26 listopada

26 listopada

Sobota, 25 listopada

17:00– + Henryk Mróz                             – wnuczka

18:30– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków objętych modlitwą Internetowej Róży Różańcowej

8:30- + Jerzy Hajduk                                  – Marek                                          

10:30-(Ks. Stefan)+ Urszula Dąbrowski     – mąż i dzieci

10:30-++ Grażyna i Bogdan Mercik i zmarli z rodziny

12:30-+ Jan Olszewski (10 rocz)

19:00- + Ewa Cichowlas (8 rocz)                     – mąż

Poniedziałek, 27 listopada

19:00- + Marek Pieczara                                 – żona i dzieci

19:00- O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Jeremiego i Dominiki w dniu urodzin

Wtorek, 28 listopada

19:00- + Zdzisław Mazur                                – żona

19:00– + Anna Zamarlik

Środa, 29 listopada

19:00- ++ Wiktoria i Stanisław Kobylański   – córka z rodziną

19:00– + Ryszard Hryszko (1 rocz)               – brat z rodziną

Czwartek, 30 listopada- św. Andrzeja Apostoła

19:00- + Marek Pieczara                               – rodz. Kogut

19:00- ++ Zmarli z rodziny: Szymbara, Tokarczyk, Kamiński i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 1 grudnia

9:00- + Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- + Za zmarłych z rodzin Sióstr Dominikanek

Sobota, 2 grudnia

8:30- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kasi

17:00– + Andrzej i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18:30– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dariusza z okazji urodzin

8:30- + Marianna i Józef                          – rodzina                                         

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30- O dary Ducha św. i Boże błogosławieństwo dla Sebastiana z okazji urodzin

19:00- ++ Aniela, Franciszek i dusze w czyśćcu cierpiące

Ez 34,11–12.15–17 ;1 Kor 15,20–26.28; Mt 25,31–46

Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Poza Nim nikt nie był nazywany Królem z powodu dostojeństwa, boć to Jego królestwo wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je, jest ich pierwowzorem. A gdyby kroczył tak, jak 2000 lat temu, dzisiaj, to zapewne korzystałby ze środków masowego przekazu. Pand jednak wszelką pewność można stwierdzić, że Jego słowa, gesty i czyny z taką samą wyrazistością docierałyby do nas wszystkich. W dniu dzisiejszym Kościół pragnie nam uświadomić pełnię życia i szczęścia w Chrystusie naszym Panu. On wszedł do chwały Ojca przechodząc ze śmierci do życia, aby z tej chwały dodać nam wszystkim nowej odwagi do pełnienia dobra, która kieruje nas ku życiu wiecznemu. Jak czytamy w tekście Ewangelii, pomiędzy naszym życiem i naszymi uczynkami a przyszłym światem, który ostatecznie przygotowujemy sobie sami, zachodzi jednoznaczny i nierozerwalny związek. Nasz Bóg pragnie nam zaoferować radość nie tylko w Królestwie życia wiecznego, ale pragnie także, aby nasze życie doczesne było lepsze niż sprawiamy to sami sobie lub też sprawiają ci, którzy rządzą tym światem doczesnym. Bóg pragnie nasze obecne życie – poddane różnym próbom cierpienia i biedy – wydobyć z poniżającego, zniewalającego grzechu, z cienia śmierci. Poprzez swoją, pełną miłości Opatrzność chce, abyśmy znali Go za Ojca, który zawsze i dla każdego chce tego, co najlepsze. Chce, abyśmy mieli świadomość naszej przynależności do Królestwa Chrystusowego, abyśmy współpracowali przy budowaniu cywilizacji miłości i przy realizacji Jego obietnic. Tak, więc dzisiejsze święto powinno nam jednoznacznie uświadomić, że Chrystus jest KRÓLEM serc, Królem dobroci, miłości, jedności, pokoju, Królem ufności, nadziei, wierności, Królem przemiany tego świata i „życia wewnętrznego” każdego poszczególnego człowieka. Chrystus chce SWOJE KRÓLESTWO budować tam, gdzie ludzie przy wielu możliwościach są zawsze gotowi pomóc innym w każdej sytuacji. Chce budować i powiększać Swe Królestwo w sercach tych, którzy MU służą w pokorze. Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej.                                 Piotr Blachowski

LEKTORZY

  17:00 – L. Shelley, M. Jarzecki, R. Shelley

  18:30- K. Apanowicz, M. Iskra, A. Gurgul

  8:30- D. Topor, M. Sobczak

  10:30- M. Gajewski, S. Salome, A. Wiśniewski

  12:30- M. Kaczan, O. Zyro, E. Kaczan

  19:00- W. Grabowski, A. Wojciechowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalnywww.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Akcja zbierania ofiar nadziałalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 11,853.00

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu w piątek 1 grudnia, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możli­wość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano, i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

2 grudnia, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 3 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, i o 15:00. Zakończenie adoracji o 16:30, następnie Msza św. w j. angielskim o 17:00. Jeśli wierni chcą, można odmówić czwartą część różańca o godz. 18:00, a o 18:30 Msza święta w języku polskim.Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepoka­lanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU

W dzisiejsze patronalne święto Księży Chrystu­sowców- będzie zbierana druga kolekta.  Dziękujemy za ofiary na Semi­narium w Poznaniu, które przygotowuje przysz­łych dusz­pasterzy dla Polonii. Koperty na donacje znajdują się w rocznym zestawie.  Natomiast dodatkowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów.

