13 listopada

13 listopada

Sobota, 12 listopada- Św. Jozafata

18:00– ++ Leszek, Alicja, Mieczysław i Roman Szymoniak

18:00– + Edward Nutowicz (29 rocz)                    – córka

Niedziela, 13 listopada XXXIII niedziela zwykła

8:30- + Lenard Rudziński (26 rocz)                                  – żona

10:30– ++ Jan i Renata Kułach

12:30– Dzień Niepodległości – za Ojczyznę         – SPK#18

19:00– ++ Jadwiga i Horst Studzińscy i Andrzej Leszkowski (10 rocz)

Poniedziałek, 14 listopada

19:00-++ Zdzisław, Lucyna, Marian, Kazimierz Mazur oraz dusze w czyśćcu cierpiące                                      – żona

19:00–+ Edward Nutowicz (29 rocz)             – córka z rodziną

Wtorek, 15 listopada- św. Alberta Wielkiego

19:00– + Janina Letka (8 rocz)

19:00–++ Jacek Machula, Janina i Stefan Kozieł i Krzysztof Januszewski

Środa, 16 listopada-NMP Ostrobramskiej

19:00-++ Grażyna i Bogdan Mercik i zmarli z rodziny

19:00-++ Helena i Bolesław Dudek                            – córka

Czwartek, 17 listopada- św. Elżbiety Węgierskiej

19:00 -+ Anna (1rocz) i dusze w czyśćcu cierpiące  

19:00– ++ Marian i Adam Rębisz i zmarli z rodziny Wróbel   – rodzina                                                                 

Piątek, 18 listopada- Bł. Karoliny Kózkówny

9:00- ++ Władysław i Halina Karpiński                      – zięć

19:00-++ Bronisława i Jan Mazur oraz dusze w czyśćcu cierpiące                                                                        – synowa

Sobota, 19 listopada- Bł. Salomei

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Heni i Edmunda

18:00– + Stanisława Łakomska

18:00– O opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla Adriana z okazji urodzin  

Niedziela, 20 listopada XXXIV niedziela zwykła-

8:30-++ Za zmarłych rodziców z rodziny Hryszko i Gajdel

10:30-++ Maria i Piotr Bakon                                       – syn

12:30– W intencji Tow. Chrystusowego i o beatyfikację Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda i O. Ignacego  Posadzy

19:00– + Stanisława Łakomska

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁ

Ml 3,19-20a; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19

Ref: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

Czego  oczekujemy, co nam będzie dane?

Jak my wyobrażamy sobie naszą przyszłość, nie tylko tę doczesną, ale również, a wręcz przede wszystkim, tę po naszym odejściu, zejściu czy, jak kto woli, śmierci ziemskiej? Jak to widzą autorzy Ksiąg Pisma Świętego? Co zapowiada Jezus Chrystus? Czy ostatnio modny temat Apokalipsy, czasów końca naszego świata, wyglądać będzie tak, jak to zapowiadają prorocy, fałszywi prorocy? Jak my sami to odbieramy? Czytania dzisiejszej niedzieli zachęcają nas do zastanowienia się nad prawdami o rzeczach ostatecznych: o śmierci, o sądzie, o niebie, o czyśćcu i piekle. Liturgia mówi nam o „Dniu Pańskim”, kiedy powróci Chrystus „w chwale sądzić żywych i umarłych”. Sąd nad każdym z osobna człowiekiem odbywa się na końcu jego ziemskiej pielgrzymki. Czy dla nas umrzeć znaczy w pewnym sensie doświadczyć końca świata? Bo przecież my za wszelką cenę chcemy ocalić nasze życie. Pozostaje dużo pytań, dużo przepowiedni. Tak się akurat składa, że my, chrześcijanie, mamy się, kogo pytać. Mamy teksty i proroctwa, uświęcone, zapowiadające tę przyszłość, której mimo wszystko się boimy. W ten właśnie temat wprowadzają nas dzisiejsze czytania, które wieszczą, co nas czeka, jak mamy postępować, czego się wystrzegać, jak przygotować się do tych sytuacji. Prorok Malachiasz, który otwiera swoim wprawdzie krótkim, lecz dosadnym tekstem te rozważania, ostrzega nas przed pychą i krzywdzeniem innych. Mówi o tym w słowach zwięzłych, ale jakże wymownych. Ukazuje dwa żywioły – ogień i światło, które łączy z zapowiedzią sądu na końcu świata. Jedyną ochroną dla nas, wyznawców, jest miłość do Boga i oddawanie czci Jego Imieniu. Święty Paweł, napominając Tesaloniczan, a tym samym i nas, zachęca, by pracować, dawać pracę, a za niedopuszczalne uznaje wymigiwanie się od pracy i chełpienie się cudzym dorobkiem i uczynkami: „Tym, przeto, nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.” (2 Tes 3,12). Ewangelia to odpowiedź na problemy i pytania, które dręczą nas przez całe życie. Ale słowa Jezusa rozwiewają wszystkie wątpliwości dotyczące tego, co, jak i kiedy będzie, a jednocześnie tłumaczą, jak mamy postępować, czego się wystrzegać. Wierzącym w Niego, Chrystus daje obietnicę: „Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja, bowiem, dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.” (Łk 21,14-15) Dzisiaj środki masowego przekazu kierują wciąż naszą uwagę na sensacje, bazują na nich. A przecież nie sensacje dotyczące rozmiarów i rodzajów kataklizmów są ważne. Istotą jest człowiek i jego nawrócenie. A każdego z nas spotka los, jaki sobie przygotował swoim życiem, swoim postępowaniem, swoją wiernością Chrystusowi, mimo różnych burz życiowych.

