17 kwietnia

17 kwietnia

Sobota, 16  kwietnia – Wielka Sobota

20:00-  Wigilia Paschalna

-W intencji zmarłych z grupy Klubu Seniorów

Niedziela Zmartwychwstania Pańskigo- 17 kwietnia

7:00- Rezurekcja – Za parafian

10: 30- O Boże bł. i łaski ducha św. dla Nell w dniu uro.

10:30 M.W.+ Irena Milada- Arkuszyńska zm. w Polsce

12:30- + Ryszard Kapel                         – rodz. Brzakala

12:30- M.W.+ Helena Takowska zmarła w Polsce

19:00- + Sławomir Sarna (2 rocz)

Poniedziałek, 18 kwietnia, poniedzia

8:30-O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Józefa w dniu urodzin                                      – żona i dzieci

10:30- ++ Michał i Aniela Cozac oraz Tadeusz, Eugenia i Bronisław Molińscy

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi Różnickiej z okazji urodzin                                                              – Adela

19:00-++ Aleksandra i Józef Majewski oraz Helena Bronisławska

Wtorek, 19 kwietnia

19:00- + Stanisław Dutkowski                                     – żona

19:00-+ Józef Grochowski                               – syn z rodziną

Środa, 20 kwietnia

19:00- + Anna Niemczyk

19:00-+ Aniela Kohnke (6 rocz)

Czwartek,21 kwietnia

19:00-++ Ryszard i Artur Fugiel                             – rodzina

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Zofii Szabo z okazji 80 urodzin                                                           – przyjaciele

Piątek, 22 kwietnia

9:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy Sujata z okazji urodzin i wszelkie łaski dla jej rodziny

19:00- + Stanisław Olszowy

Sobota, 23  kwietnia

8:30- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Mateusza w dniu urodzin

18:00-+ Janusz Wysocki                                    – żona i dzieci  

18:00++ Marianna i Mieczysław Kiźlin i brat Kazimierz Kiźlin oraz zmarli z rodziny

Niedziela Miłosierdzia Bożego 24 kwietnia

8:30- O miłosierdzie Boże dla zmarłych Parafian

10: 30- + Wanda Peryt (15 rocz)                 – córka z rodziną

12:30- Pamięć Ofiar Katynia                             – SPK #18

15: 00- Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

19:00- + Marek Pieczara

19:00- M.W. O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Artura Magaj z okazji urodzin   mama i bracia z rodzinami

Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4;  J 20,1-9

Ref: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

„Chrystus zmartwychwstał. Co ty na to?”. Takie słowa wypowiedział jeden z kaznodziejów w Wielkanocny Poranek. Wydarzenie to jest tak niezwykłe, że przerasta naszą wyobraźnię. Tamten niedzielny poranek sprzed prawie dwóch tysięcy lat to najważniejszy dzień w historii ludzkości. A co my na to? Chociaż nie widzieliśmy pustego grobu, wierzymy, że „umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca”… Nasza wiara opiera się na świadectwie ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego, którzy „z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu” – jak wyznaje św. Piotr w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Ci, którzy „pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem”, ujrzeli pusty grób, w pierwszej chwili zapewne też nie mogli uwierzyć. Maria Magdalena przestraszyła się, kiedy zobaczyła, że grób, w którym złożono ciało Jezusa, jest otwarty, a ciało Mistrza znikło. Ewangelista nie informuje, co po wejściu do grobu pomyślał Piotr. Jan natomiast uwierzył, że jego Mistrz, Jezus z Nazaretu, jest tym, za którego się podawał: Mesjaszem, Synem Boga, Zbawicielem świata. Nasze grzechy zostały zgładzone. Po śmierci nie czeka nas kara, ale wieczne szczęście…

Wszelkich łask i błogosławieństwa od Zmartwych­wstałego dla Parafian i Gości życzą kapłani:

Ks. Adam Bobola, SChr – proboszcz

Ks.Paweł Melczewski, SChr – wikariusz

Ks. Stefan Ganowicz – „calgaryjski” emeryt

LEKTORZY

16-17 kwietnia

20:00-J. Bogusławski, S. Zacharia, R. Przybylski,

M. Sobczak, M. Kaczan, S. Salome, O. Zyro

   7:00-  S. Zacharia, S. Salome 

  10:30- K. Kamieniak, M. Iskra

   12:30- M. Sapielak, B. Pajewski

19:00- M. Łabinowicz, K. Jansen

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się  akcja zbierania ofiar na  działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00. Na dzień dziesiejszy zostało zebrane $5,891.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać

MSZA ŚWIĘTA KRZYŻMA, W PONIEDZIAŁEK 11 KWIETNIA, ZGROMADZIŁA W KATEDRZE DUCHOWIEŃSTWO I ŚWIECKICH

NIEDZIELA PALMOWA BYŁA CELEBROWANA UROCZYŚCIE. Najpiękniejsze palmy zostały nagrodzone. Dziękujemy wszystkim za udział i za kultywowanie tej tradycji!

