24 kwietnia

24 kwietnia

Sobota, 23  kwietnia

18:00-+ Janusz Wysocki                                    – żona i dzieci 

18:00++ Marianna i Mieczysław Kiźlin i brat Kazimierz Kiźlin oraz zmarli z rodziny

Niedziela Miłosierdzia Bożego 24 kwietnia

8:30- O miłosierdzie Boże dla zmarłych Parafian

10: 30- + Wanda Peryt (15 rocz)                 – córka z rodziną

12:30- Pamięć Ofiar Katynia                             – SPK #18

15: 00- Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

19:00- + Marek Pieczara

19:00- M.W. O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Artura Magaj z okazji urodzin   mama i bracia z rodzinami

Poniedziałek, 25 kwietnia

19:00- O dary Ducha św. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Ks. Marka Sobczaka z okazji 41 święceń kapłańskich

19:00- + Eugeniusz Tkaczyk zmarły w Polsce

Wtorek, 26 kwietnia

19:00- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Zosi, Edyty, Mikołaja i Staszka – babcia i mama

19:00- O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla córek                                                                              – rodzice

Środa, 27 kwietnia

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty

19:00-+ Marek Pieczara                                       – rodz. Kogut

Czwartek,28 kwietnia

19:00- + Izabela Glod (1 rocz)

19:00- + Tadeusz Kustra                                     – A. Pieczara

Piątek, 29 kwietnia

9:00- Dziękczynna za powrót do zdrowia, z prośą o dalsze potrzebne łaski dla Reni                                – mama

19:00- + Teresa Cierniak

Sobota, 30  kwietnia

8:30-+ Tadeusz (20 rocz)                                    – przyjaciele

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Marii i George w rocznicę sakramentu małżeństwa

18:00-+ Teresa Slęzak

Niedziela, 1 maja

8:30-+ Józef Kurzydło                                           – Sr. Daria

10: 30- + Stanisław Kulikowski                               – żona

12:30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz światło Ducha św. dla Lidii i Jana Kozłowskich z rodziną

19:00- + Maria Jung (23 rocz)                             – siostrzenica

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dz 5,12-16;Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31

Ref:  Alleluja.

Stworzenie świata przez Boga polegało na zorganizowaniu pewnej strefy, w której rośliny i zwierzęta oraz stworzony człowiek, żyjąc w harmonii, mieli wielbić Stworzyciela i przysparzać Mu radości. Dlaczego jest inaczej? Nasz protoplasta uległ pokusom szatana i popełnił grzech, za co został wypędzony z raju. Swoim grzechem obciążył nas wszystkich To tyle na temat Adama.   I mogłoby tak już zostać, gdyby nie Miłosierdzie Boże, zsyłające nam Jezusa Chrystusa. Męczeńska śmierć Jezusa i Jego Zmartwychwstanie otworzyły nam drogę ku Zbawieniu, inaczej mówiąc, umożliwiły nam powrót do Ojca – Boga, do utraconego raju.  Jezus doskonale zdawał sobie sprawę, iż w momencie wypełniania swojego dzieła stał się drugim Adamem. A jednocześnie stał się Tym, który na końcu czasów powróci, by nas wszystkich objąć swoją Wielką Miłosierną Miłością. O miłosierdziu wiedzieli już współcześni Chrystusowi, bowiem okazując sobie nawzajem miłosierdzie, uczyli się poznawać Miłosierdzie Boże. Prowadziło to do tego, że „Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana.” (Dz 5,14). Dlaczego? Bo cuda, które się działy nie tylko przez Chrystusa, ale także Apostołów, to właśnie dzieło Miłosierdzia. Dzisiaj my, dzięki Bożemu Miłosierdziu, mamy możliwość uczestniczenia w Misterium Narodzin i Życia, Śmierci i Zmartwychwstania, Zbawienia i Glorii naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Boże Miłosierdzie nie tylko dało nam wiarę, ale i Sakramenty, które przybliżają nas do Pana. To właśnie przez Sakrament Chrztu zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, jednocześnie go współtworząc. Przez Sakrament Pokuty jednamy się ponownie z Bogiem, zyskując odpuszczenie grzechów, czyli przebaczenie, zaś poprzez Eucharystię uczestniczymy w Jego nieustannie uobecniającej się Ofierze. Czytając słowa Ewangelii o niedowierzającym Tomaszu, któremu Jezus pozwala dotknąć Swych ran, możemy odczytać ten tekst, jako skierowany do nas. Znów mamy do czynienia z Miłosierdziem, tym razem wobec nas, którzy nie uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach, a mimo to jesteśmy przez Boga błogosławieni. Dlaczego? Bowiem jesteśmy tymi, którzy nie widząc Boga, wierzą w Niego. A Jezus przecież powiedział „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (J 20,29). Bóg dobrze zna słabość natury ludzkiej i chce nas przed nią bronić. Czyż to nie ironia? Bronić nas przed nami samymi. Dlatego też już w wieczór Zmartwychwstania Jezus wylał na Apostołów Ducha Świętego, mówiąc im równocześnie, „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” Piotr Blachowski

Godzina Miłosierdzia – odprawiana o godzinie 15:00 – upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Jest ona wezwaniem do wdzięcznego zwrócenia swych myśli i serca w stronę Boga – Człowieka, który ofiarował się i umarł za nasze niewierności. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi.

