30 maja

30 maja

Sobota, 29 kwietnia

18:00-+ Edward Samek                                     – rodz. Iskra

18:00- Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla dobroczyńców

18:00(Ks Stefan) Dziękczynno- błagalna w intencji Barbary i Jerzego Grabowskich z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 30 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna

8:30- O łaskę wiary, dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla córki Katarzyny i całej jej rodziny                                                                    

10:30- O Boże bł. dla Anny Kułach                      – Magda S

12:30 – O Boże bł. i światło Ducha św dla Krzysztofa w dniu urodzin

12:30- (Ks. Stefan) O Boże bł. dla Jana w 95 rocz. urodzin                            – córki z rodzinami

19:00- Za Parafian

Poniedziałek, 1 maja

19:00- + Mariusz Krasowski (1 rocz)                        – siostra

19:00- + Halina Jarkiewicz                          – Justyna z rodziną

Wtorek, 2 maja

19:00- ++ Piotr i Anna Nowak                     – córka z rodziną

19:00- + Barbara Tharp              – A.W. Niemczewski z rodziną

Środa, 3 maja- N.M Królowej Polski

19:00- ++ Stefania i Andrzej oraz dusze w czyśćcu cierpiące                                                              

19:00- ++Stefania, Michał, Jadwiga, Zygmunt, Krystyna i Leon oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 4 maja- św. Floriana

19:00- O powołania kapłańskie i zakonne

19:00- + Stanisław Rudecki zmarły w Polsce

Piątek, 5 maja

9:00- + Za dusze w czyśćcu cierpiące                                              

19:00- + Józef Kurzydło                                          

Sobota, 6 maja – Św. św. Apostołów Filipa i Jakuba

8:30- Wynagradzająca; Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryji Panny za grzechy nasze i całego świata

18:00-+ Maria Jung (24 rocz)                             – siostrzenica

18:00- O Boże bł, łaskę zdrowia i piekę Matki Bożej dla rodziny Magdziarz

Niedziela, 7 maja – V Niedziela Wielkanocna

8:30- + Zygmunt Kulikowski                       – Marek                                                                  

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30- Za parafian – Konstytucja 3 maja

19:00- ++ Stanisław i Janina Sadowski oraz zmarli z rodziny            – córka

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dz 2,14a.36–41;1P 2,20b–25; J 10,1–10

Ref:  Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

W lekturze Dziejów Apostolskich wraca pierwsza katecheza Kościoła wygłoszona przez św. Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego. Słuchacze – przypadkowi, bo przecież przybyli do Jerozolimy na żydowskie święto Pięćdziesiątnicy – „przejęli się do głębi serca”. A skutkiem tego niepokoju ducha było pytanie: „Co mamy czynić?”. I tu po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich pada wezwanie: „Nawróćcie się!”. Ciekawa rzecz, że w przekazie najstarszej z Ewangelii, a więc tej napisanej przez św. Marka, ten sam apel rozpoczyna publiczne nauczanie Jezusa Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Pierwsze wezwanie to poniekąd program, oś, centrum i punkt odniesienia. Jaką treść niesie nowotestamentalne wezwanie do nawrócenia? W warstwie znaczeniowej polski czasownik „nawracać się” posiada najpierw ideę zmiany kierunku. „Nawróć się” to znaczy: porzuć obraną drogę, nawet nie skręć, ale wręcz zawróć. Gdy bierzemy do ręki oryginalny grecki tekst Nowego Testamentu, znajdujemy tam czasownik „metanoeo”. Pod względem budowy jest słowem złożonym. Składa się z przedrostka „meta” i rdzenia „noeo”. Ów przedrostek nadaje greckim słowom sens przemiany. Łatwo go uchwycić, bo w języku polskim mamy szereg takich zapożyczeń. Dla przykładu: metabolizm to przemiana materii, a metafora to przenośnia, zmiana znaczenia na dalsze niż dosłowne. Pewne zaskoczenie przynosi natomiast rdzeń „noeo”. A znaczy on: używać rozumu, myśleć. I tak to nawrócenie rozpoczyna się od zmiany sposobu myślenia. W kręgu przeżyć religijnych jest to bardzo ważne, bo przypomina, że wiara – jak chcieliby niektórzy – nie jest jedynie uczuciem. Wiara jest aktem, który obejmuje całego człowieka. Nawet jeśli pozostaje sferą tajemnicy (bez niej byłaby czystą wiedzą, a nie wiarą), to przecież domaga się rozumowych uzasadnień i argumentów. Na nich buduje odpowiedź wola. Czy taki proces towarzyszył sercom słuchaczy św. Piotra? Zdaje się to potwierdzać teologia, jednakowo dynamicznie budująca się razem z wiarą pierwotnego Kościoła.                               ks. Zbigniew Niemi

