18 grudnia

18 grudnia

Sobota, 17 grudnia

18:00– ++Urszula i Stanisław Machniccy – córka Beata

18:00– ++ Helena (1 rocz) i Jan Kałduś (3 rocz)

18:00– Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla rodziny Magdziarz

Niedziela, 18 grudnia IV niedziela adwentu

8:30- O Boże bł. dla Anny z okazji urodzin

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Emili z okazji 10 urodzin – babcia

10:30-++Jan Habrat i Helena Koropczak oraz Józef i Janina Hejnar

12:30– + Eugeniusz Sztupecki i zmarli z rodzice

12:30– (ks.Sławek) + Ludwik Ciołek zmarły w Polsce

19:00– + Zmarli z rodziny Olkowskich

Poniedziałek, 19 grudnia

19:00– ++ Witold, Maria i Marek

19:00–++ Zbigniew i Teresa Turowscy

Wtorek, 20 grudnia

19:00-++ Bronisław i Helena Skałka oraz Aleksandra i Józef Majewski

19:00– W intencji Panu Bogu wiadomej               – Z. Błach

Środa, 21 grudnia- św. Piotra Kanizjusza

19:00 –++ Michalina Olszewska (24 rocz)

19:00– O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Piotra Korzeniewskiego          – Janusz

Czwartek, 22 grudnia

19:00 –++ Zmarli z rodziny Gałązka i Bałdyga

19:00-+ Kazimierz Turała                                – żona z rodziną    

Piątek, 23 grudnia

9:00- Dziękczynna za przebytą operację i powrót do zdrowia dla Anny Samek              – Grupa Różańcowa

19:00-+ Maria Wojteczek                                – córka z rodziną

Sobota, 24 grudnia- Wigilia

8:30- +Michał Szary (2 roczn. śmierci) – żona

21:00– O łaskę zdrowia i dary Ducha św. dla Filipa

24:00– ZA PARAFIAN

Niedziela, 25 grudnia- Boże Narodzenie

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut   – Anna

10:30- w intencji Arkadiusza z okazji urodzin i w intencji Renaty Piekut z okazji urodzin

12:30-++ Elżbieta Opałka (21 rocz) i Jan Szelawa (2 rocz)

19:00– Dziękczynno-błagalna i o Boże błogosławieństwo dla Marii i Stefana Wandycz z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa                          – córki z rodzinami

IV NIEDZIELA ADWENTU

Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

Ref: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.


