29 stycznia

29 stycznia

Sobota, 28 stycznia- św. Tomasza z Akwinu 

18:00- (ks. Adam poza parafią) +Claudia Rudy         – rodzina

18:00- W intencji Maturzystów oraz ++ Piotr Albertin i Siostra Sarafina OP

Niedziela, 29 stycznia- IV niedziela zwykła

8:30- O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla Vanessy z okazji urodzin           – mama

10:30-+ Maria Teresa Łabinowicz

12:30– + William Hanus                                  – żona z rodziną

19:00- ++ Lucjan i Apolonia Półkośnik

Poniedziałek, 30 stycznia

19:00(ks.Adam poza parafią) ++ Ryszard Szewczyk i zmarli z rodziny

19:00- + Ryszard Strzelecki zmarły w Polsce  

Wtorek, 31 stycznia – św. Jana Bosko

19:00– + Franciszek Rapacz

Środa, 1 lutego

19:00- + Bronisława i Romuald Matczak

Czwartek, 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie- Dzień Życia Konsekrowanego

9:00 – + Tadeusz Borowiec i o Boże błogosławieństwo dla Karoliny

19:00– O powołania kapłańskie i zakonne

Piątek, 3 luty

9:00- Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00– + Jadwiga Tłustochowicz i zmarli rodzice

Sobota, 4 luty  

8:30- Wynagradzająca; Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryji Panny za grzechy nasze i całego świata

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Iwony z okazji urodzin      – mama

18:00- + Stanisława Łakomska

Niedziela, 5 luty- V niedziela zwykła

8:30- + Olek Cichański                                   – brat z rodziną

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

10:30- (Ks. Adam) W intencji aktorów i wszystkich pomagających przy organizowaniu Jasełek

12:30– Za Parafian

12:30- (Ks Stefan) O Boże błogosławieństwo dla Alana z okazji urodzin

19:00- O Boże błog. i opiekę Matki Bozej dla Danuty, Zbigniewa i całej rodziny

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

So 2,3; 3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a

Ref: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

W 1917 roku Matka Boża objawiła się trojgu pastuszkom w portugalskim miasteczku Fatima. Objawienia te, które są jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych XX wieku, odbiły się wielkim echem w całym świecie chrześcijańskim. Maryja powierzyła swe orędzie wiejskim dzieciom. W ten sposób Bóg spełnia swe obietnice: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie… Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. I przypomina wieczne prawdy ewangeliczne, posługując się osobami najbardziej niewinnymi i – mogłoby się wydawać – najbardziej niekompetentnymi.Ewangeliczne błogosławieństwa to droga, która prowadzi do królestwa niebieskiego. Tę prawdę potwierdza Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Wiary nie da się też sprowadzić do kilku banalnych stwierdzeń, dewocyjnych zachowań – dalekich od prawdziwej pobożności – czy pseudoreligijnych wieców z symbolami religijnymi w tle. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Chrześcijaństwo to nie historia, folklor czy jakaś przeszłość z czarnymi lub czerwonymi kartami, usiana szeregiem białych plam. Dobrą wskazówką w rozumieniu chrześcijaństwa stanowią słowa św. Jan Pawła II, wypowiedziane w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku w przesłaniu do Konferencji Episkopatu Polski. Papież przypomniał, że istotą apostolatu wszystkich członków Kościoła jest szerzenie prawdy o miłości Boga: „Kazanie na Górze jest programem dla całego Kościoła. Wspólnota Nowego Przymierza urzeczywistnia się, gdy opiera się na prawie miłości wpisanym w każde ludzkie serce. Ewangeliczne błogosławieństwa stanowią niejako konkretyzację tego prawa, a zarazem dają gwarancję prawdziwego i trwałego szczęścia”. Chrześcijanin wspina się, więc z Chrystusem na Górę Błogosławieństw. To program na całe życie. Nie wystarczą, więc tylko intelektualne rozważania czy teoretyzowanie na temat wiary. Potrzebne jest tworzenie więzi z Tym, który jest Miłością, a więc z Trójosobowym Bogiem – Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Tylko tyle, albo aż tyle. Jak się okazuje, ten program ośmiu błogosławieństw wcale nie jest taki łatwy i nie zapewnia szybkich sukcesów. Jest natomiast wymagający, ale za to zapewnia prawdziwe szczęście. Co więcej, jest zachętą dla każdego, kto przyjął chrzest, a więc nie tylko dla wybranych i wyselekcjonowanych ludzi z zamkniętego kręgu wtajemniczonych. A jak być świadkiem wiary, która działa przez miłość? Wystarczy każdego dnia podzielić się nią z innymi. Niekoniecznie w sposób nachalny i widowiskowy, ale w cichy, może niewidoczny dla innych. Okazje same się znajdują, bo przecież tylu głodnych miłości mieszka na naszym ziemskim globie. To jednak nie wszystko. Ta miłość ma wypływać z serca, w którym zakiełkowało słowo Boże i w którym narodziła się autentyczna wiara, to znaczy więź z Tym, który jako jedyny jest Pełnią. Inaczej, owe deklaracje miłości i zewnętrzna działalność okażą się jedynie pustym aktywizmem, który do chrześcijaństwa ma się jak przysłowiowa pięść do nosa. ks. Leszek Smoliński

