12 maja

12 maja

Sobota, 11 maja

18:00– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja z okazji urodzin

8:30- Dziękczynna i o Boże bł. dla Wandy Sujata za jej dobre serce          – Teresa                                                                                                       

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Jessiki i Roberta Pelszyńskich z okazji 10 rocz. sakramentu małżeństwa

12:30- W 80 rocz. bitwy pod Monte Cassino oraz w 54 rocz. śmierci Gen. W.  Andersa

19:00-+ Halina Grudzień                               – córka z rodziną

Poniedziałek, 13 maja

19:00-++ Maria i Jan Uczeń                                      –  rodzina

19:00- ++ Barbara i Aleksander (11 rocz) Falc

Wtorek, 14 maja

19:00– ++ Czesław Lisiński i zmarli z rodziny

19:00- + Janina Macyszyn

Środa, 15 maja

19:00-++ Mina i Wacław Raczyński i dusze w czyśćcu cierpiące      – Jurek z rodziną

19:00- ++ Anna Rudzińska i Zofia Śliwonik     – przyjaciele

Czwartek, 16 maja

19:00-++ Janina i Andrzej Wolańczyk

19:00– O łaskę zdrowia dla Haliny i Ireny z okazji Dnia Matki

Piątek, 17 maja

9:00- ++ Jadwiga, Kazimierz i Jacek Machula                                      

19:00- O Boże błogosławieństwo z okazji 50 urodzin dla Miry               – od dzieci i męża                                    

Sobota, 18 maja

8:30-++ Zuzanna Kurzydło i zmarli z rodziny

18:00– O Boże błogosławieństwo i żywą wiarę dla Gabriela z okazji I Komunii św.       

18:00- + Adam Łyszyk (3 rocz)    – Irena z rodziną                                                                                            

8:30- + Wiesława Maliczewska            – Piotr Urban z rodziną                                                                                                    

10:30- ++ Maria Krzysiak i Stanisław Bzdyk  – siostra z rodziną

12:30- Za Parafian

14:00- I Komunia św  

19:00- Dziękczynna i o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Hani Pieczara                 – Marysia i Stanisław z rodzinami

Dz 1,1-11: Ef 4,1-13; Mk 16,15-20

        Ref: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wniebowstąpienie Pańskie, które stanowi tajemnicę zamykającą ziemskie życie Chrystusa, rozpoczyna życie Kościoła. Przypomina nam jednocześnie, że mamy iść przed siebie ze świadomością, że zdążamy do celu, jakim jest niebo, dom Ojca. Droga do Nieba wiedzie przez szarą codzienność, w której z jednej strony mamy unikać grzechów, a z drugiej – żyć w stanie łaski uświęcającej. A to zakłada roztropność postępowania i przewidywanie konsekwencji tego, co czynimy. Czy my idziemy tą drogą? Pewna legenda norweska opowiada o biednej kobiecie, która jako wdowa z niemowlęciem na ręku szukała wsparcia u różnych dobrych ludzi. Chodziło jej przede wszystkim o to dziecko, które nazywała swoim największym skarbem na ziemi. Pewnego dnia przechodząc przez las dostrzegła drzwi prowadzące do jakiejś pieczary. Równocześnie usłyszała głos, by weszła do wnętrza. Pieczara okazała się skarbcem pełnym różnych kosztowności. I znowu usłyszała: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o największym skarbie”. Kobieta położyła dziecko w kącie, rozłożyła chustkę i kładła na niej: sztaby złota, naszyjniki z brylantów i pereł. Co jakiś czas słyszała głos: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o największym skarbie”. Kobieta myślała, co może być tym największym skarbem i dorzucała kolejne sztabki złota. Kiedy musiała zakończyć swój czas pobytu w skarbcu, wyszła pospiesznie, a za nią zamknęły się żelazne drzwi. Wtedy zastanowiła się, co miały znaczyć słowa o największym skarbie. I nagle uświadomiła sobie, że w gorączce zachłanności zapomniała o dziecku. I wpadła w rozpacz. Zaczęła dobijać się do żelaznych drzwi, ale na próżno. Utraciła bezpowrotnie największy skarb. W „Credo” wyznajemy, że Jezus „wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca”. Ta prawda stanowi zaproszenie dla wierzących w Niego, aby nie szukali nieba daleko od ziemi, nie szukali szczęścia dopiero po śmierci. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby dostrzec w nim Chrystusa, który jest za obłokiem doczesności, różnych ludzkich wad, czasami grzechu. Kiedy podążamy do niebieskiego celu, największym skarbem jest stan łaski uświęcającej, zjednoczenie z Bogiem, jest nim Jezus Chrystus. Ze spotkania z Panem, który wśród radości wstępuje do nieba, płynie Jego wezwanie – nakaz misyjny: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Odnosi się to do wszystkich ochrzczonych, którzy w mocy Ducha Świętego wyruszą z orędziem Dobrej Nowiny. I w ten sposób staną się świadkami Zmartwychwstałego. Świadek to ten, kto potwierdza, poświadcza coś, ale tylko to, co widział, słyszał lub czego doświadczył osobiście. To ten, kto wyznaje wiarę, wyjaśnia ją słowem i przykładem życia. ks. Leszek Smoliński

