10 kwietnia

10 kwietnia

Sobota, 9 kwietnia

18:00-++ Józefa, Stanisław i Józef

18:00- ++ Ignacy i Wacława Rybak                   – córka

Niedziela, 10 kwietnia- Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

8: 30- + Zygmunt Kulikowski                    – kolega Marek

10: 30- Dziękczynna, i o Boże błogosławieństwo dla Anny i Wojciecha Niemczewskich z okazji 45 rocz. sakramentu małżeństwa

12:30- Za Parafian i Dobrodziejów

                18:30 GORZKIE ŻALE

19:00- ++ Józefa Szymańska i Grażyna Szymańska – syn i brat z rodziną

Poniedziałek, 11 kwietnia

19:00- ++ Elżbieta Skałka( 3 rocz) i Aleksandra i Józef Majewski

19:00-++ Maria (3 rocz) oraz Alekxy Klecha i Karolina Januszek

Wtorek, 12 kwietnia

19:00M.W+ Irena Rudy

19:00- ++ Janusz Wysocki i zmarli z rodziny

19:00- + Emilia i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 13 kwietnia

19:00-  O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Dominika w dniu urodzin i o błogosławieństwo dla rodziców i rodzeństwa                                                                    – babcia

19:00- O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Gabrysi z okazji 4 urodzin

Czwartek, 14 IV-  Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

19:00- W intencji Kapłanów, Sióstr Zakonnych i o nowe powołania

19:00- ++ Zofia i Janusz Jarmoc                        – syn z rodziną

Piątek, 15 kwietnia- Wielki Piątek

12:00- Droga Krzyżowa

15:00- Droga Krzyżowa

19:00- Nabożeństwo Męki Pańskiej

Sobota, 16  kwietnia – Wielka Sobota

10:00- 15:00 – Poświecenie pokarmów

20:00-  Wigilia Paschalna

-W intencji zmarłych z grupy Klubu Seniorów

Niedziela Zmartwychwstania Pańskigo- 17 kwietnia

7:00- Rezurekcja – Za parafian

10: 30- O Boże bł. i łaski ducha św. dla Nell w dniu urodzin

12:30- + Ryszard Kapel                         – rodz. Brzakala

12:30- M.W.+ Helena Takowska zmarła w Polsce

19:00- + Sławomir Sarna (2 rocz)

Iz 50,4-7;Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56

   Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Liturgia Niedzieli Palmowej przybliża nam zbawcze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Przypomina uroczysty wjazd do Jerozolimy, który jest bezpośrednim przygotowaniem do Jego męki i śmierci na krzyżu. Tłumy witające wkraczającego do Jerozolimy Pana rzucały na drogę płaszcze i gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Podobnie jest też z naszym ludzkim i chrześcijańskim losem, który jest uczestnictwem w życiu Boskiego Mistrza.Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę Palmową, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej, wsłuchiwać się na nowo w historię Jezusa. To On siłą miłości pokonał zło i wziął na siebie całą nieprawość człowieka, o której tak mówił św. Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 2002 roku w Krakowie: „Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić ‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej świadomości narodów. Tajemnica nieprawości wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy”. Doświadczając tajemnicy nieprawości, rodzącego się na naszych oczach zła, z lękiem patrzymy w przyszłość, obawiamy się pustki, cierpienia i unicestwienia. Jeśli chcemy zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się do nas, by nas uwolnić od nieprawości i lęków, to musimy spojrzeć na krzyż Chrystusa. To dzięki Jego zbawczej ofierze wyzwolenie od grzechu i śmierci stało się także naszym udziałem. Żyjemy ze świadomością, że Pan Bóg nas wspomaga. Historia męki i śmierci Jezusa ukazuje nam konkretną drogę, która jest wyjściem z kręgu zła. To droga pięknej i konsekwentnej miłości, połączonej z ofiarą, na której Chrystus uczy, jak zwyciężać zło siłą dobra. Nie daje się ponieść emocjom i poszukiwaniu taniej sensacji, ani poklasku wśród wiwatującego tłumu. Ma świadomość, że tłum, który wykrzykuje radosne „Alleluja”, za chwilę zabrzmi złowrogim „ukrzyżuj”. ks. Leszek Smoliński

LEKTORZY – 9-10 kwietnia – Czytanie Męki Pańskiej

18:00 –    Ewangelista – M. Edgar, A. Wojciechowski

8:30 –      Ewangelista – M. Sobczak, S. Salome

10:30 –    Ewangelista – Z. Topor, D. Topor

12:30 –    Ewangelista – A. Gurgul, M. Iskra

19:00 –    Ewangelista – W. Grabowski, K. Jansen

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA:

Wielki Poniedziałek – 11 kwietnia o godz 11:00 ks.Biskup poświęci o oleje w katedrze.