PODZIĘKOWANIE dla wszytkich, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia uroczys­tości prezentacji Relikwii św. Jan Pawła II. Otrzymaliśmy pocztą oficjalne, ogólne podziękowanie od ks. Arcybiskupa Mokrzyckiego za donacje złożone na pomoc charytatywną w czasie wojny. Oprócz tego pewne osoby złożyły imienne donacje. Proszę o kontakt z biurem: Mieczysław Skałka, A.W. Tokarczyk, Regina Kohnke, Janina Rajchel.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kończąc Nowennę, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 12:30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Adorację zakoń­­czymy o godzinie 15:00 odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Akt zawierzenia. Z dobrze odprawioną spo­wie­dzią i Komunią św. przyjętą w tym dniu, związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”. „W tej godzinie – obiecuje Pan Jezus – nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę Moją”.

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Biblioteka będzie zamknięta podczas Świąt Wielkanocnych 16/17 kwietnia

Życzenia od SPK Koła nr 18 w Calgary. W imieniu  Zarządu Koła SPK nr 18 oraz własnym składam świąteczne życzenia radości i wszelkich łask Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,  Księżom Chrystusowcom w naszej Parafii, Siostrom Dominikankom, członkom wszystkich organizacji, członkom naszego Koła wraz z Rodzinami oraz całej Polonii. Niechaj Święta Wielkiej Nocy napełnią wszystkich radością, miłością i pokojem. Radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Zbigniew Starczyk – Prezes Koła

  ŻYCZĄ SIOSTRY DOMINIKANKI

Drodzy Księża, Siostry Dominikanki, Parafianie i Goście: W duchu radości, miłości i pokoju pragniemy złożyć serdeczne życzenia: Obfitych łask i błogosławieństw, od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych, z radosnym Alleluja życzy Rodzina Radia Maryja.

Niech te Święta Wielkiej Nocy przyniosą dużo radości i pokoju a Zmartwychwstały Chrystus napełni wszystkich nadzieją i miłością na kolejne dni życia osobistego, rodzinnego i społecznego.            
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy życzy
Zespół MAZOVIA

Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałegooraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym „Alleluja!”

życzą POLANIE  

PRZYGOTOWANIA DO PIKNIKU trwają. Całość koordynuje Aleks Gurgul i do niego należy się zwracać. Preferuje on kontakt „mailowy”, bo jest wówczas ślad korespondencji: galeks@shaw.ca

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 24 kwietnia 2022 r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

JAK POGŁĘBIĆ  WIEDZĘ na temat  FINANSÓW  OSOBISTYCH?

Jeśli jesteś zainteresowany, oferujemy gamę tematów. Wejdź na link albo zadzwoń do Małgorzaty Kania pod numer 403-829-6745

https://app.greenrope.com/c1.pl?6d5de8f8a4cba0617b67b791ab2540c32a12b70aa6a9c913

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić: 403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (4x)

FRANCISZEK ZAAPELOWAŁ O WIELKANOCNE ZAWIESZENIE BRONI NA UKRAINIE  

O położenie kresu wojnie na Ukrainie i o wielkanocne zawieszenie broni, które prowadziłoby do trwałego pokoju zaapelował papież Franciszek przed modlitwą „Anioł Pański” na zakończenie Eucharystii sprawowanej na placu św. Piotra w Niedzielę Palmową. – Co to, bowiem będzie za zwycięstwo, które wzniesie flagę na stosie gruzów? – Pytał Ojciec Święty. Drodzy bracia i siostry, zanim zakończę tę celebrację, pragnę pozdrowić was wszystkich, a zwłaszcza pielgrzymów przybyłych z różnych krajów, wśród których jest wielu ludzi młodych. Życzę wam wszystkim, także tym, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, dobrego Wielkiego Tygodnia. Jestem blisko drogiego narodu peruwiańskiego, który przeżywa trudny okres napięć społecznych. Towarzyszę mu w modlitwie i zachęcam wszystkie strony do jak najszybszego znalezienia pokojowego rozwiązania dla dobra kraju, zwłaszcza najuboższych, z poszanowaniem praw wszystkich i instytucji. Za chwilę zwrócimy się do Matki Bożej w modlitwie „Anioł Pański”. To właśnie anioł Pana powiedział Maryi w czasie zwiastowania „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”, nawet sprawienie, aby ustała wojna, której nie widać końca. Wojny, która każdego dnia stawia nam przed oczyma masakry i brutalne okrucieństwa wobec bezbronnej ludności cywilnej. Módlmy się o to. Przeżywamy dni poprzedzające Wielkanoc, przygotowujemy się do celebracji zwycięstwa Pana Jezusa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nad grzechem i nad śmiercią, a nie nad kimś i przeciwko komuś. Ale dzisiaj jest wojna, ponieważ chcemy zwyciężyć w ten sposób, na sposób świata, ale w ten sposób jedynie przegrywamy. Dlaczego nie pozwolić, aby zwyciężył On. Chrystus poniósł krzyż, aby wyzwolić nas spod panowania zła. Umarł, aby panowały życie, miłość, pokój. Niech zostanie odłożona broń, niech rozpocznie się wielkanocny rozejm, ale nie po to, aby znów podjąć broń i walczyć na nowo, lecz zawieszenie broni, aby osiągnąć pokój poprzez prawdziwe negocjacje, a także gotowość do poniesienia pewnych ofiar dla dobra ludzi. Co to, bowiem będzie za zwycięstwo, które wzniesie flagę na stosie gruzów? „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”, Jemu się powierzamy za wstawiennictwem Dziewicy Maryi.