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

  18:00- R. Kohnke, B. Pajewski, J. Pajewski

   8:30- M. Edgar, S. Salome, M. Sobczak

  10:30- M. Sapielak, S. Zacharia, A. Wiśniewska

   12:30- E. Kiegler, M. Iskra, Z. Pieczara

    19:00- T. Kot, K. Jansen, W. Grabowski

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary została zakończona za rok 2022. Kolejna rozpocznie się od Wielkiego Postu 2023. Kwota wyznaczona nam za rok 2022 wynosiła $24,042.00. Zostało zebrane $15,595.00. Różnica między tymi kwotami pewnie będzie musiała zostać „dopłacona” z konta parafialnego, tak jak to działo się poprzednimi laty…

KOPERTY NA ROK 2023

W „oszklonym korytarzu” znajdują się jeszcze nieodebrane koperty ze zmienionymi numerami i ułożone według alfabetu. Prosimy odszukać swój zestaw. Donacje należy składać tylko w nowych kopertach, by nie wpłynęły na konto innej osoby!

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE „INCOME TAX” Zostały rozesłane do wszystkich, którzy złożyli ofiary na cele parafialne w 2022r. Bóg zapłać!

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spot­kanie w I Czwartek Miesiąca, 2 lutego, na godz. 18: 30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 3 lutego, po po­rannej Mszy św. o godz. 9: 00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

4 lutego, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8: 30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA zaprasza do czytelni, gdzie można przeczytać najnowsze numery kilku polskich czasopism. Dziękujemy Czytelnikom za wsparcie działalności i wszelkie dary książkowe i pieniężne. ***ZMIANA DATY SPOTKANIA KLUBU KSIĄŻKI​​***: Będzie ono 5 lutego o 14:00 w Bibliotece.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2023. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 25 lutego, 2023r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

JESZCZE O ZABAWIE SYLWESTROWEJ…

Patryk Wysocki, rozmawiając z Menadżerem zespołu FLAMES, uzyskał koszulkę z podpisem wszystkich zawodników. Została ona rozlosowana podczas zabawy sylwestrowej. Szczęśliwym nabywcą jest Zofia Dziech. Gratulujemy! Jednocześnie taka uwaga: koszulka „zarobiła” $605 podczas tej zabawy, przyczyniając się do dobrego wyniku finansowego całej „imprezy”. Widać zatem, jak ważne są różne „oddolne” pomysły i inicjatywy…

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

 W niedzielę 22 stycznia odeszedł do wiecznośći ś.p. Maciej Błach w wieku 65 lat. Msz święta pogrzebowa odbyła się w naszym kościele, w piątek 27 stycznia. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p Macieja polecamy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

 

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie śp. Krystyny Bukry oraz okazali wiele serca, życzliwości i współczucia dla nas. Bóg zapłać dla Ks. Pawła za uroczystą Mszę pogrzebową. Składamy wyrazy wdzięczności. Anna i Kamil Ostyński

Zwracamy się z prośba do Parafian o wsparcie zimowiska dla harcerek i zuchów, które odbędzie się w styczniu 2023r. Naszym założeniem jest wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i służby bliźnim oraz krzewienie kultury polskiej. Niestety ceny wyjazdów wzrosły poważnie w ostatnoich latach, więc każda pomoc jest na „wagę złota”. Z góry serdecznie dziękujemy. Druhny i Druhowie Szczepów Orła Perć Rysy. E-mail kontaktowy: Szczepowa@zhpcalgary.ca

