30 października

30 października

Sobota, 29 października

18:00+ Franciszek Kisielewicz (26 rocz)       – żona z rodziną

18:00-(ks. Stefan) + Tadeusz Chojnacki                                          – żona

Niedziela, 30 października XXXI niedziela zwykła

8:30-++ Wiktoria i Stanisław Kobylański   – córka z rodziną

10:30-+ Stanisław Adamski

12:30-++ Helena i Lucjan Sienkiewicz

19:00-++ Irena i Józef

Poniedziałek, 31 października

18:00– Za wszystkie dzieci i ich rodziny

19:00-+ Maria Krzywicka (2 rocz)

Wtorek, 1 listopada – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

9:00– ++ Za zmarłych rodziców i brata oraz zmarli z rodziny Orłowskich i dusze w czyśćcu cierpiące

12:00– ++ Za zmarłych Parafian i Dobrodziejów

19:00– + Stanisława Łakomska

Środa, 2 listopada- Wspomnienie Wszystkich Świętych Zmarłych

9:00- + Za wszystkich wiernych zmarłych

12:00– + Za wszystkich wiernych zmarłych

19:00- + Za zmarłych w wypominkach (1)

Czwartek, 3 listopada- Św Huberta

19:00 + Za zmarłych w wypominkach (2) 

19:00– + Maciej Stefan (15 rocz)            – żona i córka                                                                   

Piątek, 4 listopada- Św. Karola Boromeusza

9:00-+ Za zmarłych w wypominkach (3)

19:00-++ Za zmarłych z rodziny Mazur, Bartoch, Tłustochowicz i Trzmiel oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 5 listopada

8:30-+ Za zmarłych w wypominkach (4)

18:00– O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sr. Zacharii w dniu imienin

18:00– ++ Eugenia, Janina, Jan, Józef i Maria  – brat z rodziną

Niedziela, 6 listopada XXXII niedziela zwykła

8:30-+ Za zmarłych w wypominkach (5)

10:30– Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30-++ Janusz Wysocki i zmarli z rodziny Tałałaj , Lasota i Wysocki

19:00– + Józef Grochowski (25 rocz)              – syn z rodziną

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Mdr 11,22-12,2; 2 Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10

Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. 


W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać ani zastraszyć. Jezus otwarcie mówił o swoim powtórnym przyjściu. Podsumowaniem i potwierdzeniem tego były słowa aniołów w dniu Jego wniebowstąpienia: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11). Pierwsze pokolenia chrześcijan żyły więc oczekiwaniem. Jezus zapowiadając swe powtórne przyjście, posługiwał się językiem obrazowym, choć mówił o czymś niewyobrażalnym. To powodowało, że pierwsi chrześcijanie każdego dnia czekali na Jego powrót. Równocześnie ciągle mieli przed oczyma obrazy ziemskiego życia Jezusa – jak chociażby ten, opowiedziany dziś w ewangelii przez Łukasza. Realistyczny, a zarazem niecodzienny. Poważny, a przecież ze szczyptą humoru: tłumy ludzi, na drzewie znany urzędnik. Przechodzący obok Jezus zwraca się do niego: Zacheuszu, zejdź prędko! Widzę oczyma wyobraźni, jak naczelnik ówczesnego „urzędu skarbowego”, zdemaskowany przez Jezusa, zsuwa się w dół, czując na sobie spojrzenia niechętnych mu ludzi. Cała sprawa, przynosząc sporo duchowego ciepła i pokoju, ma bardzo głęboki wydźwięk. Czyżby takie miało być Jezusowe przyjście i nasze z Nim spotkanie? W ciągu prawie dwóch tysięcy lat oczekiwania postawy chrześcijan wobec problemu powtórnego przyjścia Jezusa były i są bardzo różne. Z jednej strony jest to lęk. Z drugiej strony lekceważenie. Lęk, – bo zwykło się mówić o końcu świata i ostatecznym sądzie. Lekceważenie, – bo skoro tak długo nie wydarzyło się nic, to i pewnie się nie wydarzy. Stąd wyważone, ale i zdecydowane słowa apostoła w liście do Tesaloniczan: nie dajcie się ani zachwiać, ani zastraszyć. Nie tylko wtedy, ale także dzisiaj, co rusz odżywają zapowiedzi różnej maści „proroków”, którzy przepowiadają i dzień, i straszne okoliczności „końca świata”. Nie baczą przy tym, że Jezus mówił, że „o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. Z drugiej zaś strony nie brakuje prześmiewczych komentarzy ludzi niewierzących, którzy „takie widzą świata, koło, jakie tępymi zakreślają oczy” (z Mickiewicza). A zatem? A zatem jak Zacheusz. Przynajmniej z ciekawością. Jeśli nawet nie we wszystko potrafię uwierzyć, to może warto wdrapać się na drzewo choćby po to, by zobaczyć i samemu się przekonać. Innymi słowy – potrzebna jest otwartość, gotowość przyjęcia wszystkiego, co okaże się prawdą. I jeszcze coś – potrzebna jest gotowość przemiany serca, sumienia, życia. Jak u Zacheusza. Taka postawa – otwartości i gotowości pomaga odnaleźć samego siebie. Umożliwia także szersze, dalej sięgające spojrzenie na świat, na życie, na Boga. Wtedy któregoś dnia na naszej drodze stanie Jezus, każe zejść z drzewa i wprosi się do naszego domu. I to wcale nie będzie koniec, lecz początek nowego świata, nowego życia. Chciałbym być Zacheuszem, wyzbyć się zła, bez reszty uwierzyć w Boga i Bogu. Bo i we mnie jest Jego nieśmiertelne tchnienie. ks. Tomasz Hor

