3 kwietnia

3 kwietnia

Sobota, 2 kwietnia

PREZENTACJA RELIKWII JANA PAWŁA II

18:00-+ Marcin Szysz (2 rocz)                               – rodzina

18:00- + Stanisław Wąsiewski

Niedziela, 3 kwietnia V Niedziela Wielkiego Postu

8: 30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi z okazji urodzin i dziękczynna za rodziców

10: 30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

10:30- M.W. + Hanna Witkowska

12:30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny Kułach z okazji urodzin                               – Magda S

                18:30 GORZKIE ŻALE

19:00- ++ Maria Pieprzyca i Józef Sendorek          – rodzina

19:00- M.W + Janusz Strycharz zmarły w Polsce

Poniedziałek, 4 kwietnia

19:00- ++ Marian i zmarli z rodziny Błach, Tarabasz, Potrzeszcz i Piętak i zmarłą w Polce Józefę

19:00- O Boże błogosławieństwo dla osób obchodzących 80 rocz. urodzin w miesiącu kwietnia

Wtorek, 5 kwietnia

19:00++ Jan Wójcik i Maria Bobka      – syn i córka z rodziną

19:00- + Ks. Tadeusz Łukaszczyk                      – przyjaciele

Środa, 6 kwietnia

19:00-++ Mieczysław i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00-+ Helena Pluta zmarła w Polsce        – córka z rodziną                           

Czwartek, 7 kwietnia

19:00- O powołania Kapłańskie i Zakonne

19:00- + Józef Latosiewicz (16 rocz) i za Andrzeję Latosiewicz

Piątek, 8 kwietnia

9:00- + Kazimierz Sąsiada zmarły w Polsce

19:00-++ Elżbieta Skałka i Jolanta Stachly

Sobota, 9 kwietnia

8:30- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Holly

18:00-++ Józefa, Stanisław i Józef

18:00- ++ Ignacy i Wacława Rybak                   – córka

Niedziela, 10 kwietnia- Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

8: 30- + Zygmunt Kulikowski                    – kolega Marek

10: 30- Dziękczynna, i o Boże błogosławieństwo dla Anny i Wojciecha Niemczewskich z okazji 45 rocz. sakramentu małżeństwa

12:30- Za Parafian i Dobrodziejów

                18:30 GORZKIE ŻALE

19:00- ++ Józefa Szymańska i Grażyna Szymańska – syn i brat z rodziną

                           V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Iz 43,16-21;Flp 3,8-14; J 8,1-11

   Ref:   Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Wielki Post ma być dla nas czasem spotkania z Bogiem miłosierdzia, który zbawia, wyzwala, dokonuje duchowej odnowy ludzkiego serca. W zapowiadanym przez proroków Mesjaszu rozpoczyna się na nowo historia człowieka. On „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”. Dzięki Niemu otrzymujemy nowe życie. Aby otrzymać nowe życie, potrzeba osobistego spotkania się z Miłością miłosierną. Z Bogiem czułym, delikatnym, pochylonym nad dzieckiem, a jednocześnie wyraźnie rozróżniającego grzech od grzesznika. Takiego Boga doświadczyła kobieta opisana we fragmencie Ewangelii przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę: „Jezus nie patrzył na nią. Schyliwszy się pisał palcem na ziemi. Święty Hieronim twierdzi, że wyliczał w ten sposób grzechy oskarżycieli. Syn Człowieczy wiedząc, że ta nieszczęsna omdlewa raczej ze wstydu niż ze strachu, nie patrzył na nią. Cała miłość Chrystusa dla grzeszników wyraża się w tym odwróconym wzroku. Tajemnicze zaś znaki, jakie kreślił na ziemi, nie oznaczały nic więcej, jak Jego wolę niepatrzenia na tę nieszczęsną istotę.Trzeba widzieć także i to, że kobieta, którą do Niego przyprowadzono, nie wypierała się, nie usprawiedliwiała, nie wskazywała nawet na innych, na wspólników jej grzechów, nie twierdziła, że jest bez grzechu i dlatego potrzebowała Jezusa. „Idź i nie grzesz więcej!” Jak mówił św. Augustyn:, kiedy odeszli wszyscy pozostali dwoje: biedna kobieta i miłosierdzie. Jeśli nasza scena jest krzykiem, by rozpoznać w Jezusie miłosierdzie Ojca, musimy sobie uświadomić, czym jest miłosierdzie. To wewnętrzny przymus pochylania się nad tym, co słabe, co domaga się zmiłowania przez swoją bezradność i wynikającą z tego tytułu zależność. Tak opisywana miłość niesie w sobie całkowitą darmowość i bezinteresowność. Tylko dla faryzeuszów wszystko było już jasne. Nie przewidzieli tylko jednego, – że Ten, od którego oczekiwali potwierdzenia własnej „sprawiedliwości”, własnych grzesznych zamysłów, jest Jedynym Sprawiedliwym i nie przyszedł by świat sądzić, ale szukać tych, którzy zginęli, tych, „którzy się źle mają”. A dziś Jezus pyta:, Kto z was jest bez grzechu? Każdy z nas musi spojrzeć na siebie bez udawania, obłudy, oszukiwania się. Przecież Chrystus już nieraz udowadniał, że zna ludzkie myśli… Spowiadamy się z „grzechów cudzych”, oskarżamy, napiętnujemy, domagamy się sprawiedliwości, jesteśmy oburzeni. A Jezus „pisze nam nasze grzechy” i czeka na nasze nawrócenie. Po co więc szukać najpierw błędów u innych, po co oskarżać i napiętnować ich wady? Poczytaj to co Jezus pisze dla ciebie. ks. Leszek Smoliński

