31 marca- Zmartwychwstanie Pańskie

31 marca- Zmartwychwstanie Pańskie

Sobota, 30 marca- Wielka Sobota

20:00- Wigilia Paschalna

7:00– Rezurekcja – Za Parafian

7:00- + Aurelia Kalinowska                  – córka z rodziną

10:30++ Zmarli z rodziny: Tarko, Dziurzyński, Biedacha i Skałecki

12:30– + Stanisław Rudecki i Franciszek Rapacz

19:00– ++ Maria i Piotr Bakon

9:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski wiary i miłości dla dzieci

12:00-+ Zofia Krzywański

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św dla Veroniki z okazji 19 urodzin

19:00- + Maria Niziołek (3 rocz)                      – syn z rodziną

Wtorek, 2 kwietnia

19:00- ++ Maria i Józef Sendorek              – rodz. Cichański

19:00- + Marcin Szysz (4 rocz) i Stanisław Wąsiewski

Środa, 3 kwietnia

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi z okazji urodzin                                                                               

19:00- ++ Ignacy i Wacława Rybak

Czwartek, 4 kwietnia

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Claudi z okazji 21 urodzin           – rodzice

19:00- ++ Zmarli rodzice Czesław i Grażyna            – córka

Piątek, 5 kwietnia

9:00- + Za dusze w czyśćcu cierpiące                                                

19:00- ++ Zofia i Janusz Jarmoc                        – syn z rodziną                                             

Sobota, 6 kwietnia

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata

18:00- Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla wszystkich dobroczyńców

18:00– ++ Katarzyna i Stanisław Szczepanik

Niedziela, 7 kwietnia. Niedziela Miłosierdzia Bożego

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Andrzeja  Cichańskich w 50 rocz sakramentu małżeństwa                                                                      

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30 – Za Parafian

19:00- + Marian (11 rocz)                                          – rodzina

Dz 10,34a.37-43; Kol 3, 1-4; J 20,1-9

   Ref:  Alleluja!

 Radość dzisiejszego dnia to przeżywanie dnia nowego życia, Zmartwychwstania Pańskiego. Zaś słowa papieża Franciszka uzmysłowić nam powinny, iż obok nas są ci, którzy potrzebują naszej pomocy i modlitwy. Słowa wypowiedziane przez Franciszka, ale także wypowiadane przez każdego kapłana podczas każdej Mszy Świętej: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie” przypominają nam najważniejszą prawdę, iż żyć powinniśmy tak, jak pokazywał nam Pan. Jezus, poprzez swoje Zmartwychwstanie, pokazuje, co nas czeka po przejściu z jednej formy życia do drugiej, pod jednym wszakże warunkiem, a mianowicie pod warunkiem zrozumienia trzech głównych zasad naszego życia: WIARY, NADZIEI i MIŁOŚCI. Słowa: „Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.” (Dz 10,40-42) emanują nadzieją, dodającą nam sił do walki z codziennymi trudnościami, i nie pozwalają zapomnieć o ostatecznym celu naszej walki. Radość, radość i raz jeszcze radość! Niech świadomość tego, iż dzięki poświęceniu się Jezusa Chrystusa i my osiągniemy nasze przeznaczenie, czyli to, co nam obiecał Bóg Ojciecwzmacnia naszą wiarę. Głównym przekazem Ewangelii jest wiara, ale pośrednio i zrozumienie, co zresztą idzie w parze, bowiem rozumiemy poprzez wiarę, a wierząc pojmujemy prawdę dnia dzisiejszego, dnia Zmartwychwstania. Połączyć życie codzienne z głębokim życiem duchowym to nasze zadanie. Jeśli dodamy do tego dbałość o najmniejszych, najuboższych i chorych, to okaże się, że przed nami stoi wielkie zadanie. Czy podołamy? Ze Zmartwychwstałym – tak. Jezu Chryste pozwól nam z wiarą i nadzieją oczekiwać spotkania w miłości nie tylko z Tobą, ale także z naszymi bliźnimi. Piotr Blachowski

Wszelkich łask i błogosławieństwa od Zmartwych­wstałego Pana dla Parafian i Gości życzą kapłani:

Ks. Adam Bobola, SChr – proboszcz

Ks.Paweł Melczewski, SChr – wikariusz

Ks. Stefan Ganowicz – „calgaryjski” emeryt

O. Grzegorz Firszt- rekolekcjonista

Drodzy Parafianie!

