17 marca

17 marca

Sobota, 16 marca

18:00 ++ Stanisław i Seweryna Wojciechowscy   – rodzina

18:00- ++ Józef Michalczyk i Dr. Stuchły

8: 30– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Aliny Mazur z okazji urodzin

10:30 ++ Jan i Helena Habrat oraz Józef i Janina Hejnar

12:30– Za Parafian

18:30 Gorzkie Żale

19:00– + Aleksander Samborski       – syn i córka z rodziną

Poniedziałek, 18 marca

19:00- + Ks. Franciszek Bieniasz  – Maria Leligdowicz-Rudna

19:00- ++ Józefa (F), Władysława (F), Helena, Antonina i Paulina                                                                         – siostra

Wtorek, 19 marca

9:00- O łaskę spowiedzi i nawrócenia Michała

19:00++ Stanisława i Józef Nowak          – siostra z rodziną

19:00- ++ Józef i Maria Kałduś oraz Bronisław i Marianna Ożóg

Środa, 20 marca – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

9:00- + Bernarda (F)

19:00- ++ Maria i Henryk Sztemberg       – córki z rodzinami

19:00- (ks. Stefan) O potrzebne łaski i dary Ducha św. dla Antoniego z okazji  urodzin –  Grupa odnowy w Duchu św.                

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski

Czwartek, 21 marca – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

9:00– Wolna intencja

19:00- O łaskę wiary i szczerą spowiedź dla Katarzyny

19:00- Dziękczynna, z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha św. dla naszych Kapłanów i Sióstr Dominikanek

Piątek, 22 marca – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

9:00– + Janina Macyszyn

19:00+ Lucyna Szczebiot       – Anna i Wojciech Niemczewscy

19:00- + Michał Rybicki (byłyby to jego 50-te urodziny)

Sobota, 23 marca – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

8:30– O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra i Stacy i ich rodzin

18:00 ++ Irena i Stanisław Michalski              – syn z rodziną

18:00- + Lucyna Walczak ( 1 rocz)                       – znajomi

8: 30– + Wiktor Zdanowicz                                    – rodzina

10:30 + William                                             – żona z rodziną

12:30– Za Parafian

18:30 Gorzkie Żale

19:00– O dary Ducha św. dla Aleksandry Szewczyk z okazji urodzin

Jr 31,31-34;Hbr 5,7-9; J 12,20-33

Ref: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Jezus mówił przed swoją męką: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy… Przyszedłem na tę godzinę”. Jezus używa słowa „godzina” określając nim ustalony przez Ojca moment dokonania dzieła zbawienia. Nadejście tej „godziny” oznacza rozpoczęcie Paschy – przejścia Jezusa z ziemi do Ojca w Niebie. „Godzina” Jezusa wskazuje na Jego uwielbienie i wywyższenie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To wywyższenie Jezusa rozpoczyna się z chwilą wejścia w uniżenie „do końca” – aż do śmierci krzyżowej. Jezus jest w pełni świadomy swojej godziny oraz drogi i celu, do którego zmierza. Przeżywa tę „godzinę” w głębokiej łączności z Ojcem i w posłuszeństwie Jego woli. Dla Jezusa śmierć nie jest końcem, ale właśnie Paschą czyli „przejściem” do Ojca. „Godzina” Jezusa to najwyższy akt Jego miłości. Samo pojęcie „miłości” zyskuje tu nową, niespotykaną głębię. Syn Boży pokazuje, że miłość to całkowity, świadomy i dobrowolny dar z siebie. Jego męka, wszystko co przeżywa, jest wyrazem takiej bezgranicznej miłości. Całe życie i posłannictwo Jezusa znajdują w tej „godzinie” swoje wypełnienie. Wszystko, co Jezus mówi i czyni, dokonuje się tu w kontekście żydowskiego świętowanie Paschy, która jest uroczystą celebracją wyzwolenia z niewoli. Można więc stwierdzić, że całe Jego życie jest skierowane ku tej „godzinie”, w której Jego miłość do Ojca i do ludzi osiąga punkt kulminacyjny. „Godzina” Jezusa jest pełna dramaturgii: „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz odrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Następuje w niej wydanie Syna przez Ojca dla zbawienia i równocześnie wydanie się Syna, biorącego na siebie grzech świata, a więc także nieprawości każdego z ludzi. Skutkiem jest wyzwolenie i wykupienie człowieka z niewoli grzechu, szatana, zła i otwarcie na pełnię komunii z Bogiem. Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam dzisiaj: „A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają”. „Kontemplacja oblicza Jezusa pozwala nam zatem zbliżyć się do najbardziej paradoksalnego aspektu Jego tajemnicy, który ujawnia się w ostatniej godzinie, w godzinie Krzyża. Jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek może jedynie adorować na kolanach”. Wejście w „godzinę” Syna Człowieczego, wpatrywanie się w Jego cierpiące Oblicze, to dotknięcie tajemnicy, która kieruje nas ku wiecznemu kresowi. Jeśli w obliczu Ukrzyżowanego możemy rozpoznać nasz własny ból, to w blasku chwały Zmartwychwstałego widzimy wyjście poza wszelkie granice, ze śmiercią włącznie, a wszystko to w perspektywie życia, które nigdy się nie skończy”. ks. Leszek Smoliński

