Wydanie Świąteczno-Noworoczne

Wydanie Świąteczno-Noworoczne

Sobota, 24 grudnia- Wigilia

8:30-+ Michał Szary (2 rocz)                                        – żona

21:00– O łaskę zdrowia i dary Ducha św. dla Filipa

24:00– Za Parafian

Niedziela, 25 grudnia- Boże Narodzenie

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut   – Anna

10:30- O opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza i Renaty Piekut z okazji urodzin

12:30-++ Elżbieta Opałka (21 rocz) i Jan Szelawa (2 rocz)

19:00– Dziękczynno- błagalna i Boże błogosławieństwo dla Marii i Stefana Wandycz z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa                          – córki z rodzinami

Poniedziałek, 26 grudnia- Święto św. Szczepana

9:00– Dziękczynno-błagalna i łaski Ducha św dla Krystyny i Szymona z okazji 45 rocz. sakramentu małżeństwa

12:00– O Boże błogosławieństwo dla rodziny Żyro i Hamryszczak w Nowym Roku

19:00– ++ Stanisław, Bogdan i Janusz Wysocki

Wtorek, 27 grudnia- Święto św. Jana Apostoła

19:00 + Marek Pieczara

19:00- + Małgorzata Pulwicka (13 rocz)

Środa, 28 grudnia- Święto św. Młodzianków Męczenników

19:00- (ks. Stefan) + Aleksander Pajda                       

19:00- + Marek Pieczara                                   – żona z rodziną

 19:00-+ Karolina Mickiewicz (3 rocz)                      – rodzina 

Czwartek, 29 grudnia- św. Tomasza Becketa

19:00- ++ Małgorzata i Bonifacy Pulwicki  – Rodzina Radia Maryja

19:00 -+ Kazimierz Żuk (6 rocz)                – siostra z rodziną

Piątek, 30 grudnia – Święto św. rodziny

9:00- + Mathews Chackala                                 

18:00- + Maria Adamski (25 rocz)

Sobota, 31 grudnia – św. Sylwestra

8:30-  ………………

18:00– Za Parafian – Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku i  Msza św.  z formularzem Nowego Roku

Niedziela, 1 stycznia- Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

8: 30- + Zmarli z rodziny Różnickich

10: 30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30- Za Parafian

19:00-+ Alicja Rudy                                               – rodzina

Poniedziałek, 2 stycznia –św. Bazylego i Grzegorza

19:00- O Boże błogosławieństwo i łaski dla rodzeństwa i krewnych                                                                 – S. Lucyna

19:00- O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla Dawida

Wtorek, 3 stycznia

19:00 O powrót do zdrowia dla Bronisława Krutewicz

19:00-++ Adam i Longina Szelążek    

Środa, 4 stycznia

19:00-+ Genowefa Miazga (2 rocz)

19:00- O miłosierdzie Boże, z podziękowaniem za operacje i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin Wiesława                        

Czwartek, 5 stycznia – św. John Henry Newman

19:00- O powołania kapłańskie i zakonne

19:00- ++ Teofila i Jagoda Tłustochowicz i zmarli z rodziny

Piątek, 6 stycznia – Pierwszy Piątek Miesiąca

9:00- Za dusze w czyśćcu cierpiące                                  

19:00- + Regina Żuk (7 rocz)                     – córka z rodziną

Sobota, 7 stycznia – Pierwsza Sobota Miesiąca

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i grzechy świata

18:00- ++ Maria i Aleksy Klecha oraz Stanisław Surowiec i Marian Gąska

18:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Adeli

Niedziela, 8 stycznia- Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

8: 30-++ Marianna, Włodzimierz i Jan Czepuryk

10: 30-M.W. O Boże błogosławieństwo dla Lilian Żmuda z okazji 10-tych urodzin                                                  – rodzice

10:30– O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla rodziny Kapel        – Anna K

12:30-+ Eugeniusz Sztupecki (8 rocz)                            – rodzina

19:00– + Aleksander Samborski        – córka i syn z rodziną

 

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

UWAGA !!! POMIĘDZY ŚWIĘTAMI A NOWYM ROKIEM BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE TYLKO W ŚRODĘ I CZWARTEK !!!

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

25 grudnia

Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14

Ref: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

 Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarło by ujrzeć Zapowiadanego.  Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś. Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie. Nawet Ci, którzy w codzienności swojej nie identyfikują się ze wspólnotą chrześcijańską, świętują ten jeden wielki dzień, a właściwie noc. Znamiennym jest to, że sam Bóg obrał tę porę, by spotkać się z nami i udzielić pokoju. To dla nas wielki dar, który trzeba powitać.