Mając w pamięci nasze niedawne rekolekcje wielkopostne ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, pragnę podziękować Wam za uczestnictwo w nich, za świadectwo Waszej wiary, a także za złożone ofiary. Podziękowanie za nie składam w imieniu własnym, ale także w imieniu jedenastu pozostałych braci z mojej wspólnoty w Krakowie. Wasz hojny dar będzie przeznaczony na potrzeby naszej wspólnoty, te bardziej codzienne i te związane z pełnioną przez nas misją. Bóg zapłać! Życzę Wam wszystkim Błogosławionych Świąt Wielkanocnych! o. Grzegorz Firszt OCD

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

  7:00- M. Gajewski, S. Salome, S. Zacharia

   10:30- K. Wójcik, M. Iskra, J. Wójcik

   12:30- Z. Pieczara, M. Kulaga, M. Łabinowicz

  19:00- K. Apanowicz, S. Jordana, W. Grabowski

9:00- M. Sobczak, S. Zacharia

12:00- M. Sapielak, O. Zyro

19:00- M. Gajewski, A. Wojciechowska

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 4,760.00. Bóg zapałać!

NIEDZIELA PALMOWA była świętowana uroczyście, dziękujemy za uczestnictwo i zaangażowanie!

MSZA KRZYŻMA zgromadziła w katedrze liczne tłumy. Dobrze, że byli tam również przedstawiciele naszej parafii.

 Dziś, w niedzielę 31 marca, sakrament chrztu św. przyjmią: Laila Zdończyk, Cecylia Ula Kulaga i Henry Gregory Kulaga. Gratulujemy Rodzicom i Chrzest­nym, a Lailę, Cecylię i Henrego polecamy Bożej Opiece…

UWAGA MINISTRANCI! Zapraszamy na modli­tewne spot­kanie w I Czwartek Miesiąca, 4 kwietnia, na godz. 18:30.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 5 kwietnia, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, oraz przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy wyjściu z kościoła, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. Adoracja zostanie zakończona o 18:30, bo następnie mamy Drogę Krzyżową.

6 kwietnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę. a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i Rycerzy Kolumba.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kończąc Nowennę, w Nie­dzielę Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 12:30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra­mentu. Adorację zakoń­­czymy o godzinie 15:00 odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Akt zawierzenia. Modlitwę uwielbienia poprowadzi Grupa Muzyczna Odnowy w Duchu Świętym. Z dobrze odprawioną spo­wie­dzią i Komunią św. przyjętą w tym dniu, związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”. „W tej godzinie – obiecuje Pan Jezus – nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę Moją. W tę niedzielę można też skorzystać z obiadu, który będzie serwowany w naszej sali parafialnej.

“Zmartwychwstanie Chrystusa to klucz  do zrozmienia sensu naszego życia  i nadziei na wieczne szczęście” (Jan Paweł II)

 Drogie Grono Nauczycielskie  Szkoły Polskiej im św. Jana Pawła II  w Calgary –  przy polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju

Dyrekcjo, Kapłani, Siostry Dominikanki,

Nauczyciele i Katecheci oraz Rodzice, Dzieci i Młodzież:

 Piszę te szczególne Życzenia Świąteczne w Roku Jubileuszowym 90 lat istnienia i działalności Szkoły Polskiej w Calgary, dziękujac Panu Bogu i Królowej Polski – Patronki Emigracji za tę niezwykle cenną placówkę oświatową – tak daleko od Ojczyzny.

 Niech moc Zmartwychwstałego Chrystusa napełnia nasze serca pokojem, nadzieją, radością i ufnością, że Bóg, który jest Miłością, jest zawsze z nami, a zwłaszcza w chwilach trudnych i nigdy nas nie opuszcza.

 Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Szkołę Polską mocą i swym szczególnym Błogosławieństwem, wspomaga Rodziców i Wychowawców – w ich pełnej odpowiedzialności i poświęcenia pracy w trudach wychowywania i w dalszym rozwoju intelektualnym i moralnym młodego pokolenia w duchu wierności wierze katolickiej, zasadom chrześcijańskim i miłości do Polski: dzieciom i młodzieży dodaje sił w zdobywaniu wiedzy i kształceniu charakteru, a Królowa Pokoju –  Patronka polskiego Kościoła w Calgary i Parafii, pod opieką której rozwijała się Szkoła Polska od początku swej działalności – wyprasza potrzebne łaski.

