Kronika 2012r.

Kronika 2012r.

Kronika parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary 2012r.

 

Na powitanie Nowego Roku 2012 przybył do naszej wspólnoty parafialnej O. Jacek Cydzik, redemptorysta z Toronto, który reprezentuje Radio „Maryja” i TV „Trwam” na terenie Kanady. Podczas wszystkich Mszy św. głosił Słowo Boże i spotkał się na opłatku Rodziny Radia „Maryja” w sali parafialnej, na które przybyło liczne grono parafian.

 

W czasie poświątecznym odwiedzaliśmy domy w ramach tradycyjnej kolędy, na indywidualne zaproszenie około 35 parafian.

 

Związek Podhalan w Calgary zorganizował 7 stycznia „Góralskie Posiady” w sali parafialnej, podczas której można było zasmakować góralskich potraw wigilijnych w oprawie artystycznej góralskich kolęd i tańców.

 

W niedziele 15 stycznia w Domu Polskim parafianie mogli podziwiać wspaniale przygotowane tradycyjne „Jasełka” zatytułowane „Zakorzenieni w Chrystusie – mocni w wierze”. Temat „Jasełek” nawiązywał do spotkania papieża Benedykta XVI z młodzieżą w Madrycie w sierpniu 2011r., podczas Światowych Dni Młodzieży, w którym to spotkaniu brała udział również grupa młodzieży z naszej parafii.  W trakcie przedstawienia wystąpiły dzieci i młodzież oraz dorośli w inscenizacji bohaterów z różnych epok oraz zespoły taneczne „Gaiczek”, „Krakusy” i „Polanie”. Całość „Jasełek” przygotowała Sr. Teresa Bosowska, dominikanka oraz Pani Danuta Topór.

 

W dniach 26-27 stycznia z wizytą kanoniczną w parafii przebywał Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego Ks. Tomasz Sielicki i Prowincjał Ks. Paweł Bandurski, podczas której spotkali się z Radą Parafialną i Księżmi pracującymi na parafii. Ks. Generał wygłosił Słowo Boże podczas Mszy św., w czasie której śpiewał Chór „Vox Populi”. Wizytacja przebiegła w serdecznej atmosferze, ku zadowoleniu parafian i Księży.

 

Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Bł. Jana Pawła II zorganizował 11 lutego Zabawę Walentynkową w sali parafialnej, na którą przybyło wiele gości. Szkoła Polska w obecnym roku liczy 390 uczniów, w której zajęcia prowadzi 30 nauczycieli i katechetów. Zajęcia odbywają się w każdy piątek i sobotę w budynku katolickiej szkoły Św. Anny niedaleko centrum miasta.

 

Na początku lutego gościliśmy Profesora Piotra Jaroszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wykładowcę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, który wygłosił kilka wykładów. Pierwszy zatytułowany „Polska kultura pomocą w wychowaniu młodego pokolenia na emigracji” został zaprezentowany uczniom klas XI –XII Szkoły Polskiej. Kolejne wykłady dla wszystkich zainteresowanych parafian odbyły się w sali parafialnej na temat: „Rola Polonii w ocaleniu kultury polskiej” oraz „Od Katynia do Smoleńska – niszczenie polskich elit”.

 

Z inicjatywy Ks. Biskupa Fredericka Henry z okazji Dnia Rodziny w niedzielę 19 lutego, na każdej Mszy św. odbyło się uroczyste odnowienie ślubów małżeńskich, szczególnie tych par małżeńskich, które obchodziły swoje rocznice ślubu w wielokrotności pięciu lat.

 

Pod kierunkiem wikarego Ks. Roberta Będzińskiego grupa młodzieży naszej parafii redaguje od niedzieli 29 stycznia dodatek jednostronicowy do biuletynu parafialnego zatytułowany „Głos Młodzieży”, w którym znajdują się rozważania na różne tematy i odpowiedzi na stawiane pytania. Po wieczornych Mszach św. młodzież organizuje adoracje tematyczne przed Najświętszym Sakramentem ze śpiewem pieśni pod przewodnictwem zespołu „Nadzieja” lub spotyka się w sali parafialnej na dyskusji na wybrane tematy lub oglądanie wartościowych filmów.