SIOSTRY DOMINIKANKI odnowiły swoje śluby zakonne w dniu 21 listopada, czyli w Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gratulujemy i życzymy łask Bożych w dalszej służbie Kościołowi i naszej wspólnocie parafialnej.

MARIA KUŹNIAR, wieloletnia nasza parafianka, zaangażowana w liczne dzieła, a zwłaszcza w pomoc Misjom, nie miała żadnej rodziny. Parafia „odkupiła” to miejsce pogrzebowe. Był to wydatek rzędu $1,900, ale jako parafia zyskujemy jedno miejsce pogrzebowe: LOT#144, BLOCK 10, SECTION R. (albo kilka urn tam można pochować). Być może, że w przyszłości będzie sytuacja podobna do tej z p. Marią i będzie miejsce na pochówek, tym bardziej, że QUEENS PARK – ST. JOSEPH CEMETERY jest już lokalizacją „zamkniętą”. Przez kilka miesięcy wpływały donacje na ten cel. Powyższa suma jest już zebrana. Obecnie Proboszcz zainteresował się płytą nagrobną: będzie to kamień czarny, polerowany (jak nasze balaski), rozmiar 24”x12”x4”. Na tym tle ładnie widać białe napisy wyryte w granicie. Koszt: $645, czas realizacji – minimum 8 tygodni. Zatem, mówimy o miesiącach zimowych: śnieg, zamarznięta gleba, trzeba więc z instalacją poczekać do wiosny. Gdyby ktoś jeszcze chciał wesprzeć tę inicjatywę, donacje można składać z dopiskiem „gravestone”. Do tej pory zebrano $170.00. Bóg zapłać!

Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 21 stycznia w Bibliotece o godz. 14:00.Temat: Twórczość M. Wańkowicza.

KAWIARENKA obecnie jest prowadzona przez „grupę parafialną”. Zapraszamy na smaczne pączki/ciasto, a bliżej Bożego Narodzenia będzie też oferta świąteczna. UWAGA! Nowe regulacje wprowadzone przez rząd Alberta zabraniają używania jednorazowych torebek czy pojemników z materiałów nie biodegra­dowalnych. W związku z tym kuchnia/kawiarenka musi stosować nowy typ pojemników, sztuka kosztuje 25 centów. Wyjściem z sytuacji jest, by poszczególne osoby miały swoje własne torby/pojemniki.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

2.XII. – sobota – montaż szopki na zewnątrz kościoła. Państwo Pyć potrzebują pomocy. Praca od 10:00 A w tym dniu również Siostry Dominikanki potrzebują pomocy przy dekoracji sali.

2-13.XII. Pielgrzymka do Meksyku i Guadalupe

6 grudnia – wizyta św. Mikołaja od godz. 18:00

7 grudnia – Pierwszy Czwartek Miesiąca, do wszystkich ministrantów przychodzi św. Mikołaj…

10 i 17.XII. – wyprzedaż świąteczna w sali parafialnej;

będzie możliwość, by osoby zainteresowane „wynajęły” stolik pod ścianą sali na sprzedaż swoich „gadżetów”. Koszt stolika to $100 za dwa razy, liczba miejsc ograniczona

12 grudnia o 20:00 – spotkanie Rady Parafialnej

16 grudnia od godz. 18:30 – dla rodziców ministrantów – wieczór skupienia w kościele, a następnie spotkanie w sali parafialnej typu POTLUCK

18.XII. – Ustawianie choinek/dekoracji od 10:00am

20.XII. – początek Rekolekcji, nauki będzie głosił ks. Andrzej Szczepaniak, chrystusowiec z Niemiec. Układ Mszy w poszczególne dni zgodnie z naszym kalendarzem, nie będzie dodatkowych Mszy, za to cały czas będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi.

24.XII. Czwarta Niedziela Adwentu – przed południem; w związku z  „regulacją liturgiczną” otrzymaną z Diecezji, Msze św. w tym dniu będą tylko o 8:30 i 10:30. Popołudnie „ciąży już” w stronę Wigilii Bożego Narodzenia;

I tak:  

Msza św. po angielsku będzie  o godz. 17:00;

Msza św. w języku polskim o godz. 21:00

tradycyjna polska Pasterka o północy.