SZKOŁA POLSKA- organizuje zabawę Walentynkową

Zespół „Polanie” serdecznie dziękuje wszystkim Gościom za udany Dzień Babci i Dziadka a także zespołom „Krakusy” i „Mazovia” za przyjęcie zaproszenia do występów tego szczególnego dnia.  Nadal prowadzimy kawiarenkę parafialną, a w podziękowaniu za wsparcie, kupowanie naszych obiadów i wypieków, zatańczymy dla Państwa w niedzielę 5 lutego o 11: 45 i o 13:45. Zapraszamy! Jest możliwość zakupu przez e-transfer (na inny adres mailowy) i odbioru biletów przy wejściu.

BIULETYNU DIECEZJALNEGO

The Church invites couples preparing for marriage to view their upcoming wedding ceremony not as an end in itself, but “instead embark upon marriage as a lifelong calling based on a firm and realistic decision to face all trials and difficult moments together.” (Amoris Laetitia, 211) The Diocese of Calgary earnestly desires to accompany engaged couples in deepening their appreciation for the beauty of the Sacrament of Marriage by offering Marriage Preparation programs. Professionally trained and experienced facilitators will journey with couples to assist them in making Christ the centre of their new life together. In a friendly, supportive, caring and non-judgmental atmosphere, couples will explore and engage in conversation about:

Prepare-Enrich Couple Inventory & Assessment Facilitation  

The Meaning of Christian Marriage 

The Gift of Intimacy and Its Responsibility 

Communication, Conflict Resolution, and Reconciliation 

Financial Management from a Catholic – Christian Perspective  

A life of Prayer and Discipleship 

Building a Healthy Marriage  

Registration Process

​All couples must meet with their parish priest or deacon for an initial interview before they register for a course.  After the initial interview, the couple will be provided with the QR codes to register for the Marriage Preparation Courses.  

The registration fee for the CPC Marriage Preparation Program is $250 per couple. The fee includes the Prepare-Enrich Couple Inventory vouchers and workbooks, Marriage in the Lord Formation Resource, additional PDF materials, lunch, and other incidentals. 

All necessary resources will be sent by mail to the couples one week prior to the course start dates. Please ensure that your contact information is accurate. 

          

MARRIAGE PREPARATION COURSES SCHEDULE

Thursday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Friday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Saturday at 9 am to 4 pm – In person at the designated church (lunch included)

Upcoming course dates

February 23-25, 2023
(Zoom & St. Bonaventure, Calgary)

March 16-18, 2023
(Zoom & St. Thomas More, Calgary)

April 13-15, 2023
(Zoom & St. Luke, Calgary)

May 25-27, 2023
(Zoom & St. Albert the Great, Calgary)

June 22-24, 2023
(Zoom & Holy Spirit, Calgary)

July 27-29, 2023
​(Zoom & St. Anthony, Calgary)

For any questions, please contact Anthony Banka at the Office of Pastoral Ministry: anthony.banka@calgarydiocese.ca or (403) 218-5548.

WORLD YOUTH DAY 2023

For information re: SFXC group that will be travelling to Lisbon, Portugal for World Youth Day in 2023, contact SFXC at sfxc@calgarydiocese.ca 

Konwój Toronto- Edmonton

We środę 1 lutego w Toronto ląduje popiersie Fryderyka Chopina skąd 3 lutego wyrusza w epicką podróż przez kanadyjskie prerie aż do Edmonton. Popiersie powstało w Polsce we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i zostanie odsłonięte (prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku) w Albercie. Konsulat Generalny RP w Vancouver wyraża podziękowanie Tri-Pol Enterprises z Calgary za współprace i pomoc w transporcie tego skarbu polskiej kultury. Ze względu na warunki klimatyczne, pogodowe i drogowe Chopinowi w jego podroży potrzebne jest duchowe wsparcie Polonii. Zachęcamy do śledzenia tej logistycznej operacji od 3 lutego dostepnej pod linkiem :  https://www.youtube.com/@gizatrucking oraz  https://www.facebook.com/PLinVancouver