1 października

1 października

Sobota, 30 września- św. Hieronima

17:00– ++ Jan Kołecki i zmarli z rodziny Pazyra

18:30- + Katarzyna Wardzała (11 rocz)                          – syn

Niedziela, 1 października, XXVI niedziela zwykła – św. Teresy od Dzieciątka Jezus (z Lisieux)

8:30- ++ Za zmarłych z rodzin: Rudzińskich i Okrasińskich                                                     

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

10:30– O Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia dla Tomasza i Patrycji

12:30- ++ Jan Kuźniar oraz rodzice: Adela i Tadeusz

12:30- (Ks. Stefan) + Kazimierz Sujata

19:00-+ Tadeusz Maczuga                                 – wnuczka

Poniedziałek, 2 października- św. Aniołów Stróżów

19:00- + Kazimierz Sujata

Wtorek, 3 października

19:00- ++ Jan i Anna Wójcik i zmarli z rodziny

Środa, 4 października – św. Franciszka z Asyżu

19:00- O łaskę wiary i dary Ducha św. dla Miłosza Rejman – Chrzestna Matka

Czwartek, 5 października- św. Faustyny Kowalskiej

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Rafała i rodziny

Piątek, 6 października- św. Brunona

9:00-++ Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- ++ Józef, Józefa, Henryk i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 7 października- NMP Różańcowej

8:30- Wynagradzająca; Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata

17:00– + Zenon Gut                    – syn z rodziną

18:30- ++ Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny – córka

Niedziela, 8 października, XXVII niedziela zwykła

8:30- + Grażyna Lisińska                                                    

10:30- ++ Józef i Cecylia Żelazowski oraz Andrzej Cębrowski zmarły w Polsce                   – rodzina

12:30- Dziękczynna za 55 lat sakramentu małżeństwa Danuty i Mariana Magdziarz z prośbą o dalsze dary Ducha św. i błogosławieństwo Boże   – synowie z rodzinami

12:30- (Ks. Stefan) + Irena Stróżyk

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ernesta z okazji urodzin       – rodzice i brat

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ez 18,25–28; Flp 2, 1-11; Mt 21,28–32

Ref: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Jest zawsze chwila, by ocenić własne decyzje. Może trwać ona tylko sekundy albo ułamki sekund – ale zawsze jest. Brakuje jej tylko w odruchowym działaniu. Krytyczna ocena własnej decyzji to istotny element mądrości. Umiejętność skorygowania błędnej decyzji jest cechą ludzi mądrych. Czy nasze werbalne zapewnienia o gotowości np. do udzielenia wsparcia, pomocy pokrywają się z autentyczną otwartością i wyjściem naprzeciw w potrzebie tym, którzy są obok nas? Czasami bardzo byśmy chcieli pomóc, ale niesprzyjające okoliczności krzyżują nasze plany, czasami zaś wszystko nam sprzyja, ale my sami nie jesteśmy w stanie zdecydować się i pomóc. Ezechiel mówi: „jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze” (Ez 18,27-28). Mowa i czyn to dwa proste pojęcia, które znaczą bardzo wiele w naszej ludzkiej rzeczywistości. Są ludzie, którzy dużo mówią, a robią niewiele, są tacy, co wiele obiecują i nie dotrzymują słowa. Nie lubimy osób niesłownych i takich, które nabierają nas na puste obietnice. Z pewnością jest także wielu takich, na których zawsze można polegać i którzy wokół swoich czynów nie robią wiele szumu, Może słowa świętego Pawła w liście do Filipian coś nam podpowiedzą? „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,4-5). Dobitnym wykładnikiem jest w tym zakresie przypowieść Chrystusa o zachowaniach dwóch synów. Czy identyfikujemy się z którymś z nich? Który jest dla nas wzorem? Mamy tu do czynienia z niezgodnością słów i czynów. Jakie korzyści możemy wyciągnąć z dzisiejszej przypowieści dla udoskonalenia własnej osobowości? Analizując postawy ich obu, popatrzmy na sposób wypełniania przez nas swoich obowiązków, przypatrzmy się naszym zaniedbaniom i kłopotom sprawianym przez to innym. Niech nasza refleksja nad dzisiejszym Słowem Bożym przyczyni się do tego, że każda następna decyzja będzie mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne będą miały pokrycie w czynach. „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31). Przemyślmy sobie te słowa…NAJŚWIĘTSZA MATKO, módl się za nami, abyśmy zrozumieli, że jeśli wola Boga wypełnia się w nas, to jest to czymś najlepszym, co może nas spotkać. Piotr Blachowski

LEKTORZY

  17:00 – K. Jansen

  18:30-  M. Edgar

  8:30- M. Sobczak

  10:30- D. Borys, S. Salome, A. Wiśniewski

  12:30- M. Sapielak, M. Iskra

  19:00-  M. Gajewski, A. Wojciechowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 8,694.00

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W tym roku próbujemy takiego układu: nabożeństwa codziennie w tygodniu PRZED Mszą św., a więc o 18:30. We wtorki szczególnie zapraszamy dzieci!