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

  18:00- J. Pietrzak, A. Wojciechowski

    8:30- R. Przybylski, M. Iskra 

   10:30- K. Apanowicz, S. Zacharia, A. Wiśniewski

   12:30- W. Potocka, O. Zyro, A. Gurgul

19:00- W. Grabowski, K. Jansen

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 4,780.00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

Marek Wroński (403-701-2734) przygotował sprawoz­danie finansowe za miniony rok, 2022. Kartki wyłożone obok biuletynów zawierają również cyfry z poprzed­nich dwóch lat, dla porów­nania. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Parafialnej, a w dzisiejszą niedzielę jest prezentowane Parafianom. Bóg zapłać za regularne wspieranie naszej parafii! Po raz pierwszy od kilku lat budżet zamknął się „na plusie”!Zachęcamy do dalszego aktywnego udziału w życiu parafii i do wspierania wszystkich wydarzeń!

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spot­kanie w I Czwartek Miesiąca, 4 maja , na godz. 18:30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Również „tatusiowie”, którzy kiedyś byli ministrantami i dalej chcieliby slużyc przy ołtarzu proszeni są o zgłoszenie się do ks. Pawła.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 5 maja, po po­rannej Mszy św. o godz. 9: 00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

6 maja, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8: 30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA…(duże i małe)….

* 5 maja–piątek–MAJÓWKA dla młodzieży klas 7-12.

* 6 maja – sobota – WSPOMNIEŃ CZAR – wieczór z polskimi przebojami lat 60, 70, 80, 90 i współczesnych, można będzie wspólnie pośpiewać, zatańczyć, można będzie wystąpić „solowo” z wybraną piosenką, będzie serwowany posiłek… Bilety po $50.00 w sprzedaży w sali parafialnej, D.J.Marco przyjmuje zgłoszenia, by przygotować podkład muzyczny dla naszych solistów…

* 11 maja – czwartek – 19: 00 – Sakrament Bierzmowania

*14 maja  – niedziela – podczas Mszy św. o godz. 10:30 – Rocznica I Komunii Świętej

*14 maja – niedziela – po Mszy św. o 12:30 OBIAD DLA MAMY – organizowany przez zespół MAZOVIA

* 21 maja – niedziela – Pierwsza Komunia św. dla dzieci

* 28 maja – niedziela – w Domu Polskim wielkie widowisko nt. Jana Pawła II przygotowane przez ss. Dominikanki i Rycerstwo Niepokalanej.

ZESPÓŁ KRAKUSY – RODZICE I SPONSORZY –przygotowali Zabawę Wiosenną 22 kwietnia. Piękną i oryginalną dekorację można nadal podziwiać w sali parafialnej i mamy nadzieję, że posłuży ona jeszcze przez dwa tygodnie na kolejne wydarzenia….

