8 stycznia

8 stycznia

Sobota, 7 stycznia – Pierwsza Sobota Miesiąca

18:00- ++ Maria i Aleksy Klecha oraz Stanisław Surowiec i Marian Gąska

18:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Adeli

Niedziela, 8 stycznia- Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

8: 30-++ Marianna, Włodzimierz i Jan Czepuryk

10: 30-M.W. O Boże błogosławieństwo dla Lilian Żmuda z okazji 10-tych urodzin                                                  – rodzice

10:30– O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla rodziny Kapel       – Anna K

12:30-+ Eugeniusz Sztupecki (8 rocz)                            – rodzina

19:00– + Aleksander Samborski        – córka i syn z rodziną

Poniedziałek, 9 stycznia

19:00– + Andrzej Raniszewski  

Wtorek, 10 stycznia

19:00– O Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne dla Weroniki Trembeckiej

Środa, 11 stycznia

19:00 – + Renata Machula

Czwartek, 12 stycznia

19:00 – + Stefan Bator (15 rocz)  

Piątek, 13 stycznia

9:00-+ Ryszard Karamon                                      – rodzina

19:00– + Wiesława Kaźmierska (13 rocz)   – córki z rodzinami

Sobota, 14 stycznia

8:30- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i Krystyny oraz ich dzieci

18:00- (Ks.Stefan) Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo lekarzom, Kapłanom i Siostrom Dominikankom oraz wszystkim modlącym się w mojej intencji                                                                 – Z. Konecki

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Anny Mazur i jej rodziny z okazji urodzin   – Magda S

Niedziela, 15 stycznia

8:30- Dziękczynno- błagalna dla Marii z okazji rocznicy urodzin

10:30- Dziękczynna za 50 lat sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Jerzego Kosińskich z prośbą o dalsze łaski Ducha św. i o Boże błogosławieństwo

12:30-+ Marek Machula (6 rocz)                   – żona z córkami

19:00- ++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy      – rodzina

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Dziś Kościół obchodzi epifanię, czyli objawienie się Jezusa światu. W osobach Mędrców są reprezentowane ludy całego świata, wszystkich języków i krajów, które wezwane przez Pana wyruszają w drogę, by adorować Nowo Narodzonego w Betlejem. Kapłani i uczeni w Piśmie, którzy przebywają blisko groty, nie robią ani kroku w jej kierunku. Mędrców wiedzie gwiazda, która zachęca ich do wyruszenia i oświetla im drogę wiodącą do tego szczególnego celu. Kapłani i uczeni w Piśmie znają dobrze Biblię. Stąd wiedzą, gdzie przepowiednie wskazywały miejsce narodzenia króla izraelskiego. Nie potrafią jednak powiedzieć Herodowi niczego ponad zwykłą prorocką informację. Mamy, więc do czynienia ze swoistym paradoksem. Z jednej strony widzimy, więc tajemniczą gwiazdę, która jest przewodniczką spotkania trzech pogan ze Zbawcą. Z drugiej zaś mamy Biblię, odczytywaną i nauczaną przez starotestamentalnych kapłanów i uczonych w Piśmie w taki sposób, iż nie można podać Herodowi niczego poza niewyraźną informacją. Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się posłusznie prowadzić gwieździe. To ważne, by nauczyć się obserwować w naszej codzienności znaki, przez które Bóg do nas mówi, wzywa nas i nami kieruje. Mędrcy przynieśli w darze Jezusowi królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto symbolizowało to, co piękne, chwalebne, wartościowe. Oznaczało godność Jezusa, jako króla. Kadzidło było używane w świątyniach podczas składania ofiar, jako symbol modlitwy. Oznaczało, że Jezus jest Bogiem. Mirra to balsam, którym namaszczano zmarłych, a dodany do wina wzmacniał je. Taki napój podawano skazańcom. To zapowiedź męki Pana i Jego pogrzebu. Jezus otrzymał, więc złoto, jako król, kadzidło, jako Bóg i mirrę, jako człowiek. Na pamiątkę tych darów zaczęto święcić w kościele złoto, kadzidło i mirrę, a z czasem wprowadzono także błogosławieństwo kredy. W polskiej tradycji po powrocie z kościoła, kadzidłem okadzano domostwa, by ustrzec je przed wpływami złych sił, a poświęconą kredą wypisywano na drzwiach domu inicjały trzech Króli [C + M + B] oraz cyfry danego roku. Najbardziej trafną interpretacją tych liter jest potraktowanie ich, jako chrześcijańskich noworocznych życzeń: Christus Mansionem Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Ewangelia uściśla, że Mędrcy po spotkaniu z Jezusem „Inną drogą udali się do swojej ojczyzny”. Taka zmiana trasy może oznaczać nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy spotkają Chrystusa, by stać się prawdziwymi czcicielami, jakich On pragnie. To pociąga za sobą naśladowanie Jego sposobu działania, czyniąc z siebie „ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną”. Ks. Leszek Smoliński

