24 marca- Niedziela Palmowa

24 marca- Niedziela Palmowa

Sobota, 23 marca

18:00 ++ Irena i Stanisław Michalski              – syn z rodziną

18:00- + Lucyna Walczak ( 1 rocz)                       – znajomi

8: 30– + Wiktor Zdanowicz                                    – rodzina

10:30 + William                                             – żona z rodziną

12:30– Za Parafian

18:30 Gorzkie Żale

19:00– O dary Ducha św. dla Aleksandry Szewczyk z okazji urodzin

Poniedziałek, 25 marca – Zwiastowanie Pańskie

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Gabrieli z okazji 1 urodzin

Wtorek, 26 marca

19:00-++ Zmarli z rodziny Hadała, Kociuba i Mazurek

19:00+ Janina Macyszyn

19:00- + Ks. Janusz Drzazga

Środa, 27 marca

19:00- ++ Józef i Aleksandra Majewski oraz Bronisław i Helena Skałka

19:00- + Marek Pieczara               

19:00-++ Grażyna i Józefa(F) Szymańska oraz Eleonora i Józef Dańcewicz               – rodzina

19:00- O powołania i za Kapłanów

12:00– Droga Krzyżowa

15:00– Droga Krzyżowa i Koronka

19:00- Nabożeństwo Męki Pańskiej

9:00- 15:00– Poświęcenie pokarmów w sali parafialnej (adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim)

20:00- Wigilia Paschalna

7:00– Rezurekcja – Za Parafian

7:00- + Aurelia Kalinowska                  – córka z rodziną

10:30++ Zmarli z rodziny: Tarko, Dziurzyński, Biedacha i Skałecki

12:30– ++ Stanisław Rudecki i Franciszek Rapacz

19:00– ++ Maria i Piotr Bakon

Iz 50,4-7;Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47

Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Liturgia Niedzieli Palmowej, zwanej Niedzielą Męki Pańskiej, przybliża nam zbawcze wydarzenia z życia Jezusa. Przypomina uroczysty wjazd Króla izraelskiego do Jerozolimy. To wydarzenie stanowi bezpośrednie przygotowanie do Jego męki i śmierci na Krzyżu. Dzisiejsza niedziela jest więc pełna dostojeństwa i zadumy, a entuzjazm i euforia wiwatującego tłumu zwiastuje bliską już zdradę. Tłum witający wkraczającego do Jerozolimy Pana, zapowiadanego przez proroków Mesjasza, rzuca na drogę płaszcze i gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i Jego ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Podobnie jest też z naszym ludzkim i chrześcijańskim losem. Nasza codzienność jest uczestnictwem w życiu Boskiego Mistrza. Patrząc na zapowiedź zbawczych wydarzeń, możemy odnaleźć w sobie zarówno porywczego Piotra, zrozpaczonego Judasz czy wykrzykujący tłum. Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę Palmową zatrzymać się na nowo nad historią Jezusa, który „ogołocił samego siebie” i w ten sposób stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. To On siłą miłości do końca pokonał zło i wziął na siebie całą tajemnicę nieprawości, o której tak mówił św. Jan Paweł II w Krakowie podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku: „Człowiek […] Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić ‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej świadomości narodów. ‘Tajemnica nieprawości’ wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy”. Doświadczając przejawów „tajemnicy nieprawości” w naszym codziennym życiu, z lękiem spoglądamy w przyszłość, pełni obaw przed pustką, cierpieniem i unicestwieniem. Jeśli chcemy zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się do nas, by nas uwolnić od nieprawości i lęków, by stać się towarzyszem naszej drogi życia, to musimy spojrzeć na Chrystusa na krzyż. To dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu zbawienie stało się udziałem nas wszystkich. ks. Leszek Smoliński

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny  www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

