16 października

16 października

Sobota, 15 października- św Teresy od Jezusa (z Avilla)

18:00-(Ks. Stefan) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Jolanty i Zbigniewa 

18:00-++ Jadwiga i Jagoda Tłustochowicz i zmarli z rodzin Tłustochowicz, Mazur i Sobek

18:00– ++ Maria i Władysław Kapel

Niedziela, 16 października XXIX Niedziela zwykła – rocz. wyboru Kard. Wojtyły na Papieża

8:30-+ Grażyna Lisińska                                               – córka

10:30-++ Jadwiga Wojnowska i Helena Pawlikowska

12:30-++ Helena (14 rocz), Bronisław i Elżbieta Skałka oraz Marianna, Stefan (36 rocz) i Stanisław

19:00-O Boże błogosławieństwo dla Alexandra z okazji 18 urodzin i dla Marty z okazji urodzin   – babcia i dziadek

Poniedziałek, 17 października

19:00-++ Bronisława i Czesław Błaszczyk  – córka z rodziną

19:00– Dziękczynno-błagalna  dla Anny i Krzysztofa z okazji 20 rocz. sakramentu małżeństwa

Wtorek, 18 października

19:00– O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Derena z dziećmi z okazji 8 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00– ++ Zofia, Michał, Teresa i Zbigniew         – rodzina

Środa, 19 października-Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

19:00– + Józefa Dąbrowska (1 rocz)      – syn Stanisław i wnuki

19:00-++ Alicja i Jan Zborowscy

Czwartek, 20 października- Św. Jana Kantego

19:00-++ Michał Rybicki (3 rocz) oraz zmarli z rodziny Mamos                                                                        – mama

Piątek, 21 października- Bł. Jakuba Strzemię

9:00- (ks.Stefan) ++ Barbara i Ludwik Bajan, Douglas Ross i dusze w czyśćcu cierpiące

19:00– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Damianina z okazji urodzin                                 – dziadkowie

Sobota, 22 października- Św. Jana Pawła II

8:30– O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Coli

18:00+ Jan Grecki (20 rocz)

M.W. + Jan Jędrzejczak

Niedziela, 23 października XXX niedziela zwykła

8:30-++ Tadeusz, Maria i Bogdan Bogusławscy

10:30-+ Janusz Wysocki (6 rocz)                     – żona z dziećmi

10:30– (Ks. Stefan) – z okazji zjazdu Kongresu Poloni Kanadyjskiej, za wszystkich członków i działaczy

12:30-++ Lucyna i Ambroży Sałacki, Hanna i Bogdan Witkowski oraz Maria Gawłomska

19:00-++ Salomea i Aleksander Luzar

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wj 17,8-13 Ps 121 2 Tm 3,14-4,2 Łk 18,1-8

Ref:  Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

Wiara a zbawienie

Jak trwać w wierze? Bardzo prosto, wystarczy, bowiem uwierzyć w to, że Bóg zawsze i w każdym momencie nas kocha i chce naszego dobra, naszego zbawienia. Wystarczy uwierzyć w to, że moc Boga poprzez Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa pozwala nam zwyciężać, żyć i czekać na to, do czego jesteśmy przeznaczeni, czyli na zbawienie. Teksty Pisma Świętego przeznaczone na dzień dzisiejszy mówią nam, jak ważna jest ufność i pewność, że Bóg nam pomoże. W czytaniu z Księgi Wyjścia mamy przykład wiary w obietnicę Boga, który poprzez Mojżesza pozwala Izraelowi zwyciężyć Amalekitów. To właśnie wiara Mojżesza i jego otoczenia oraz posłuszeństwo Bogu przechyla szalę zwycięstwa na korzyść ludu izraelskiego. Wzniesione ręce modlącego się Mojżesza ukazują, że zwycięstwo ludu Izraela zależy bardziej od pomocy Boga niż od męstwa walczących. Przykład wdowy i sędziego to dla nas nauka, że Bóg słucha błagań tego, kto ucieka się do Niego z ufnością i wytrwałością. Uciekać się do Boga to znaczy rozmawiać z Nim, prosić, dziękować, a więc modlić się i wierzyć, że Bóg przyjdzie z pomocą ufnie Go proszącym.W drugim Liście do Tymoteusza św. Paweł dobitnie mówi, jak mamy żyć i co mamy robić, by trwać w wierze. Pisząc do Tymoteusza, zwraca się pośrednio do nas wszystkich, którzy jesteśmy Ludem Bożym, poznającym Pismo Święte od dziecięctwa. Mamy, z czego czerpać i z czego się uczyć, bowiem „Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś.”.Tak pisał św. Paweł w Liście do Tymoteusza, ale w zasadzie ten tekst równie dobrze adresowany może być do każdego z nas. Bowiem wiara to nasze życie, nasza tradycja, nasz obowiązek. Zaś w Ewangelii Jezus, nauczając ludzi, wyraźnie mówi, „że zawsze powinni modlić się i nie ustawać”. Modlitwa skierowana do Boga to nasza z Nim rozmowa; czy prosimy, czy dziękujemy, zawsze poprzez modlitwę kierujemy nasze słowa i myśli do Boga, który czeka na to, by być z nami w łączności. Jedynie martwi Jezusa, a także nas w kontekście czasów dzisiejszych, to, o czym mówi w ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8b). Czy znajdzie? Matko Boża Różańcowa, przez Twoje wstawiennictwo prosimy Twego Syna o to, byśmy w czasach tak trudnych potrafili dawać świadectwo wiary, oczekując ponownego przyjścia Pana. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.                              Piotr Blachowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