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

18:00- M. Edgar, A. Wojciechowski

   8:30- M. Sobczak, S. Salome

   10:30- D. Borys, S. Zacharia, M. Sapielak

   12:30- K. Apanowicz, M. Iskra

19:00- W. Grabowski, A. Wojciechowski, J. Krysiak

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary trwa. Kwota wyznaczona nam na ten rok 2022 wynosi $24,042.00.  Aktualnie zostało zebrane $15,440.00. Serdecznie dziękujemy!

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją, w pierw­szych tygodniach Nowego Roku 2023, będzie możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolę­dową. Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów.

KOPERTY NA ROK 2023

W „oszklonym korytarzu” znajdują się jeszcze nieodebrane koperty ze zmienionymi numerami i ułożone według alfabetu. Prosimy nie szukać kopert pod numerem, jaki był poprzednio, tylko według nazwiska. Donacje należy składać tylko w nowych kopertach by nie wpłynęły na konto innej osoby!

Biblioteka jest ponownie otwarta.

Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 29 stycznia o 14:00 w bibliotece. Temat: Współczesna polska literatura.  Szczegóły w bibliotece.

UWAGA!!!   ZBLIŻAJĄ SIĘ TE WYDARZENIA!!!

– 8.I. – niedziela – JASEŁKA w Domu Polskim o 15:30

14 stycznia – sobota – godz.19:00 w sali parafialnej projekcja filmu „Nędzarz i Madamme”.

-15 stycznia – niedziela- o 14:00 Opłatek Radia Maryja w sali parafialnej,  będzie o. Jacek Cydzik z Toronto, o 15:00 ponownie projekcja filmu „Nędzarz i Madamme”.

– 16 stycznia – od 10:00 rozbieranie dekoracji swiątecznych w kościele. Prywatnie, w domach, można trzymać dekoracje świąteczne tradycyjnie, do 2 lutego.

– 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka – obiad w sali parafialnej organizowany przez zespół POLANIE. Smaczny posiłek, deser, występy artystyczne, nagrody fantowe i inne atrakcje. Bilety w cenie $25 do nabycia już dziś w sali parafialnej.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W piątek 30 grudnia odeszła do wieczności ś.p. Krystyna Bukry w wieku 94 lat. Pogrzeb odbył się w naszym Kościele w środę 4 grudnia.

26 grudnia odeszedł do wiecznośći ś.p. Andrzej Zajączkowski w wieku 71 lat. Msz święta pogrzebowa z obecnością urny z prochami odbędzie się w naszym kościele, w czwartek 12 grudnia o godz. 11:00. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a ś.p Krystynę i ś.p Andrzeja polecamy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Na wszystkie dni Nowego Roku Życzę Wam wiary w sercu i światła w mroku. Roku bez wojen, przepełnionego pokojem. Roku bez trosk i zmartwień, życia w miłości, przyjaźni i szczęściu. Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił tylko radość i zadowolenie. Prezes SPK koła #18 w Calgary.

