8 Października

8 Października

                 

Sobota, 7 października- NMP Różańcowej

17:00– + Zenon Gut                                             – syn z rodziną

18:30- ++ Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny

Niedziela, 8 października, XXVII niedziela zwykła

8:30- + Grażyna Lisińska                                                    

10:30- ++ Józef i Cecylia Żelazowski oraz Andrzej Cębrowski zmarły w Polsce                      – rodzina

12:30- Dziękczynna za 55 lat sakramentu małżeństwa Danuty i Mariana Magdziarz z prośbą o dalsze dary Ducha św. i błogosławieństwo Boże   – synowie z rodzinami

12:30- (Ks. Stefan) + Irena Stróżyk

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ernesta z okazji urodzin                                 – rodzice i brat

Poniedziałek, 9 października

19:00- + Józef Kociuba (4 rocz)

19:00- + Ryszard Kogut                                         – Hania P

Wtorek, 10 października

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Victorii z okazji urodzin

19:00- + Eugeniusz Gawor              – Alicja Nowak z rodziną

Środa, 11 października

19:00- ++ Jadwiga i Józef Falkowski i za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00– O Boże bł. i potrzebne łaski dla Sylvii i Chada z okazji 20 rocz. sakramentu małżeństwa      – rodzice

19:00-(Ks Stefan) O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Franciszka Miernik z okazji 90 urodzin – żona i dzieci

Czwartek, 12 października

19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny May

19:00- + Janina Skałka i Joanna Stuchli

Piątek, 13 października

9:00-++ Barbara i Ludwik Bajan oraz Douglas Ross

19:00- O opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Alexa z okazji 19 urodzin                                          – rodzice

Sobota, 14 października

8:30- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Coli

17:00– + Leszek Łojko                                            – Z. Śliwonik

18:30- O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków objętych Internetową  Różą Różańcową

Niedziela, 15 października, XXVIII

8:30- ++ Jadwiga, Jagoda Tłustochowicz i zmarli z rodziny Tłustochowicz, Mazur i Sobek                   – siostra                                                   

10:30- ++ Jadwiga Wojnowska i Helena Pawlikowska

12:30- Dziękczynno błagalna dla Renaty i Sławomira Michalskich z okazji 35 rocz. sakramentu małżeństwa

12:30- (ks. Stefan) O Boże bł. i potrzebne łaski dla Jerzego Stróżyk

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski  Natalii i Sylvestra oraz o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 5,1–7;Flp 4,6–9; Mt 21,33–43

Ref: Winnicą Pana jest dom Izraela.

Jesienny klimat powoduje, że nasze rozważania biegną ku ogrodom, plonom, dożynkom. Nie każdy z nas zna się na pielęgnacji upraw, ale każdy z nas zdaje sobie sprawę, że aby otrzymać obfite plony, zdrowe owoce, warzywa, trzeba poświęcić dużo czasu i sił na pielęgnację drzew, krzewów i roślin. Podobnie jest z nami: przyjmując chrzest, krocząc ścieżką wiary, pogłębiając wiarę, dojrzewamy do tego, byśmy sami mogli stawać się zdrowymi owocami wiary. Wybrani przez Boga jesteśmy Jego „owocami z ogrodu” wypielęgnowanego i zadbanego. Ale Bóg jest dobrym ogrodnikiem, chce, by Jego plony były duże, dlatego – wybierając ziemię pod winny ogród – prowadzi swój lud wybrany do ziemi obiecanej tak długo, aż kąkole i chwasty odpadną, a zostaną same szlachetne krzewy. „Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.” (Iz 5,7)My również mamy w sobie zalążki szlachetnych krzewów, mogących wydać dobre i soczyste owoce, wszakże pod kilkoma warunkami: „Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.” (Flp 4,9), mówi nam święty Paweł. Co w praktyce to oznacza?Zaangażowanie w modlitwę, w sferę duchową, wypełnienie swego życia myślą o życiu, ale nie tylko doczesnym, lecz również tym, do którego zmierzamy. Jeśli podejmiemy ten wysiłek, to nie będziemy chwastami, ale szlachetnymi krzewami, które wydają owoce miłe PanuPrzypowieść z dzisiejszej Ewangelii tylko potwierdza wcześniejsze słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza i potwierdzone słowami świętego Pawła w Liście do Filipian. Gospodarzem winnicy jest Bóg. To On założył na ziemi szczególną winnicę. Jest nią nie tylko świat stworzony, jest nią przede wszystkim człowiek. Są nią ludzie, których Bóg kocha, ale też ludzie, od których Bóg znosi wiele, bardzo wiele – nie wiemy jednak czy Jego cierpliwość jest bezgraniczna. My, często nie licząc się ze sprawiedliwością, działamy z wyrachowaniem. Bóg działa z miłości, zawsze sprawiedliwie. Każdemu daje szansę, aż do ostatniego momentu, dopóki to możliwe. I to właśnie jest źródłem ogromnej nadziei dla wszystkich, którzy dopiero późno zwracają się do Boga.Wcześniej już wspomniałem, że po chrzcie stajemy się winnicami, które mają wydać dobre owoce. Dlatego każdy ochrzczony powinien przyjąć Jezusa za swego Pana, iść za Nim i żyć jak latorośl wszczepiona w krzew winny, którym jest właśnie Chrystus. W przeciwnym razie stanie się odrzuconym kamieniem, ale kto z nas chciałby się stoczyć? Nikt z nas przecież nie chciałby usłyszeć: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.” Piotr Blachowski