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 14 kwietnia

Lektorzy: M. Łabinowicz, S. Salome

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00. Po Mszy św. nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu – budujemy Grób Pański. Msza Wieczerzy Pańskiejjest sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia, oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

WIELKI PIĄTEK – 15 kwietnia

Dzień postu i abstynencji. Kościół otwarty od godz. 9:00 na prywatną modlitwę w ciszy.

O godz. 12:00 – Droga Krzyżowa

O godz. 15:00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Lektorzy: J. Pajewski, B. Pajewski, W. Grabowski

Godz. 19:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Po nabożeństwie – adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie do godz. 22:00. Adoracja w ciszy.

W Wielki Piątek zbierana jest kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej – prosimy o ofiary na ten cel!

Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, sam Jezus Chrystus składa ofiarę z Siebie na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Apogeum  dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz tego dnia jest obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Adoracja Krzyża jest uroczystym odsłonięciem krzyża. Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, w tym roku, ze względu na pandemię, poprzez uklęknięcie lub skłon. Komunia święta rozdawana jest z Hostii konse­krowanych w Wielki Czwartek. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańs­kiego i wystawia do adoracji.

WIELKA SOBOTA – 16 kwietnia

Kościół otwarty od 9:00am na prywatną adorację w ciszy.

Przy grobie Pańskim czuwają po dwie osoby:

9:00 – 10: 00 – Kombatanci

10:00 – 11:00 – Mazovia

11:00- 12:00- Szkoła Polska

12:00 – 13:00- Harcerstwo

13:00-14:00 – Krakusy

14:00 -15:00- Polanie

15:00 – 16:00- Rycerze Kolumba

Ministranci w dowolnym czasie na klęczniku.

BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY od 10:00 do 15:00, co godzinę, w sali parafialnej

Lektorzy: J. Bogusławski, S. Zacharia, R. Przybylski, M. Sobczak, M. Kaczan,  S. Salome, O. Zyro

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20:00  – jest to najważniejsza celebracja w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją, noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania, powinna być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Światła -kapłan z asystą święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu, jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Kapłan mówi przy tym: Chrystus wczoraj i dziś; Początek i Koniec; Alfa i Omega; do Niego należy czas; i wieczność; Jemu chwała i panowanie; przez wszystkie wieki wieków. Amen Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany – jaśniejące chwałą – niech nas strzeże – i zachowuje – Chrystus Pan. Amen. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając (w tym roku odmawiając) Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie kapłan okadza paschał i śpiewa Exsultet – uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…”

Następuje Liturgia Słowa z trzema czytaniami ze Starego Testamentu i czytaniami z Nowego Testamentu.  Odnowienie Przyrzeczeń czcielnych i dalszy ciąg Liturgi.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:

7:00 Rezurekcja z procesją

NASTĘPNE MSZE:  10:30, 12:30 i 19:00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 18 kwietnia

Msze święte:   8:30; 10:30; 12:30 i 19:00 

 Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się  akcja zbierania ofiar na  działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00. Na dzień dziesiejszy zostało zebrane $4,336.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

PODZIĘKOWANIE dla wszytkich, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia uroczystości prezentacji Relikwii św. Jan Pawła II.

Biblioteka będzie zamknięta podczas Świąt Wielkanocych – 16/17 kwietnia.

JAK POGŁĘBIĆ  WIEDZĘ na temat  FINANSÓW  OSOBISTYCH?Jeśli jesteś zainteresowany, oferujemy gamę tematów. Wejdź na link albo zadzwoń do Małgorzaty Kania pod numer 403-829-6745

https://app.greenrope.com/c1.pl?6d5de8f8a4cba0617b67b791ab2540c32a12b70aa6a9c913

KU UCZCZENIU PAMIĘCI MARKA PIECZARY, grupa jego przyjaciół złożyła donację, która posłużyła do zakupu nowej złotej kapy do nabożeństw oraz stuły z wizerunkiem bł. ks. Kard. Wyszyńskiego. Dziękujemy!

PRZYGOTOWANIA DO PIKNIKU trwają. Całosć koordynuje Aleks Gurgul i do niego należy się zwracać. Preferuje on kontakt „mailowy”, bo jest wówczas ślad korespondencji: galeks@shaw.ca

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 24 kwietnia 2022 r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić: 403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (5x)

UWAGA!!! Osoba, która składa niedzielne ofiary w kopercie z roku 2020 Nr. 352, proszona jest o kontakt z biurem parafialnym, gdyż nie mamy zaktualizowanych donych osobowych.