                  SWIĘTEGO SZCZEPANA

26 grudnia

Dz 6, 8-10;7,54-60;  Mt 10,17-22

Ref:  W ręce Twe, Panie, składam ducha mego

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał.

ŚWIĘTEGO JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

27 grudnia

1 J 1,1-4; J 20,2-8

Ref: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

Urodzony prawdopodobnie w Betsaidzie, jako syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat św. Jakuba Starszego. Powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb. Uważany jest za najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia Chrystusa. Tradycja chrześci­jańska, zarówno w kościołach wschodnich jak i zachodnich, przypisuje mu autorstwo Ewangelii Jana, Objawienia św. Jana (Apokalipsy) i trzech listów.

W tym dniu tradycyjnie święci się wino dla wiernych.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

30 grudnia

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

W dzisiejszą niedzielę nasze myśli biegną do Nazaretu, gdzie Jezus, Maryja i Józef dzielili los wielu współczesnych sobie rodzin. Tym, co stanowi dla nas przykład, jest miłość, która była w tej rodzinie na pierwszym miejscu. Kiedy patrzymy na Świętą Rodzinę, to przed oczyma stają nam rodziny, w których żyjemy. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie jeszcze bardziej ich ważną rolę w naszym życiu. Małżeństwo, które jest sakramentalnym „przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia” (KKK 1601), stanowi fundament rodziny. Życie małżeńskie trzeba programować z Bogiem, a nie na własną rękę. Trzeba zapraszać Go do rodzinnego stołu, rodzinnych rozmów, decyzji, rodzinnej troski o każdego w domu. Z Nim trzeba pochylać się nad chorym, planować swój czas, niedzielę czy wypoczynek. Z Nim przeżywać poczęcie i narodziny kolejnych dzieci i z Nim zamykać oczy tym, którzy udają się do domu Ojca.

1 stycznia, 2023

Lb 6, 22-27;  Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

Ref: Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Święta Boża Rodzicielka dała światu wcielenie miłosierdzia, czyli Jezusa.„Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem” (MV 24). Przez swoje przyzwolenie: „niech mi się stanie” zrealizowała Boża tajemnicę i za sprawą Ducha Świętego jest prawdziwą Matką Syna Bożego, ale i naszą – w sensie duchowym. Jej Syn przyjmując ludzkie ciało, stał się naszym bratem w człowieczeństwie. Rodząc Jezusa, jako źródło łaski zbawienia, Maryja przyczyniła się swą macierzyńską posługą do przekazywania tej łaski ludziom. Ona prawdziwie jest naszą Matką, ponieważ ustawicznie rodzi nas do życia nadprzyrodzonego. A przez swoje wstawiennictwo Matka Syna Bożego ustawicznie wyprasza nam dary zbawienia.Tajemnica Maryi odsłania się przed człowiekiem, w miarę jak zbliża się on do Zbawiciela. Im bardziej jednoczy się z Chrystusem, tym bardziej przybliża się do Maryi. Sam Chrystus daje poznać swoją Matkę. Nowy Rok niesie z sobą oczekiwanie lepszego życia niż to dotychczasowe. Dlatego prośmy Ojca niebieskiego, za przyczyną Maryi, o zgodę i pokój, aby wszyscy mogli zrealizować dążenia do życia szczęśliwego i dostatniego. Niech pomocą w tym będą dla nas słowa modlitwy z XI wieku:

„Święta Maryjo, Najmiłosierniejsza ze wszystkich stworzeń miłosiernych (…) wstawiaj się za nami. Przez Twoje orędownictwo niech przyjmie nasze modlitwy Ten, któregoś dla nas porodziła, a który teraz króluje w niebie. Niech Jego miłosierna miłość zgładzi nasze grzechy”.