LEKTORZY

17:00 – M. Edgar

  18:30- L. Shelley, O. Zyro

  8:30- D. Topor, M. Sobczak

10:30- K. Kamieniak, S. Zacharia

  12:30- E. Kiegler, M. Iskra, W. Potocka

19:00- J. Krysiak, A. Wojciechowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 8,934.00

Jest takie powiedzenie: „kto dziękuje, ten dwa razy prosi”, ma ono szczególną rolę w życiu duchowym, bowiem im bardziej jesteśmy wdzięczni Bogu za otrzymane łaski, tym lepiej się przygotowujemy na przyjęcie kolejnych. Naprawdę, mamy za co dziękować Bogu. Więc to po prostu zróbmy: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 Z okazji Święta Dziękczynienia składamy wszystkim Parafianom serdeczne podziękowania za każdą modlitwę, pracę, życzliwość, poparcie materialne i finansowe, i trud podjęty dla naszej Wspólnoty Parafialnej. Życzymy wszystkim błogosławionego  Dnia Dziękczynienia. Ks. Adam , Ks. Paweł i Ks. Stefan

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W tym roku próbujemy takiego układu: nabożeństwa codziennie w tygodniu PRZED Mszą św., a więc o 18:30. We wtorki szczególnie zapraszamy dzieci!

DWA MONITORY, które zostały zamontowane w naszym kościele będą nam służyć przez długie lata, a jest to dar od wielu parafian, którzy wsparli ten dość duży wydatek. Mamy całość uzbieranej sumy na ten cel $13,030. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

ŚPIEWAĆ NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ

to szczytny cel każdego chóru parafialnego. Kto tak rozumie tę kwestię i ma pewne predyspozycje głosowe i słuchowe –  może zgłaszać się do naszego chóru „VOX POPULI” . Po rozmowach i konsultacjach wynik jest następujący: chór będzie miał próby w czwartki wieczorem. Kierownik chóru – Irena Miazga. Duchowy opiekun – s. Jordana. Główny „akompaniator” – Ola Żyro. „Screening proces” – Jolanta Krysiak. Dziękujemy!

ZAPISY DO POSŁUGI LEKTORA ORAZ KANTORA

Lektor to osoba odpowiedzialna za czytanie Słowa Bożego w Kościele. Kantorem jest osoba przewodnicząca śpiewowi (w naszej parafii kantorzy wykonują psalm i aklamację przed Ewangelią). Lektorzy i kantorzy powinni pełnić tę posługę godnie, po uprzednim przygotowaniu. Częścią tej formacji jest „screening” wg. wymagań diecezji Calgary. Pomaga w tym Jolanta Krysiak i nasza Sekretarka Alicja. Zgłoszenia prosimy kierować do Małgorzaty Iskra, która koordynuje grafik lektorów/kantorów: tel. 403-217-274521 Października (sobota) o godzinie 19:30 (po Mszy świętej wieczornej) zapraszamy na spotkanie wszystkich lektorów i kantorów, obecnych, oraz nowych, zainteresowanych posługą w naszym kościele. Po części oficjalnej odbędzie się spotkanie integracyjne w sali. 

DRUGA MSZA ŚW. W JĘZYKU ANGIELSKIM zgromadziła ponad 40 osób. Najbliższe miesiące, do Bożego Narodzenia, ukażą prawdziwą sytuację, odnośnie do potrzeb w tym zakresie. W oparciu o te obserwacje zadecydujemy, czy kontynuować, czy też powrócić do poprzedniego „układu Mszy”.

„ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM – rozpoczęły  się  środowe wieczory modli­tewne o godz. 20:00. Przez kolejne tygodnie skupiamy się na uwielbieniu Pana poprzez wspólne śpiewanie. Przyjdź, uwielbiaj Go i pozwól, aby On odmienił Twoje serce i życie.  Więcej info: email odnowacalgary@gmail.com lub 403 803

W PIĄTEK, 22.IX. ROZPOCZĘLIŚMY NOWENNĘ DO ŚW. TERESKI Z LISIEUX.