Zarzad SPK Koła # 18 w Calgary zaprasza na miesięczne zebranie członków SPK Koła # 18 w Calgary.Zebranie odbędzie się w niedzielę 22 stycznia, o godzinie 14:30 w Domu Polskim, w Sali Kombatanta.

Szczęśliwego Nowego Roku! ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 8-go stycznia 2023 po dziennych Mszach świętych. W grudniu przekazaliśmy zebrane fundusze na pomoc dla Domu Dziecka we Wrocławiu i dla Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. Informacje na temat dzialalnosci naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w sali parafialnej u członków Zarządu. Dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Zwracamy się z prośba do Parafian o wsparcie zimowiska dla harcerek i zuchów, które odbędzie się w styczniu 2023r. Naszym założeniem jest wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i służby bliźnim oraz krzewienie kultury polskiej. Niestety ceny wyjazdów wzrosły poważnie w ostatnoich latach, więc każda pomoc jest na „wagę złota”. Z góry serdecznie dziękujemy. Druhny i Druhowie Szczepów Orła Perć Rysy. E-mail kontaktowy: Szczepowa@zhpcalgary.ca – Agnieszka Nowak – Rembisz

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę,  29 stycznia 2023r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

POLSKO-KANADYJSKI KLUB SENIORA zaprasza do Domu Polskiego seniorów w wieku 60+ na spotkania w każdą drugą środę miesiąca. Seniorzy zainteresowani udziałem proszeni są o kontakt telefoniczny Nr (403) 280-4748 nie później niż 4 dni przed spotkaniem. Zapraszamy również do udziału w warsztatach tanecznych w każdą środę  miesiąca w sali parafialnej przy kościele Our Lady Queen of Peace .

ŚWIAT UBOLEWA Z POWODU ŚMIERCI BENEDYKTA XVI …… 

Śmierć papieża emeryta Benedykta XVI w Sylwestra 2022 roku okryła żałobą Kościół katolicki na całym świecie. Na wszystkich kontynentach kardynałowie i przewodniczący konferencji biskupów oddali hołd zmarłemu papieżowi seniorowi.

Abp Guzdek: Benedykt XVI pozostawał wierny prawdzie  

„Żyjąc w czasach, gdy wielu używało swojej myśli i swej inteligencji do pomnażania chaosu, nieładu i kłamstwa, on pozostał wierny prawdzie” – tak o papieżu Benedykcie XVI mówił bp Józef Guzdek podczas Mszy św. w intencji śp. papieża seniora, podczas której dziękowano Bogu za jego życie i pontyfikat. Metropolita białostocki przypomniał w homilii, że nie tylko człowiek potrzebuje Boga, ale także Bóg potrzebuje człowieka w realizacji swoich zbawczych planów, dlatego na swój sposób posłużył się także ks. Józefem Ratzingerem, późniejszym biskupem i kardynałem – a ostatecznie papieżem Benedyktem XVI. Zaznaczył, że Benedykt XVI zasłużył na uznanie i wdzięczność nade wszystko za to, że przez całe swoje życie był sługą i apostołem prawdy. „Tym, którzy twierdzili, że Kościół nie podąża za zmianami w świecie, że jest zacofany oraz w wielu obszarach błądzi, potrafił powiedzieć, że mogą z niego wystąpić i nic im za to nie grozi. Jednocześnie pouczał, że ci, którzy chcą w sposób hałaśliwy i agresywny narzucić Kościołowi własne opinie, nie bronią tolerancji i wolności, lecz propagują nietolerancję” – wskazywał metropolita białostocki. Przypominając zasługi papieża Benedykta dla Kościoła abp Guzdek zauważył, że był on człowiekiem niezwykle pokornym i dobrym, ale dla wielu niewygodnym. „Gdy wielu było zamkniętych za drzwiami ze strachu, z obawy przed prasą, z obawy przed niezrozumieniem przez wiernych Kościoła katolickiego, on miał odwagę powiedzieć Bogu „tak”, nawet za cenę bycia krytykowanym i poniżanym” – mówił. Dodał, że jego zdecydowani przeciwnicy nazwali go pogardliwie „pancernym kardynałem” ze względu na ścisłe trzymanie się tradycyjnych wartości i niechęć do zmian, które byłyby zdradą Chrystusa i Kościoła. „Ufamy, że Kościół katolicki przetrwa ten kryzys, a nawet wyjdzie z niego odnowiony i umocniony. To zależy także od każdego z nas!” –zaznaczył, zachęcając do pogłębiania życia wiarą, a na Nowy 2023 Rok życzył, by był on czasem zdanego egzaminu z wierności Chrystusowi i Kościołowi.