Przemijają kolejne adwentowe dni, które przybliżają nas do wspaniałej, ale jakże trudnej tajemnicy narodzin Syna Bożego wśród ludzi. Pan Bóg nie zwykł się spieszyć… Przychodził i przychodzi zawsze w swoim czasie, w wybranym miejscu i objawia swój plan konkretnym osobom. Dlatego już od zarania dziejów – po „grzechu Adama” – zadana jest człowiekowi postawa wiary i posłuszeństwa Bogu objawiającemu. Kto przyjmuje taką postawę, nie musi obawiać się niespodziewanego przyjścia Boga i Jego do końca niezrozumiałych planów. Ten kto czuwa, wie, że Bóg, wiara i rozum są sobie „zadane” i nie mogą zaprzeczać sobie. Na Boga i Jego plany nie wolno patrzeć, posługując się jedynie kluczem historii, tak jak się patrzy na dziecko, młodość i przemijanie, bo dojdzie się do sceptycyzmu albo do cynizmu. W Boga trzeba tak wierzyć, jakby się Go dopiero wczoraj odkryło i poznało… Drogi Boże i drogi ludzkie spotykają się ze sobą na płaszczyźnie wiary. Bardzo wyraźnie ukazują to teksty dzisiejszej Liturgii Słowa. Prorok Izajasz zapowiada narodziny oczekiwanego Mesjasza – „nazwanego imieniem Emmanuel” czyli „Bóg z nami”. Król Achaz początkowo nie zgadza się na znak od Boga, widząc w nim „wystawianie Boga na próbę”. Prorok gani go za to, a sam Bóg mimo wszystko objawia swój znak Emmanuela i Dziewicy. Dziś już wiemy, że „ciemność” tego proroctwa i jego ostateczny sens zostaną wyjaśnione wydarzeniem Zwiastowania Maryi Dziewicy w Nazarecie, a spełnienie nastąpi w narodzeniu Jezusa w Betlejem. Drugie czytanie z Listu do Rzymian również pełne jest napięcia i ciemności wokół postaci Jezusa. Słyszymy o Nim, że jest „według ciała z rodu Dawida”, ale dopiero przez wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania staje się „pełnym mocy Synem Bożym”. Te wypowiedzi zapisane przez św. Pawła są zrozumiałe dopiero pod natchnieniem Ducha Świętego, który doprowadza uczniów Jezusa i każde pokolenie chrześcijan do całej prawdy” o Chrystusie. Synu Dawida i Synu Bożym. W «Tertio millennio adveniente» Jan Paweł II ujmie tę prawdę następująco: „To Duch Święty jest Tym, który w toku dziejów buduje królestwo Boże i przygotowuje jego ostateczne objawienie w Jezusie Chrystusie, działając ożywczo we wnętrzu człowieka i sprawiając, że w codziennym ludzkim doświadczeniu kiełkują już ziarna ostatecznego zbawienia, które nastąpi na końcu czasów” (nr 45). Podobnie w scenie Ewangelii, gdzie spotykamy ciemność wokół Maryi i roli Józefa w ich związku miłości małżeńskiej. Ona jest brzemienna. Stało się to poza granicą jego ciała. Ludzie z kolei, uważają Dziecko za potomka Józefa. Skądże mógł wiedzieć, że Dziecko pod sercem Maryi jest „z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” i że w zaślubionej mu Dziewicy przychodzi sam Bóg? Potrzebne jest „nowe zwiastowanie”, nowe tchnienie Ducha Świętego, który wzbudza wiarę w sercu Józefa i oczekuje na posłuszeństwo przez przyjęcie Maryi do siebie i uznanie Jej za prawowitą małżonkę. Widzimy, więc oczyma wiary, że droga Boża i droga człowieka spotykają się i tworzą jedną drogę w Jezusie Chrystusie. On przyszedł, jako Kres Drogi, jako Alfa i Omega – Sens wszelkiego ruchu człowieczego. Lecz ze względu na czas Jezus Chrystus, – jako Droga i Życie nasze – wciąż przychodzi… I objawia się jak dawniej: w ciemnościach wiary i zawierzeniu siebie Bogu tam, gdzie rozum już nie przenika, w naszych twarzach i sercach oczekujących, w naszych radościach i zwątpieniach. Dopóki żyjemy w ludzkim Adwencie, wołajmy: „Przyjdź, Panie Jezu, który narodziłeś się i umarłeś w historycznym czasie, a żyjesz i trwasz na wieki… Wypełnij braki mojej słabej wiary i serce ulecz, niech się rozpłomieni, bym się nie kręcił wśród śmiesznych bagaży, których nie zabiorę poza przestrzeń ziemi. Pozwól mi stanąć wśród zdobywców nieba, gdzie już nie będzie upadku Aniołów”. ks. Wacław Depo

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki wkościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

 17-18 grudnia

  18:00- J. Pajewski, B. Pajewski

   8:30- A. Rudzińska, M. Sobczak

   10:30- M. Sapielak, M. Iskra, Z. Pieczara

   12:30- T. Kot, A. Wojciechowska. W.Potocka

   19:00- W. Grabowski, K. Jansen

WITAMY OJCA REKOLEKCJONISTĘ! Tym razem jest to ks. Sławomir Strycharski, chrystusowiec, pracujący wśród Polonii w Manchester, Wielka Brytania. Dziękujemy za słowa refleksji przygotowujące nas do świąt Bożego Narodzenia. Kopertki z napisem DLA REKOLEKCJONISTY można pobrać ze stolików przy wyjściu z kościoła.

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary trwa. Kwota wyznaczona nam na ten rok 2022 wynosi $24,042.00.  Aktualnie zostało zebrane $15,120.00. Serdecznie dziękujemy

W dzisiejszą sobotę, po Mszy św. o godzinie 18:00, sakrament Chrztu św. przyjmie Marianna Paula ARIAS.  Gratu­lujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczoną Mariannę poleca­my Bożej Opiece.