WSPOMNIEŃ CZAR – wieczór z piosenką z lat 60tych, 70tych, 80tych i 90tych już się zbliża! Sobota, 6 maja, od 19:00 – to czas naszego spotkania w sali parafialnej. Będzie serwowany obiad. Muzykę przygotowuje  D.J.Marco. Można jeszcze zgłaszać się do solowego wykonania swojej ulubionej piosenki, ale to ostatnia chwila, gdyż D.J. musi przygotować odpowiedni podkład muzyczny KARIOKE. BILETY SĄ DO NABYCIA: LUCYNA 403-464-0449

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w niedzielę, 30.IV. 2023r. o godz. 14:30 w Domu Polskim.

PIELGRZYMKI, WYPRAWY, PODRÓŻE…

Po „paraliżu covid’owym” wszystko wraca do „normy”. Ludzie chcą podróżować, pogłębiać swoją wiarę, doświadczać wielkości Boga w cudach natury…

– ks. Jacej Cydzik z Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Włoch. Wylot z Toronto w nie­dzielę 08.10.2023, powrót  w środę 18.10.2023.       Kontakt: jcydzik@gmail.com

Plan jest następujący:
08.10.2023 Niedziela Wylot z Toronto
09.10.2023 Poniedziałek Przylot do Wenecji-Padwa
08.10.2023 Wtorek Wenecja
11.10.2023 Środa Florencja
12.10.2023 Czwartek Florencja-Piza-Asyż
13.10.2023 Piątek Asyż-Lanciano-San Giovani Rotondo
14.10.2023 Sobota San Giovani Rotondo-Gargano-San Giovani Rotondo
15.10.2023 Niedziela San Giovani Rotondo-Pompei-Neapol
16.10.2023 Poniedziałek Neapol-Monte Cassino-Rzym
17.10.2023 Wtorek Rzym
18.10.2023 Środa powrót do Toronto

MAMY JUŻ SZCZEGÓŁY PIELGRZYMKI DO GUADALUPE I INNYCH  MIEJSC W MEKSYKU…

TERMIN: 02DEC – 13DEC (11DNI)

DAY 1, DEC 02: DEPART / ARRIVE MEXICO CITY

DAY 2, DEC 03: MEXICO CITY – THE SHRINE OF GUADALUPE

DAY 3, DEC 04: TEOTIHUACAN – PUEBLA

DAY 4, DEC 05: PUEBLA- OCOTLAN- SAN MIGUEL DEL  MILAGRO – TLAXCALA

DAY 5, DEC 06: PUEBLA – CHOLULA

DAY 6, DEC 07: PUEBLA – TAXCO

DAY 7, DEC 08: TAXCO – CACAHUAMILPA- ACAPULCO

DAY 8, DEC 09: ACAPULCO  (optional excursion LAGUNA COYUCA – aprx CA$100 extra)

DAY 9, DEC 10                ACAPULCO         (optional  excursion LA QUEBRADA- aprx CA20 extra)

DAY 10, DEC 11: ACAPULCO-XOCHIMILCO

DAY 11, DEC 12: GUADALUPE-MEXICO CITY

DAY 12, DEC 13: RETURN

Koszt od osoby to $3,900 (jeśli będzie grupa 30 osób).

Szczegóły i zapisy po 22 maja, gdy Urszula Gut powróci z Europy.

                „DALEKOSIĘŻNE” PLANY:

– Wielki Post 2024 to plany pielgrzymki do Ziemi świętej, z ks. Pawłem – biblista ma tam „pole do popisu”…

– sierpień 2024 to prawdopodobna wyprawa grupy polonijnej z Calgary do Peru (zainteresowany jest ks. Adam).

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM…..

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM…..