 

Wielki Post łączy się jak co roku z akcją zbierania pieniędzy na cele charytatywne Diecezji Calgary. W tym roku nasza parafia jest zobowiązana w ramach zbiórki „Together In Action” do zebrania $ 37,338. Hasło tegorocznej kolekty brzmi: „Światło naszej nadziei mobilizuje nas do działania”. W czasie Wielkiego Postu w każdą niedzielę jest Nabożeństwo Gorzkich Żali z rozważaniem Męki Pańskiej, a w tygodniu Droga Krzyżowa dla młodzieży we wtorki, dla dzieci we środy i dla wszystkich parafian w piątki. Rekolekcje wielkopostne pod hasłem: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (J 15,14) od 24 marca do 1 kwietnia poprowadził O. Paweł Barszczewski, przeor klasztoru Ojców Dominikanów na Służewcu w Warszawie.  Podczas rekolekcji młodzież i dzieci  przedstawili w formie inscenizacji Mękę Pańską w kościele dla ogółu wiernych.

 

Jak co roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy św. miała miejsce Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego przez grupę 25 parafian, którzy zobowiązali się do codziennej modlitwy przez 9 miesięcy w intencji nienarodzonego dziecka, zagrożonego aborcją.

 

Triduum Paschalne Wielkiego Tygodnia gromadzi wielkie tłumy w kościele. W Wielki Czwartek Msza św. z obrzędem umycia nóg dla wybranych 12 parafian i adoracja Najświętszego Sakramentu do 21:30 prowadzona przez zespół młodzieżowy „Nadzieja”.

W Wielki Piątek odbyła się Droga Krzyżowa o godz. 15:00, a wieczorem o godz. 19:00 Nabożeństwo Męki Pańskiej podczas którego śpiewał  40-osobowy chór „Vox Populi”. Na obydwu nabożeństwach pełny kościół wiernych, tak że wielu musiało stać z tylu przy wejściu do kościoła. W Wielką Sobotę tradycyjne święcenie pokarmów na wielkanocny stół przyciąga tysiące Polaków z całego Calgary i okolic, tak że święcimy w kościele cały dzień od godz. 10 rano do 16:30. Podczas błogosławienia koszyków wielkanocnych trwała nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu w pięknie urządzonym Grobie Pańskim prowadzona przez poszczególne grupy modlitewne naszej parafii: Koło Żywego Różańca, Grupa Seniorów „Młodzi Duchem”, dzieci ze Szkoły Polskiej, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Rycerstwo Niepokalanej, Lektorzy i Rodzina Radia Maryja. W ten sposób nastrój w kościele jest pełen powagi i modlitwy.

 

 

 

W Niedziele Zmartwychwstania procesja rezurekcyjna o godz. 7 rano na parkingu kościoła z pocztami sztandarowymi i śpiewem zgromadziła duże tłumy wiernych. Podczas uroczystej Mszy św.  śpiewał chór „Vox Populi”, zachwycając wszystkich zgromadzonych wspaniałym wykonywaniem pieśni wielkanocnych.

Po Niedzieli Wielkanocnej Ks. Robert, udał się z grupą ministrantów i kilku rodziców do Edmonton na trzy dniowy wyjazd celem zwiedzania miasta i jego okolic. Wszyscy wrócili pełni wrażeń i radości ze wspólnie spędzonego czasu na wyjeździe.

 

W sobotę 21 kwietnia Siostry Dominikanki, pracujące przy naszym kościele od 44 lat, obchodziły swój Jubileusz 150 lat założenia ich Zgromadzenia w Polsce. Ks. Biskup Frederick Henry przewodniczył uroczystej Mszy św. i wygłosił okolicznościowe kazanie, wspominając również przy tej okazji Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych Sr. Lucyny Gryboś, katechetki i zakrystianki. Po Mszy św. miał miejsce uroczysty bankiet w sali parafialnej dla 160 osób, podczas którego wiele organizacji i osób wyraziło wdzięczność i życzenia pod adresem Sióstr Dominikanek.