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spot­kanie w I Czwartek Miesiąca, 5 października, na godz. 18:30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 6 października, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możli­-­ wość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

7 października, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 3 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, i o 15:00. Zakończenie adoracji o 16:30, następnie Msza św. w j. angielskim o 17:00. Jeśli wierni chcą, można odmówić czwartą część różańca o godz. 18:00, a o 18:30 Msza święta w języku polskim. I taki porządek będzie od tej pory obowiązywał w pierwsze soboty miesiąca. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepoka­lanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

DWA MONITORY zostały już w kościele zamonto­wane. Mamy też końcowe rachunki: całość to $13,030. Obecnie mamy na ten cel zebranych $12,890…a wiec „już blisko”… Kto jeszcze chciałby wesprzeć ten fundusz, prosimy o donacje z dopiskiem: „video system”.

ŚPIEWAĆ NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ – to szczytny cel każdego chóru parafialnego. Kto tak rozumie tę kwestię i ma pewne predyspozycje głosowe i słuchowe –  może zgłaszać się do naszego chóru „VOX POPULI” . Po rozmowach i konsultacjach wynik jest następujący: chór będzie miał próby w czwartki wieczorem. Początek – 5 października. Kierownik chóru – Irena Miazga. Duchowy opiekun – s. Jordana. Główny „akompaniator” – Ola Żyro. „Screening proces” – Jolanta Krysiak. Dziękujemy!

ZAPISY DO POSŁUGI LEKTORA ORAZ KANTORA

Lektor to osoba odpowiedzialna za czytanie Słowa Bożego w Kościele. Kantorem jest osoba przewodnicząca śpiewowi (w naszej parafii kantorzy wykonują psalm i aklamację przed Ewangelią). Lektorzy i kantorzy powinni pełnić tę posługę godnie, po uprzednim przygotowaniu. Częścią tej formacji jest „screening” wg. wymagań diecezji Calgary. Pomaga w tym Jolanta Krysiak i nasza Sekretarka Alicja. Zgłoszenia prosimy kierować do Małgorzaty Iskra, która koordynuje grafik lektorów/kantorów: tel. 403-217-2745

21 Października (sobota) o godzinie 19:30 (po Mszy świętej wieczornej) zapraszamy na spotkanie wszystkich lektorów i kantorów, obecnych, oraz nowych, zainteresowanych posługą w naszym kościele. Po części oficjalnej odbędzie się spotkanie integracyjne w sali. 

PIERWSZA MSZA ŚW. W JĘZYKU ANGIELSKIM zgromadziła ok. 30 osób. „Pierwsze koty za płoty” – mówi polskie przysłowie. Zatem zobaczymy jak ta sprawa się „rozwinie”. Najbliższe miesiące, do Bożego Narodzenia, ukażą prawdziwą sytuację, odnośnie potrzeb w tym zakresie. W oparciu o te obserwacje zadecydujemy, czy kontynuować, czy też powrócić do poprzedniego „układu Mszy”.

„AKCJA PIEROGI” miała miejsce w sobotę, 23 września.

Zostało wykonanych 1,900 sztuk. Dziękujemy wszystkim za pomoc! Szkoda, że nie było „mocnych panów” do  wałkowania ciasta….. Pierogi posłużą na wyprzedaż 7/8 października.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Konsul4-1-473x1024.jpg

DUŻE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE odbyły się w Domu Polskim, wieczorem 23 września. Szereg organizacji i osób indywidualnych zostało nagrodzonych dyplomami i wyróżnieniami za aktywną pracę na rzecz Polonii w Calgary. Spośród wielu hono­rowych gości, niektórzy odwiedzili nasz kościół i po Mszy św. o godz. 12:30 wzięli udział w spotkaniu w sali parafialnej. Nowa p. Konsul R.P.  z Vancouver, Aleksandra Kucy, odpowiadała na pytania oraz przekazała dyplom uznania naszemu najstarszemu Kombatan­towi, Feliksowi Osińskiemu.

„ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM – rozpoczęły  się  środowe wieczory modli­tewne o godz. 20:00. Przez kolejne tygodnie skupiamy się na uwielbieniu Pana poprzez wspólne śpiewanie. Przyjdź, uwielbiaj Go i pozwól, aby On odmienił Twoje serce i życie.  Wieczory uwielbienia są dla każdego bez wyjątku. Nasz Pan jest Bogiem dla każdego z nas. Przyjdź i uwielbiaj Go, a On odmieni Twoje życie.  Więcej info: email odnowacalgary@gmail.com lub 403 803 5771

WYPRZEZDAŻ W SALI I W NAMIOCIE…

Chcielibyśmy powtórzyć „akcję” z ubiegłego roku, a mianowicie: wyprzedaż w namiocie różnych artykułów których parafianie już nie potrzebują, a w sali parafialnej – polskie jedzenie, pierogi, ciasta, nawet na bieżąco będą smażone placki ziemniaczane.  To wszystko w sobotę i niedzielę  7 i 8 października, od godz. 10 – 17. Duży namiot stawiamy pomiędzy salą a kościołem w poniedziałek, 2 października, od godz.10:00 POTRZEBNA POMOC WIELU RĄK! Akcja zakończy się wspólnym lunchem serwowanym przez ks. Pawła. Zatem od wtorku, 3 października, można do namiotu dostarczać różne przedmioty na wyprzedaż.