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

   18:00- J. Pajewski, B. Pajewski

   8:30- M. Sobczak, S. Salome, Z.B Topor

   10:30- A. Kamieniak, S. Zacharia, K. Kamieniak

   12:30- A. Gurgul, M. Kulaga, M. Gajewski

   19:00- M. Edgar, S. Jordana, M. Sapielak

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2024 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 6,065.00. Bóg zapałać za ofiarność!

Rozpoczął się maj, poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwa majowe w ciągu tygodnia celebrujemy przed wieczorną Mszą świętą. Zapraszamy!

18 maja – sobota- Pierwsza Spowiedź i próba generalna

19 maja – niedziela – o godzinie 14:00 Pierwsza Komunia św. dla dzieci

26 maja- podczas Mszy św. o godz. 10:30 Rocznica I Komunii Świętej.

2 czerwca – 12:30 Boże Ciało i procesja do czterech ołtarzy – zapraszamy dzieci Komunijne i Rocznicowe.

Zwraca się z prośbą do wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w dzisiejszą niedzielę 12 maja po dziennych Mszach świętych. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarządu lub u przewodniczącej Elżbiety Kiegler tel.: 403-993-2745. Dziękujemy naszym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Dziś, w niedzielę 12 maja, sakrament chrztu św. przyjmie ALEXANDER TKACZYK. Gratulujemy Rodzicom i Chrzest­nym, a Alexandra polecamy Bożej Opiece…

WIELKI JUBILEUSZ SZKOŁY POLSKIEJ IM ŚW. JANA PAWŁA II W CALGARY!

W roku 2024 przypada 90 lat istnienia naszej Polskiej Szkoły!!! Z dumą i rozrzewnieniem pamiętamy historie szkoły, wszystkich uczniów, oddane grono pedagogiczne, wspominamy absolwentów. Będziemy obchodzili ten piękny jubileusz również dzięki zaangażowaniu rodziców w życie szkoły, ich pragnienie, aby dzieci uczyły się i pogłębiały wiedze w języku polskim. Gorąco zapraszamy do udziału Absolwentów oraz byłe Grono Pedagogiczne, i Wszystkich, którym bliska sercu była i jest działalność Polskiej Szkoły w Calgary. ZAPROSZENIE JEST SKIEROWANE SZCZEGÓLNIE DO NASZYCH DROGICH BYŁYCH NAUCZYCIELI. Prosimy o kontakt z Patrycją 587-700-9583 lub psadurska@gmail.com Sprzedaż biletów– już trwa! Bilety są do nabycia w sali parafialnej w niedziele 12 i 19 maja, lub w czasie trwania zajęć szkolnych.  W sprawie zniżki dla Absolwentów i byłego Grona Pedagogicznego prosimy o kontakt z Partycją Len 587.700.9583 lub psadurska@gmail.com   Serdecznie zachęcamy do udziału w Gali. W programie ciekawe występy, obiad, kolacja i wspaniała muzyka do tańca aż do 2 nad ranem. DO ZOBACZENIA 25 MAJA!

