streszcza w sobie sens ludzkiego wysiłku, bowiem wszystko, co w życiu czynimy, jest po to, by się odrodzić w innym świecie, oddając siebie samych – jak owoc – Bogu. Większość ludzi żyje jednak dla siebie samych i są oni jak drzewa, które nie rodzą owocu, żyją tylko tym światem, a nie światem, który ma przyjść. Ktoś taki nie widzi problemu. Wydaje mu się, że wszystko działa dobrze. Jest zdrowie, piękno, pieniądze, inteligencja, dostatek dóbr, miłość i powodzenie, używanie i nadużywanie ciała, ale nie ma troski o wieczność, o życie upodobnione do tego, który był „błogosławionym owocem żywota” Maryi. Dla podkreślenia niebezpieczeństwa takiej sytuacji musi wystąpić coś, co jest sygnałem ostrzegawczym: NAWÓZ I SKOPANIE! Intensyfikacja cierpienia jest sygnałem, że najwyższy czas pomyśleć nie o tym świecie. Dopóki nie zauważymy, w jakie gnojowisko zabrnęliśmy z naszymi ideałami i planami, nie mamy wcale ochoty na nawrócenie, czyli na oddanie siebie Bogu. Gdy pojawia się dramat, gdy zawaleniu ulegają nasze projekty, gdy zostajemy obrzuceni nawozem naszych grzechów albo, gdy czujemy się skopani przez kolejne doświadczenia losu, najwyższy czas pomyśleć w inny sposób o sensie życia. Wtedy zwykle trochę poważniej zaczynamy myśleć o Bogu. Przestaje On być „kulą u nogi”, a staje się jedynym, który bierze pod ramię i nas podtrzymuje. Kwitnie refleksja, nasze modlitwy pachną miłością i owocujemy gruntowną spowiedzią. Bóg oczekuje od nas wiary w przyszłe życie po zmartwychwstaniu, bardziej niż my lękamy się rozpaczy z powodu porażki na tym świecie. Jeśli tej wiary w nas nie odnajdzie, w końcu zostaniemy wycięci. Bo, po co żyć, skoro nie chce się żyć wiecznie? Wspomnijmy Pompeje. To miasto było przesycone erotyzmem i oznaki nadużywania ciała są widoczne do dziś. Przyjemnie i rozkosznie żyło się w Pompejach. Ale nie uratowało to miasta przed nagłą zagładą, a może ją nawet wywołało, tak jak w przypadku Sodomy? W jednym z zachowanych domów publicznych mozaika przedstawia ciała kochanków w lubieżnym uścisku, nieopodal, w szklanej gablocie, spalone w popiele wulkanicznym ciała ofiar, splecione w łudząco identyczny sposób. W jednej chwili całe miasto, jak bezowocne drzewo, żyjące dla własnej przyjemności, zostało wycięte. Rolę biblijnej siekiery odegrał ognisty Wezuwiusz, 24 sierpnia 79 roku. Jest jeszcze tyle miast, które mają ambicje stać się nowymi Pompejami! Augustyn Pelanowski OSPPE

                 Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się  akcja zbierania ofiar na  działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00. Na dzień dziesiejszy zostało zebrane $1,990.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

LEKTORZY

19-20 marca

18:00- M. Domaradzki, D. Topor

   8:30- A. Rudzińska, S. Zacharia  

  10:30- A. Kamieniak, A. Wojciechowska

  12:30- E. Kiegler, O. Zyro

  19:00- R. Kohnke, K. Jansen

DROGA KRZYŻOWA nabo­żeństwo powstałe w Jero­zolimie, polega­jące na modlitew­nym przejściu dro­gi, po której szedł Chrystus, obarczony krzyżem. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej (dla dorosłych) są sprawowane w każdy piątek, o 18:30. Poszczególne grupy i organizacje mogą zgłaszać się do prowadzenia tego nabożeństwa. Należy przygotować rozważania „mieszczące się” w formacie 30 minut.