„O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego”./Dz. 1320/ Pan Jezus z niepojętą miłością zwraca się do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzia dla całego świata, zapewniając, iż: Nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi. Bóg nieustannie poszukuje takich ludzi, którzy ulżą Jego osamotnieniu, które przenikało Go podczas męki i konania na Górze Kalwarii. Zaś jeszcze milsi stają Mu się ci, którzy łagodzą Jego ból czułą i gorliwą modlitwą – prosząc Go o miłosierdzie dla najbardziej grzesznych i oziębłych dusz.

Na kartach dzienniczka s. Faustyna zapisała słowa Jezusa, w których wyraził, w jaki sposób mamy przeżywać Godzinę Miłosierdzia, określił jej cel i przekazał obietnice związane z jej odprawianiem. Syn Człowieczy nieustannie zachęca nas do praktyki Godziny miłosierdzia. Podkreśla jej znaczenie i nieopisaną wartość. W niej to wykonało się dzieło odkupienia, przez które Jezus zadośćuczynił Bogu za nasze grzechy i grzechy całego świata. Najpiękniejszą pieśnią wypełniającą całe nasze życie winna stać się dla apostołów Bożego Miłosierdzia antyfona powtarzana w słowach Koronki: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

     LEKTORZY

18:00- M. Domaradzki, B. Pajewski

   8:30- R. Przybylski, M. Sobczak

    10:30- Z. Pieczara, A. Wojciechowska

    12:30- E. Kiegler, O. Zyro

   19:00- M. Edgar, M. Iskra

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Trwa akcja zbierania ofiar na działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00. Na dzień dziesiejszy zostało zebrane $7,789.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

 

PRZYGOTOWANIA DO PIKNIKU trwają. Całość koordynuje Aleks Gurgul i do niego należy się zwracać. Preferuje on kontakt „mailowy”, bo jest wówczas ślad korespondencji: galeks@shaw.ca Jest możliwość wynajęcia stolików do Vendors.

NOWI MINISTRANCI

Leon Rębisz i Jakub Hamryszczak dołączyli do grona ministrantów podczas uroczystości w Wielki Czwartek. Gratulujemy i życzymy wielu łask Bożych!

Adoracja przy Grobie Pańskim

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOŁA STOWARZY­SZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW NR 18. Zarząd Koła SPK nr 18 uprzejmie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia na miesięczne Zebranie członkowskie, które odbędzie się dniu 1 maja 2022 r (niedziela) w Sali Kombatanta Domu Polskiego o godz.14: 30. Proszę o przekazanie informacji o Zebraniu członkom niemającym dostepu do internetu.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w dzisiejszą niedzielę, o godzinie 14: 30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

GRUPA MODLITEWNA – KONTYNUACJA

Zmartwychwstały Chrystus pragnie nam dać Nowe Życie – życie pełne pokoju, radości, zgody, cierpliwości i miłości. Jeżeli właśnie tego szukasz, a nie wiesz jak tam dojść, zapraszamy na spotkania wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Środy godz. 20:00. Uwielbienie Pana, śpiew, nauka, wspólnota. Pozwól aby Duch Święty odmienił Twoje życie – tak jak to On robi najlepiej.  Więcej informacji: Magdalena Kaczan 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca 

27 kwietnia – Świadectwa Uczestników Seminarium 

4 & 11 maj – Do czego Kościół powołuje ludzi świeckich 

PRACA Poszukujemy monterów ścian komercyjnych / biurowych/ partition walls w Calgary downtown i okolicach z doświadczeniem pracy na budowie. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne stawki i przyjemna atmosferę w pracy. Zainteresowanych proszę o telefon: 403-472-7124.

UWAGA!!! Osoby, które składają niedzielne ofiary z numerem 333 i 448 z 2020 roku proszone są o kontakt z biurem parafialnym. Te donacje nie są odnotywane do podatku z tego powodu, że nie wiemy, kto je składa.

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić: 403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (3x)

Polanie po “swoim”czuwaniu przy Grobie Pańskim.

