29 maja

29 maja

Sobota, 28 maja

18:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. oraz opiekę Matki Bożej dla Ks. Adama i Ks. Pawła w 30 rodz. Święceń Kapłańskich

18:00-++ Za zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Jancewicz i Weryszko

Niedziela, 29 maja- Wniebowstąpienie Pańskie

8:30- ++ Antoni, Wiesław i Helena Hryszko – syn z rodziną

10:30- Rocznica I Komunii św.                             

12:30- Dziękczynna i o Boże bł. dla Jana i Jadwigi Kraska z okaji 72 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00- Zofia i Fred Paskowski           – Z. Dziech i Z. Klach

19:00- + Mariusz Krasowski zmarły w Victoria, BC

Poniedziałek, 30 maja

19:00-+ Henryk Duszczyk

19:00-+ Halina Bugajska-Golańska (13 rocz)

Wtorek, 31 maja

19:00- ++ Stefania, Michał, Jadwiga, Zygmunt, Krystyna i Leon

19:00- ++ Janusz Strycharz i Jerzy Strycharz     – przyjaciele

Środa, 1 czerwca

19:00- Za dzieci o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i światło Ducha św.

19:00-++ Władysław Karpiński, Tadeusz Bogusławski i  dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 2 czerwca

19:00- O powołania kapłańskie i zakonne

19:00-++ Jagoda, Urszula Tłustochowicz oraz zmarli z rodziny Sobek, Tłustochowicz i dusze w czyśćcu cierpiące                                                                      – bratowa

Piątek, 3 czerwca

9:00-+ W intencji dusz w czyśćcu cierpiących

19:00-++ Anna, Jan i Marcin Mankiewicz i zmarli z rodziny Baranowskich                                      – syn z rodziną

Sobota, 4 czerwca

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i grzechy świata

18:00- Zakończenie Roku Szkolnego klas 7-9

18:00- ++ Za zmarłych z rodziny Różnickich i Piotrowskich

Niedziela, 5 czerwca Zesłanie Ducha św.

8:30- ++ Gertruda i Alojzy Cichański       – syn z rodziną

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę                              

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Anny i Henryka Opałka w 15 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00- ++ Piotr i Maria Bakon

          WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Ref: Pan wśród radości wstępuje do nieba
Czytamy w Dziejach Apostolskich: „Uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu”. A w Ewangelii św. Mateusza słyszymy zapewnienie Jezusa: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. To jak to w końcu jest? Wstąpił do nieba, czy nadal z nami jest? Nie można przecież przebywać w dwóch miejscach naraz. Jesteśmy niewolnikami wyobraźni przestrzennej. Trzeba uruchomić wyobraźnię serca. Owszem, rzecz nie może być w dwóch miejscach naraz, ale człowiek może. W jaki sposób? Trzeba zauważyć różnicę między obecnością osobową i rzeczową. Pralkę czy lodówkę stawiamy w jednym miejscu i cześć. Rzecz zajmuje jakąś przestrzeń i tam po prostu jest. A osoba? Ktoś może fizycznie siedzieć w kościelnej ławce, ale wewnętrznie być zupełnie gdzie indziej. Ileż to razy mamy poczucie, że ktoś fizycznie jest obok nas, ale duchem daleko. I odwrotnie, można być fizycznie daleko od kogoś, ale wewnętrznie pozostawać blisko. Mówimy nieraz do kogoś: „jesteś w moim sercu”. Nie, to nie jest pusty, sentymentalny zwrot. Obecność osobowa ma miejsce tam, gdzie dochodzi do autentycznego spotkania; tam, gdzie powstaje więź między osobami. Jestem w sercach tych, którzy mnie kochają. Noszę w sercu tych, których kocham. Obecność osobowa jest silniejsza, większa niż przestrzeń i czas. Można mówić o pewnej intensywności obecności, o jej, jakości. Lodówka czy pralka nie może więcej być. Osoba może być bardziej lub mniej. Jezus, jako człowiek mógł fizycznie być tylko w określonym miejscu przestrzeni, czasu. Wniebowstąpienie oznacza definitywne zakończenie ziemskiej misji. Nie mamy już szans oglądać Go i słuchać tak jak Apostołowie. Obietnica „Jestem z wami” dotyczy obecności osobowej, a nie rzeczowej. To obecność duchowa, wewnętrzna. Obietnica obecności towarzyszy nakazowi misyjnemu: „Idźcie i nauczajcie… udzielając chrztu”. Jezus nakazuje uczniom podtrzymywanie swojej obecności w Kościele. To się dokonuje przez Słowo, przez sakramenty, przez wspólnotę. Ciągle nowi ludzie noszą w sercu Jezusową obecność. Jezus nosi w swoim sercu nowych ludzi.
Chrystus wstąpił do nieba nie tylko jako Bóg, ale i jako człowiek. W tym sensie Wniebowstąpienie pokazuje, że właściwym „miejscem” człowieka jest sam Bóg. Los Jezusa jest zapowiedzią naszego losu. Wniebowstąpienie pokazuje prawdziwy kierunek ludzkiego rozwoju: intensyfikacja Bożej obecności w nas, aż po jej najwyższą „gęstość”, czyli niebo. Bo niebo to nie coś, ale KTOŚ. Niebo, czyli Bóg dojrzewa w nas. We Wniebowstąpieniu nie chodzi o przestrzenie kosmiczne, ale o prawdziwe wymiary człowieczeństwa. ks. Tomasz Jaklewicz