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

29-30 października

  18:00- R. Kohnke, A.Wojciechowski, A. Wiśniewska

   8:30- M. Iskra, M. Sobczak

   10:30- K. Kamieniak, S. Zacharia, A. Kamieniak

   12:30- M. Sapielak, B. Pajewski, J. Pajewski

   19:00- W. Grabowski, K. Jansen

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji trwa. Kwota wyznaczona nam na rok 2022 wynosi $24,042.00.  Aktualnie zostało zebrane $13,942.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

MINISTRANCI

W pierwszy czwartek miesiąca 3 listopada zapraszamy ministrantów i rodziny na wspólne celebrowanie Eucharystii oraz do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

Zapraszamy na Adorację Najświęt­szego Sakramen­tu, 4 listopada, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, od 18:30 i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele

5 listopada, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryjai Rycerzy Kolumba.

MODLITWA NA CMENTARZACH

W niedzielę 6 listopada , o godz. 14:30 na cmentarzach, gdzie pochowani są nasi parafianie zgromadzimy się na modlitwie różańcowej. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową na cmentarzach St. Mary’s (gdzie znajdują się również groby Księży Chrystusowców: ś.p. Ks. Jan Otłowski, Ks. Arkady Boryczka, Ks. Józef Smyczyk) spotykamy się pod Krzyżem na cmentarzu, oraz St. Joseph’s (Queen’s Park), gdzie jest wiele grobów Polaków. Spotykamy się przy figurze St. Joseph.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE, DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

O WYPOMINKACH I MODLITWIE ZA ZMARŁYCH SŁÓW KILKA

Jesień to pora roku, kiedy więcej niż zwykle myślimy o przemijaniu. Przypomina o nim przyroda, ale także zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, obchodzony 2 listopada, jako dzień modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Panem Bogiem. To właśnie o nich przypomina także Kościół zapraszając do modlitwy wypominkowej za tych, którzy odeszli już spośród nas. Jan Paweł II w rozważaniach na Anioł Pański, w listopadzie 2003 r. mówił, iż:  Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet, jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. Ktoś inny zauważył:  Uczmy dzieci modlić się za zmarłych dziadków i znajomych, aby i one kiedyś potrafiły modlić się za nas, już po naszym odejściu do domu Ojca. Postarajmy się w gronie rodzinnym wspólnie wypełniać kartki wypominkowe, tłumacząc przy tym więzi rodzinne, a później w wyznaczonym terminie, choćby raz w listopadzie, przyjdźmy gromadnie na modlitwę wypominkową. Modlitwa ta ma znaczenie również dla nas. Wymieniając zmarłych pokazujemy i umacniamy naszą łączność między tymi z nas, którzy są już w niebie, przebywającymi w czyśćcu i żyjącymi na ziemi.

Czym są wypominki? Po co je mamy zamawiać? Jaki jest cel ich wygłaszania?