26 kwietnia  w naszej parafii rozpoczęła się kolejna seria seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Czy w Twoim życiu jest przebaczenie? Pokoj? Radość? Czy czujesz się dowartościowany? Zraniony? Czy w sercu gości złość? Czy jesteś szczęśliwy?  Jeżeli czasami zastnawiasz się nad odpowiedziami na te pytania, seminarium jest właśnie dla Ciebie. 8 tygodni. Wiecej informacji: Magdalena Kaczan. 403 803 5771

BIBLIOTEKA PARAFIALNA– Następne zebranie Klubu Książki odbędzie się 10 września o godz. 14:00 w Bibliotece. Temat: twórczość Ryszarda Kapuścińskiego. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

 W ostatnim tygodniu odszedł do wiecznośći ś.p. Victor Oleszczuk w wieku 34 lat. Msza święta pogrzebowa odbyła się w naszym kościele, w środę 26 kwietnia. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p Victora polecamy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

 

AMAZING EAGLE POINT VACATION HOME Gorąco zaprasza! Nasz dom wakacyjny położony jest w malowniczej miejscowości Kelowna, która jest doskonałym miejscem zarówno do aktywnego wypoczynku jak i do relaksu w ciszy i spokoju. Więcej info na naszej stronie.    Zapraszamy!    www.KelownaVacationHome.com tel.403-761-488(17x)                                                                                   

WAKACJE W B.C.– Do wynajęcia część domu w okolicy Creston BC, z całym wyposażeniem niedaleko Kootenay Lake (plaża). Można ze sobą zabrać pieska. Tel: 403-540-7736 (6x

POKÓJ DO WYNAJĘCIA Dzielnica NE- 587-994-1948

POSZUKUJE PRACY – młody, pracowity student przyjeżdża do cioci na 4 miesiące wakacji. Pomoże przy pracach ogrodowych lub innych. Kontakt Regina: 403-923-9959

ZAOPIEKUJ SIĘ PSEM… 2-letni pies rasy Labrador szuka opieki w miesiącu lipcu (8-28.VII) Kontakt: Ola 587-437-2401.

Serdecznie zapraszamy z okazji Dnia Matki na obiad, który odbędzie się w sali parafialnej  w dniu 14 maja 2023 roku o godzinie 2pm. Zobaczyć będzie można występy zespołu,zjeść pyszny obiad i wygrać prezenty! Bilety do nabycia pod numerem telefonu 403-540-5794,mazoviadance@gmail.com lub w niedzielę w sali parafialnej od godziny 9.30am-1.30pm w dniach 30 kwietnia i 7 maja.ZAPRASZAMY!

 

The Diocese of Calgary earnestly desires to accompany engaged couples in deepening their appreciation for the beauty of the Sacrament of Marriage by offering Marriage Preparation programs. Professionally trained and experienced facilitators will journey with couples to assist them in making Christ the centre of their new life together. In a friendly, supportive, caring and non-judgmental atmosphere, couples will explore and engage in conversation about:

Registration Process

All couples must meet with their parish priest or deacon for an initial interview before they register for a course. After the initial interview, the couple will be provided with the QR codes to register for the Marriage Preparation Courses.   The registration fee for the CPC Marriage Preparation Program is $250 per couple. The fee includes the Prepare-Enrich Couple Inventory vouchers and workbooks, Marriage in the Lord Formation Resource, additional PDF materials, lunch, and other incidentals.  All necessary resources will be sent by mail to the couples one week prior to the course start dates. Please ensure that your contact information is accurate

MARRIAGE PREPARATION COURSES SCHEDULE

Thursday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Friday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Saturday at 9 am to 4 pm – In person at the designated church (lunch included)

Upcoming course dates

May 25-27, 2023
(Zoom & St. Albert the Great, Calgary)

June 22-24, 2023
(Zoom & Holy Spirit, Calgary)

July 27-29, 2023
​(Zoom & St. Anthony, Calgary)
For any questions, please contact Anthony Banka at the Office of Pastoral Ministry: anthony.banka@calgarydiocese.ca or (403) 218-5548.

HIKE FOR LIFE – MAY 13

Join a peaceful, prayerful, and family-friendly 10K Walk/Hike on Saturday, May 13 to celebrate and witness to respect for every life! Grandparents and elderly are invited too! Tables and chairs will be available. Enjoy live music, snacks, and a hotdog BBQ lunch after the walk! Funds raised will support four educational Respect Life programs in schools and the community. Register at calgaryprolife.com or call 403-243-0691.