Jezu Chryste, pozwól nam tak zrozumieć każde Twoje słowo, każdą przypowieść, każdą Twoją naukę, by to nas stale przybliżało do Ciebie i pomagało z ufnością oczekiwać Twego powtórnego przyjścia na ziemię. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Piotr Blachowski

LEKTORZY

12-13 listopada

  18:00-R. Kohnke, A. Wojciechowski

   8:30- A. Rudzińska, S. Salome

   10:30- A. Kamieniak, S. Zacharia, K.Kamieniak

   12:30- W. Potocka, O. Zyro, M. Kaczan

   19:00- M. Gajewski, B. Pajewski, J.Pajewski

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI –

Przez cały miesiąc listopad modlimy się w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE, DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

ZMIŁUJ SIĘ NAD DUSZAMI

 Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary trwa. Kwota wyznaczona nam na ten rok 2022 wynosi $24,042.00.  Aktualnie zostało zebrane $14,417.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Przy okazji informujemy, że otrzymaliśmy kalkulację kosztów ubezpieczenia na nowy rok, znowu wyższą…… Dwa lata temu była to kwota 20 tysięcy, rok temu wzrosła do 40 tysięcy, a za rok 2023 trzeba będzie zapłacić 45 tysięcy, kosztów ubezpieczenia całego terenu parafii ze wszystkimi budynkami i wydarzeniami, które tutaj mają miejsce…..

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU

W przyszłą niedzielę, 20 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, przypada patronalne święto Księży Chrystusowców. Z tej okazji przewidziana jest doroczna kolekta na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu, które przygotowuje przyszłych duszpasterzy dla Polonii. Koperty na ofiary znajdują się w rocznym zestawie.  Natomiast dodatkowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów.

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM…..

…..Masz dom, pracę, czasami nawet rodzinę, partnera, przyjaciół, wakacje… ale w ciszy swojego serca czujesz smutek; brak zrozumienia; samotność; Na dodatek nie możesz lub nie chcesz przebaczyć… Jeżeli nawet najmniejsza cząstka Ciebie pragnie zmiany, zapraszamy cię na środowe spotkania modlitewne o 20:00. Więcej informacji: Magdalena Kaczan 403-803-5771 lub magdamck@yahoo.ca

Na naszą zabawę będzie zakupiony regularny  „Liquor Licence”, a więc uczestnicy muszą mieć przynajmniej 18 lat, by mogli wziąć udział…Więcej szczegółów: Lucyna, 403-464-0449.