 OBJAWIENIE PAŃSKIE

6 Stycznia, 2023r.(w Kanadzie – 8 stycznia)

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Mędrcy ze wschodu, byli oni bardzo konserwatywni w szukaniu Mesjasza, żadne przeszkody nie przerwały ich przedsięwzięcia. Podążali wytrwale za gwiazdą, która ich prowadziła. Przybywszy na oczekiwane z utęsknieniem miejsce zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją. Otworzyli najpierw swoje serca w formie hołdu, a potem ofiarowali dary: złoto, kadzidło i mirrę – skarby przynależne królowi, gdyż rozpoznali królewską godność tego Dziecięcia. To tajemnicza Gwiazda oznajmiła Mędrcom, kim jest Dziecię Narodzone w Betlejem. My też, podobnie jak Mędrcy, powinniśmy wielbić w małym Jezusie Boga, stwórcę i Pana wszechświata. Spotkanie Mędrców ze Świętą Rodziną było wydarzeniem serdecznym i pełnym miłości. Oto odnaleźli Boga i spełniła się ich tęsknota, którą w sobie odczuwali. Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Dziecię narodzone w noc betlejemską objawia się światu, jako Światło Zbawienia dla wszystkich narodów. Bóg przyszedł na świat, ażeby podzielić z człowiekiem jego ziemski los, aby człowieka odkupić i zbawić. Droga Mędrców ze Wschodu jest dla nas symbolem tych wszystkich dróg, którymi ludzie z bliska i z daleka podążają przez wieki w stronę Chrystusowego światła. Droga do Jezusa jest drogą poszukiwania, a droga z Jezusem jest drogą znalezienia. Herod szukałby zniszczyć, dlatego nigdy nie znalazł. Mędrcy szukaliby ubogacić, dlatego zostali ubogaceni. Jest, więc ważne, aby nie słabnąć w poszukiwaniach. Nie tracić wiary, bo wszystko może się dobrze skończyć. Przeszkody – to tylko czasowe ograniczenia. Jezus czeka na nas i spotka nas tam, gdzie się Go nie spodziewamy. Daje się zawsze znaleźć, jeśli tylko jesteśmy uzbrojeni w wytrwałość jak Mędrcy ze Wschodu. Kto szuka, znajdzie. Niech, więc serca nasze wypełni teraz kontemplacja tajemnicy objawionej najpierw betlejemskim pastuszkom, a potem Mędrcom, którzy otworzyli nam drogę do tajemnicy objawionej w Chrystusie.

BOŻE, który posłałeś na świat Swego Syna, Światłość Prawdziwą, prosimy, obdarz nas duchem wytrwałości, abyśmy żyjąc prawdą i miłością dali odpowiedź wiary. 

POSŁUGA LEKTORÓW SŁOWA BOŻEGO

Pasterka 21:00 – K. Apanowicz, S. Zacharia, J. Krysiak  

Pasterka 24:00 –Z. Pieczara, K. Jasen, M. Łabinowicz

25 grudnia – Boże Narodzenie

8:30 – T. Kot, S. Salome, A. Rudzińska

10:30- M. Edgar, M. Iskra, R. Kohnke

12:30-M. Gajewski, B. Pajewski, J. Pajewski

19:00- A. Wiśniewska, A. Wojciechowski, W. Grabowski

26 grudnia – Święto św. Szczepana

9:00 – M. Iskra, M. Sobczak

12:00 –

19:00- T. Kot, A. Wojciechowski

LEKTORZY – 31 grudnia

18:00- M. Edgar, M. Sobczak, R. Kohnke

LEKTORZY – 1 stycznia

8:30- M. Iskra, S. Salome

10:30- M. Sapielak, S. Zacharia, K. Apanowicz

12:30- J. Krysiak, O. Zyro, M. Kaczan

19:00- W. Grabowski, K. Jansen

              POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA     

8 stycznia, w niedzielę, w uroczystość Trzech Króli (przeniesione z 6 stycznia) błogosławimy kadzidło i kredę. Niech wonny dym kadzidła wypełni nasze domy, a drzwi niech ozdobi wyznanie naszej wiary: Niech Chrystus błogo­sławi to mieszkanie !  

Co oznacza C+M+B 2023 ?

Litery „C+M+B” oraz bieżący rok zapisywane na drzwiach domów wbrew temu, co sądzą niektórzy, nie oznaczają wcale imion Trzech Króli (Kacper, po łacinie „Casper”, Melchior i Baltazar). Taka „ludowa interpretacja” pochodzi z XVIII wieku. Tymczasem chodzi o upraszanie Bożego błogosławieństwa dla domu/mieszkania na Nowy Rok. : C † M † B 2023

Ministranci przy drzwiach wyjściowych będą rozprowadzać kredę i kadzidło.

Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji, które przeznaczone będą na potrzeby ministrantów. Jednocześnie informujemy, że „akcja” z siankiem na wigilijne stoły przyniosła kwotę $360.00 . To wszystko wspiera fundusz ministrancki. Bóg zapłać!