25 marca                              – Rodzina Radia Maryja

1 kwietnia                         – Siostry Dominikanki

8 kwietnia                            – Polanie

Dla dzieci Droga Krzyżowa w środy o godz. 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W naszym kościele spowiedź codziennie, przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po Mszy. Zwłaszcza, gdy będą REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, zechciejmy skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania…

GORZKIE ŻALE – tradycyjne polskie nabożeństwo pasyjne, z historią liczącą ponad 300 lat, odprawiane jest w niedziele o godz. 18:30. W ten sposób nie ma potrzeby dwukrotnego przyjazdu do kościoła w niedzielę, bo można zostać na Mszę św. o godz. 19:00.

Rekolekcje odbędą się od piątku do poniedziałku, 25-28 marca. Popro­wa­dzi je ks. Jacek Cydzik, CSsR. Należy te daty już wpisać sobie w kalendarz rodzinny. Jest czas łaski, skorzystajmy, więc jak najliczniej. Msze św. z nauką rekolekcyjna rano i wieczorem. Kopertki z napisem dla REKOLECJONISTY wyłożone są przy wyjściu z kościoła. Bóg zapłać za donacje wspierające ten cel.

Jak co roku tak i teraz, w uro­czystość Zwiasto­wania N.M.P, zaprasza­my parafian do du­chowej adopcji. W piątek, 25 marca pod­czas Mszy św. porannej o 9:00 i wieczornej o godzinie 19:00, odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych, a zagrożonych aborcją. Chętnych do przystapienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Aleksandry Zyro (403-397-7687) lub do Bożeny Kutyla (587-349-1518).

ODNOWA W DUCHU ŚW.  – Plan Seminarium:

23 marca – Tydzień 5 – Odnowiony w Duchu Świętym

30 marca – Tydzień 6 – Wzrost w Duchu Świętym

6 kwietnia – Tydzień 7 –Nasze Przeobrażenie w   Chrystusa

DZIĘKUJEMY ZA POMOC !

Krystyna Gurgul uszyła pokrowiec dla „tronu” do adoracji Najświetszego Sakramentu. W ten sposób zabezpieczymy go przed kurzem i będzie mógł lepiej i dłużej służyć. Chris Wardziński dokonał sprawdzenia komputera „finansowego”. Kilku panów pomagało w kościele i w sali parafialnej przy różnych pracach: Józef Hryszko, Jan Rajchel, Franek Swacha, Czesław Wiśniewski, Tony Żuczek. Dziękujemy!

PRZYGOTOWANIA DO PIKNIKU trwają. W poniedziałek, 14 marca, odbyło się spotkanie organizacyjne. Całosć koordynuje Aleks Gurgul i do niego należy się zwracać. Preferuje on kontakt „mailowy”, bo jest wówczas ślad korespondencji: galeks@shaw.ca

W KOLEJNE TYGODNIE WIELKIEGO POSTU pomoc finansową można też składać bezpośrednio przez naszą Parafię. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii jest żywo zaangażowane w pomoc uchodźcom. Otwo­rzyliśmy nasz budynek semianaryjny w Poznaniu i dom formacyjny w Mórkowie k. Leszna dla wielu dziesiątek uchodźców. Nasi Księża pracują w kilku ośrodkach w Ukrainie. Ekonom Generalny otworzył specjalne konta bankowe dla różnych walut. Informacja nt. wpłaty w dolarach kanadyjskich – poniżej.

NARESZCIE SĄ !!!

Po wielu miesiącach opóźnień, otrzymaliśmy z Orchard Lake, MI modlitewniki polsko-angielskie „PAN Z WAMI”. Ich teksty są aktualne do końca listopada 2022 roku. Lektorzy otrzymują darmowe egzemplarze. Inni potrzebujący, mogą nabyć książkę na własność za $10. Pozostałe kopie będą wyłożone w ławkach do „generalnego użytku”. Dziękujemy za cierpliwość!

W OBRONIE ŻYCIA…

Począwszy od 2 marca  (Środa Popielcowa) do 10 kwietnia  (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. Zapraszamy Polonię Calgary do czynnego udziału w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia, przez te 40 dni. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403)251-5545, 403-975-4653 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedzieć.

