9 czerwca

9 czerwca

Sobota, 8 czerwca Niepokalanego Serca NMP

18:00– ++ Stefan, Marianna i Stanisław Surowiec oraz Helena, Bronisław i Elżbieta Skałka (5 rocz)

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Christopher z okazji 33 rocz. urodzin

8:30- ++ Gertruda i Alojzy Cichański              – syn z rodziną                                                          

10:30- + Ryszard Kogut (1 rocz)                     – rodz. Wardzała

12:30– ++ Jan Kuźniarz i zmarli z rodziny Kuźniarzów

12:30- (Ks. Stefan)- O Boże błogosławieństwo dla Marii i Krzysztofa Radzikowskich z okazji 50 rocz. małżeństwa

19:00- + Ludwik Rajzer (8 rocz)                – żona z dziećmi

Poniedziałek, 10 czerwca- bł. Bogumiła

19:00- O Boże błogosławieństwo dla rodziny Danuty i Tadeusza Lipiec         – rodz. Śliwonik

19:00– ++ Zofia, Stanisław, Irena, Czesław, Mieczysław i Eugenia

Wtorek, 11 czerwca- św. Barnaby Apostoła

19:00– + Łukasz Paliński

19:00 – + Stanisław Różnicki                  – Jadwiga z dziećmi

Środa, 12 czerwca

19:00-+ Jan i Alina Zborowski

19:00– ++ Zmarli z rodziny Dąbrowskich, Jancewicz i Weryszko

Czwartek, 13 czerwca- św. Antoniego Padewskiego

19:00- O zdrowie dla Ewy K                           – przyjaciele

19:00- Dziękczynno- błagalna dla dzieci i wnuków Ewy i Artura

Piątek, 14 czerwca- bł. Michała Kozala

9:00- Za Parafian                         

19:00-  Zakończenie roku szkolnego klas od 7-11

Sobota, 15 czerwca- bł. Jolanty  

8:30- Za dzieci i wnuki objęte modlitwą internetowej grupy różańcowej

9:30- Zakończenie roku szkolnego klas od 0 do 6

18:00– O Boże błogosławieństwo dla Damiana Pelszyńskiego z okazji 8 urodzin

8:30- ++ Teresa i Józef Grynia oraz Anna, Aniela i Stanisław Pietrzyk i Krystyna Sztandera                 

10:30- ++ Maria i Jan Tyszka, Emilia i Stefan Koza oraz Alina i Mikołaj Dębicki

12:30– W intencji dzieci Pierwszo Komunijnych

19:00- + Kazimiera Ostrzeńska (30 rocz) – synowie z rodzinami

Rdz 3,9-15;2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35

Ref: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Wierzymy, bo została nam objawiona prawda, znamy prawdę, bo poprzez wiarę jej doświadczamy, wiemy, że prawda i wiara są tożsame, jednoznaczne. Mimo słów, które słyszymy w mediach, czytamy w prasie, nic nas nie jest w stanie odwieść od prawdy, bo mamy wiarę. Tę zaszczepioną w Chrzcie, daną nam przez Ducha Świętego, objawioną w Piśmie Świętym. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, dał mu rozum, dał nadzieję, dał życie. A jednak, jak czytamy w Księdze Rodzaju, już pierwsi ludzie wykorzystali swoją wolność wbrew zamiarom Boga. Podkuszeni przez siły zła chcieli dorównać Bogu i posiąść wiedzę, jaką ma Bóg. To dlatego zjedli owoc poznania, ale nie zdobyli w ten sposób wiedzy, lecz jedynie poznali swoje słabości. Czy była to prowokacja szatana, by ludzi wypędzić z raju, czy była to próba dana ludziom, aby oparli się pokusom? Pewne jest tylko, iż ta sytuacja zmieniła na wieki status człowieka. Obarczeni grzechem pierworodnym ludzie czekali na Mesjasza. Dzięki miłości Bożej otrzymaliśmy raz jeszcze szansę na wspólnotę z Bogiem. Przez śmierć Jezusa i Jego Zmartwychwstanie, nieustannie uobecniane w Sakramencie Eucharystii, mamy otwartą drogę Zbawienia. Ktoś powie, że nikt jeszcze tego nie widział, nie przeżył, dlatego trudno uwierzyć w prawdę szerzoną przez chrześcijan. Ale my poprzez Chrzest otrzymujemy wiarę Kościoła, ta wiara włącza nas w Kościół żywy, w którym istniejemy, w którym poznajemy i potem przekazujemy innym jedyną prawdę o Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, „który nami zawiaduje, którędy zawieje”. Wiara została nam dana w Chrzcie. Prawda wlana w nas przez Ducha Świętego w Bierzmowaniu, Miłość Ojcowska objawiana nam w Eucharystii i innych Sakramentach, budują w nas większą wiarę, pogłębiają rozumienie wiary, potęgują nadzieję spotkania Boga Ojca, pozwalają wierzyć w Paruzję, czyli ponowne przyjście Jezusa Chrystusa: „Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.” (2 Kor 4,17-5,1). Boże, który z miłości do nas odpuszczasz nam nasze winy, dajesz nam Jezusa, Syna Twego, w Eucharystii, zsyłasz nam Ducha Świętego, by nas prowadził ku Tobie, wybacz nam nasze winy i broń ode złego. Piotr Blachowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