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html ZA TYDZIEŃ, 24.III, ODBĘDZIE SIĘ PREZENTACJA SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO ZA ROK 2023.

          LEKTORZY 16/17 marca

  18:00K. Wojcik, S. Jordana

   8:30- M. Sobczak

  10:30- M. Kaczan, S. Jordana

   12:30- E. Kiegler, S. Salome, W. Potocka

   19:00- M. Edgar, M. Iskra, W. Grabowski

 GORZKIE ŻALE polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:30 Jego historia to już ponad 300 lat! pobożności ludowej….

DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrys­tus obarczony krzyżem.

– dla dzieci i młodzieży – we wtorki o godzinie 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

– 22 marca- Rodzina św. Tereski

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą…

Akcja zbierania ofiar na działal­ność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2024 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 2,400.00.

POLONIA CALGARY bardzo doceniła swoją obecnością i aplauzem wirtuozowski występ Jasia Lisieckiego…. GRATULACJE!

DUCHOWA ODNOWA „NIEJEDNO MA IMIĘ”…

Pandemia Covid-19 poczyniła wielkie spustoszenia społeczne i duchowe. „Przełożyła” się też na znaczny spadek liczby osób praktykujących swoją wiarę i uczestniczących w nabożeństwach. Papież Franciszek w ubiegłym roku opublikował tekst modlitwy o „duchową odnowę”. W oparciu o tę modlitwę, Diecezja Calgary przygotowała własną wersję modlitwy, którą można znaleźć na obrazkach. Jednocześnie w diecezji rozpoczęła się „akcja” związana z duchową odnową. Poszczególne parafie mają za zadanie utworzenie grupy liderów w tym względzie. Oto osoby zaprezentowane w ubiegłą niedzielę: Tomek Wójcik, Jane Wylotek, Agata Majchrzak i Jarek Klyncypar. Ewentualne pomysły i chęć pomocy należy do nich zgłaszać.

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA WIELKANOCNE…

W sali/kuchni mamy wyprzedaż ciast świątecznych. Zapraszamy również na domowe obiady, które zostały przygotowane przez kucharza Jarka Pelc i sprzedawane są w dzisiejszą niedzielę 17 marca, po Mszach św. o godz. 10:30 i 12:30. Jest też  możliwość zakupu obiadu na wynos. Zapraszamy! Po wizycie s. Małgorzaty Lekan, OP, zostało jeszcze kilka książek „dla pań”, może warto zakupić jako prezent świąteczny.  Dodatkowo można nabyć ozdóbki na świą­teczny stół, mamy też kartki świą­teczne „pobożne”, czyli z wizerunkiem Jezusa Zmar­twych­wstałego, a nie jakiegoś „zajączka”..

REKOLEKCE WIELKOPOSTNE nadchodzą….

19 marca (uroczystość św. Józefa) przybywa do nas o. Grzegorz Firszt, karmelita z Krakowa. Od następnego dnia, 20 marca,  mamy rekolekcyjne zamyślenia:

– rano o 9:00 i wieczorem o 19:00.

Mamy nadzieję poznać bliżej duchowość Karmelu i „małą drogę” św. Tereski z Lisieux.

W piątek rano i wieczorem nauka i sakrament namaszczenia chorych dla starszych i chorych parafian.

W Niedzielę Palmową będzie już krótka nauka i zakończenie Rekolekcji.

Następnie wchodzimy w Wielki Tydzień z bogatą Liturgią tego czasu. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są kopertki dla REKOLEKCJONISTY, prosimy pobrać już dziś, będzie zbierana taca podczas rekolekcji. Bóg zapłać za ofiarność!