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją, w pierw­szych tygodniach Nowego Roku 2023, będzie możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolę­dową. Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów.

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary trwa. Kwota wyznaczona nam na ten rok 2022 wynosi $24,042.00.  Aktualnie zostało zebrane $15,120.00. Serdecznie dziękujemy!

PAKIETY KOPERT NA NOWY ROK dostępne są na stolikach w „oszklonym korytarzu”. Odszukujemy swoje koperty według alfabetu. Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii! Od stycznia 2023 roku korzystamy tylko z nowych kopert, gdyż w wielu przypadkach zmianie uległy numery parafialne i chodzi o to by donacje wpływały na właściwe konto….

RADA PARAFIALNA poprzedniej kadencji zakończyła działalność jesienią tego roku. Wielokrotnie były w biuletynie ponawiane ogłoszenia zapraszające do zaangażowania w działalność NOWEJ RADY. W wyniku zgłoszeń/rekomendacji/rozmów osobistych, następujące osoby „wchodzą w skład” nowej Rady – (w porządku alfabetycznym):

– GAJEWSKI Marek

– JAWORECKI Dariusz

– KLYNCYPAR Bożena

– KOHNKE Regina

– POTAPCZUK Mariusz

– WYLOTEK Janina

Te osoby będą pomagać Księżom Chrystu­sowcom   i  Siostrom Dominikankom w pracy duszpasterskiej. Dziękujemy! Pierwsze spotkanie Rady – krótko po Nowym Roku.

MINISTRANCI

W pierwszy czwartek miesiąca, 5 stycznia, zapraszamy ministrantów i rodziny na wspólne celebrowanie Eucharystii oraz do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. W tym dniu będzie też „Opłatek dla Ministrantów” i inne atrakcje, o których poinformuje zainteresowanych Opiekun, czyli ks. Paweł.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA ….

…..6 stycznia, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9:00. Prosimy wpisywać się do zeszytu wyłożo­nego przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian – zgłoszenia w Biurze Parafialnym.

7 stycznia, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę.

OPŁATEK DLA SENIORÓW/CHORYCH PARAFIAN był miłym wydarzeniem. Dziękujemy  wolontariuszom, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania.

TAKŻE ŚWIĘTY MIKOŁAJ pamiętał o naszych dzieciach, mniejszych i większych…

PODZIĘKOWANIE za pomoc przy dekoracji kościoła…

…A JEDNAK SIĘ ODBĘDZIE…!!!

W niedzielę, 18 grudnia, zgodnie z zapowiedziami, podliczyliśmy zakupione bilety na Bal Sylwestrowy. Z powodu niewystarczającej ilości, została podjęta decyzja: „ODWOŁUJEMY”! Gdy ta wiadomość została  opubli­ko­wana, rozdzwoniły się telefony „z jękiem zawodu”, a jednocześnie zgłosiły się kolejne osoby chętne do udziału w imprezie… Zatem bal się odbędzie…. Niepotrzebna zamieszanie… Szkoda, że wiele osób jest nieodpowiedzialnych i nie współpracuje z organiza­torami zgodnie z naszymi prośbami…. Przecież takie wydarzenia wymagają wielu przygotowań, zakupów, kalkulacji finansowych…. Nie można z tym zwlekać na ostatnią chwilę… Kolejna „gorzka pigułka” polega na tym, że brak jest zainteresowania poszczególnych grup czy organizacji, które korzystają z naszej sali/kuchni szukając dodatkowych funduszy na swoją działalność…. Byłoby to pięknie, gdyby one w pierwszym rzędzie popierały naszą parafię i zarezerwowały przynajmniej po jednym stoliku….  Zatem: ostateczna data zakupu biletu to wtorek, 27 grudnia. Nie rezerwacja, ale płatność!