       LEKTORZY

   18:00- D. Trzesicki, M. Jarzecki, K. Wójcik

   8:30- M. Sobczak, S. Salome

   10:30- A. Kamieniak, S, Zacharia, K. Kamieniak

  12:30- E. Kaczan, M. Kulaga, A. Wiśniewski

   19:00- W. Grabowski, A. Wojciechowski

           

Kolejna akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2024 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi  $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 8,998.00. Bóg zapałać za ofiarność!

ZARZĄD FUNDACJI BRATA ALBERTA CALGARY zawiadamia, że ostatnia przed wakacjami zbiórka pieniędzy dla ośrodków, którym pomagamy w Polsce odbędzie się w trzecią, a nie jak zwykle w druga niedzielę miesiąca, czyli 16-go czerwca w sali parafialnej Kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju. W drugą niedzielę, czyli 9 czerwca, członkowie Zarządu będą w Domu Polskim reprezentować naszą Fundację w czasie Dni Dziedzictwa Polskiego w Albercie. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Domu Polskiego 9 czerwca. Będzie można tam złożyć donację, a 16 czerwca w sali parafialnej. Z góry serdeczne Bóg zapłać. Życzymy wszystkim miłych wakacji i do zobaczenia we wrześniu

CZERWIEC MIESIĄCEM CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO.

W miniony piątek świętowaliśmy ten dzień. Przypominamy o obietnicach złożonych św. Siostrze Marii Małgorzacie Alacoque: „Ja jestem Odwieczną Prawdą, która nie może zawieść. (…) Jestem wierny w moich obietnicach”.
W jednym z listów św. Małgorzata Maria stwierdza, że kult Najświętszego Serca „(…) ma na celu odnowienie w duszach skutków Odkupienia, czyniąc z tego Najświętszego Serca jakby drugiego Pośrednika pomiędzy Bogiem i ludźmi”.

 1. Dam im wszystkie łaski, potrzebne im w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę sam ich pociechą we wszelkich smutkach i utrapieniach.
 4. Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 6.  Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i morze niewyczerpanego miłosierdzia 
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe szybko dostąpią doskonałości.
 9. Zleję błogosławieństwo na te domy, w których obraz mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów św. i że Serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

W swojej obietnicy Jezus mówi o przyjęciu Komunii świętej w kolejne 9 pierwszych piątków, nie o samej spowiedzi. Aby jednak przystąpić do Komunii, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, więc dobrze poprzedzić ją sakramentem pokuty.

JUBILEUSZ 90 LAT POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. JANA PAWŁA II W CALGARY.

Koniec roku szkolnego już za rogiem. Jeszcze egzaminy końcowe klas kredytowych, dzień sportu młodszych klas, końcowe oceny, świadectwa i…. zasłużone wakacje! Zasłużone podziękowania!

Tym razem szczególne podziękowania kierujemy do Honorowego Konsula RP w Calgary,  pana Zygmunta Potockiego. Nieustanna pomoc okazywana Polskiej Szkole jest dowodem troski o wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i chrześcijańskich wartości dla budowania lepszego jutra dla Polski i dla Kanady. Staraniem Konsulatu RP w Calgary w porę dotarły Medale Komisji Edukacji Narodowej.  W czasie uroczystej Gali,  25 Maja 2024 roku w Domu Polskim w Calgary,  medale otrzymali nauczyciele: pani Małgorzata Barczuk-Godek, pani Joanna Chmielarski, pan Zbigniew Kaczan oraz Pani Beata Popielarz Kałaczyńska .   Dziękujemy wszystkim za życzliwość i popieranie Polskiej Szkoły w Calgary.   Dyrekcja Szkoły i Zarząd Szkoły

POLISH CANADIAN HERITAGE DAY IN ALBERTA. at the Polish Canadian Cultural Center.

9 June 2024  Hours – 11:00 6:00 pm Day Schedule

11:00 am 5:30 pmFood Court – Fine Polish Dishes.                                                              Main Hall
12:45 pm 1:00 pmPerformance – Polish Scouts group.                                                        Main Hall
1:00 pm 1:30 pmPerformance – Polish folk dances.                                                            Main Hall
2:00 pm 2:30 pmPerformance – Polish folk dances.                                                            Main Hall
3:00 pm 4:00 pmLive Rock Blues performance.                                                     Combatants Hall
4:00 pm 4:30 pmPerformance – Polish folk dances.                                                            Main Hall
5:00 pm 5:30 pmLast Performance – Polish folk dance.                                                    Main Hall

ZDJĘCIA Z BOŻEGO CIAŁA…

Dziękujemy wszystkim za udział i piękne uczczenie tajemnicy obecności Pana Jezusa pośród nas!