STUDIUM BIBLIJNE

2 października, bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy grupę biblijną do sali parafialnej na „potluck party” z okazji święta św. Hieronima, patrona biblistów.

W PIĄTEK, 22.IX. ROZPOCZĘLIŚMY NOWENNĘ DO ŚW. TERESKI Z LISIEUX.           1.X. – JEJ ŚWIĘTO…

Obecny czas (2023-2025) jest rokiem jubileuszowym. Związane to jest z rocznicą urodzin, rocznicą beatyfikacji i rocznicą kanonizacji „Małego Kwiatka – Little Flower”. Ksiądz Paweł prowadził rozważania przygotowujące nas do liturgicznego święta, w niedzielę 1 października, a w tym dniu ks. Paweł zapisuje do „RODZINY ŚW. TERESKI”. Spotkania grupy będą raz w miesiącu, zasadniczo 30 dnia miesiąca. Członkowie będą proszeni o zgłębianie „małej drogi do świętości”, czemu posłużą liczne książki o św. Teresce, które posiada ks. Paweł. Będzie też możliwość wypożyczenia relikwii św. Tereski do domu, gdyby ktoś miał szczególne intencje i chciał je powierzać Panu Bogu przez wstawiennictwo „małej świętej”. Nadto, planujemy wizytę Ojca Rekolekcjonisty od oo. Karmelitów z Krakowa, w Wielkim Poście 2024. On pogłębi naszą znajomość duchowości św. Tereski od Dzieciątka Jezus.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

We wtorek 26 września,  odszedł nagle do wieczności nasz Parafianin, nasz lektor, ś.p. Roman Przybylski, w wieku 77 lat. Msza św. żałobna odbyła się w naszym kościele w sobotę 30 września.  Rodzinie i przyjaciołom   składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Romana  polecamy miło­sierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

W dzisiejszą niedzielę, 1 października, przez sakrament chrztu świętego został włączony do wspólnoty Kościoła: Felix Joseph Correa Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym.  Felixa polecamy Bożej Opiece.

BIBLIOTEKA BĘDZIE ZAMKNIĘTA W THANSGIVING WEEKEND

SZUKAM PRACY OD PAŹDZIERNIKA

– opiekunka dla dzieci, – terapia zajęciowa i rozwojowa (dzieci i osoby starsze), – trener personalny dla osób starszych (aktywność fizyczna, zmiana stylu, nawyków, diety, dotrzymanie towarzystwa, itp.).- korepetycje, konwersacje z języków obcych (polski, węgierski, chorwacki, serbski, ukraiński i rosyjski). Posiadam samochód i posługuje się swobodnie wyżej wymienionymi językami.  W razie zainteresowania lub pytań zapraszam do kontaktu tel. (368) 997-9911 Angela.

ŚWIADCZĘ USŁUGI: – dekorowania pomieszczeń (pokoi, ogrodów, hal, sal, biur, kościołów i podobnych) na uroczystości o różnej tematyce (urodziny, wesela, rocznice, baby shower, chrzciny, komunie, party, wieczory panieńskie, itp.). – ręczne dekoracje, ozdoby, prezenty, upominki, kartki, zaproszenia, podziękowania w różnych technikach (scrapbooking, decoupage, itp.).- domowe wypieki bezglutenowe i bezcukrowe (ciasta i torty). Posiadam samochód i posługuje się swobodnie językami (polski, węgierski, chorwacki, serbski, ukraiński i rosyjski). W razie zainteresowania lub pytań zapraszam do kontaktu tel. (368) 997-9911 Angela. (1x)

AMAZING EAGLE POINT VACATION HOME Gorąco zaprasza! Nasz dom wakacyjny położony jest w malowniczej miejscowości Kelowna, która jest doskonałym miejscem zarówno do aktywnego wypoczynku jak i do relaksu w ciszy i spokoju. Więcej info na naszej stronie.    Zapraszamy!    www.KelownaVacationHome.com tel.403-761-1488(4x)

DO SPRZEDAŻY Osoba, która się wyprowadza z Calgary, sprzeda zestaw dębowych mebli do sypialni, dębowe meble do jadalni z sześcioma krzesłami w całkowicie nowym stanie i wiele innych rzeczy po niskiej cenie. Kontakt Richard 403-909-7694 (1x)