   LEKTORZY: NIEDZIELA PALMOWA

   18:00– R. Shelley, M. Jarzecki, L. Shelley

   8:30– Z. Topor, M. Sobczak, D. Topor

   10:30– M. Edgar, S. Zacharia, Z. Pieczara

   12:30– K. Apanowicz, M. Kulaga, M. Kaczan

   19:00– W. Grabowski, S. Jordana, J. Krysiak

MSZA KRZYŻMA ŚWIĘTEGO. W poniedziałek 25 marca, o 19:00 w katedrze w Calgary, Msza Krzyżma świętego. Ksiądz Biskup William McGrattan zaprasza do udziału

WIELKI CZWARTEK – 28 marca

Lektorzy: W. Grabowski, M. Gajewski, M. Sobczak i K. Apanowicz

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00. Po Mszy św. jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu „w Ciemnicy” do godz. 22:00.

W dzień Wielkiego Czwartku, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię. Nasi ministranci (młodzi i starsi) będą w tym dniu wprowadzeni w „posługę ołtarza”.

WIELKI PIĄTEK – 29 marca

Lektorzy: J. Pietrzak, A. Gurgul, M. Iskra, M. Sapielak

Dzień postu i abstynencji. Kościół otwarty od godz. 9:00 na prywatną modlitwę w ciszy.

O godz. 12:00 – Droga Krzyżowa – rozważania prowadzą członkowie Rycerstwa Niepokalanej

O godz. 15:00 – Droga Krzyżowa – rozważania prowadzi ks. Proboszcz, następnie odmawiamy Pierwszy dzień Nowenny i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Godz. 19:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Po nabożeństwie – adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie do godz. 22:00.  Zaśpiewamy 3 części Gorzkich Żali.

W Wielki Piątek zbierana jest kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej – prosimy o ofiary na ten cel!

UWAGA! Niektórzy wiedzą, że nasz kościół (jako jeden z nielicznych w świecie) posiada RELIKWIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO. Kapsuła jest na stałe wmontowana w mosiężną podstawę dużego krzyża obok ołtarza. Z tego powodu Relikwie są słabo widoczne i mało dostępne. Ksiądz Proboszcz postanowił na Wielki Piątek udostępnić je do adoracji wszystkim wiernym. Maleńki fragment drewna (ok.2x3mm) z Krzyża, na którym umarł Pan Jezus, jest tymczasowo wbudowany w drewnianą podstawę krzyża, który używamy podczas Liturgii Wielkiego Piątku. Daje to unikalną możliwość, by oddać cześć tej szacownej Relikwi. Kto ma dobry wzrok, potrafi odczytać łaciński napis: „Ecce Lignum Crucis”.

WIELKA SOBOTA – 30 marca

Kościół otwarty od 9:00am na prywatną adorację (cisza!) Przy grobie Pańskim czuwają po dwie osoby:

9:00 – 10: 00 – Kombatanci

10:00 – 11:00 – Mazovia

11:00- 12:00 – Ministranci

12:00 – 13:00- Harcerstwo

13:00-14:00 – Krakusy

14:00 -15:00- Polanie

15:00 – 16:00- Rycerze Kolumba

OD 9:00 DO 15:00, CO GODZINĘ, W SALI PARAFIALNEJ POŚWIĘCENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY. NASTĘPNIE MOŻNA WEJŚC DO KOŚCIOŁA NA CHWILĘ PRYWATNEJ ADORACJI W CISZY

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20:00  – jest to najważniejsza celebracja w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją, noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania, powinna być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Światła – kapłan z asystą święci ogień, (jak co roku prosimy harcerzy o przygotowanie tego ogniska przed kościołem), od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Wchodząc do kościoła, wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie kapłan okadza paschał i śpiewa Exsultet – uroczyste Orędzie Wielkanocne. Następuje Liturgia Słowa. W tym roku, dla odmiany, będzie to „pełna liturgia”, a więc wszystkie czytania przeznaczone na ten wieczór. Pierwsze będzie w języku polskim, drugie w języku angielskim… i tak dalej.

Po ostatnim czytaniu  ze Starego Testamentu, śpiewana jest GLORIA i to jest „przejście” do czytań z Nowego Testamentu.  Po krótkiej homilii następuje odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych i dalszy ciąg Liturgii.