15-16  października

  18:00-K.Apanowicz, A.Wojciechowska, R. Kohnke

8:30- A. Rudzińska, M. Sobczak

  10:30- Z. Pieczara, S. Zacharia, D. Borys

12:30- J. Pajewski, B. Pajewski, M. Sapielak

  19:00- M. Gajewski, M. Iskra, W. Grabowski

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji trwa. Kwota wyznaczona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00.  Aktualnie zostało zebrane $13,832.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO Przez sakrament chrztu świętego, do wspólnoty Kościoła zostaje włączony: ANTHONY JAN CZECZKO Gratulujemy rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczonego  polecamy Bożej Opiece.

  PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Każdy czas jest stosownym momentem dla modlitwy różańcowej, ale szczególnie myślimy o tym nabo­żeństwie w miesiącu październiku. Zapraszamy na nabożeństwa od poniedziałku do piątku, po wieczornej Mszy św., a dzieci szczególnie zapraszamy na wspólne odmawianie różańca we wtorki na godz. 18:30. Uwaga! W tym dniu nie będzie już dodatkowego nabożeństwa po Mszy św., zatem zapraszamy na wspólny różaniec z dziećmi przed Mszą. Podobnie w środy: różaniec o 18:30, gdyż później mamy modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu świętym.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE, DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM…..

…..Masz dom, pracę, czasami nawet rodzinę, partnera, przyjaciół, wakacje… ale w ciszy swojego serca czujesz smutek; brak zrozumienia; samotność; Na dodatek nie możesz lub nie chcesz przebaczyć… Jeżeli nawet najmniejsza cząstka Ciebie pragnie zmiany, zapraszamy Cię na kolejne seminarium. Kolejne spotkania, to 7 tygodni nauk, uwielbienia, i rozmów. Więcej informacji na temat środowych spotkań oraz aby zapisać się na seminarium prosimy o kontakt: Magdalena Kaczan 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca

NOWA RADA PARAFIALNA

Chcemy stworzyć zespół osób zaangażowanych w życie Kościoła i naszej parafii, które miałyby trochę czasu i chęci do pracy społecznej dla dobra naszej wspólnoty, a jednocześnie służyły pomocą i radą Księżom i Siostrom tutaj posługującym….. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do ks. Proboszcza.

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY rozpoczęty….. Ostatnia szansa, by zapisać dzieci na przygotowanie do Pierwszej Komunii św. oraz do Bierzmowania (klasy 7 i 8). Zgłoszenia u ks. Pawła.

PODZIĘKOWANIE za pracę… Firma Lenarda Żuczek naprawiła metalowy płot naszego ogrodzenia, a Józef Hryszko i Jan Rajchel zamontowali sekcje. Dziękujemy!

BIBLIOTEKA PARAFIALNA….

Zaprasza czytelników do pożyczania nowych książek i czasopism. Katalog: https://20580.rmwebopac.com Podziękowania dla p.Pietras, która sprowadziła książkę wspominaną przez ks.Proboszcza podczas homilii w sierpniu. Chodzi o „cuda Eucharystyczne pod lupą nauki”, autorstwa Franco Serafini. Proboszcz już tę książke przeczytał i przekazał do biblioteki….


ZJAZD KONGRESU POLONII KA­NADYJ­SKIEJ OKRĘG ALBERTA

W dniach 22-23 października br. odbędzie się w Calgary Walny XXXVIII Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta. W niedzielę, 23 października, o godz. 10:30 odprawiona zostanie w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Delegatów oraz zmarłych działaczy polonijnych w Prowincji Alberta, z udziałem Konsula Generalnego RP w Vancouver Andrzeja Mańkowskiego, Kierownictwa Kongresu jak również delegatów na Zjazd. Organizatorzy zapraszają środowisko polonijne w Calgary na tę Mszę świętą.