JASEŁKA 2023

„Przybywa światło i chwała Pana rozbłyska nad nami”, to tytuł tegorocznych Jasełek.  Wszystkich, którzy pragną przeżyć po raz kolejny tajemnicę Bożego Narodzenia, zapraszamy do Domu Polskiego na Jasełka. Wydarzenie będzie miało miejsce 8 Stycznia 2023 o godzinie 3:30.Bilety będzie można nabyć przy wejściu do Domu Polskiego. Bilety w cenie $10 od osoby dorosłej, $5 od dzieci. Będą również bilety rodzinne po $25.Serdecznie zapraszamy- Siostry Dominikanki

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE. DRODZY PARAFIANIE Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie Wam jak najwięcej łask Bożych.Duszpasterze: Ks. Adam i Ks. Paweł, oraz Ks. Stefan

…Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się!  Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” ( Łk. 2, 10-11)

W Betlejemski żłobek wpisana jest przedziwna tajemnica wielkiej miłości i pokory Boga, który stał się człowiekiem. Przyszedł, aby napełnić świat pokojem i miłością, aby rozproszyć ciemności grzechu a ludziom przynieść zbawienie. Drodzy Parafianie, składamy Wam z serca płynące życzenia. Niech Boże Dziecię Wam błogosławi, obdarza zdrowiem, radością i miłością. Niech Wasze Rodziny będą Bogiem silne. Niech ten nadchodzący Nowy Rok 2023, będzie spokojniejszy, bezpieczniejszy. Niech Maryja Boża Rodzicielka, patronka naszej Parafii Królowa Pokoju, otoczy Wasze Rodziny swoją szczególną opieką. Zapewniamy pamięć w modlitwie przy żłóbku Bożego Dzieciątka                – Siostry Dominikanki.

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej

Droga Polonio, Drodzy Rodacy,

Od setek już lat w naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie w wigilijny wieczór spotykamy się wszyscy przy rodzinnym stole, by połamać się Świętym Opłatkiem i cieszyć się ze wspólnego przeżywania Wielkiej Tajemnicy Narodzin Miłości, Pokoju i Nadziei. Zawsze jednak światło wigilijnej gwiazdy, choinka, płomień stojącej na stole świecy, uśmiech tych, którzy zasiedli z nami do wigilijnej wieczerzy oraz pusty, czekający na nieznajomego przybysza talerz, sprawiają, że dzień Bożego Narodzenia napawa nas nadzieją a radość wypełnia nasze serca.  Wraz z małżonką, rodziną oraz w imieniu Konsulatu RP w Calgary życzę Państwu, by ta szczególna świąteczna atmosfera, klimat radości, ciepło świąteczne ogrzewało nas przez okres Świąt oraz cały następny rok i byśmy umieli przekazać drugiemu człowiekowi dar tajemnicy pokoju wigilijnej nocy. Niech Świąteczny nastrój zagości w państwa domach, miejscach pracy i środowisku polonijnym.  Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń i zrealizowania planów. Życzę pięknych, spędzonych razem z bliskimi, Świąt Bożego Narodzenia!  Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2023       Zygmunt Potocki Konsul Honorowy

Czcigodni Księża, Drogie Siostry Dominikanki, Drodzy Parafianie oraz Mili Goście. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby ten szczególny czas przyniósł Wam wiele radości. Niech nowo narodzony Jezus obdarza Was potrzebnymi łaskami w Nowym 2023 roku. Rycerze Kolumba.

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary i szczęścia życzą  POLANIE

Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą radość, Pokój i wzajemną życzliwość. Niech stanie się źródłem wzmacniania ducha i miłości  Zespół Biblioteki Parafialnej

Drodzy Księża, Siostry Dominikanki, Parafianie i mili goście! Niech w te Święta w Waszych sercach zagości pokój, radość  i szczęście. Niechaj Maleńki  Jezus Wam błogosławi w każdym dniu Nowego Roku. Kochani! Z całego serca życzymy Wam spełnienia marzeń i wszystkiego, co najlepsze! Rodzina Radia Maryja

RUCHOMĄ SZOPKĘ (jak poprzednimi laty) animował p. Stanisław Sobczak z pomocą syna Krzysztofa. Dziękujemy! Jest to atrakcja dla naszych dzieci…..

Sługa Boży o. Ignacy Posadzy jest współzałożycielem Towarzystwa Chrystusowego, a chrystusowy widzą w nim, obok kard. Augusta Hlonda, ojca Zgromadzenia, który od samego początku kształtował ducha kolejnych pokoleń chrystusowców pierwszego półwiecza istnienia Towarzystwa. Zmarł w opinii świętości 17 stycznia 1984 roku, w domu zakonnym w Puszczykowie.

Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 stycznia 2001. 21 czerwca 2018 postulator złożył w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie ukończone Positio super vita, virtutibus et fama sancititatis. 30 listopada 2021 w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie odbyła się dyskusja komisji teologów nad Positio sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr. Teolodzy zgodzili się, co do tego, że o. Ignacy żył cnotami w stopniu heroicznym.