NAPRAWY, REMONTY…

Nie tylko duchowa strona wymaga „odnawiania”. Co jakiś czas psują się też urządzenia. Duży, stacjonarny MIXER do ciasta w kuchni sali parafialnej „odmówił posłuszeństwa”. Wprawdzie to już 26 lat pracy, ale czas przed świętami akurat bardzo niefortunny…

Okazało się, że silnik jest nadal dobry i cała przekładnia zębata w dobrej kondycji. „Ukręcił się” się wałek łączący te dwa podzespoły…… powstała „nieciekawa perspektywa” wydania 17 tys. $ na nowy sprzęt…. Na szczęście udało się usterkę naprawić, a koszty pokrył Mariusz Potapczuk. Dziękujemy bardzo!

                Ostatnio wykonana została również solidna platforma dla chóru. Nie ma już potrzeby przemiesz­czania się podczas Mszy świętej, każdy wstaje i śpiewa „z miejsca”.

Pomagali: Franek Wójcik, Józef Hryszko, Tadeusz Kot, Paweł Cudak, Adam Kos, Adam Rębosz, Józef Paliński, Tymek Macyszyn, Darek Adamski z kolegą Dominikiem, Arek Senderowski i Krzysztof Semkowicz. Dziękujemy!

DIECEZJALNY PROGRAM „SZKOLENIA Z ZASAD BEZPIECZEŃSTWA” niespodziewanie spotkał się z dużym zainteresowaniem. W wykładach prowadzonych przez MaryLou wzięło udział w sumie 15 osób. Dziękujemy wszystkim za pozytywną odpowiedź. Trzeba wypełnić te zobowiązania i móc dalej działać na różnych „odcinkach posługi w parafii”.

DUCHOWA ADOPCJA

Jak co roku tak i obecnie w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (w tym roku wyjątkowo przeniesiona na 8 kwietnia z powodu „kolizji” ze Świętami Wielkanocnymi  i Tygodniem Miłosierdzia) zapraszamy Parafian do duchowej adopcji. W poniedziałek, 8 kwietnia, zarówno o godz. 9:00 jak i o godz. 19:00 podczas Mszy św. odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych a zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: “Ojcze Nasz” czy “Zdrowaś Maryjo” oraz specjalnej modlitwy- (są wyłożone przed ławkami), przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia, w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dobrowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Aleksandry Zyro (403-397-7687) lub do Bożeny Kutyła (403-463-9718) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi.

 Niektórzy z Parafian podejmują dzieło duchowej adopcji, ale nie chcą być wpisywani do księgi. Tak też można, najważniejsza jest modlitwa i intencja Bogu wiadoma. Dodatkowa lista do zapisania się, będzie wyłożona na stolikach przy ławkach w dzień przyrzeczenia. Serdecznie zapraszamy Parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych, a zagrożonych aborcją, tym bardziej, że obecnie w Polsce, w Parlamencie, powraca temat „aborcji na życzenie”.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zofia Śliwonik “caught the non-stop flight to Heaven with Jesus on Friday, March 8, 2024, at the age of 92 years”. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w naszym kościele 13 marca.Rodzinie i wszystkim przyjaciołom ś.p. Zofii składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Zofię polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich Członków zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia 2024r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim. W ewentualnym głosowaniu będą mogli brać udział tylko członkowie, którzy mają opłaconą składkę członkowską za 2024 rok.  

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTOW, KOŁA #18 W CALGARY Zaprasza członków SPK Koła # 18 na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 17 marca, w niedzielę o godzinie 14:30 w Sali Kombatanta w Domu Polskim. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 12 marca, co pozwoli nam na zamówienie odpowiedniej ilości obiadów. Zgłoszenia obecności proszę kierować do Krystyny Pawłowskiej, telefon 403-273-4092, lub email janinapresident@spkcalgary.com

UMEBLOWANE STUDIO APARTMENT z oddzielnym wejściem w dzielnicy Temple NE do wynajęcia od zaraz. Wszystkie opłaty +Wi Fi wliczone w Rent $1,100. Kontakt Witold tel: 403 499-9139 (1x)

ZAPISY DO ZESPOŁU MAZOVIA!ZAWSZE JEST DOBRY CZAS ABY DO NAS DOŁĄCZYĆ!

Zapraszamy wszystkich chętnych, aby dołączyć do Naszej rodziny zespołowej i przeżyć niesamowitą przygodę z tańcem: dzieci (od 6 roku życia), młodzież oraz osoby pełnoletnie. Zapraszamy do wspólnego grania, śpiewania i podróżowania. Próby zespołu odbywają się na południu Calgary w studio tanecznym. Dzieci w wieku 6-11 w piątki o 5.30pm-8.00pm Młodzież 12 oraz osoby pełnoletnie-środa 5.30pm-8.30pm Zapisy:Majka 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com.

OFERTA PRACY- Zatrudnimy kobiety do sprzątania domów.  Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-587-700-7740. (7x)