JAK POGŁĘBIĆ WIEDZĘ na temat  FINANSÓW OSOBISTYCH? Jeśli jesteś zainteresowany, oferujemy gamę tematów. Wejdź na link albo zadzwoń do Małgorzaty Kania pod numer 403-829-6745

https://app.greenrope.com/c1.pl?6d5de8f8a4cba0617b67b791ab2540c32a12b70aa6a9c913://app.greenrope.com/c1.pl?6d5de8f8a4cba0617b67b791ab2540c32a12b70aa6a9c913

 TRIO ANDRZEJA JAGODZIŃSKIEGO

Na zaproszenie Stowarzyszenia Polsko Kanadyjskiego w Calgary w niedzielę, 3-go kwietnia o godzinie 18:00 w Domu Polskim wystąpi Trio Andrzeja Jagodzińskiego.
Jako gość specjalny wystąpi Dorota Miśkiewicz. W programie koncertu muzyka Chopina, Bacha, a także stare polskie standardy. Andrzej Jagodziński i jego trio uważani są za czołowych jazzowych interpretatorów muzyki klasycznej na świecie a Dorota Miśkiewicz od wielu lat uznawana jest za najlepszą wokalistkę jazzową w Polsce. Bilety w cenie $30.00 normalne i $25.00 ulgowe (studenci i seniorzy) będą dostępne przy wejściu. Można też dokonać  wcześniejszej rezerwacji biletów dzwoniąc pod numer  403.238.4508 lub 403.291.3757

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach.”

W imieniu naszej pogrążonej w bólu rodziny, pragnę podziękować wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy świętej, oraz w pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszego najukochańszego syna, brata, przyjaciela, śp.Alexandra. Szczególne podziękowania dla księdza proboszcza naszej parafii Adama Bobola oraz księdza James Hagel z Kościoła Św. Gabriela z Chestermere. Smutek jest zbyt ciężki, by nieść go samemu, więc Wasza obecność, słowa wspomnień i otuchy, złożone wieńce i kwiaty oraz pomoc, jaka udzieliliście naszej rodzinie była wielkim wsparciem dla nas, a dla Alexa najpiękniejszym darem. Pogrążona w bólu rodzina Pajda

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

ŚRODA, 6 KWIETNIA 2022. Wszystkie parafie diecezji Calgary są proszone o odprawienie specjalnej Mszy św. za wszystkie dusze tych, którzy zmarli w czasie pandemii. Zaleca się, aby ta Msza św. była odprawiana wieczorem, aby umożliwić większy udział.  Msza ta jest również dla dobra tych, którzy nie byli w stanie właściwie opłakiwać śmierci swoich bliskich w czasie, gdy ograniczenia COVIDOWE mogły uniemożliwić im przebywanie przy łóżku umierającego krewnego lub przyjaciela i uniemożliwione uczestnictwo we Mszy pogrzebowej.

Development and Peace & Caritas Ukraine

Development and Peace is joining the Caritas Internationalis family, the CIDSE network, and organizations like the Catholic Near East Welfare Association in responding to Caritas Ukraine’s call. Donations may be made through the following ways…
Online  Phone: 888-664-3387
​or bymailing a cheque drawn in favour of Development and Peace and marked Emergency Ukraine – Development & Peace, 1425 René-Lévesque Blvd West, 3rd Floor, Montréal, Québec Canada, H3G 1T7.

Pray for Ukraine

​God of реасе and justice,
we pray for the реорІе of Ukraine today.
We pray for реасе and the laying down of weapons.
We pray for аІІ those who fear for tomorrow,
that your Spirit of comfort would draw near to them.
We pray for those with power over war or реасе,
for wisdom, discernment and compassion to guide their decisions.
Above аІІ, we pray for аІІ your precious children, at-risk and in fear,
that you would hold and protect them.
We pray in the name of Jesus, the Prince of Реасе.
Amen.

ZATRUDNIMY KOBIETY DO SPRZĄTANIA DOMÓW. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293. (3x)

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić: 403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (7x)