                 Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez syste diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się  akcja zbierania ofiar na  działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00. Na dzień dziesiejszy zostało zebrane $3,660.00.Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

    LEKTORZY

2-3 kwietnia

18:00-K. Apanowicz, B. Pajewski, J. Pajewski

  8:30- A. Rudzińska, S. Zacharia

  10:30- M. Kaczan, S. Salome

  12:30- A. Wiśniewski, O. Zyro

   19:00- M. Domaradzki, M. Iskra

DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych – w każdy piątek, o 18:30.

8 kwietnia    – Polanie

Dla dzieci Droga Krzyżowa w środy o godz. 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W naszym kościele spowiedź codziennie, przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po Mszy. Zechciejmy wcześniej skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania, nie czekając na ostatnie dni, tuż przed Świętami…

GORZKIE ŻALE – tradycyjne polskie nabożeństwo pasyjne, z historią liczącą ponad 300 lat, odprawiane jest w niedziele o godz. 18:30. W ten sposób nie ma potrzeby dwukrotnego przyjazdu do kościoła w niedzielę, bo można zostać na Mszę św. o godz. 19:00.

RELIKWIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NASZYM KOŚCIELE

Modlitwa przy relikwiach św. Jana Pawła II

Bóg daje ludziom znaki, które potwierdzają świętość Jego wybranych. Takim znakiem jest kult relikwii. Relikwie same w sobie nie mają mocy, ale przenoszą nas do źródła świętości, czyli do samego Boga. Przez relikwie Bóg umacnia naszą wiarę i pomaga w zbliżaniu się do Niego. Dzieje się to wtedy, kiedy stajemy w obliczu świętości osoby związanej z relikwią. Kult relikwii nie dotyczy, więc szczątków ciała czy przedmiotów, ale Pana Boga, który jest sprawcą świętości.

CODZIENNA MODLITWA

Mozna każdego dnia podejść blisko relikwii umieszczonych w kaplicy i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu prosić bł. Jana Pawła II o pomoc. Przede wszystkim, aby pomógł otworzyc sie na obecność Boga żywego znajdującego sie w monstrancji i też pomógł nieść nasze troski do Jezusa. On zna nasze troski, ponieważ zawsze był blisko człowieka, nawet tego najbardziej samotnego i doświadczonego przez los. Znakiem bliskości i duchowej więzi z Ojcem św. niech będzie zapalona przez nas świeczka.