 

W miesiącu maju mieliśmy dwie ważne uroczystości. W piątek 11 maja dla 27 uczniów klas kredytowych Szkoły Polskiej, Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. Bp Frederick Henry, a po Mszy św. wszyscy spotkali się w sali parafialnej na poczęstunku. Natomiast w niedzielę 21 maja na dodatkowej Mszy św. o godz. 14:00 Pierwszą Komunię św.

przyjęło 34 dzieci naszej parafii.

 

W sobotę 2 czerwca w sali parafialnej wykład na temat „Aktualne sprawy Polski” wygłosił redaktor i dziennikarz Stanisław Michalkiewicz. W spotkaniu wzięło udział wiele osób z różnych organizacji, którzy z uwagą wysłuchali oceny obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.

 

W niedzielę 3 czerwca Sr. Tatiana Jaczyńska, dominikanka pracująca od 12 lat w Ułan-Ude w diecezji Irkuckiej na Syberii, podczas każdej Mszy św. po krótkim kazaniu przedstawiała parafianom warunki pracy i życia w tamtejszym środowisku, uzupełniając je pokazem zdjęć na ekranie. Za życzliwym pozwoleniem Ks. Biskupa Fredericka Henry, parafianie składali ofiary celem wpierania misji Sióstr Dominikanek w Ułan-Ude.

 

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w niedziele 10 czerwca w Uroczystość Bożego Ciała procesja do czterech ołtarzy na zewnątrz kościoła nie mogła się odbyć, dlatego cztery stacje ze śpiewem Ewangelii i procesją z Najświętszym Sakramentem zostały odprawione wewnątrz kościoła przy znacznym udziale wiernych.

 

W niedzielę 24 czerwca została podana do wiadomości wszystkich parafian informacja o zmianie wikarego w naszej parafii. Ks. Robert Będziński po dwuletniej pracy w naszej parafii, gdzie szczególnie zajął się duszpasterstwem dzieci i młodzieży, na mocy dekretu Ks. Prowincjała Pawła Bandurskiego zostaje przeniesiony do parafii św. Trójcy w Chicago. Nowym wikarym od września będzie Ks. Karol Twarowski, który pracował przez cztery lata w parafii św. Jadwigi w Oshawie. Ks. Robert Będziński po 10 latach pracy kapłańskiej udaje się na miesiąc probacji do Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, a następny miesiąc sierpień jest czasem jego wakacji.

W czasie dwu miesięcznej nieobecności Ks. Roberta podczas wakacji z pomocą duszpasterską do naszej parafii przybywa Ks. Zygmunt Stefański, chrystusowiec który przepracował 30 lat we Francji. Ks. Zygmunt głosił piękne kazania, nawiązując do swych doświadczeń duszpasterskich we Francji.

 

W połowie lipca rozpoczęły się prace renowacyjne dwóch łazienek męskiej i damskiej przy sali parafialnej na poziomie biblioteki. Przewidywany koszt remontu wynosi $ 60,000 i będzie wykonany przez dwóch oddanych parafian: Edwarda Białowąsa i Zygmunta Bawoła.

 

Obok kościoła i pomnika Bł. Jana Pawła II został wykonany ozdobny klomb z krzewami i kamieniami, którą to pracę wykonali gratis parafianie: Edward Białowąs, Tadeusz Olkowski i Józef Hryszko pod nadzorem Ks. Proboszcza. Otoczenie kościoła zyskało na dodatkowej atrakcji. Na jesieni planowane są prace wykończeniowe ścian kościoła metodą „stoneffects”, aby wszystko wyglądało estetycznie.

