27 marca

27 marca

Sobota, 26 marca – REKOLEKCJE- Zwiastowanie Pańskie

18:00-+ Stanisław Borzęcki (1 rocz)                          – dzieci

18:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Aleksandry Szewczyk z okazji urodzin

Niedziela, 27 marca- IV Niedziela Wielkiego Postu REKOLEKCJE

8: 30- ++  Wiktor Zdanowicz i Stanisław Zygmunt Kulikowski

10: 30- + Stanisław Zygmunt Kulikowski – rodz. Zborowski

12:30-++ Irena i Stanisław Michalski

                18:30 GORZKIE ŻALE

19:00- + Marek Pieczara

Poniedziałek, 28 marca – REKOLEKCJE

9:00- ++ Za zmarłych z rodziny Wójcik i Cyganik

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Rosali Kogut w dniu imienin              koleżanka

Wtorek, 29 marca

19:00– + Ks. Janusz Drzazga (6 rocz)

19:00- + Henryka Szych

Środa, 30 marca

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Klaudii z okazji 19 urodzin

19:00- ++ Maria i Piotr Bakon                                         -syn

Czwartek, 31 marca

19:00- ++ Zofia Krzywańska i Małgorzata Bożek i Alex Pajda                                  – przyjaciółka

Piątek, 1 kwietnia

9:00- + W intencji dusz czyśćcowych

19:00-+ Zygmunt Pabian

Sobota, 2 kwietnia

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i grzechy świata

18:00-+ Marcin Szysz (2 rocz)                               – rodzina

18:00- + Stanisław Wąsiewski

Niedziela, 3 kwietnia V Niedziela Wielkiego Postu

8: 30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi z okazji urodzin

10: 30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny Kułach z okazji urodzin                               – Magda S

                18:30 GORZKIE ŻALE

19:00- ++ Maria Pieprzyca i Józef Sendorek          – rodzina

                           IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Joz 5, 9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32  

Ref:  Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Opowieść o synu marnotrawnym, czy – co podkreślił w encyklice «Dives in misericordia» Jan Paweł II – o miłosiernym ojcu to prawdziwe arcydzieło literatury. Roman Brandstaetter, nazywając tę przypowieść arcydziełem, myślał również o pięknym, plastycznym zobrazowaniu, którego dokonał Rembrandt. Można powiedzieć, że arcydzieło zrodziło arcydzieło. Święty Łukasz zrodził Rembrandta. I my stajemy przed arcydziełem Boga Stwórcy, stajemy przed człowiekiem, przed sobą samym. Bo pragniemy spojrzeć na siebie oczyma wiary, pragniemy rozejrzeć się i przyjrzeć sobie, światu, w którym żyjemy, aby przybliżyć się do Boga. Tenże Brandstaetter w jednym ze swoich wierszy powie: „Daj nam, Panie, natchnienie do wiary, bo wiara jest prawdziwą Twórczością”. Jest opowieść o głębokim dramacie, który się rozgrywa pomiędzy miłością ojca a marnotrawstwem i grzechem syna. Patrząc na tę przypowieść, można zatrzymywać się raz na postaci ojca, a innym razem na postaci syna. Najpierw tego pierwszego, potem również i drugiego, który na chwilę też pojawia się w tej przypowieści. Opowieść mówi o naszym grzechu, ale pokazuje, że zawsze możliwy jest powrót. Mówi o utracie naszej godności – nazwijmy ją godnością „syna w domu Ojca”. Jest to również opowieść o naszych domowych, rodzinnych relacjach. Syna do ojca, matki do córki. Jakże często ostro oceniamy swoich rodziców, musimy pokochać ich takimi, jakimi są. Żyjemy, dorastamy w klimacie wzajemnej miłości, a jeśli tej miłości nie ma, wtedy pojawia się dramat. Jest to dalej opowieść o zazdrości, ten drugi syn wiele mówi o nas samych. Przypowieść ta mówi w końcu i o radości, i o tym, że dla Boga wszystko jest możliwe, bo On kruszy najtwardsze serca. „Cieszmy się i radujmy, że ten twój brat…”. Warto czasami na tę ewangeliczną przypowieść spojrzeć przez postać ojca. Takie patrzenie zaproponował Papież w encyklice «O Bożym miłosierdziu». Ojciec tutaj jest nazywany miłosiernym. „Precyzyjny rysunek stanu duszy syna marnotrawnego pozwala nam z podobną precyzją zrozumieć, na czym polega miłosierdzie Boże”. Bo przecież postać ojca przez analogię odsłania Boga, który jest Ojcem. Postępowanie tego ojca z przypowieści, sposób jego zachowania pozwala nam odnaleźć wątki Bożego miłosierdzia w jego prostocie i głębi. Jest to kolejna niedziela Wielkiego Postu i kolejna wielka Ewangelia dana nam do rozważania. Syn marnotrawny i miłosierny ojciec, obie postacie z tej przypowieści, zachęcają do zrobienia rachunku sumienia.   Tomasz Dostani OP