Komentarze: J. Pietrzak,

Czytania/psalmy: E. Kaczan, S. Wenancja, K. Wójcik, M. Sobczak, J. Wójcik, S. Jordana, K. Apanowicz, Zespół Młodzieżowy

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:

7:00 Rezurekcja z procesją (wewnątrz-pogoda)

Kolejne Msze:  10:30, 12:30 i 19:00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 1 kwietnia

Msze święte:   9:00; 12:00 i 19:00 

SPOWIEDŹ W WIELKIM TYGODNIU – księża służą codziennie w konfesjonale. Korzystamy też z obecności naszego Rekolekcjonisty, o. Grzegorza Firszt, karmelity z Krakowa,  któremu dziękujemy za trud posługi duchowej.

Akcja zbierania ofiar na działal­ność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2024 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi, tak jak w ubiegłym roku $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 3,630.00. Bóg zapłać za ofiarność.

PODSUMOWANIE ROKU FINANSOWEGO 2023 prezentujemy w dzisiejszą niedzielę. Członkowie Rady Parafialnej skierują do nas kilka słów, a szczegółowe rozliczenie wyłożone jest na kartkach obok biuletynów. Otrzymaliśmy również informacje z Diecezji:

       I tak: w Diecezji Calgary jest w sumie 68 parafii.

– 34 parafie są „pod kreską”, czyli na „minusie”;

– 34 parafie są „wydolne finansowo”.

                W przypadku parafii „na deficycie” ich przyszłość jest niepewna. Czeka ich jakaś forma restrukturyzacji, czy łączenia w grupy, a w ostatecznym przypadku zamknięcie/sprzedaż terenu/budynków. Oczywiście, lokalne firmy „developerskie” z radością zagospodarują taką przestrzeń pojawiającą się w mieście.

                Nasza parafia już drugi rok z rzędu jest finansowo „na plusie”. Niewiele, bo $6,821.43 ale jednak „na plusie”. Jak to możliwe ? wobec mniejszej liczby osób w kościele (w porównaniu do liczby z jesieni 2019 roku), a do tego wyższe ceny prądu, gazu, podwyżka opłat ubezpieczeniowych, itd…???  MOŻLIWE GDYŻ:

1. ZWIĘKSZYŁA SIĘ OFIARNOŚĆ PARAFIAN, którzy czują, że to jest „nasza polska parafia, jedyna taka w diecezji”, z piękną historią, z wielkimi dziełami duchowymi i trzeba ją utrzymać…..

2. ZAANGAŻOWANIE I POMOC  przy różnych pracach i wydarzeniach: trudno to wycenić, ale z pewnością oszczędzamy w ten sposób tysiące dolarów…   Tydzień temu podawaliśmy nazwiska Panów pomagających przy budowie platformy dla chóru/zespołów muzycznych. Ostatnio pomagał też Józef Wijas i Zygmunt Bawół. Danuta Wijas jako wolontariusz pięknie gra na flecie przy różnych celebracjach. Gdy popsuł się duży mikser do ciasta w kuchni i było niebezpieczeństwo wydatku $17,ooo na nową maszynę, pan Leszek dał nam „namiary” na p. Grzegorza i firmę „Bakery and Food Equipment”. Naprawa okazała się możliwa, a całość kosztów pokrył Mariusz Potapczuk. Ks. Paweł zaproponował w tym roku inną formę grobu Pańskiego, jako skała: ks. Proboszcz i Krzysztof Semkowicz wykonali formę, Irek Sapielak dostarczył materiał, a gdy dzieło zobaczyli Agata i Paweł Majchrzak – pokryli koszty z tym związane. Już dawno mielibyśmy „ciemności w kościele”, gdyż oszczędnościowe żarówki okazały się wadliwe w działaniu. Firma zaprzestała ich produkcji, ale w „międzyczasie” Lucyna i Tony Żuczek wydali sporo funduszy na zakup zastępczych żarówek.  Pan Jan Rajchel na bieżąco dokonywał wymiany….. i tak dalej, i tym podobnie, można by mnożyć przykłady zaangażowani i pomocy wielu osób, a dzięki temu zaoszczędziliśmy w budżecie wielki sumy…..