 

W niedzielę 12 sierpnia z okazji Święta Żołnierza została odprawiona Msza św. z udziałem Kombatantów Koło # 18 w Calgary i członków Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego. Po Mszy św. odbyła się akademia w Domu Polskim i serwowano obiad dla wszystkich uczestników tej uroczystości, w której wziął udział Ks. Proboszcz.

 

W niedzielę 2 września miało miejsce oficjalne pożegnanie Ks. Roberta Będzińskiego i równocześnie powitanie nowego wikarego Ks. Karola Twarowskiego. Dziś również żegnamy Ks. Zygmunta Stefańskiego, który przez dwa miesiące pomagał w naszej parafii. Od dzisiejszej niedzieli są już czynne zmodernizowane łazienki przy sali parafialnej, które zostały w pełni zautomatyzowane, jeśli chodzi o wodę i światło. Ściany łazienek zostały wyłożone płytkami i zamontowane marmurowe blaty z automatycznymi kranami. Całość wygląda bardzo pięknie i wszyscy parafianie doceniają wykonaną pracę przez naszych parafian: Edwarda Białowąsa i Zygmunta Bawoła.

 

W dniach od 1-4 października Ks. Proboszcz i Ks. Wikary biorą udział w dorocznym szkoleniu w Banff  razem z księżmi diecezji Calgary. Tematem spotkania jest nowe formy ewangelizacji i umiejętność rozwiązywania konfliktów w parafii.

 

W czwartek 11 października odbyło się spotkanie w sali parafialnej z Panią Ewą Stankiewicz, autorką wielu filmów dokumentalnych, m.in. „Solidarni 2010”, „Lista pasażerów”. Temat spotkania dotyczył aktualnych wydarzeń w Polsce po katastrofie smoleńskiej samolotu z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu osobami w drodze na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej.

 

W niedzielę 21 października miał miejsce w Domu Polskim Koncert Charytatywny pt. „Śpiewajmy Panu na chwałę” – ku czci Bł. Jana Pawla II oraz Św. Kateri Tekakwitha, Indianki. W koncercie wzięli udział młodzi artyści różnego pokolenia oraz chór parafialny „Vox populi”, zespół młodzieżowy „Nadzieja” i chórek dziecięcy „Laetare”, a także zespoły taneczne: „Gaiczek”, „Krakusy” i ”Polanie” oraz grupa tańca klasycznego „Refleksja”. Śpiewy i muzyka były przeplatane poezją religijno-patriotyczną i innymi utworami literatury polskiej. Tegoroczny dochód z koncertu w wysokości $ 3,681.00 został przeznaczony na zakup w przyszłości nowych organów do naszego kościoła.

 

W październiku zostały wykonane kolejne prace upiększające nasz kościół od zewnątrz. Front kościoła i jego filary oraz ściany biura i łącznika z salą parafialną zostały wykończone metodą „Stoneffects”, podobnie jak ściany wewnątrz kościoła. Prace wykonali gratis dla parafii panowie: Edward Białowąs i Zygmut Bawoł oraz pracownicy „Resovia Stucco and Stone” z firmy Andrzeja Kluza. W bibliotece parafialnej zostały zamontowane dodatkowe szafy na podręczniki dla uczniów Szkoły Polskiej i na książki naszej biblioteki. Obecnie biblioteka nabrała pięknego wyglądu i przyciąga co niedzielę liczną rzeszę czytelników. W sali parafialnej został zainstalowany na ścianie nowy telewizor „Sharp” wraz z odtwarzaczem DVD i system satelitarny TV „Trwam”, z którego będą korzystać zainteresowani programem telewizji katolickiej w Polsce.

 

W grudniu rozpoczęły się prace renowacyjne kuchni przy sali parafialnej, zostały wykonane nowe blaty – stolnice do prac kuchennych, zamówione nowe piece z elektrycznym zapłonem i zmywarka do naczyń kuchennych. Przed Świętami Bożego Narodzenia została też odnowiona toaleta obok kuchni, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, tak że obecnie wszystkie toalety w kościele i przy sali parafialnej są odnowione i w pełni zautomatyzowane, z czego parafianie są bardzo zadowoleni.