                 Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się  akcja zbierania ofiar na  działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00. Na dzień dziesiejszy zostało zebrane $3,340.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

LEKTORZY

  26-27  marca

18:00-M. Iskra

  8:30- M. Sobczak

  10:30- M. Sapielak, D. Topor

12:30- W. Potocka, B. Pajewski

   19:00- J. Krysiak

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 1 kwietnia, po po­rannej Mszy św. o godz. 9: 00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

2 kwietnia, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8: 30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9: 00am, o 12 w południe, o 15: 00 i o 17:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i  Rycerzy Kolumba.

DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych – w każdy piątek, o 18:30.

1 kwietnia   – s. Dominikanki

8 kwietnia    – Polanie

Dla dzieci Droga Krzyżowa w środy o godz. 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W naszym kościele spowiedź codziennie, przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po Mszy. Zechciejmy wcześniej skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania, nie czekając na ostatnie dni, tuż przed Świętami…

GORZKIE ŻALE – tradycyjne polskie nabożeństwo pasyjne, z historią liczącą ponad 300 lat, odprawiane jest w niedziele o godz. 18:30. W ten sposób nie ma potrzeby dwukrotnego przyjazdu do kościoła w niedzielę, bo można zostać na Mszę św. o godz. 19:00.

Zakończenie Rekolekcji 28 marca. Dziękujemy o. Jackowi Cydzik CSsR za trud głoszenia konferencji, a wszystkim za uczestnictwo…

W OBLICZU WOJNY NA UKRAINIE, GOŚCI nie będzie, ale będą RELIKWIE Niemniej jednak, chcemy uroczyście świętować 2 kwietnia, jako dzień odejścia do Domu Ojca naszego Papieża-Polaka. Msza święta uroczysta, o godz. 18:00, z oprawą muzyczną, kadzidłem i transmisją internetową… Zapraszamy przedstawicieli organizacji polonijnych ze sztandarami!

DO NABYCIA modlitewniki polsko-angielskie „PAN Z WAMI”. Ich teksty są aktualne do końca listopada 2022 roku. Lektorzy otrzymują darmowe egzemplarze. Inni potrzebujący, mogą nabyć książkę na własność za $10. Pozostałe kopie będą wyłożone w ławkach do „generalnego użytku”.

ODNOWA W DUCHU ŚW.  – Plan Seminarium:

30 marca – Tydzień 6 – Wzrost w Duchu Świętym

6 kwietnia – Tydzień 7 –Nasze Przeobrażenie w   Chrystusa

PRZYGOTOWANIA DO PIKNIKU trwają. Całosć koordynuje Aleks Gurgul i do niego należy się zwracać. Preferuje on kontakt „mailowy”, bo jest wówczas ślad korespondencji: galeks@shaw.ca

W KOLEJNE TYGODNIE WIELKIEGO POSTU pomoc finansową można też składać bezpośrednio przez naszą Parafię. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii jest żywo zaangażowane w pomoc uchodźcom. Otwo­rzyliśmy nasz budynek semianaryjny w Poznaniu i dom formacyjny w Mórkowie k. Leszna dla wielu dziesiątek uchodźców. Nasi Księża pracują w kilku ośrodkach w Ukrainie. Ekonom Generalny otworzył specjalne konta bankowe dla różnych walut. Informacja nt. wpłaty w dolarach kanadyjskich – poniżej.