17 grudnia 2022 – Podpisanie Dekretu o heroiczności życia i cnót przez papieża Franciszka. Od dziś przysługuje Ojcu Ignacemu tytuł: „Czcigodny Sługa Boży”. Proces formalny został zakończony, a do beatyfikacji potrzebny jest cud. O to będziemy się modlić.

PAPIEŻ FRANCISZEK ZATWIERDZIŁ DEKRET O MĘCZEŃSTWIE RODZINY ULMÓW, ZAMORDOWANEJ 24 MARCA 1944 ROKU W MARKOWEJ

To ważny krok w drodze do ich beatyfikacji. Małżonkowie z dziećmi zostali zabici przez Niemców za ukrywanie żydowskich rodzin. Dekret o męczeństwie Ulmów, zabitych z nienawiści do wiary, jak brzmi jego pełna nazwa, został zatwierdzony przez papieża w czasie audiencji dla prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kardynała Marcello Semeraro. Uznanie dekretu o męczeństwie to ważny krok na drodze do beatyfikacji rodziny.

Dzisiaj oczy wszystkich skierowane są na Polskę i Polaków. Dzisiejsza decyzja Ojca Świętego o uznaniu męczeństwa rodziny Ulmów wskazuje przykład Polaków, którzy wtedy, kiedy za ratowanie Żydów groziła kara śmierci, nie ulękli się tego w tak trudnej sytuacji dla współbraci Żydów i gdy oni musieli szukać ocalenia, otworzyli swój dom i za to ponieśli największą cenę, cenę życia. Ta decyzja Ojca Świętego otwiera drogę do beatyfikacji całej rodziny, która zginęła tylko dlatego, że pomagała tym, którzy tej pomocy oczekiwali i na tę pomoc liczyli. To jest moment, w którym wszyscy możemy być dumni z tego, że w tych trudnych czasach rodzina Ulmów podjęła się tego olbrzymiego wyzwania, a także dumni z tego, że rodzina dołączy do grona błogosławionych.

Ulmowie – kim byli

Józef i Wiktoria Ulmowie mieszkali we wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, obecnie podkarpackim. Wiosną 1944 roku Ulmowie zostali zadenuncjowani prawdopodobnie przez granatowego policjanta, że ukrywają Żydów.

24 marca 1944 niemieccy żandarmi z posterunku w Łańcucie rozstrzelali Józefa Ulmę i jego żonę, będącą w siódmym miesiącu ciąży, a także ich dzieci: 8-letnią Stanisławę, 6-letnią Barbarę, 5-letniego Władysława, 4-letniego Franciszka, 3-letniego Antoniego i półtoraroczną Marię.

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Razem z Ulmami zginęli również ukrywani przez nich Żydzi. W 1995 roku Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2003 roku w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny.

PAPIEŻ FRANCISZEK ŻYCZYŁ POLAKOM BOŻEJ MIŁOŚCI

 „Niech narodzony w Betlejem Syn Boży napełnia miłością każdego z was, wasze rodziny i tych, którym pomagacie. Niech przyniesie pokój wszystkim ludziom dobrej woli” – powiedział Papież, pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca Świętego: „Wszystkim Polakom chciałbym życzyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z waszą tradycją w czasie Wigilii zostawiacie przy stole puste miejsce dla niespodziewanego gościa. W tym roku zajmą je rzesze uchodźców z Ukrainy, przed którymi z wielką hojnością otworzyliście drzwi swoich domów. Niech narodzony w Betlejem Syn Boży napełnia miłością każdego z was, wasze rodziny i tych, którym pomagacie. Niech przyniesie pokój wszystkim ludziom dobrej woli. Z serca wam błogosławię!”. Ojciec Święty kontynuował dziś cykl katechez na temat rozeznania. Mówił o skonfrontowaniu podejmowanej decyzji ze Słowem Bożym i nauką Kościoła, uczuciowej relacji z Panem Jezusem, a także o działającym w nas Duchu Świętym jako pomocy dla dobrego rozeznania.  Na wstępie Franciszek podkreślił, że rozeznanie jest nieodzownym elementem życia każdego człowieka. Zaznaczył, że nie dokonuje się ono w osamotnieniu i otrzymujemy pomoce służące ułatwieniu tej nieodzownej aktywności życia duchowego. Pierwszą z nich jest konfrontacja ze Słowem Bożym i nauką Kościoła (….)