LEKTORZY

18:00- W. Grabowski, M. Iskra, J. Krysiak

    8:30-  A. Rudzińska, M. Sobczak

    10:30- E. Kaczan, S. Zacharia

12:30- A. Wiśniewski, O. Zyro

  19:00- K. Jansen

 Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez systemdiecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

    Ks. Adam i Ks. Paweł

Moc najserdeczniejszych życzeń z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich i dziękując za kapłańską posługę i głoszenie nam z miłością tajemnic Ewangeli, za pasterską gorliwość i ukazywanie jak piękny jest Chrystusowy Kościół i kapłaństwo. Niech każdy dzień zbliża Was do Pana Boga i Jego miłości.

Akcja zbierania ofiar na działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00. Na dzień dziesiejszy zostało zebrane $8,969.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

MIESIĄC MAJ I NABOŻEŃSTWA MAJOWE  dobiegają końca. W środę, 1 czerwca, rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusoweg. Zapraszamy codziennie po Mszy św wieczornej, a w środy zapraszamy dzieci na 18:30. W piątek, 27 maja, rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha Świetego, przed uroczystością Zesłania Ducha, 5 czerwca. Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Ducha Świętego w dniach od 27 maja do 4 czerwca. Jako parafia, modlimy się o Nową Pięćdziesiątnicę dla całej naszej wspólnoty parafialnej, czyli o nowe wylanie Ducha Świętego. Nowenna będzie odmawiana wspólnotowo w kościele, ale można ją również odmawiać w domu, indywidualnie. Tekst nowenny jest dostępny pod adresem:

GRUPA MODLITEWNA zaprasza też na modlitewne czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Swiętego, 4 czerwca. Rozpoczynamy modlitwą uwielbienia o godz. 21:00, następnie o 23:00 kończymy Eucharystią z formularzem o Duchu Świetym. Więcej informacji: Magdalena Kaczan 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca

STUDIUM BIBLIJNE

Zaprasza­my do udziału w  osobistym pozna­waniu Pisma Świętego. Nasze kursy biblijne przybliżają Słowo Boże. Spotkania w soboty bez­pośrednio po Mszy św. wieczornej, prowadzi  ks. Paweł Melczewski, T.Chr.Uwaga! W sobotę 28 maja nie będzie spotkania gdyż przechodzimy do sali parafialnej na celebrację 30-lecia święceń kapłańskich naszych Księży. Ale 4 czerwca, spotkanie się odbędzie. Zapraszamy!

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spotkanie w I Czwartek Miesiąca, 2 czerwca, na godz. 18: 30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­mentu 3 czerwca, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

4 czerwca , zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:00. Serdecznie zapraszamy wszyst­kich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i  Rycerzy Kolumba.

CICHA LICYTACJA PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH PODCZAS PIKNIKU

Jeżeli ktoś z Parafian posiada jakiekolwiek war­tościowe przed­mioty: obrazy, antyki, biżuteria, sprzęty elek­tro­niczne, w dobrym stanie rowery, dziecięce wózki itd… i chciałby przekazać je charytatywnie dla na­szej parafii, to prosimy o kontakt z Aleksem Gurgul w tej sprawie. Wszystkie te donacje będą zgromadzone na osobnym stoisku, do którego będzie można podejść i wystawiać cenę na dany przedmiot podczas pikniku.

PRZYGOTOWANIA DO PIKNIKU trwają. Całość koordynuje Aleks Gurgul i do niego należy się zwracać. Preferuje on kontakt „mailowy”, bo jest wówczas ślad korespondencji: galeks@shaw.ca Jest możliwość wynajęcia stolików dla Vendors.

WIELKA PRACA !!! Chodzi o nową elewację na frontowych ścianach budynków naszej parafii. W ubiegłym roku znalazł się SPONSOR, i zostały zakupione wiadra z materiałem STONE EFFECT z USA.