RÓŻA DLA ŻYCIA – AKCJA RYCERZY KOLUMBA

Po każdej Mszy św. weekendu Dnia Matki (sobota 11 maja i niedziela 12 maja), Rycerze Kolumba będą prosili o poparcie ich programu „Prawo do Życia”. Każda donacja będzie uhonorowana specjalnym znaczkiem z wyszytą różą. Prosimy o hojne poparcie.

Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 2 czerwca w Bibliotece o godz.14:00. Temat: Książka A. Napolitano „Witaj, piękna”.

SPOTKANIA BIBLIJNE MAJĄ WIELE RÓŻNYCH CELÓW…  Oto kilka głównych powodów, dla których się spotykamy, w każdy poniedziałek po Mszy św.:

Poznanie Pisma Świętego: zgłębiamy treści Pisma Świętego, powoli rozumiemy kontekst historyczny, kulturowy i teologiczny oraz odkryjmy, jakie przesłanie zawiera dla naszego współczesnego życia…

Duchowy wzrost: prowadzi do głębszego zrozumienia własnej wiary i relacji z Bogiem. Dzięki refleksji nad Pismem Świętym możemy rozwijać swoją duchową wrażliwość i dojrzałość…

Wspólnota: służy jako miejsce spotkań dla nas o podobnych przekonaniach i wartościach. Wspólne wsłuchiwanie się w Pismo Święte umacnia relacje między uczestnikami i buduje wspólnotę…

Nauczanie: często obejmuje elementy nauczania, dzięki Księdzu, który dzieli się swoją wiedzą i interpretacją poszczególnych fragmentów Pisma…

Wsparcie i pocieszenie: ogromne źródło wsparcia i pocieszenia, widząc zmagania bohaterów biblijnych dostrzegamy siebie samych…

Misja i ewangelizacja: to ważny element pogłębienia życia religijnego dla nas kroczących za Jezusem…

PIELGRZYMKA NA SYCYLIĘ I MALTĘ, ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

Pod duchowym przewodnictwem ks. Pawła oraz opieką Urszuli Gut – The Travel Agent Next Door

Termin: 22 SEP- 06 OCT 2024 (14dni)

CENA ( w zależności od liczby zainteresowanych):

– z przelotem : $6420 cad ( grupa 31+)

                               $7325 cad (grupa 20-30 osob)

– bez przelotu: $4600 cad  (grupa 31+)

                               $5505 cad (grupa 20-30 osob)

Liczymy na 31 osób!

Możliwość indywidualnej wyceny lotów, jeśli ktoś planuje dalszą lub wcześniejszą podróż do Polski. 

W programie bardzo interesująca i malownicza 8-mio dniowa trasa dookoła Sycylii i 5-cio dniowa trasa na Malcie: Katania-Wyspy Liparyjskie -Tindari-Cefalu-Palermo-Monreale-Trapani-Erice-Marsala-Agrigento-Ragusa-Noto-Sarakuza-Ortiga-Etna-Taromina-Valetta-Mdina_Rabat-Mosta-Wyspa Gozo-Południe Malty.

Zwiedzanie najpiękniejszych zabytków, kościołów i bazylik obu wysp, miejsc najliczniejszych pielgrzymek oraz malowniczych zakamarków. Bardzo dogodne loty z jedną przesiadką, 2 posiłki dziennie, polski przewodnik i więcej. Prezentacja, zapisy i wpłata zaliczki 18-19 maja, po każdej Mszy św. lub wcześniej telefonicznie w biurze Urszula Gut-TTAND.