25.XII. Boże Narodzenie – Msze św. 8:30, 10:30 i 12:30

26.XII. Świętego Szczepana:  9:00; 12:00 i 19:00

31.XII. Niedziela Świętej Rodziny – 8:30, 10:30 i 12:30

O godz.17:00 Msza św. po angielsku, z formularzem noworocznym

18:00 – Nabożeństwo na zakończenie Roku

18:30 – Msza święta w języku polskim z formularzem noworocznym o świętej Bożej Rodzicielce, Maryi.

20:00 – ZABAWA SYLWESTROWA W SALI

Kolejne spotkanie Rodziny św. Tereski odbędzie się 30 listopada (czwartek) w sali parafialnej. Z racji uroczystości św. Andrzeja (andrzejki) będzie to forma „rozrywkowa”, prosimy o dostarczenie poczęstunku w formie „potluck”. Ksiądz Paweł prosi o przyniesienie książek o św. Teresce, by można było nimi się wymienić. Do grupy dołączą również chórzyści z naszego „wskrzeszonego” chóru parafialnego VOX POPULI. Tydzień wcześniej, z okazji św. Cecylii, nie było możliwości spotkania, więc 30 listopada „patronowali nam będą” św. Tereska, św. Andrzej i św. Cecylia. Zapowiada się ciekawy wieczór….

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 26 listopada 2023 r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim. Zapraszamy.  

SIOSTRY DOMINIKANKI ZAPRASZAJĄ na spotkanie formacyjne 16 grudnia…

WIELKI JUBILEUSZ SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY!

„Wierność Korzeniom Jest Zawsze Twórcza” /Jan Paweł II/

W roku 1934, Polska Szkoła otworzyła w Calgary po raz pierwszy swoje podwoje dla dzieci emigrantów w trosce o wychowanie, język polski i przekaz wiedzy o ponad tysiącletniej chrześcijańskiej kulturze polskiej. Od tego momentu oddani nauczyciele i wychowawcy zapisali piękne karty pracy z dziećmi i młodzieżą.

Gdy powstała Polska Parafia w obecnej lokalizacji, a ks. Otłowski zaprosił do współpracy Siostry Dominikanki, od tego momentu, wspólnymi siłami kontynuujemy to wielkie dzieło.  Z naszej szkoły „wyszło” wiele pokoleń uformowanych patriotycznie młodych ludzi, którzy rozproszyli się po całej  Kanadzie i dają świadectwo swojej polskości i przywiązania do wartości.

Jubileusz 90-cio-lecia istnienia naszej szkoły  chcemy celebrować hucznie, 25 maja 2024 roku. Będzie to okazja do spotkań „po latach”, do wspomnień, do podziękowań, ale i do wsparcia „Alma Mater” aby nasza Szkoła służyła następnym pokoleniom…..

W związku z tą uroczystością będą różne towarzyszące elementy, o których niebawem poinformujemy.

ZABAWA SYLWESTROWA W SALI PARAFIALNEJ

Bilety po $100.00 od osoby. Do tańca przygrywać nam będzie DJ Marko. Więcej informacji podamy w następnym biuletynie.

MAZOVIA POLISH SONG AND DANCE ASSOCIATION, serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wsparły naszą akcję dochodową prowadzoną przez zespół w październik. Szczególne serdeczne podziękowania dla Księdza Proboszcza za udostępnienie kuchni, P. Lucynie i P. Marysi oraz naszemu sponsorowi: Old Fashioned Meat & Deli, który od zawsze wspiera nasz zespół, oraz pozwala rozwijać skrzydła młodemu pokoleniu. Dziękujemy wszystkim osobom, wolontariuszom oraz rodzicom zespołu Mazovia za pomoc i poświęcony czas.

SZUKAM PRACY – opiekunka dla dzieci,  terapia zajęciowa i rozwojowa (dzieci i osoby starsze),  trener personalny dla osób starszych (aktywność fizyczna, zmiana stylu, nawyków, diety, dotrzymanie towarzystwa, itp.). korepetycje, konwersacje z języków obcych (polski, węgierski, chorwacki, serbski, ukraiński i rosyjski).Posiadam samochód i posługuje się swobodnie wyżej wymienionymi językami.  W razie zainteresowania lub pytań zapraszam do kontaktu tel. (368) 997-9911 Angela.

WINTER GIFTS FOR THE GUESTS AT FEED THE HUNGRY- As the winter chill sets in, let’s warm hearts and hands together! We invite you to participate in the Feed the Hungry winter gifts drive. Your contribution, be it new mittens, gloves, socks, toques or $10 gift cards from fast food places, can make a significant difference to our guests. These tokens of care will be distributed to Feed the Hungry’s guests closer to Christmas. Donations are accepted now to Dec. 6 at St. Mary’s Cathedral (219 18 Ave SW, Calgary) during business hours (Tue -Fri, 8:30 am to 4 pm except during lunch noon to 1 pm).