ZAPRASZAMY NA FILM  14 i 15 stycznia!

„Nędzarz i madame” ukazuje artystyczną i duchową drogę pols­kiego powstańca stycz­nio­wego, artysty-mala­rza oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje dotych­czasowe życie, a świat poznaje go, jako Brata Alberta.”
 „Buntownicza natura oraz niezgoda na zło i cierpienie sprawiają, że ucieka fortelem z carskiej niewoli ukryty w trumnie. Po osiągnięciu sławy porzuca sztukę, aby służyć ludziom. Jego tragiczny los wieńczy załamanie, wydalenie z zakonu jezuitów oraz zamknięcie w zakładzie dla umysłowo chorych. Wkrótce jednak odrodził się i powrócił, jako Brat Albert – przyszły święty. Filmową historię jego życia dopełniają losy sławnych przyjaciół i artystów – Heleny Modrzejewskiej i Józefa Chełmońs­kiego. Jedni uważali go za szaleńca, drudzy za najpiękniejszego człowieka swoich czasów. Buntownik i malarz, który wyrzeka się samego siebie, aby odnaleźć upragnione szczęście. Tak umiera dla świata Adam Chmielowski, a rodzi Brat Albert. Święty. Tę ponadczasową historię napisało samo życie.”Filmowa hagiografia w reżyserii Witolda Ludwiga, specjalisty od kina religijnego, mającego w dorobku także „Zerwany kłos”. Więcej informacji na:

POWITANIE NOWEGO ROKU W SALI PARA­FIALNEJ  ostatecznie było udanym wydarzeniem. Nie­pewność z niedzieli 18.XII, przerodziła się w piękną zabawę, podczas której 109 osób bawiło się przy muzyce D.J.Marco. „Ekipa kuchenna” jak zwykle wykazała się kunsztem kulinarnym i zaserwowała smaczny posiłek o 20:00 i bliżej północy. Dochód „na czysto” to $7,749.85. Dziękujemy wszystkim PATRONOM, a na przyszłość: prosimy o wcześniejsze decyzje i zakup biletów…

RADA PARAFIALNA spotkała się po raz pierwszy…. Przewodniczącym został Mariusz Potapczuk, obowiązki sekretarki będzie pełnić Janina Wylotek. Dziękujemy!

EXTRA FUNDUSZE Z ZABAWY już się przydały… rura z wodą znów zamarzła, kolejne $2,600 wydatków…

 ZESPÓŁ „POLANIE” serdecznie zaprasza do kawiarenki w sali parafialnej w soboty i niedziele: 7-8, 21-22, 28-29 stycznia po Mszach św. (weekend 14-15 stycznia kawiarenkę prowadzi grupa Radia Maryja). Zapraszamy w soboty na ciepłe pączki, w niedziele na wypieki i smaczne obiady w cenie 15 CAD.  Natomiast 22 stycznia o godz. 14:00 organizujemy Dzień Babci i Dziadka, z pysznym obiadem i licznymi atrakcjami. Bilety w cenie 25 CAD dostępne w sali parafialnej i na info@polanie.ca. Zachęcamy do wspólnego świętowania!