 Obecny czas (2023-2025) jest rokiem jubileuszowym. Związane to jest z rocznicą urodzin, rocznicą beatyfikacji i rocznicą kanonizacji „Małego Kwiatka – Little Flower”. Spotkania grupy będą raz w miesiącu, zasadniczo 30 dnia miesiąca. Członkowie będą proszeni o zgłębianie „małej drogi do świętości. Będzie też możliwość wypożyczenia relikwii św. Tereski do domu, gdyby ktoś miał szczególne intencje i chciał je powierzać Panu Bogu przez wstawiennictwo „małej świętej”. Nadto, planujemy wizytę Ojca Rekolekcjonisty od oo. Karmelitów z Krakowa, w Wielkim Poście 2024. On pogłębi naszą znajomość duchowości św. Tereski od Dzieciątka Jezus.

ZARZĄD FUNDACJI BRATA ALBERTA W CALGARY zwraca się z prośbą do wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz   ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 8-go października 2023 po dziennych Mszach świętych. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarządu lub przewodniczącej Elżbiety Kiegler 403-993-2745. Dziękujemy naszym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

ALE AKCJA! Na apel Proboszcza odpowiedziało blisko 40 osób! Panowie zabrali się za montaż namiotu. Panie pomogły ks. Pawłowi w kuchni. Zgodnie z planem, o 12:00 było już „pozamiatane” i wszyscy usiedliśmy do smacznego lunchu – pizza receptury ks. Pawła. Dziękujemy wszystkim obecnym! Mamy nadzieję, że wyprzedaż 7 i 8 października będzie sukcesem, a namiot zamierzamy rozbierać w sobotę, 14.X. od godz.10

STUDIUM BIBLIJNE, które odbyło się 2 października było wielkim sukcesem na które przybyło ponad 20 osób. Potluck party bardzo udany pod względem ilości potraw przygotowanych przez grupę biblijną. Ks. Paweł był bardzo miłe zaskoczony tak pozytywnym odzewem, miłą atmosferą i przyjacielskim gestem. Wprawdzie spotkanie zdominowała św. Tereska, ale…   Wielkie Bóg zapłac!  

 Z KARTY ŻAŁOBNEJ W piątek 29  września,  odeszła  do wieczności nasza Parafianka, ś.p. Irena Miłosz w wieku 94 lat. Msza św. żałobna odbyła się w naszym kościele w czwartek 5 października.  Rodzinie i przyjaciołom   składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Irenę  polecamy miło­sierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Pani

 

This year is the sixth year that the worldwide Rosary Coast to Coast will be on October 13, 2023. Those who want to participate as prayer captains may contact us via email a parishionerh@gmail.com Prayer captains may lead a prayer group, school, community, church, family, and friends in prayer through the recitation of the holy rosary, Divine Mercy chaplet, and consecration to the Immaculate Heart of Mary, ideally before our Eucharistic Lord in churches.

If attending the livestream event is impossible, one can light a candle and pray.The Rosary Coast to Coast concept is that we all pray together at a specific hour.

8:00pm EST

5:00pm Pacific

7:00pm Central

9:00pm Atlantic

9:30pm Newfoundland

6:00pm Mountain

We will list the interested prayer group’s event on the website, www.rosarycoasttocoast.ca

EVERY YEAR, SOMETHING SPECIAL HAPPENS on the next-to-last Sunday of October. WORLD MISSION SUNDAY joins all Catholics of the world into one community of faith. At Mass that Sunday, we recommit ourselves to our common vocation, through Baptism to be missionaries, through prayer, participation in the Eucharist, and by giving generously to the collection for the Society for the Propagation of the Faith. Pope Francis’ message for World Mission Sunday this year reflects on the theme: “You shall be my witnesses” (Acts 1:8). He reminds us that, “every Christian is called to be a missionary and witness to Christ. And the Church, the community of Christ’s disciples, has no other mission than that of bringing the Gospel to the entire world by bearing witness to Christ. To evangelize is the very identity of the Church..”

YOU SHALL BE MY WITNESSES. On World Mission Sunday, we join our Holy Father in supporting his missions. As we pray and respond here at home, we share in those celebrations taking place in every parish and school throughout the world. Together, through our prayers and financial support, we bring the Lord’s mercy and concrete help to the most vulnerable communities in the Pope’s missions. In a world where so much divides us, World Mission Sunday rejoices in our unity as missionaries by our Baptism, as it offers each one of us an opportunity to support the life-giving presence of the Church among the poor and marginalized in more than 1,150 mission dioceses. WITH GRATEFUL HEARTS FOR YOUR MISSION SOLIDARITY! Give generously to the World Mission Sunday (Propagation of Faith) collection at your parish. Promote World Mission Sunday on your social media to bring about awareness. Talk to friends and family about World Mission Sunday and how their generosity can impact others, bringing God’s love, mercy, hope and peace to the poor.