RORATY

We wtorek, ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ do udziału w tym nabożeństwie. Prosimy wszystkich o przyniesienie swoich lampionów. Prosimy również dzieci, żeby przynosiły wypisane na serduszkach dobre uczynki, które będzie można składać do żłóbka. Przez dobre uczynki przygotujemy nasze serca na przyjęcie Jezusa w Boże Narodzenie. W czwartek 22.XII. również RORATYo 19:00, z lampionami, a ostatnie Roraty w tym sezonie w sobotę 24.XII. o godz. 8:30 – bez lampionów.

ŚWIĘTY OJCIEC PIO wstawia się za nami u Boga. Mając Relikwie, kontynuujemy nabożeństwo 23 dnia każdego miesiąca (lub data w pobliżu, jeśli to jest weekend). A więc ostatnie nabożeńtwo w tym roku przypada na piątek, 23 grudnia. Zapraszamy! Jak zwykle przypom­nienie: intencje modlitewne wypisujemy CZYTELNIE!

POMOC POTRZEBUJĄCYM – „CHOINKA DOBROCI”…

Zdajemy sobie sprawę, że wszystkim coraz trudniej się żyje, ale są tacy, którzy mają jeszcze gorzej od nas. Jeśli chcesz się zaangażować, weź pustą kopertę z „Choinki Dobroci”, która jest ustawiona w sali parafialnej, włóż tam „gift card” lub gotówkę, a następnie włóż do skrzynki obok choinki. Jeśli ktoś zna osoby potrzebujące pomocy, można zgłosić je do biura parafialnego. Pani Maria Kozioł dziękuje za pomoc, regularnie opłacamy jej cotygodniowe masaże rehabilitacyjne. Teraz wynikła nowa potrzeba, naprawa wózka inwalidzkiego – koszt to ponad $300.

KOPERTY NA ROK 2023

W „oszklonym korytarzu” znajdują się koperty ze zmienionymi numerami i ułożone według alfabetu. Prosimy nie szukać kopert pod numerem, jaki był poprzednio, tylko według nazwiska. W zeszłym roku nie odebrano ponad 50 zestawów kopert…, Jeżeli to samo zdarzy się w tym roku, znów będziemy musieli zmniejszyć zamówienie…

Podczas Świąt, biblioteka będzie zamknięta 24/25 grudnia i 31 grudnia/1 stycznia. Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 29 stycznia o 14:00 w bibliotece. Temat: Współczesna polska literatura.  Szczegóły w bibliotece.

KOŁO MODLITEWNO-APOSTOLSKIE RYCERS­TWA NIEPOKALANEJ, działające przy naszej parafii, wyraża serdeczne podziękowanie za złożone ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Zebrano: $9,370.00. Niech Dobry Bóg wynagrodzi swoimi łaskami Ofiarodawców, a Niepokalana otoczy swą szczególną opieką. Bóg zapłać! W imieniu Rycerstwa Niepokalanej. Anna Kamieniak

KSIĄŻKA NA REKOLEKCJE ADWENTOWE

Przy wyjściu z kościoła znajdziemy egzemplarze Rachunku Sumienia, Rozważania o 10 Bożych Przykazaniach, oraz książkę o życiu i posłudze ks. Jana Otłowskiego, TChr, budowniczego naszego kościoła, a przy okazji wiele ciekawych informacji z życia naszej wspólnoty polonijnej i parafialnej w Calgary.

NARESZCIE JEST ! …z opóźnieniem, ale otrzymaliśmy z Orchard Lake, MI modli­tewniki polsko-angielskie „PAN Z WAMI”. Ich niedzielne teksty są aktualne do końca listopada 2023 roku. Lektorzy otrzymują darmowe egzemplarze. Inni potrzebujący, mogą nabyć książkę na własność za $15.

„PODZIĘKOWANIE – Kapłanom, Siostrom Domini­kankom, przyjaciołom, współbraciom Rycerzom Kolumba,      znajomym i wszystkim, którzy wspierali mnie i Rodzinę modlitwą w tym bardzo trudnym dla mnie czasie choroby –    serdecznie dziękuje – Zbyszek Konecki z Rodziną. Bóg zapłać.”

