22 stycznia

22 stycznia

Sobota, 21 stycznia- św. Agnieszki 

18:00- Dziękczynna i o Boże bł. z prośbą o potrzebne łaski dla syna i jego rodziny oraz światło Ducha św. – rodzice

18:00- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże bł. dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Stanisława        – mama i babcia

Niedziela, 22 stycznia- III niedziela zwykła

8:30- O Boże bł. dla Anny Mazur i jej rodziny  – Anna K

10:30-++Krystyna, Andrzej oraz Józia (dziecko) Pawlicki

12:30– Za Parafian

19:00- + Edward Kruk (2 rocz)

 Poniedziałek, 23 stycznia

19:00-+ Krystyna Trzcińska                       – Asia z rodziną  

Wtorek, 24 stycznia- Sw. Franciszka Salezego

19:00(ks.Adam poza parafią) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Doroty z okazji urodzin

19:00-+ Zofia Lewińska (1 rocz)       – córka i zięć z rodziną

Środa, 25.I.- Nawrócenie św. Pawła Apostoła

19:00 – Dziękczynno- błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Beaty i Jacka Pajewskich z okazji 35 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00-(ks.Adam poza parafią)  + Tadeusz Borowiec                                         – rodzina

Czwartek, 26 stycznia

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bartłomieja z okazji urodzin

19:00– –(ks.Adam poza parafią) ++ Lucyna i Marian Mazur oraz zmarli z rodziny Mazur i Tłustochowicz – A. Mazur                                             

Piątek, 27 stycznia- bł. Jerzego Matulewicza

9:00- + Marek Pieczara                                     – żona z rodziną

19:00–  –(ks.Adam poza parafią) +Aleksander Pajda

19:00- Z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa Aliny i Marka Baranieckich z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

Sobota, 28 stycznia- św. Tomasza z Akwinu  

8:30- + Teresa Łabinowicz                                        – rodzina

18:00- (ks.Adam poza parafią) + Claudia Rudy – rodzina

18:00- W intencji Maturzystów oraz ++ Piotr Albertin i Siostra Serafina OP

Niedziela, 29 stycznia- IV niedziela zwykła

8:30- O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla Vanessy z okazji urodzin           – mama

10:30-+ Maria Teresa Łabinowicz

12:30– + William Hanus                                  – żona z rodziną

19:00- ++ Lucjan i Apolonia Półkośnik

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 8,23b-9,3;1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Ref: Pan moim światłem i zbawieniem moim 

Mefistofeles, przeciwnik Boga, mówi w „Fauście”: „Wszystko, co istnieje, zasługuje, by zginęło”. Pierwsze karty Ewangelii ukazują Jezusa, który pragnie wszystko, co ginie, ocalić, aby istniało na zawsze. Lud, który siedział w ciemnościach, nagle ujrzał światło w słowach i gestach Chrystusa. Jezus leczył wszystkie choroby i wszelkie ludzkie bolączki. Nie chciał czynić tego sam. Powołał rybaków, którzy mieli we krwi wydobywanie z dna! A powołując, niewykluczone, że wydobył ich z dna beznadziei i bezsensu. Uczniowie byli nieznanymi, zwykłymi rybakami, teraz ich imiona nabierają niezapomnianego charakteru. Odnalezienie siebie samego jest ukryte w naśladowaniu Boga. W chwili gdy zaczynamy czynić to, do czego On nas zaprasza i powołuje, nasze istnienie przestaje być banalne i puste, a staje się pełne sensu. Najgłębszą satysfakcję zawsze czerpałem tylko z takich czynów, które zmierzały ku celom wyznaczonym przez Jego słowo. By to wszystko mogło się stać, żeby każdy z nas mógł odzyskać poczucie wartości, sensu i satysfakcję z istnienia, Syn Boga musiał się pozbawić oznak chwały. Możemy się wzbogacić tylko tym, czego On się wyrzekł. Jak mówił Paweł, Jezus wybrał to, co jest głupie w oczach świata. Poprzez wcielenie ogołocił się nie ze swej Boskości, ale z pełnych majestatu i chwały atrybutów. W Liście do Filipian Paweł pisze o Synu Bożym, który, choć istniał w postaci Bożej, ogołocił samego siebie i zrezygnował z Boskiego majestatu. Owo ogołocenie udzieliło nam wszystkim pełni i chwały, bogactwa łaski i mądrości.
Biblia jest kroniką przegranych ludzi, po których stronie staje zawsze Bóg i ich klęski przeobraża w zwycięstwa. Bóg staje po stronie wyśmiewanego Izaaka, mniej kochanego i pominiętego przez ojca Jaku-ba, a także po stronie sprzedanego przez braci Józefa. Towarzyszy zbiegłym niewolnikom z Egiptu i reszcie Izraela, która powraca z Babilonu, by odbudować ruiny Jerozolimy. Umiłował sobie słabość, by doskonalić ją w moc, i stawia zawsze na tych, z którymi nikt się nie liczy. Bóg staje po stronie przegranej. Takiego Jezusa znamy z Ewangelii. To znamienne, że Syn Boży stał się Żydem – wybrał narodowość najbardziej wzgardzoną – a nie Egipcjaninem czy Babilończykiem. Stał się Żydem odrzuconym także przez Żydów. Wybiera rybaków, a nieuczonych w Piśmie, szuka zagubionych i chorych, nie towarzyszy wybrańcom losu i magnatom. W dzisiejszej Ewangelii dotknęła mnie informacja o zamieszkaniu Jezusa na prowincji. Nie wybrał sobie ani Rzymu, ani Jerozolimy, tylko miasteczko z pogranicza. Znamy granice lęku, bólu, zwątpienia, rozpaczy, wytrzymałości. A On tam gdzieś na nas czeka, by pochwycić i zachwycić swoją miłością.      o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