Otóż, wypominki są modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół współmałżonków, dzieci. Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych w wypominkach jednorazowych  lub też raz w tygodniu przez okres całego roku w wypominkach rocznych. Wypominki to wymienianie imion i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą. Modlitwa ta jest praktykowana w Kościele od II wieku, a od III wieku Kościół modli się za zmarłych w czasie Eucharystii. Dzisiejsze wypominki, tak jak wiele zwyczajów kościelnych, mają początek w starożytnej liturgii. Odczytywano podczas niej tzw. dyptyki, na których zapisywano zarówno składających ofiarę, jak i tych, za których ona była składana. Ich odczytywanie trwało niekiedy bardzo długo. Z czasem zastąpiły je krótsze memento (czyli wspomnienia). Dziś pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie odczytując je, wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia. Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy Świętych za zmarłych pokutujących w czyśćcu. Podczas każdej Eucharystii Kościół modli się za wszystkich, którzy odeszli z tego świata:   Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach i o wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości (II Modlitwa Eucharystyczna). Błędne jest, zatem i zupełnie niepoprawne potoczne określenie dusze, o których nikt nie pamięta, za które się nikt nie modli, które znikąd nie mają ratunku – takich dusz nie ma. Kościół nieustannie, więc powierza w modlitwie zmarłych, którzy należeli za życia do danej wspólnoty, a także tych, których wiarę znał jedynie sam Bóg:  Pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego świata (…) oraz o wszystkich, których wiarę jedynie Ty znałeś (I Modlitwa Eucharystyczna). I to tutaj właśnie, po raz kolejny, objawia się to heroiczne wyznanie wiary w miłosierdzie Boże względem zmarłych. To ono jest w stanie uratować także takiego człowieka, który, choć według naszego rozeznania jest daleki od miłości Bożej, nie ma zamkniętej drogi do życia wiekuistego w ojczyźnie niebieskiej.

Skąd wzięła się taka forma modlitewna?

Sięgnijmy do Starego Testamentu, gdzie w Drugiej Księdze Machabejskiej przeczytamy, iż książę izraelski Juda za poległych swoich żołnierzy złożył ofiarę przebłagalną w świątyni, aby zostali uwolnieni od grzechu. Jak powie dalej Słowo Boże: bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał, bowiem o zmartwychwstaniu (2 Mch 12, 43-46). Tyle Biblia. W tradycji Kościoła, tj. w katechizmie ostatnim uczynkiem miłosierdzia, co do duszy jest modlitwa za żywych i umarłych. Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Dogmat ten opiera się na przesłankach Pisma Św. oraz na sięgającej II w. Tradycji kościelnej. Podkreśla on dwie prawdy: istnienie czyśćca, jako pośmiertnej kary oraz to, że wierni żyjący na ziemi mogą dopomóc duszom czyśćcowym przez modlitwę i ofiarę, szczególnie przez Eucharystię.

Skąd wzięła się ta modlitwa?

Odpowiedź oparta jest na Piśmie Świętym i na czcigodnej Tradycji Kościoła, który modli się za tych, którzy zakończyli już doczesne pielgrzymowanie. Ich dusze, które są w ręku Boga, mogą potrzebować naszego wsparcia modlitewnego, by pomóc im w ich zbawieniu. Wypominki to tradycyjna modlitwa Kościoła za tych, którzy zmarli pojednani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpokutować za swoje grzechy w czyśćcu. Kościół wierzy, że nasza pamięć o nich – dzięki wypominkom – może skrócić im cierpienia i przyspieszyć spotkanie z Bogiem w niebie. Modlitwa wypominkowa to wyraz naszej miłości i odpowiedzialności za zmarłych.To jest także swoista współpraca dwu Kościołów – Kościoła pielgrzymującego – nas, którzy idziemy przez ziemię – z Kościołem triumfującym – tymi, którzy przeszli już do wieczności.

Po co zamawiać wypominki?

W naszej ojczyźnie otaczamy zmarłych wielkim szacunkiem. Troszczymy się o ich groby: wystawiamy piękne, monumentalne pomniki z kamienia, który jest trwały i mocny jak nasza miłość i pamięć o zmarłych. Stawiamy kwiaty, jako wyraz naszej miłości, zapalamy znicze, jako symbol naszej pamięci. I to jest to wszystko, co czynimy dla uczczenia naszych zmarłych w sposób materialny. Ale… obok tego jest także to, co jest wyrazem naszej miłości dla tego, co duchowe! Tym jest Msza Święta – Ofiara Pana Jezusa składana na ołtarzu za zmarłych w dzień ich urodzin, imienin, rocznicę śmierci, modlitwa wypominkowa zanoszona za zmarłych oraz codzienna nasza modlitwa za zmarłych. Po co wypominki? Bo to nasz duchowy obowiązek, to wyraz naszej miłości do tych, których kochamy. Módlmy się za naszych zmarłych, niech obok zewnętrznych wyrazów naszej miłości i pamięci obecny będzie także aspekt duchowy – modlitwa, która nie jest widoczna dla oczu ciała, ale pomocna potrzebującej duszy.