KOMUNIKAT KOŁA SPK NR 18

Uprzejmie informujemy wszystkich członków Koła SPK, że zgodnie z „KALENDARZEM  SPK NA 2022 ROK” miesięczne zebranie członkowskie planowane na dzień 16 paździenika 2022 zostaje odwołane z powodu nieobecności części członków Zarządu Koła, którzy są delegatami naszego Koła i w tym terminie będą brali udział w Ontario w Walnym Zjeździe KPK w Kanadzie.  O terminie następnego zebrania  powiadomimy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w minioną niedzielę świętowali z nami 45-lecie istnienia zespołu, a szczególnie grupom tanecznym: „Krakusy”, „Mazovia”, „Młodzi Duchem”, za przyjęcie zaproszenia do wspólnych wystę­pów. Jesteśmy wdzięczni wszyst­kim osobom zaangażowanym w godną oprawę naszej Gali. Cieszymy się, że mamy dla kogo tańczyć – to daje nam motywację do istnienia przez kolejne 45 lat i kultywowania naszych pięknych, barwnych i dynamicznych  tradycji tanecznych.

– ZESPÓŁ „POLANIE”.

DOROCZNY „BAL MASKOWY POLAN” POWRACA!

Zespół „Polanie” serdecznie zaprasza na Bal Maskowy do Domu Polskiego w sobotę, 29 października. Muzyka: Mirek Syp. Czekają na Państwa: smaczna kuchnia, wspaniała zabawa i atrakcyjne nagrody. Zaczynamy koktajlami o godz. 18:30, obiad o 19:00, kolacja o 23:30. Bilety, w cenie $65 od osoby, do nabycia w niedziele w Sali Parafialnej, lub pod nr tel. (403) 383 2315 i e-mailem info@polanie.ca. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu. Zapraszamy!

RÓWNIEŻ W PAŹDZIERNIKU…

Charles Aznavour, 1987 by Yousuf Karsh

 A W LISTOPADZIE – WIECZÓR ANDRZEJKOWY

w sali parafialnej im. Jana Pawła II, w sobotę 26 listopada, od godz. 19:00. Bilety w cenie $45.00 od osoby. Do tańca przygrywać nam będzie DJ MARCO. Więcej szczegółów już za tydzień!

W LISTOPADZIE JEST TEŻ SZANSA na obejrzenie najnowszego filmu o Prymasie Tysiąclecia, pt: „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie?” Producent, Maciej Styka, obecnie przebywa w Kaliforni z promocją tego filmu. Być może, że uda się też zorganizować pokaz w Zachodniej Kanadzie: Calgary, Edmonton, Vancouver. Nad szczegółami pracuje pan Konsul Z. Potocki. Będziemy informować o sytuacji.

 

NIEDZIELA EDUKACJI KATOLICKIEJ

Dołącz do nas w obchodach Niedzieli Edukacji Katolickiej 5 i 6 listopada 2022 r. Razem z naszą wspólnotą łączmy się, aby wspierać i dziękować za edukację katolicką w Albercie. Bądź częścią czegoś większego! Twoja dedykowana darowizna zapewni lepsze możliwości nauki dla katolickich studentów z Calgary i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.theccef.ca

PRACA– Poszukuję PANIE do sprzątania domów. Wiecej informacji dla zainteresowanych: proszę dzwonić na 403- 247- 1251 lub 403- 714- 0060. (4x)

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA PAŹDZIERNIK 2022 R. O Kościół Otwarty Dla Wszystkich  

Co to znaczy „tworzyć synod”? Oznacza to wspólne podążanie: synod. W języku greckim jest to, „iść razem” i iść w tym samym kierunku. I tego właśnie Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. Że odzyska świadomość, że jest ludem w drodze i że powinien to robić wspólnie. Kościół w stylu synodalnym jest Kościołem słuchającym, który wie, że słuchanie to coś więcej niż słyszenie. Jest to słuchanie siebie nawzajem w naszej różnorodności i otwieranie drzwi dla tych, którzy są poza Kościołem. Nie chodzi o zbieranie opinii ani o tworzenie parlamentu. Synod to nie ankieta, to słuchanie głównego bohatera, którym jest Duch Święty, to modlitwa. Bez modlitwy nie będzie Synodu.  Skorzystajmy z tej okazji, aby być Kościołem bliskości, która jest w stylu Boga, ta bliskość. I dziękujmy całemu ludowi Bożemu, który przez swoje uważne słuchanie podąża drogą synodalną. Módlmy się, aby Kościół był wierny Ewangelii oraz odważny w jej głoszeniu i coraz bardziej żył synodalnością, a także był miejscem solidarności, braterstwa i przyjęcia.

Dziękujemy Ci, Panie, za dar Soboru. Ty, który nas miłujesz, uwolnij nas od pychy samowystarczalności i ducha krytyki światowej, wybaw nas od samo wykluczania się z jedności. Ty, który czule nas pasiesz, wyprowadź nas z zamknięć skoncentrowania się wyłącznie na sobie. Ty, który chcesz, abyśmy byli zjednoczoną owczarnią, wybaw nas od diabolicznych chwytów polaryzacji. „izmów”. A my, Twój Kościół, z Piotrem i jak Piotr mówimy Tobie: „Panie, Ty wszystko wiesz; Ty wiesz, że Cię kochamy” (por. J 21,17