PODZIĘKOWANIE DLA WOLONTARIUSZY… duża „załoga”przygotowała i poprowadziła wyprzedaż świąteczną w poprzedni weekend. Sobota „przyniosła nam” prawie $4 tysiące, niedziela ponad $3 tysiące. Oczywiści, trzeba odliczyć koszta produktów, a nie jest to proste w kalkulacji, gdyż zakupy robione były „zbiorowo”, również na niedzielne kawiarenki… Niemniej jednak szacujemy, że „na czysto” ta weekend’owa wyprzedaż dała nam ok. $5,000. SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM PRACUJĄCYM!

UWAGA!!!   ZBLIŻAJĄ SIĘ TE WYDARZENIA!!!

– W dzisiejszą niedzielę o 12:30 Msza święta z nauką dla starszych i chorych Parafian, udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych, a następnie małe przyjęcie wigilijne w sali parafialnej dla starszych, chorych, samotnych.

– 19 grudnia – poniedziałek – od 10:00 dekorowanie kościoła – zapraszamy do pomocy!

– 8 stycznia – niedziela– JASEŁKA w Domu Polskim

-15 stycznia – niedziela- o 14:00 Opłatek Radia Maryja w sali parafialnej,  będzie o. Jacek Cydzik z Toronto.

– 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka – obiad w sali parafialnej organizowany przez zespół POLANIE. Smaczny posiłek, deser, występy artystyczne, nagrody fantowe i inne atrakcje. Bilety w cenie $25 do nabycia już dziś w sali parafialnej.

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA…

W tym roku „układ kalenda­rzowy” jest specyficzny, gdyż Święta pokrywają się z niedzielą. Zatem:

WIGILIA, sobota 24.XII –21:00 z elementami po angielsku – przewodniczy ks. Stefan

„PASTERKA” – tradycyjnie o północy w języku polskim

BOŻE NARODZENIE, niedziela 25.XII–    8:30; 10:30; 12:30; 19:00

ŚW. SZCZEPANA– poniedziałek 26.XII – 9:00 i 19:00;

SYLWESTER, sobota 31.XII. – 18:00 – nabożeństwo na za­koń­czenie Starego Roku, po nim Msza św. już z formularzem nowo­rocznym”, czyli o Świętej Bożej Rodzicielce Maryi.

NASZ BAL SYLWESTROWY… bilety są do nabycia w sali parafialnej, szczegóły na plakacie. Zapraszamy! Dziś ostatnia szansa zakupu biletu…. Jeśli nie będzie quorum, zabawa zostanie odwołana….

INFORMACJE RÓŻNE….

– „Wieczna lampka” przy Tabernakulum była mało widoczna ze względu na jasne okno powyżej. Została zmieniona na „mocniejsze światło”.

– ks. Paweł zakupił większą ilość „podkładek” na ławki. Jeśli ktoś uważa, że jest „za zimno lub za twardo”, można z nich korzystać. Temperatury w kościele nie podwyższamy, gdyż przed „pandemią” gaz kosztował $2 za jednostkę GJ, a obecnie trzeba zapłacić prawie $6….

– Zygmunt Bawół wykonał kolejny „mebel” do kościoła, stylowy stolik postawiony za głównym ołtarzem.

– Ostatnio poszerzyliśmy platformę, na której stoi instrument organowy. W ten sposób lepiej wyko­rzystana jest ta przestrzeń, a artyści grający na fletach czy na skrzypcach mają lepszy „kontakt wzrokowy” z organistką. Pomagali: Józef Hryszko, Tadeusz Kot, Arek Senderowski, Adam Rębosz, Józef Paliński, Czesław Wiśniewski, Roman Przybylski. Dziękujemy!

– Jak poprzednio, tak i w tym roku, piękną instalację „szopki atrystycznej” przed kościołem wykonali Państwo Pyć i Państwo Wroński. Oświetlenie – Jan Rajchel. „Małe rzeczy, a cieszą…” Dziękujemy!

– Witold Owoc zgodził się kontynuować transmisję internetową Mszy św. z naszego kościoła. W ten sposób pomożemy niektórym Parafianom w czasie zimy czy podczas choroby mieć kontakt z naszą parafią.