Zmartwychwstały Chrystus, który zawsze zapala w sercach miłość, niech wspiera wysiłki i   błogosławi Organizacjom Polonijnym oraz Wszystkim, którzy wspierają Szkołę Polską, a Zmarłym – wynagrodzi niebem –  dobroć ich serca.

“Wielkanoc to czas, w którym Chrystus wychodzi z grobu, by udowodnić, że miłość jest silniejsza niż śmierć” – te słowa św. Papieża – Polaka niech zawsze dodają otuchy i niech św. Jan Paweł II, Patron Szkoły Polskiej, wyprasza łaski, aby Szkoła Polska nadal rozwijała się, skupiając coraz liczniej uczennice i uczniów, którzy poznając bogatą historię Polski i piękno literatury polskiej oraz wartości kultury chrześcijańskiej, będą ubogacać Kanadę – tak otwartą na pielęgnowanie tradycji swych Obywateli – gdyż “wierność korzeniom jest zawsze twórcza” – jak głosi Motto Szkoły Polskiej – i wzbogaca środowisko. Niech pamiętają o słowach Papieża – Polaka: „Nauczcie się kochać to, co dobre, prawdziwe i piękne.”  

 Te szczególne Życzenia Wielkanocne, Życzenia Jubileuszowe składam z serca i o to się modlę, łącząc się z Jubileuszowymi Uroczystościami, a zwłaszcza bedę modlić się w niedzielę, 26 maja, łącząc się duchowo podczas uroczystej, Jubileuszowej Mszy św. – prosząc Królową Polski, Patronkę Emigracji i Królową Pokoju – o nieustanną opiekę nad Polonią. 

Z serdecznym pozdrowieniem, życząc dalszych sukcesów w wychowywaniu młodego pokolenia w miłości do Boga, Polski i Kanady. Szczęść Boże. Siostra Teresa Bosowska, OP Klasztor Sióstr Dominikanek  w Mielżynie k/ Gniezna Wielkanoc, 2024 r.

BIBLIOTEKA– będzie zamknięta podczas Świąt Wielkanocnych (30-31 marca).

DUCHOWA ADOPCJA

Jak co roku tak i obecnie w uroczystość Zwiastowania Naj­świętszej Maryi Panny (w tym roku wyjątkowo przeniesiona na 8 kwietnia z powodu „kolizji” ze Świętami Wielka­noc­nymi  i Tygodniem Miło­sierdzia) zapraszamy Parafian do duchowej adopcji.

W poniedziałek, 8 kwietnia, zarówno o godz. 9:00 jak i o godz. 19:00 podczas Mszy św. odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych a zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: “Ojcze Nasz” czy “Zdrowaś Maryjo” oraz specjalnej modlitwy- (są wyłożone przed ławkami), przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia, w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dobrowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Aleksandry Zyro (403-397-7687) lub do Bożeny Kutyła (403-463-9718) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Niektórzy z Parafian podejmują dzieło duchowej adopcji, ale nie chcą być wpisywani do księgi. Tak też można, najważniejsza jest modlitwa i intencja Bogu wiadoma. Dodatkowa lista do zapisania się, będzie wyłożona na stolikach przy ławkach w dzień przyrzeczenia. Serdecznie zapraszamy Parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych, a zagrożonych aborcją, tym bardziej, że obecnie w Polsce, w Parlamencie, powraca temat „aborcji na życzenie”.

                      RYCERZE KOLUMBA ŻYCZĄ

SZUKAM PRACY w recepcji lub w fabryce jako operator maszyn lub na montażu części, oraz opieka przy starszych ludziach. Dużo przebywam ze starszymi ludźmi w soboty lub niedziele. Mieszkam w Ontario, ale myślę o przeprowadzce do Calgary. Czy mógłby kościół czy polskie organizacje pomóc mi w znalezieniu pracy. Telefon 519-827-7563 lub e-mail address Ernest.Wilnowicz@mail.com