Klub Książki zaprasza na dyskusję o literaturze japońskiej. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 27 listopada o godz. 14:00 w bibliotece. Książki napisane przez japońskich pisarzy są dostępne do wypożyczenia.

KALENDARZE NA ROK 2023.  Rodzina Radia Maryja oferuje piękne kalendarze na nadcho­dzący rok. Będzie można je nabyć w niedzielę 20 listopada po Mszach św. o  8:30; 10:30 i 12:30  w  przedsionku sali parafialnej – przy szatni. Cena za 1 kalendarz $15.00.

ZARZAD FUNDACJI BRATA ALBERTA CALGARY zawiadamia, że nasza następna zbiórka pieniędzy dla ośrodków, którym pomagamy w Polsce odbędzie się dzisiaj w niedzielę 13 listopada. Członkowie naszego Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej po dziennych Mszach św. Bardzo prosimy o wsparcie naszej akcji pomocy. Informacje na temat działalności fundacji można uzyskać w czasie zbiórki lub pod numerem telefonu 403-995-2062 u Elżbiety Kiegler. Z góry serdecznie dziękujemy.

PROJEKCJA FILMU: ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE 3 GRUDNIA – W sali parafialnej o godz. 19:00. Film trwa 90 minut, jest w języku polskim, z angielskimi napisami. Przed filmem krótkie wprowadzenie  przez producenta, pana Syka. Jestto opowieść o człowieku, który w obliczu wojny musiał dokonywać trudnych wyborów i odpowiedzieć sobie na pytanie „ Jak miłować nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do nich strzelać”. A  4 grudnia, prezentacja filmu odbędzie się w Domu Polskim o godz. 15:00. Dobrowolne donacje będą zbierane na pokrycie kosztów. Zapraszamy

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA LISTOPAD 2022 R

 Wciąż mamy miliony chłopców i dziewczynek, które cierpią i żyją w warunkach zbliżonych do niewolnictwa. To nie liczby: to istoty ludzkie z imieniem, z własnym obliczem, z tożsamością daną im przez Boga. Zbyt często zapominamy o naszej odpowiedzialności i przymykamy oczy na wyzysk tych dzieci, które nie korzystają z prawa do zabawy, do nauki, ani do marzeń. Nie są również otoczone ciepłem rodzinnym. ażde dziecko zepchnięte na margines, porzucone przez rodzinę, pozbawione nauki w szkole, bez opieki medycznej, jest krzykiem! To krzyk wznoszący się do Boga i oskarżający system, który my dorośli zbudowaliśmy. Porzucone dziecko to nasza wina. Nie możemy dłużej pozwalać na to, aby dzieci czuły się samotne i opuszczone; powinny mieć możliwość zdobycia wykształcenia i czuć miłość rodziny, aby wiedzieć, że Bóg o nich nie zapomina. Módlmy się, aby cierpiące dzieci, które żyją na ulicy, ofiary wojny i sieroty, miały dostęp do edukacji i mogły odkryć bliskość rodziny.  

Papież: Czy naszemu życiu towarzyszy ubóstwo Chrystusa?  