  • is

FRANCISZEK: TRZEBA UMIŁOWAĆ ŻYCIE JUŻ PRZEŻYTE  

Na potrzebę otaczania czcią osób starszych i pokoleń, które żyły przed nami zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęconych starości papież zaapelował o umiłowanie życia już przeżytego. Po raz pierwszy od pandemii Covid-19 audiencja odbyła się na placu św. Piotra. Franciszek podkreślił, że starość jest okresem, kiedy szczególnie uświadamiamy sobie naszą wątłość i ograniczenia. Przypomniał, iż Pismo Święte zachęca nas do czczenia tych, którzy odeszli przed nami, a jest to zawarte w przykazaniu „czcij ojca swego i matkę swoją”, obejmujące szerzej osoby w podeszłym wieku. Zauważył zarazem, że użyte w Biblii słowo „cześć” możemy pojmować, jako „godność” równoznaczną z poszanowaniem i troską o życie każdego człowieka. Ojciec Święty skrytykował zachęcanie młodych do postawy lekceważenia – a wręcz pogardy – wobec osób starszych. Zaznaczył, że otwiera to drogę do niewyobrażalnych wykroczeń. „Młodzi, którzy podpalają koc «bezdomnego», bo postrzegają go, jako ludzki odpad, to wierzchołek góry lodowej, to znaczy pogardy dla życia, które będąc dalekim od powabu i popędów młodości jawi się już, jako życie wybrakowane” – stwierdził papież. Franciszek zauważył, że walka o przywrócenie tej szczególnej formy miłości, jaką jest cześć, wydaje się wciąż krucha i niedojrzała. „Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby ją wspierać i pobudzać, oferując lepsze wsparcie społeczne i kulturalne tym, którzy są wrażliwi na tę istotną formę «cywilizacji miłości». Nie chodzi tu o kosmetyki i operacje plastyczne. Jest to raczej kwestia czci, która musi przekształcić wychowanie młodych ludzi do życia i jego etapów. Miłość do człowieka, która jest nam wspólna, w tym cześć dla życia przeżytego, nie jest sprawą ludzi starych. Jest to raczej ambicja, która sprawi, że będzie jaśnieć młodość, która odziedziczy jej najlepsze cechy. Niech mądrość Ducha Bożego pozwoli nam otworzyć z niezbędną energią perspektywy tej prawdziwej rewolucji kulturowej” – zachęcił Ojciec Święty na zakończenie swojej katechezy.

MATKI, ŻONY I DZIECI OBROŃCÓW MARIUPOLA: FRANCISZKU, RATUJ!  

Do Watykanu dotarł list skierowany bezpośrednio do Papieża z rozpaczliwą prośbą o pomoc od ludzi uwięzionych w oblężonym przez wojska rosyjskie Mariupolu. Kard. Michaelowi Czernemu przekazał go jeden z dziennikarzy ukraińskiej telewizji. „Pomoc Waszej Świątobliwości w ewakuacji byłaby prawdziwym aktem miłosierdzia. Nie zasługujemy na śmierć na oczach świata” – czytamy w piśmie podpisanym przez matki, żony i dzieci obrońców Mariupola, którzy nadal ukrywają się w atakowanym mieście. Dwustronicowy list, oprócz błagania o pomoc w ewakuacji, zawiera także opis przerażających warunków, w jakich żyją obecnie cywile w Mariupolu. Autorzy informują, że miasto jest niemal zrównane z ziemią i atakowane całą dobę. Jak podkreślają, Mariupol stał się epicentrum katastrofy humanitarnej w Europie na niespotykaną dotąd we współczesnych czasach skalę. Najtrudniejsze warunki panują w zakładach Azowstalu, hucie znajdującej się na linii frontu, w której ukrywa się wciąż ok. tysiąca cywilów. „Na początku walk ci ludzie myśleli, że bycie blisko wojska zapewni im względne bezpieczeństwo – czytamy w liście – a także opiekę medyczną oraz w miarę regularne dostawy artykułów pierwszej potrzeby. Jednak to, co wydawało się twierdzą, stało się pułapką, do której obecnie nie da się dostarczyć nawet żywności i wody”. Matki i dzieci obrońców Mariupola, w tym około stu kobiet w mundurach, głównie lekarek i kucharek, informują w liście o obecności setek rannych cywilów i żołnierzy, którzy zostali pozbawieni jakiejkolwiek opieki z powodu wyczerpania się lekarstw i środków dezynfekcyjnych, i którzy natychmiast muszą zostać ewakuowani z pola walki, inaczej czeka ich śmierć. „Ojcze Święty, jest jeszcze, komu pomagać, ale każdego dnia jest nas coraz mniej. Jesteś naszym ostatnim bastionem nadziei” – czytamy w liście.