 

30 listopada w katedrze Matki Bożej w Calgary uroczystą Mszą św. celebrowaną pod przewodnictwem Ks. Biskupa Fredericka Henry rozpoczęły się obchody 100-lecia istnienia Diecezji Calgary z udziałem całego prezbiterium kapłanów i licznie zgromadzonych delegacji z różnych parafii. Podczas Mszy św. Ks. Biskup poświęcił figurę Matki Bożej, która będzie pielgrzymowała po wszystkich 65 parafiach diecezji. W jubileuszowym roku nasza parafia będzie przeżywać ten szczególny akt nawiedzenia przez Matkę Bożą w dniach od 16-20 września 2013r. Przy tej szczególnej okazji Ks. Biskup wyznaczył kościoły, w których można uzyskać odpust zupełny i na tej liście jest również nasz Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju.

 

W I Niedziele Adwentu 2 grudnia gościem naszej wspólnoty parafialnej był delegat Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Lic. Tomasz Gałuszka, który głosił Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy św., oraz odbyły się dwa spotkania w poniedziałek i wtorek na tematy związane z Rokiem Wiary. Natomiast w II Niedzielę Adwentu tradycyjnie jak co roku Koło Modlitewno-Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej działające przy naszej parafii przeprowadziło składkę wśród wiernych na pomoc Kościołowi na Wschodzie, podczas której zebrano $ 8,647.00.

 

Od III Niedzieli Adwentu tygodniowe rekolekcje w naszej wspólnocie parafialnej głosił Ks. Wiesław Wójcik, Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Domu Głównym Księży Chrystusowców w Poznaniu, pod hasłem zgodnie z Rokiem Wiary „Bądźcie mocni mocą wiary”.  Głoszone nauki rekolekcyjne z wielką pasją przez Ks. Wiesława przyciągały wielu parafian, że kościół codziennie był wypełniony po brzegi, za co należą się słowa uznania rekolekcjoniście !

 

W sobotę 22 grudnia przed IV Niedzielą Adwentu przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Wigilię parafialną, na którą przybyło 180 osób. Uroczystą atmosferę wigilijną ubogacał 40-osobowy chór parafialny „Vox Populi” pod dyrekcją Pani Ireny Miazgi i przy akompaniamencie Pana Michała Jarzęckiego. Święta Bożego Narodzenia przyciągnęły wielką liczbę Polaków żyjących w Calgary i okolicy, którzy mogli przeżyć w pięknie udekorowanym kościele duchowe spotkanie z przychodzącym Zbawicielem świata.

 

Na zakończenie starego roku dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski podczas Mszy św. i nabożeństwa dziękczynnego, a potem liczna grupa parafian uczestniczyła w zabawie Sylwestrowej zorganizowanej przez członków chóru „Vox Populi”.

 

Na koniec tego sprawozdania z minionego roku 2012 statystyka dotycząca życia sakramentalnego:

 

Chrzty: 26 dzieci

Pierwsza Komunia św.: 34 dzieci

Bierzmowanie: 27 młodzieży

Śluby: 6 par małżeńskich w parafii, a 6 par w Polsce lub innych miejscach

Pogrzeby: 23 zmarłych odprowadzonych na wieczny spoczynek

Obecnie jest zarejestrowanych 1600 rodzin z adresami.

 

Pragnę również dodać, że Szkoła Polska im. Bł. Jana Pawła II działająca pod patronatem naszej parafii liczy obecnie 354 uczniów, dla których zajęcia z języka polskiego, historii, geografii i religii prowadzi 29 nauczycieli i katechetów z 3–osobowym zarządem szkoły.  

 

To krótkie sprawozdanie nie obejmuje całości pracy duszpasterskiej w parafii, ale uwypukla najważniejsze wydarzenia w minionym roku 2012.

 

Ks. Czesław Rybacki, TChr.,

Proboszcz Parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju w Calgary