 21-22 stycznia

  18:00- K. Apanowicz, M. Iskra

   8:30- T. Kot, S. Zacharia

   10:30- M. Łabinowicz, M. Sobczak, K. Kamieniak

   12:30- A. Wiśniewki, A. Wojciechowski, W. Potocka

   19:00- J. Krysiak, K. Jaensen

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary za rok 2022 dobiegła końca. Kwota wyznaczona nam wynosiła 24,042.00. Aktualnie zostało zebrane $15,445.00.

KOPERTY NA ROK 2023

W „oszklonym korytarzu” znajdują się jeszcze nieodebrane koperty ze zmienionymi numerami i ułożone według alfabetu. Prosimy odszukać swój zestaw. Donacje należy składać tylko w nowych kopertach, by nie wpłynęły na konto innej osoby!

RAPORT BIBLIOTEKI – W ubiegłym roku z biblioteki skorzystało 256 czytelników, którzy wypożyczyli  3,601 książek.  Zarejestrowanych w bibliotece jest 313 osób. Księgozbiór biblioteki liczy teraz ponad 7,800 książek, filmów i czasopism. Katalog online był używany 2,124 razy. 87 osób śledzi stronę Biblioteki na Facebook. W bibliotece pracowało  8 wontariuszy.  Biblioteka zaprasza do czytelni, gdzie można przeczytać najnowsze numery kilku polskich czasopism. Dziękujemy Czytelnikom za wsparcie działalności i wszelkie dary książkowe i pieniężne.

​***ZMIANA DATY SPOTKANIA KLUBU KSIĄŻKI​​***: Będzie ono 5 lutego o 14:00 w Bibliotece.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2023. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 25 lutego, 2023r.   Serdecznie dziękujemy sponsorom!

POKWITOWANIA DO PODATKU

W przyszłym tygodniu zostaną rozesłane pokwitowania do Income Tax dla wszystkich, którzy złożyli dotacje na naszą parafię w 2022r. Dotacje poniżej $20.00 nie będą wysyłane, jak również tym osobom, do których nie mamy adresu. Te pokwitowania można odebrać w biurze parafialnym. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.!

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tra­dycją, jest możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolę­dową. Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów.

.

Zwracamy się z prośba do Parafian o wsparcie zimowiska dla harcerek i zuchów, które odbędzie się w styczniu 2023r. Naszym założeniem jest wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i służby bliźnim oraz krzewienie kultury polskiej. Niestety ceny wyjazdów wzrosły poważnie w ostatnoich latach, więc każda pomoc jest na „wagę złota”. Z góry serdecznie dziękujemy. Druhny i Druhowie Szczepów Orła Perć Rysy. E-mail kontaktowy: Szczepowa@zhpcalgary.ca

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę,   29 stycznia 2023r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

KAWIARENKA POLAN W DNIU 22 STYCZNIA,2023

Przedpołudniowa sprzedaż wypieków i obiadów na wynos w niedzielę, 22 stycznia odbywać się będzie w sali ks. Otłowskiego. Zamówione wcześniej obiady wydawane będą w godzinach 11.30 do 14.00. Od godziny 14.00 na dużej sali rozpocznie się uroczystość Dnia Babci i Dziadka.

Zespół „Polanie” serdecznie zaprasza w dwie następne niedziele na domowe obiady (w cenie 15 dol.) i smaczne wypieki do Sali Parafialnej. Dochód z kawiarenki młodzież przeznaczy na wyjazd na Festiwal Zespołów Polonijnych, gdzie będzie reprezentować nasze miasto. Dziękujemy za wsparcie! Uprzejmie prosimy o wcześniejsze składanie zamówień na obiady poprzez e-mail info@polanie.ca  lub telefonicznie pod nr. 403-542-2954.