(Musimy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie zebrać grupę do 20 Maja) Wcześniejsze informacje i broszurki z pełnym programem: Urszula Gut – The Travel Agent Next Door :Tel: 403.407.0177/403.852.5254 lub email: ugut@ttand.com Ks. Paweł (30 Apr -13 May) w biurze parafialnym. Serdecznie zapraszamy!

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 18 maja. Zapraszamy na piękny śpiew uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem, w sobotę 18 maja od godz. 20:00. O godzinie 22:00 odprawiona zostanie dodatkowa Msza św. z formularzem Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha świętego. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. – Grupa Modlitewna Strumień Łaski

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI świętowaliśmy 5 maja. W tym czasie „zbiegają się” różne kościelne i patriotyczne elementy i warto te tradycje przekazywać młodemu pokoleniu.

NASZA PARAFIA UHONOROWANA!

21 kwietnia Prezydent R.P. Andrzej Duda z małżonką złożyli oficjalną wizytę w Edmonton. Plany przyjazdu do Calgary uległy zmianie i nie doszły do skutku. Z powodu tego „proceduralnego zamieszania” bardzo skrócił się czas na zgłoszenie swojej obecności podczas tego spotkania. Mimo to szereg osób z naszej polonijnej wspólnoty z Calgary wybrało się do stolicy prowincji Alberta. Podczas tych uroczystości, nie tylko Polska Szkoła z Calgary, ale również nasza polonijna parafia została wyróżniona przez Pana Prezydenta. Otrzymaliśmy oficjalny list gratulacyjny z podziękowaniem za wieloletnie kultywowanie polskiego ducha, tradycji i kultury polskiej w naszym kościele. Do listu dołączona została nasza polska flaga narodowa. Oczywiście, to wyróżnienie, choć przekazana na ręce obecnego Proboszcza, dotyczy wszystkich Księży, Sióstr Zakonnych i Parafian, którzy tworzą nasza wspólnotę i którym leży na sercu dobro naszej „małej Polski” tutaj, na emigracji w Kanadzie.

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W POZNANIU 21.MAJA!

Tym razem trzech diakonów Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zostanie wyświęconych na kapłanów, by służyć Polonii opieką duszpasterską w różnych krajach świata. Każdy neo-prezbiter odprawi 15 Mszy św. zbiorowych w intencjach podanych przed Dobrodziejów. Zatem do 19 maja można przekazywać na ręce ks. Pawła donacje na seminarium w Poznaniu wraz z intencjami mszalnymi. On to wszystko wyśle elektronicznie jako jeden „pakiet” dla naszych nowych Kapłanów. Bóg zapłać za wsparcie dla Seminarium!

PODNIESIENIE FLAGI POLSKIEJ

Jak wspomniano powyżej, maj obfituje w różne wydarzenia religijne i polonijne. Dobrze, że przedstawiciele naszej wspólnoty biorą w nich udział…

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w Calgary zaprasza wszystkich Członków zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2024r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW     ZAGRANICZNYCH:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 maja br., zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozpo-rządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą. Rozporządzenie weszło w życie 7 maja 2024 r.

Poniżej nasze OKW:

98KanadaVancouver 1600-1177 West Hastings Street Vancouver, BC V6E 2K398
99KanadaEdmonton 10960 104 St NW Edmonton, AB T5H 2W699
100KanadaCalgary 3015 15th Street NE Calgary, AB T2E 7L8100

Ponadto, od 7 maja br., można się wpisywać do spisu wyborców. Link do systemu wyborców:  https://eWybory.msz.gov.pl

WAŻNA SPRAWA! Prosimy zwracać uwagę na sposób parkowania! Tylko oznaczone miejsca mogą być zajęte. Nie wolno blokować przejazdu wokół parkingu, bo może się okazać, że karetka nie będzie mieć dostępu!!!