W OBRONIE ŻYCIA…

Począwszy od 2 marca  (Środa Popielcowa) do 10 kwietnia  (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. Zapraszamy Polonię Calgary do czynnego udziału w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia, przez te 40 dni. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403)251-5545, 403-975-4653 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedzieć.

JAKPOGŁĘBIĆ WIEDZĘ na temat  FINANSÓW OSOBISTYCH?

Jeśli jesteś zainteresowany, oferujemy gamę tematów. Wejdź na link albo zadzwoń do Małgorzaty Kania pod numer 403-829-6745

https://app.greenrope.com/c1.pl?6d5de8f8a4cba0617b67b791ab2540c32a12b70aa6a9c913

 TRIO ANDRZEJA JAGODZIŃSKIEGO

Na zaproszenie Stowarzyszenia Polsko Kanadyjskiego w Calgary w niedzielę, 3-go kwietnia o godzinie 18:00 w Domu Polskim wystąpi Trio Andrzeja Jagodzińskiego.
Jako gość specjalny wystąpi Dorota Miśkiewicz. W programie koncertu muzyka Chopina, Bacha, a także stare polskie standardy. Andrzej Jagodziński i jego trio uważani są za czołowych jazzowych interpretatorów muzyki klasycznej na świecie a Dorota Miśkiewicz od wielu lat uznawana jest za najlepszą wokalistkę jazzową w Polsce. Bilety w cenie $30.00 normalne i $25.00 ulgowe (studenci i seniorzy) będą dostępne przy wejściu. Można też dokonać  wcześniejszej rezerwacji biletów dzwoniąc pod numer  403.238.4508 lub 403.291.3757

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

ŚRODA, 6 KWIETNIA 2022. We wszystkich parafiach diecezji Calgary odprawione będą specjalne Msze św. za wszystkie dusze tych, którzy zmarli w czasie pandemii. Msza ta jest również dla dobra tych, którzy nie byli w stanie właściwie opłakiwać śmierci swoich bliskich w czasie, gdy ograniczenia COVIDOWE mogły uniemożliwić im przebywanie przy łóżku umierającego krewnego lub przyjaciela i uniemożliwione uczestnictwo we Mszy pogrzebowej.

ZATRUDNIMY KOBIETY DO SPRZĄTANIA DOMÓW. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293. (2x)

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić: 403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (6x)