OKRES BOŻEGO NARODZENIA liturgicznie dobiegł końca. Rozebraliśmy świąteczne dekoracje zabezpie­czając je do następnego sezonu. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc! Wiele osób – tylko półtorej godziny pracy, a później wspólny lunch… Natomiast prywatnie, w domu, można trzymać dekoracje świąteczne do 2 lutego…

DUŻA CHŁODNIA (WALKING COOLER) w kuchni jest popsuta. Po latach in­ten­sywnej pracy,  agregat przestał dzia­łać. Nie da się łatwo napra­wić, bo system jest stary i jeszcze operuje na wycofanym już z użycia „czynniku chłodzącym R22”. Ten gaz jest obecnie zabroniony z powodów ekologicznych. A wymiana instalacji na współczesne parametry, to cały dzień pracy dla dwóch ludzi z firmy. Zatem koszt naprawy wyniesie powyżej $6,000. I tutaj zrodziła się myśl (Lucyna Wysocki): skoro wszystkie grupy/organizacje na bieżąco korzystają z tej lodówki, może poprosimy o donacje na naprawę…. Dodatkowo, gdyby ktoś z Parafian, prywatnie, chciał też „dorzucić swój grosz” dla tego celu, to ogólna suma obciążenia budżetu byłaby dużo niższa…  Donacje można składać bezpośrednio do Księdza, albo na ręce „szefowej kuchni”… Dziękujemy!

POKÓJ DO WYNAJĘCIA– w dzielnicy N.E. Tel: 825-994-1948.

SZKOŁA POLSKA- organizuje zabawę Walentynkową

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

The Church invites couples preparing for marriage to view their upcoming wedding ceremony not as an end in itself, but “instead embark upon marriage as a lifelong calling based on a firm and realistic decision to face all trials and difficult moments together.” (Amoris Laetitia, 211)
The Diocese of Calgary earnestly desires to accompany engaged couples in deepening their appreciation for the beauty of the Sacrament of Marriage by offering Marriage Preparation programs. Professionally trained and experienced facilitators will journey with couples to assist them in making Christ the centre of their new life together. In a friendly, supportive, caring and non-judgmental atmosphere, couples will explore and engage in conversation about:

Prepare-Enrich Couple Inventory & Assessment Facilitation  

The Meaning of Christian Marriage 

The Gift of Intimacy and Its Responsibility 

Communication, Conflict Resolution, and Reconciliation 

Financial Management from a Catholic – Christian Perspective  ,A life of Prayer and Discipleship 

Building a Healthy Marriage  

                Registration Process

​All couples must meet with their parish priest or deacon for an initial interview before they register for a course. 

After the initial interview, the couple will be provided with the QR codes to register for the Marriage Preparation Courses.  

The registration fee for the CPC Marriage Preparation Program is $250 per couple. The fee includes the Prepare-Enrich Couple Inventory vouchers and workbooks, Marriage in the Lord Formation Resource, additional PDF materials, lunch, and other incidentals. All necessary resources will be sent by mail to the couples one week prior to the course start dates. Please ensure that your contact information is accurate. 

MARRIAGE PREPARATION COURSES SCHEDULE

Thursday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Friday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Saturday at 9 am to 4 pm – In person at the designated church (lunch included)

Upcoming course dates

February 23-25, 2023 (Zoom & St. Bonaventure, Calgary)

March 16-18, 2023 (Zoom & St. Thomas More, Calgary)

April 13-15, 2023 (Zoom & St. Luke, Calgary)

May 25-27, 2023 (Zoom & St. Albert the Great, Calgary)

June 22-24, 2023 (Zoom & Holy Spirit, Calgary)

July 27-29, 2023 (Zoom & St. Anthony, Calgary)

For any questions, please contact Office of Pastoral Ministry: anthony.banka@calgarydiocese.ca or (403) 218-5548.

WORLD YOUTH DAY 2023

For information re: SFXC group that will be travelling to Lisbon, Portugal for World Youth Day in 2023, contact SFXC at sfxc@calgarydiocese.ca 

FEED THE HUNGRY RESUMED SIT-DOWN DINNERS 

The first Feed the Hungry sit-down meal in more than two years was a smashing success on Thanksgiving weekend as guests and volunteers were eager to participate again in the beloved program in the heart of Calgary. Read story at catholicyyc.ca/blog 

Need a short-term and meaningful opportunity for your school / organization / workplace to do good work for the community? Consider volunteering for Feed the Hungry (or sponsor a dinner). Visit feedthehungrycalgary.com 

TRAID FOR MAID – JAN 24

True Assistance in Dying: Why is MAiD (Medical Assistance in Dying) embedding itself in our country? St. Peter’s CWL invites you to attend a session with Peggy Thomson Gibson, MDCM.FRCP(C). She will present how to „Defend the Faith without Raising our Voice” to shed the light of faith through prayer, action and sacrifice. When: Tuesday, Jan. 24 at 7:45 pm, at St. Peter’s (541 Silvergrove Dr NW Calgary) church hall following the 7 pm Mass. Refreshments will be served. 

SUNDAY OF THE WORD OF GOD

Pope Francis has declared that the Third Sunday in Ordinary Time is to be devoted to the celebration, study and dissemination of the word of God “that the life of our people be constantly marked by this decisive relationship with the living word that the Lord never tires of speaking to his Bride” (Aperuit Illis, 2). In 2023 the Sunday of the Word of God falls on January 22. 

PRAY FOR CONSECRATED LIFE

World Day for Consecrated Life will be celebrated in the Church on Thursday, Feb. 2, and in parishes over the weekend of Feb. 4-5. Please pray for all those who have made commitments in the consecrated life, and be sure to thank them on their special day. May they continue to be inspired by Jesus Christ and respond generously to God’s gift of their vocation.