Do zastanowienia się nad tym, czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem życia, zachęca papież Franciszek w orędziu na obchodzony w przedostatnią niedzielą roku liturgicznego Światowy Dzień Ubogich. W tym roku jest on obchodzony po raz szósty i przypada 13 listopada, a jego hasłem są słowa zaczerpnięte z 2 Listu św. Pawła do Koryntian: „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9). Na wstępie papież zauważył, że Światowy Dzień Ubogich ma nam pomóc w refleksji nad naszym stylem życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, które pojawiają się w obecnej chwili dziejów. Przypomniał, że po pladze pandemii pojawiła się wojna na Ukrainie, spowodowana tym, że „jedno z mocarstw chce narzucić swoją wolę wbrew zasadzie samostanowienia narodów. Powtarzają się sceny znane nam z tragicznej pamięci, gdzie raz jeszcze wzajemny szantaż niektórych możnych tego świata zagłusza głos ludzkości domagającej się pokoju” – stwierdził Franciszek. Ojciec Święty wskazał na wiele nieszczęść, jakie niosą wojny, i przypomniał, że od początków chrześcijaństwa w Kościele organizowano zbiórki na rzecz najbardziej potrzebujących. Zauważył, iż nierzadko po okresie początkowego entuzjazmu zaangażowanie słabnie. Dlatego Apostoł wezwał do ożywienia dzieł miłosierdzia „aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość” (2 Kor 8,11). Papież przypomniał o wielkiej ofiarności wiernych na rzecz uchodźców wojennych na Bliskim Wschodzie, w Afryce Centralnej, a obecnie na Ukrainie. „Jednakowoż im bardziej przeciąga się konflikt, tym bardziej pogarszają się jego następstwa. Narody, które przyjmują uchodźców, są coraz bardziej znużone, starając się, by pomoc była ciągła; rodziny i wspólnoty zaczynają odczuwać ciężar sytuacji, która wykracza już poza sytuację kryzysową. To jest właśnie moment, aby nie odpuścić i by odnowić początkową motywację. To, co rozpoczęliśmy, należy doprowadzić do końca, z tą samą odpowiedzialnością” – napisał Franciszek. Ojciec Święty podkreślił, że solidarność polega na dzieleniu się z tymi, którzy nic nie mają. Wskazał, że szczodrość w stosunku do ubogich znajduje swój głęboki fundament w decyzji Syna Bożego, który sam zechciał stać się ubogim. Zaznaczył, że wobec ubogich nie uprawia się retoryki, ale zakasuje się rękawy i realizuje się wiarę poprzez bezpośrednie zaangażowanie. Papież przestrzegł przed obojętnością wobec ubogich i zbytnim przywiązaniem do pieniądza, dodając, że nikt nie może się czuć zwolniony z troski o ubogich i o sprawiedliwość społeczną. Franciszek zwrócił uwagę, że istnieje, ubóstwo, które zabija – nędza zrodzona z niesprawiedliwości, wyzysku, przemocy oraz niesprawiedliwego podziału bogactw i zasobów. Z kolei ubóstwo, które wyzwala to odpowiedzialny wybór, pozwalający zrzucić ciążący balast i dążyć do tego, co istotne. „Spotkanie ubogich pozwala położyć kres wielu niepokojom i bezpodstawnym lękom, aby dotrzeć do tego, co naprawdę liczy się w życiu i czego nikt nie może nam ukraść: miłości prawdziwej i bezinteresownej. Ubodzy, bowiem, zanim staną się przedmiotem naszej jałmużny, są podmiotem, który pomaga nam uwolnić się z więzów niepokoju i powierzchowności” – czytamy w orędziu Ojca Świętego. Ubóstwo Chrystusa nas ubogaca. „Jeśli chcemy, aby życie zwyciężyło nad śmiercią, a godność była wybawiona od niesprawiedliwości, to trzeba iść jego drogą: naśladować ubóstwo Jezusa Chrystusa, dzieląc życie ze względu na miłość, dzieląc chleb swego życia z braćmi i siostrami, poczynając od ostatnich, od tych, którym brakuje tego, co konieczne, żeby nastała równość, ażeby ubodzy zostań wyzwoleni z nędzy, a bogaci z próżności, w, obydwu bowiem nie ma nadziei” – napisał Franciszek. Ojciec Święty wskazał na szczególny przykład ubóstwa chrześcijańskiego kanonizowanego 15 maja Karola de Foucauld, który wyzbył się bogactwa doczesnego, aby pójść za Jezusem i stać się wraz z Nim ubogim oraz bratem wszystkich. „Niech ten VI Światowy Dzień Ubogich stanie się okazją łaski, aby uczynić rachunek sumienia osobisty oraz wspólnotowy i zapytać się, czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem życia” – napisał papież na zakończenie swego orędzia na VI Światowy Dzień Ubogich.

orędzie Ojca Świętego Franciszka

PRACA- Poszukuję PANIE do sprzątania domów. Wiecej informacji dla zainteresowanych: proszę dzwonić na 403- 247- 1251 lub 403- 714- 0060. (1x)