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW KOŁO NUMER 18 zaprasza swoich członków na miesięczne zebranie 16 czerwca, w niedzielę o 14:30.

DIOCESAN-WIDE PASTORAL RENEWAL SURVEY JUNE 1st & 2nd.  

Ankieta dotycząca duchowej odnowy w rzymskokatolickiej Diecezji Calgary w ramach Diecezjalnej Odnowy Duchowej, której celem jest:

a) formowanie misyjnych uczniów w Chrystusie,

b) bycie Kościołem spotkania i świadectwa oraz

c) wzmacnianie życia rodzinnego, celem niniejszej ankiety jest uzyskanie od Ciebie – parafianina – informacji zwrotnej na temat Twojego duchowego rozwoju i doświadczeń w tych trzech obszarach, zarówno na poziomie osobistym, jak i parafialnym.

Twój głos jest ważny!- Niniejsza ankieta jest wynikiem współpracy między Rzymskokatolicką Diecezją Calgary a Flourishing Congregations Institute na Ambrose University w Calgary, Alberta. Prosimy o wypełnienie ankiety online lub wypełnienie danych na papierze dotyczącej twoich doświadczeń w wyżej wymienionych obszarach, zarówno na poziomie osobistym, jak i parafialnym. Wypełnienie ankiety powinno zająć około dziesięciu do piętnastu minut. Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny, możesz całkowicie odmówić udziału, możesz odmówić udziału w poszczególnych częściach ankiety, możesz odmówić odpowiedzi na wszystkie pytania i możesz wycofać się z udziału w ankiecie w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji dla wypełniającego.

Jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone?

W tej ankiecie nie będą gromadzone żadne dane osobowe, a wszyscy uczestnicy pozostaną anonimowi. Jeśli zgodzisz się wziąć udział w badaniu, zostaniesz poproszony o podanie płci, przedziału wiekowego, stanu cywilnego, pochodzenia kulturowego i wskazanie czy masz dzieci w wieku poniżej 18 lat. Udział w Ankiecie Duchowej Odnowy nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Ankieta jest prowadzona przez Voxco, kanadyjską firmę, której dane są bezpiecznie przechowywane w Kanadzie. Ankieta przyniesie następujące korzyści osobom, które wezmą w niej udział: dostęp do swoich zbiorczych wyników na poziomie parafii i diecezji; możliwość refleksji nad własnym rozwojem duchowym; pomoc parafii i diecezji w lepszym zrozumieniu potrzeb i trosk Parafian; wkład w odnowę życia parafialnego i posługi. Wyniki mogą być opublikowane w recenzowanych manografiach lub artykułach naukowych, czasopismach, książkach, prezentowane na konferencjach/wydarzeniach, wyświetlane w formie zbiorczej na stronie internetowej Flourishing Congregation Institute i/lub rzymskokatolickiej diecezji Calgary, z możliwością wniesienia wkładu do literatury w tej dziedzinie.

Co stanie się z podanymi przeze mnie informacjami?

Po zakończeniu ankiety dane będą przechowywane przez co najmniej pięć lat u dyrektora instytutu Flourishing Congregations (Dr. Joel Thiessen. Gdy dane zostaną zniszczone po pięciu latach, nie będzie można ich odzyskać. (…) Po przesłaniu ankiety nie ma możliwości zidentyfikowania „nadawcy”  (ze względu na natychmiastową anonimowość). Żadne dane osobowe nie zostaną wykorzystane w jakimkolwiek raporcie. Należy pamiętać, że nikt w parafii lub diecezji nie będzie miał dostępu do indywidualnych odpowiedzi; wszystkie odpowiedzi są zbierane przez Flourishing Congregations Institute i nie będzie możliwości powiązania odpowiedzi z poszczególnymi osobami. Wyniki zostaną przedsta­wione w formie zbiorczej. Po zakończeniu badania, zostanie udostępniony raport dla danej parafii oraz dla całej diecezji. Wszyscy uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do wyników badań od kierownictwa parafii lub diecezji. Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z: Joel Thiessen Wydział Socjologii Uniwersytet Ambrose p: 403-407-9422 e: jathiessen@ambrose.edu Over 9,000 surveys were completed. What a great start! Thank you all for your leadership and engagement, showing parishioners that their voice matters, and their participation makes a difference in both the parish community and their own journey of discipleship.

W tym roku harcerze, harcerki i wędrowniczki wyjeżdżają na X Światowy Zlot ZHP, w Raven Knob w USA. Tysiące Polskich harcerzy z całego świata dołączy do nich na dwa tygodnie biwakowania i przygody. Dochód z loterii zostanie przeznaczony na wsparcie udziału młodzieży w tej niepowtarzalnej przygodzie!

Kup bilety online. 10 za $20, 3 za $10, 1 za $5

http://www.rafflebox.ca/raffle/psasop.