3. PRACA KUCHNI/KAWIARENKI/SALI To oddzielny temat zasługujący na wzmiankę i uznanie. Praca w kuchni jest ciężka, odpowiedzialna a niewidoczna….. dzięki działalności Grupy Parafialnej możliwe było zasponsorowanie wielu napraw i remontów. Pisaliśmy o tym na bieżąco.  Oczywiście, praca Grupy Parafialnej w 100% wspiera naszą parafię, ale również te 25% które poszczególne inne grupy płacą za użycie kuchni/sali, też pomaga w zapłaceniu rachunków za gaz, prąd czy wodę… Były głosy krytyczne: dlaczego parafia nie ma w 100% użycia kuchni/kawiarenki? Otóż, byłoby bardzo trudno prosić nasze Panie i Panów o dyżury w każdą niedzielę roku, a poza tym chcemy też wspierać inne grupy i zespoły, bo to przecież „nasze dzieci”, jesteśmy dumni z ich działalności i widzimy tę pomoc jako inwestycję w przyszłość Polonii.

                Podsumowując: WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH WSPIERAJĄCYCH NASZĄ PARAFIĘ!

W sali/kuchni mamy wyprzedaż ciast świątecznych. Zapraszamy! Po wizycie s. Małgorzaty Lekan, OP, zostało jeszcze kilka książek „dla pań”, może warto zakupić jako prezent świąteczny.  Dodatkowo można nabyć ozdóbki na świą­teczny stół, mamy też kartki świą­teczne „pobożne”, czyli z wizerunkiem Jezusa Zmar­twych­wstałego, a nie jakiegoś „zajączka”…. Harcerze oferują palmy na Niedzielę Palmową, a w sali można nawet zaopatrzyć się w kolorowe pisanki/kraszanki, w sam raz do koszyczka ze „święconką”….

BIBLIOTEKA– będzie zamknięta podczas Świąt Wielkanocnych (30-31 marca).

DUCHOWA ADOPCJA

Jak co roku tak i obecnie w uroczystość Zwiastowania Naj­świętszej Maryi Panny (w tym roku wyjątkowo przeniesiona na 8 kwietnia z powodu „kolizji” ze Świętami Wielka­noc­nymi  i Tygodniem Miło­sierdzia) zapraszamy Parafian do duchowej adopcji. W poniedziałek, 8 kwietnia, zarówno o godz. 9:00 jak i o godz. 19:00 podczas Mszy św. odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych a zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: “Ojcze Nasz” czy “Zdrowaś Maryjo” oraz specjalnej modlitwy- (są wyłożone przed ławkami), przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia, w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dobrowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Aleksandry Zyro (403-397-7687) lub do Bożeny Kutyła (403-463-9718) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi.

 Niektórzy z Parafian podejmują dzieło duchowej adopcji, ale nie chcą być wpisywani do księgi. Tak też można, najważniejsza jest modlitwa i intencja Bogu wiadoma. Dodatkowa lista do zapisania się, będzie wyłożona na stolikach przy ławkach w dzień przyrzeczenia. Serdecznie zapraszamy Parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych, a zagrożonych aborcją, tym bardziej, że obecnie w Polsce, w Parlamencie, powraca temat „aborcji na życzenie”.

NABOŻEŃSTWO PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. O. PIO będzie celebrowane w poniedziałek 25 marca.

RADA PARAFIALNA będzie mieć swoje spotkanie we wtorek, 26 marca o godz. 20:00.

RODZINA ŚW. TERESKI będzie mieć swoje spotkanie w środę, 27 marca. Najpierw modlitwa w kościele, następnie spotkanie w sali parafialnej w formie „potluck”. Prosimy o przyniesienie produktów na wspólny stół.

OFERTA PRACY- Zatrudnimy kobiety do sprzątania domów.  Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-587-700-7740. (6x)