 Niestety, załamanie pogody nie pozwoliło wykonać tej pracy. W tym roku, z powodu wszystkich opóźnień, firmy wykonujące prace przy „STUCCO” są tak zajęte, że nie było szansy, by kogokolwiek zatrudnić do tej pracy…. Zatem podjęli się jej Parafianie-Wolontariusze i wykonali wspaniałe dzieło pod kierunkiem Zygmunta Bawoła. Pomagało wiele osób, ale na szczegółne wyróżnienie, ze względu na liczbę przepracowanych godzin zasługują: Zymunt Bawół, Tadeusz Bafia, Józef Hryszko i Jan Rajchel.

Pomagały też Panie przy pracach pomocniczych, np. zatroszczyły się o lunch dla pracujących. Wszystkim bardzo dziękujemy, kolejna „dobra robota” (i to wysoce specjalistyczna), a nasza parafia zaoszczędziła wiele tysięcy dolarów….

BIBLIOTEKA
Biblioteka będzie zamknięta podczas pikniku parafialnego, 11-12 czerwca.

ŻYCZENIA OD ZESPOŁU MAZOVIA

Z okazji 30-lecia jubileuszu święceń kapłańskich, życzymy Wam drodzy Kapłani dużo Błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego i opieki Matki Bożej na każdy dzień. Wielu Łask Bożych za podjęty trud w budowaniu naszej wspólnoty parafialnej. Życzymy Wam Drodzy Księża dużo zdrowia, sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej.

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOŁA SPK NR 18 W CALGARY. Zarząd Koła SPK Nr 18 zawiadamia, że z zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Statutu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Rozdz.3. Art.8, Paragraf 2,3,4 zwołuje na dzień 19 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdaczo-Wyborcze na godz. 14: 30 ( 2:30 pm) w Sali Kombatanta Domu Polskiego (3015 – 15 Str.NE).Warunkiem przystąpienia do głosowania jest uregulowanie składek Członkowskich (Rozdz.3, Art.8, Par.1 b). Serdecznie zapraszamy.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  Zgodnie z informacją podaną na Zebraniu Miesięcznym 24 kwietnia 2022, Zarząd Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego (PCA) zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, które odbędzie się w Domu Polskim w niedzielę, 26 czerwca o godz.14.30.

DYŻUR PASZPORTOWY W CALGARY

Konsulat Generalny RP w Vancouver informuje, że w dniach 13-14 czerwca 2022 w Calgary odbędzie się dyżur konsularny, w trakcie, którego przyjmowane będą wyłącznie wnioski o wydanie polskich paszportów biometrycznych. Link do rejestracji:   https://secure.e-konsulat.gov.pl/Wizyty/Paszportowe/RejestracjaTerminuWizytyPaszportowej

Miejsce dyżuru: (Dom Polski), 3015 15th Street NE, Calgary, AB T2E 7L8

Poniedziałek 13 czerwca 2022 godz. 08:30 – 17:30 

Wtorek 14 czerwca 2022 godz. 08:00-16:00  

Prosimy o przybycie ok. 10 minut przed wyznaczoną godziną w celu wypełnienia wniosku paszportowego. Na spotkanie należy wziąć wszystkie niezbędne dokumenty w oryginałach (prosimy również o zrobienie ich fotokopii). Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane. Prosimy o przynoszenie opłaconych i zaadresowanych kopert zwrotnych (przesyłek tzw. „za potwierdzeniem odbioru” – np. Registered Mail, Canada Xpress Post) do odesłania paszportu pocztą. W przypadku pytań prosimy o kontakt z placówką: +1 604 688.3530 oraz zachęcamy do zapoznania się z  informacjami paszportowymi zamieszczonymi na stronie: https://www.gov.pl/web/kanada/paszporty

BED & BREACFAST – do wynajęcia 2 sypialnie z kuchnią i pralnią od czerwca do września w West Kelowna, BC V1Z 3L7. Tel domowy: 1-778-755-1320, Komórka: 1-250-979-8315 (9x)

PRACA– Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią z demencją. Tel: 403-975-3064 (4x)

PRACA– Zatrudnimy Panie do sprzątania domków.  Stawka $20.80-$25.80 za godzinę.  Wymagane pozwolenie o pracę, prawo jazdy mile widziane. Praca na pół lub cały etat, od Pon do Pt, między 7:30 a 16:30.  Bez weekendów,  bez wieczorów.  Podanie o pracę prosimy przesłać na adres pracacalgary@gmail.com (4x)

PRACA- Szukam energicznej pani z doświadczeniem w sprzątaniu domów dwa razy w tygodniu (srody i piątki). Wymagany własny samochód i język angielski na poziomie komunikatywnym. Tel 587-892-6370 (1x)

PRACA Poszukuję Panie do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę dzwonić pod numer tel: 403-247-1251, 403-714-0066 (3x)