BP MUSKUS: DYPLOMACJĄ PAPIEŻA NIE SĄ UKŁADY Z MOŻNYMI TEGO ŚWIATA

Papież nie jest politykiem, ale pasterzem. Jego dyplomacją nie są układy z możnymi tego świata, ale Ewangelia, w której zapisane są tak trudne dziś do przyjęcia przykazania Jezusa, jak to o miłości nieprzyjaciół – mówił bp Damian Muskus OFM podczas liturgii stacyjnej w akademickiej kolegiacie św. Anny w Krakowie. Hierarcha odniósł się do głosów krytykujących papieską postawę wobec agresji Rosji na Ukrainę. Bp Muskus przywołał słowa Jezusa: „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”. Jak podkreślał, zadaniem proroka nie jest „spełnianie cudzych oczekiwań”, ale „wypełnianie woli Najwyższego i wierność Jego Słowu”. – Dlatego często bywa odrzucany, niezrozumiany, skazywany na samotność – stwierdził. Jego zdaniem, takim prorokiem, zwłaszcza ostatnio ostro krytykowanym, jest papież Franciszek. – Jego słowa i gesty wobec dramatu wojny na Ukrainie wielu odbiera, jako niewystarczające. Krytyczne głosy płyną od ludzi Kościoła. Oskarża się go o lęk i zbytnią ostrożność wobec rosyjskiego mocarstwa, ale dochodzi też do kierowanych w jego stronę obraźliwych słów i inwektyw – zauważył krakowski biskup pomocniczy, dodając, że wszelkie granice krytyki, ale także zwykłej kultury, przekraczają ci, którzy Franciszka nazywają „papieżem Putina”, sugerując w ten sposób, że sprzymierza się z siłami zła. – Ignorują jego samego, jego modlitwę o zakończenie wojny, jego dramatyczne apele o pokój, jego działania dyplomatyczne, aż nadto czytelne znaki i gesty świadczące, po której jest stronie – skonstatował. Podkreślił, że „Piotr nie ma dobywać miecza, ale wprowadzać pokój”, choć przyznał, że jest to trudne do przyjęcia, gdy „słyszymy huk spadających bomb i krzyki niewinnych ludzi”. – Piotr może błądzić, może się mylić, może się bać, ale nie wolno zapominać, że jest świadkiem Zmartwychwstałego, a jego zadaniem jest prowadzić ludzkość do zbawienia, cierpliwie wzywać do nawrócenia, budować mosty – podkreślał bp Muskus. Jak zauważył, wojny nie zatrzyma „imię agresora wypowiedziane z potępieniem przez papieża”, ale „radykalne, zgodne działania cywilizowanego świata, wsparte żarliwą modlitwą ludzi dobrej woli”. Na koniec bp Muskus zaznaczył, że wymiana myśli w Kościele jest potrzebna i sam papież konsekwentnie zachęca lud Boży do zabierania głosu i krytycznego spojrzenia na to, co ludzkie i niedoskonałe w Kościele, a słowa „dialog” i „synodalność” są dla jego pontyfikatu kluczowe. – Nie może jednak być przyzwolenia na brak szacunku i zaślepienie gniewem, bo to wykrzywia perspektywę i radykalnie utrudnia porozumienie. Ojciec Święty nie potrzebuje pochlebców, ale nie zasługuje też na lekceważenie – zaznaczył. Bp Muskus wezwał do modlitwy za papieża, by Pan dał mu „siłę i odwagę głoszenia Ewangelii pokoju w ciemnościach, które ogarnęły nasz świat”. – Prośmy też za umęczony lud Ukrainy, który kryje się głęboko w sercu Franciszka, by dobry Bóg ocalił cierpiących i chronił przed zbrodniczą ręką rosyjskiego najeźdźcy.

AKCJA POMOCY UKRAINIE Dzięki Państwa odpowiedzi na nasz apel zdołaliśmy zebrać $9,846.97 na pomoc Ukrainie. Tak liczna Państwa obecność, chwile wzruszeń, występy zespołów folklorystycznych i smaczny obiad sprawiły, że będziemy długo wspominać to popołudnie.  Dziękujemy za dodatkowe datki obecnym jak również tym, którzy nie mogli uczestniczyć w niedzielnym obiedzie. Jeszcze raz gorące podziękowania należą się pracownikom Domu Polskiego, którzy jako wolontariusze przygotowali i przeprowadzili całe przedsięwzięcie.
Dziękujemy również polskim sklepom za pomoc w sprzedażny biletów oraz firmom: JBDL Digital, Amandine Bakery i Marvellous Cleaners za sponsorat.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY…

Odeszła do wieczności, ś.p. Zofia Szymocha w wieku 78 lat.  Msza św. pogrze­bowa odpra­wiona była w naszym kościele, w czwartek 24 marca, a prochy zmarłej będą pochowane w Polsce. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Zofię polecamy Miło­sierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!…

W środę 16 marca odszedł do wieczności, ś.p. Jerzy Gierkowicz w wieku 80 lat. Pogrzeb ś.p. Jerzego odbył się 22 marca na cmentarzu Queen’s Park.  Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Jerzego polecamy Miło­sierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!…

Wcześniej wspominaliśmy w biuletynie, że zmarł nasz parafianin ś.p. Tadeusz Kustra w wieku 74 lat w Polsce.Prochy zostały przywiezione do Kanady i modlitwy pogrzebowe odbędą się w Chapel of the Bells, 2720 Centre St. North, w piątek 8 kwietnia, o godzinie 20:00. Pochówek prochów odbędzie się w sobotę 9 kwietnia o godzinie 11:00 na Queen’s Park. Bezpośrednio po cmentarzu rodzina zaprasza do Sali parafialnej