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego udziel nam twojego błogosławieństwa!
Błogosław Kościół, który kochałeś, któremu służyłeś i któremu przewodniczyłeś, prowadząc go odważnie po drogach świata, aby zaniósł Jezusa do wszystkich, i wszystkich przyprowadził do Jezusa.
Błogosław młodzież, która była twoją radością. Pomagaj jej spoglądać w górę, aby znalazła światło, które oświetla ścieżki tutejszego życia.
Błogosław rodziny, błogosław każdej rodzinie! Ty ostrzegałeś przed atakami szatana przeciwko tej drogocennej iskrze nieba, którą Bóg zapalił na ziemi.
Janie Pawle, wspomagaj twoją modlitwą rodziny.
Módl się  za całym światem, naznaczonym konfliktami, wojnami, niesprawiedliwością. Ty zwalczałeś wojnę, przywołując do dialogu zasiewając miłość: módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.
Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego, niech zstąpi na nas Boże błogosławieństwo. Amen.

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spotkanie w I Czwartek Miesiąca, 7 kwietnia, na godz. 18: 30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ 

Zachęcamy rodziny: dziadków i ojców do wykonania palm z wnukami i dziećmi. Niech babcie i mamy nauczą najmłodszych jak zgodnie z tradycją ozdobić palmę.  Liczy się nie tylko wysokość, ale też sposób wykonania i zdobienia, rodzaj tworzywa oraz harmonia kształtu. Klasyczna palma powinna być upleciona wyłącznie z wikliny, zdobiona naturalną roślinnością i kwiatami charakterystycznymi dla pory roku. Zachęcamy do udziału.

ODNOWA W DUCHU ŚW.  – Plan Seminarium:

6 kwiet.– Tydzień 7 –Nasze Przeobrażenie w   Chrystusa

PRZYGOTOWANIA DO PIKNIKU trwają. Całosć koordynuje Aleks Gurgul i do niego należy się zwracać. Preferuje on kontakt „mailowy”, bo jest wówczas ślad korespondencji: galeks@shaw.ca

W KOLEJNE TYGODNIE WIELKIEGO POSTU pomoc finansową można też składać bezpośrednio przez naszą Parafię. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii jest żywo zaangażowane w pomoc uchodźcom. Otwo­rzyliśmy nasz budynek semianaryjny w Poznaniu i dom formacyjny w Mórkowie k. Leszna dla wielu dziesiątek uchodźców. Nasi Księża pracują w kilku ośrodkach w Ukrainie. Ekonom Generalny otworzył specjalne konta bankowe dla różnych walut. Informacja nt. wpłaty w dolarach kanadyjskich – poniżej.

W OBRONIE ŻYCIA…

Począwszy od 2 marca  (Środa Popielcowa) do 10 kwietnia  (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. Zapraszamy Polonię Calgary do czynnego udziału w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia, przez te 40 dni. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403)251-5545, 403-975-4653 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedzieć.

JAK POGŁĘBIĆ WIEDZĘ na temat  FINANSÓW OSOBISTYCH?

Jeśli jesteś zainteresowany, oferujemy gamę tematów. Wejdź na link albo zadzwoń do Małgorzaty Kania pod numer 403-829-6745

https://app.greenrope.com/c1.pl?6d5de8f8a4cba0617b67b791ab2540c32a12b70aa6a9c913

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 24 kwietnia 2022 r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

Wcześniej wspominaliśmy w biuletynie, że zmarł nasz parafianin ś.p. Tadeusz Kustra w wieku 74 lat w Polsce. Prochy zostały przywiezione do Kanady i modlitwy pogrzebowe odbędą się w Chapel of the Bells, 2720 Centre St. North, w piątek 8 kwietnia, o godzinie 20:00. Pochówek prochów odbędzie się w sobotę 9 kwietnia o godzinie 11:00 na Queen’s Park. Bezpośrednio po cmentarzu rodzina zaprasza do Sali parafialnej

ŚRODA, 6 KWIETNIA 2022. We wszystkich parafiach diecezji Calgary odprawione będą specjalne Msze św. za wszystkie dusze tych, którzy zmarli w czasie pandemii. Msza ta jest również dla dobra tych, którzy nie byli w stanie właściwie opłakiwać śmierci swoich bliskich w czasie, gdy ograniczenia COVIDOWE mogły uniemożliwić im przebywanie przy łóżku umierającego krewnego lub przyjaciela i uniemożliwione uczestnictwo we Mszy pogrzebowej.

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić: 403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (5x)