LISTA ZMARŁYCH OD 7.XI. 2021 – DO DZIŚ:

GOŁĘBIOWSKI BARBARA- 64 lat zmr. 7-XI-2021

WOJTECZEK MARIA- 98 lat zmr. 16-XI-2021

PIECZARA MAREK- 74 lata zmr. 27-XI-2021

KULIKOWSKI ZYGMUNT- 72 lata zmr. 12- XII- 2021

LAPAJ MARY- 78 lat zmr. 24- XII- 2021

BRODZKI ANDRZEJ- lat 86 zmr. 11- I- 2022

MOLLO HELENA- lat 59 zmr.  30-I-2022

MOLOCIOS JADWIGA- lat 89 zmr. 28- I- 2022

PAJDA ALEXANDER- lat 18 zmr. 28-II-2022

SAMEK EDWARD- lat 95 zmr. 27-II-2022

NIEUMIERZYCKI HELENA- lat 93 zmr. 6- III-2022

GIERKOWICZ JERZY- lat 80 zmr. 16-III-2022

SZYMOCHA ZOFIA- lat 78 zmr. 15-III-2022

KUSTRA TADEUSZ- lat 74 zmr. 19-II- 2022

KREUTZ ANDRZEJ- lat 86 zmr. 25- IV- 2022

MAJDECKI BORYS- lat 52 zmr. 14-V-2022

GAJB BERNICE- lat 95 zmr. 8-XI- 2021

BOLESTA KRYSTYNA-lat 86 zmr. 31-V-2022

CHOJNACKI TADEUSZ- lat 76 zmr. 3-VI-2022

CZERWAK PIOTR- lat 89 zmr. 2-VII-2022

STELMASIŃSKI DANUTA- lat 88 zmr. 14-VII -2022

BOROWIEC TADEUSZ-lat 68  zmr. 25-VII-2022

HOFFMAN BOGUMIŁ-lat 87 zmr. 13 VIII-2022

SLOWIK-HATAŁA FELICJA- lat 91 zmr 9-VIII-2022

TURALA KAZIMIERZ- lat 71 zmr. 18 IX-2022

KRUSCHE SUSKA MARIA- lat 97 zmr. 21-IX -2022

JEZIORCZAK JANUSZ – lat 58 zmr. 4-X -2020

KOLECKI ZBIGNIEW- lat 66 zmr.1-X-2022

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM…..

…..Masz dom, pracę, czasami nawet rodzinę, partnera, przyjaciół, wakacje… ale w ciszy swojego serca czujesz smutek; brak zrozumienia; samotność; Na dodatek nie możesz lub nie chcesz przebaczyć… Jeżeli nawet najmniejsza cząstka Ciebie pragnie zmiany, zapraszamy Cię na kolejne seminarium. Kolejne spotkania, to 7 tygodni nauk, uwielbienia, i rozmów. Więcej informacji na temat środowych spotkań oraz aby zapisać się na seminarium prosimy o kontakt: Magdalena Kaczan 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca

WIECZÓR ANDRZEJKOWY

w sali parafialnej im. Jana Pawła II, w sobotę 26 listopada, od godz. 19: 00. Bilety w cenie $45.00 od osoby. Do tańca przygry­wać nam będzie DJ MARCO. Bilety do nabycia w Sali parafialnej dzisiaj w niedzielę.

NIEDZIELA EDUKACJI KATOLICKIEJ

Dołącz do nas w obchodach Niedzieli Edukacji Katolickiej 5 i 6 listopada 2022 r. Razem z naszą wspólnotą łączmy się, aby wspierać i dziękować za edukację katolicką w Albercie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.theccef.ca Druga kolekta będzie zbierana na każdej Mszy św.

KOŁO #18 W CALGARY

Zaprasza na Msze św. w dniu 13 listopada na godzinę 12:30, celebrującą Dzien Niepodległości. Członkowie SPK proszeni są o przybycie na Msze św. w mundurach.Po ukończeniu Mszy św. zapraszamy do Domu Polskiego, do Sali Kombatanta na akademie, której myślą przewodnią będzie “ Żołnierze Harcerze” w walkach o niepodległość. Chetnych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów uprzejmie proszę o rezerwacje miejsc na obiad u menagera Domu Polskiego telefonicznie lub e-mailowo.Telefon 403-291-3757 , e-mail info@dompolski.ca Janina Aniolczyk, Prezes SPK Koło #18

PRACA- Poszukuję PANIE do sprzątania domów. Wiecej informacji dla zainteresowanych: proszę dzwonić na 403- 247- 1251 lub 403- 714- 0060. (2x)