Kronika 2014r.

Kronika 2014r.

Kronika Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary w roku 2014r.

 

Zgodnie z polska tradycją od Nowego Roku odwiedzamy rodziny w ramach kolędy, na indywidualne zaproszenie. W tym roku otrzymaliśmy około 35 zaproszeń kolędowych, szczególnie tych, którzy zakupili nowe domy i chcą je poświęcić.

 

W niedziele 19 stycznia w Domu Polskim odegrane zostały „Jasełka” pod hasłem „Otwórzmy drzwi naszego życia Chrystusowi” – słowa, które wypowiedział papież Franciszek na początku swego pontyfikatu. Podczas jasełek wystąpiły dzieci, młodzież i dorośli z zespołów: „Laetare”, „Gaiczek”, Krakusy”, „Polanie”, „Nadzieja”, „Młodzi Duchem”.

 

W związku z kanonizacją Bł. Jana Pawła II i Bł. Jana XXIII 27 kwietnia Ks. Proboszcz wyszedł z propozycją pielgrzymki do Rzymu i przy tej okazji odwiedzenia innych świętych miejsc w Italii. W ramach duchowego przygotowania do kanonizacji dwóch papieży w soboty 22 lutego, 26 marca i 26 kwietnia odbyły się czuwania modlitewne przed Najświętszym Sakramentem z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowywane przez poszczególne grupy.

 

W okresie Wielkiego Postu podtrzymujemy tradycyjne formy pobożności: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę przed wieczorną Mszą św. oraz Droga Krzyżowa dla dzieci w środy i w piątki dla wszystkich parafian. Rekolekcje wielkopostne w dniach od 5-13 kwietnia wygłosił O. Tomasz Duszyc z Zakonu Ojców Kapucynów, krajowemu asystentowi Grup Modlitwy Św. Ojca Pio w Polsce. Przy okazji głoszonych nauk rekolekcyjnych wierni zostali zapoznani bliżej z postacią Św. Ojca Pio z Pietrelciny, którego relikwie – kawałek bandażu przesiąknięty krwią ze stygmatów Świętego Ojca Pio przywiózł O. Tomasz. Relikwie są umieszczone w pięknie wykonanym relikwiarzu w kształcie ludzkiej dłoni. Podczas rekolekcji zawiązała się Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio licząca ponad 50 osób, którymi opiekuje się Ks. Proboszcz. Comiesięczne spotkania modlitewne odbywają się po wieczornej Mszy św. każdego 23 dnia miesiąca, w rocznicę śmierci Św. Ojca Pio 23 września 1968r.

Od pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu trwa akcja zbierania funduszy – „Together In Action” – na wspieranie działalności Diecezji Calgary. Tegoroczna kolekta wyznaczona dla naszej parafii na sumę $ 33,785.75 odbywa się pod hasłem „Wiara działająca przez miłość” (Gal 5,6).

 

Wielki Tydzień obfituje w głębokie przeżycia liturgii paschalnej przez licznie zebranych parafian w kościele. Msza św. Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Ks. Proboszcza z obrzędem „mandatum” – obmyciem nóg 12 wybranym mężczyznom, którzy reprezentują zróżnicowaną wiekowo wspólnotę parafialną, a po skończonej liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00. Tradycyjnie jak co roku w Wielki Piątek o godz. 15:00 Droga Krzyżowa z Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził O. Tomasz Duszyc z udziałem licznie zgromadzonych wiernych. Wieczorem natomiast o godz. 19:00 Nabożeństwo Męki Pańskiej celebruje Ks. Wikariusz podczas którego śpiewa Chór „Vox Populi” i adoracja Najświętszego Sakramentu do północy prowadzona przez młodzież naszej parafii i Siostry Dominikanki. W Wielką Sobotę świecimy pokarmy na stół wielkanocny od godz. 10.00-16:00 co godzinę przy wypełnionym szczelnie kościele. Podczas całego dnia trwa też adoracja Najświętszego Sakramentu w pięknie urządzonym Grobie Pańskim prowadzona przez poszczególne grupy parafialne. Wieczorem Wigilia Paschalna o godz. 20:00 celebrowana również przez O. Tomasza, rekolekcjonistę, który głosi kazania podczas całego Triduum Paschalnego. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się procesją rezurekcyjną o godz. 7:00 rano na parkingu kościelnym i licznym udziale wiernych. Podczas Mszy św. rezurekcyjnej śpiewa pięknie nowe pieśni Chór „Vox Populi” pod dyrekcją Pani Ireny Miazga. Podczas całej niedzieli wielkanocnej jest bardzo dużo wiernych, wiele nowych twarzy, szczególnie ci którzy przybywają do naszego kościoła z dalszych odległości z okazji świąt.

 

Po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego 23 kwietnia 55-osobowa grupa parafian z Ks. Proboszczem wylatuje do Rzymu na kanonizację Bł. Jana Pawła II i Bł. Jana XXIII, która miała miejsce 27 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na placu przed bazyliką św. Piotra w Rzymie. Przy okazji tej pielgrzymki pielgrzymi zwiedzili wiele też innych miejsc świętych jak: Orvieto, Assisi, Loreto, Lanciano, Manoppello, Mont Saint Angelo, San Giovanni Rotondo, Monte Casino, Pompei, Sorrento.

W naszym kościele w dniu kanonizacji dwóch papieży była również uroczysta Msza św. o godz. 11:00 z udziałem licznych organizacji i pocztów sztandarowych pod przewodnictwem Ks. Wikariusza. Natomiast w Katedrze St. Mary’s w Calgary we wtorek 29 kwietnia została odprawiona Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII pod przewodnictwem Ks. Biskupa Fredericka Henry.

 

W niedzielę 22 maja na dodatkowej Mszy św. o godz. 14:00 do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 42 dzieci z naszej parafii. W Białym Tygodniu dzieci uczestniczyły we Mszy św. i nabożeństwie majowym oraz otrzymały poświęcone pamiątki pierwszo-komunijne.

 

Na początku czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II. Najpierw Msza św. w kościele, a później rozdanie nagród i świadectw szkolnych w sali parafialnej, ku uciesze wszystkich rodziców. W tym roku 30 absolwentów Szkoły Polskiej zdało matury i otrzymało dyplomy ukończenia szkoły, a wyróżniający się w nauce otrzymali dodatkowo stypendia na dalsze studia uniwersyteckie.

W niedzielę 22 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała – w tym roku pogoda dopisała, mieliśmy procesję do czterech ołtarzy na parkingu kościelnym z udziałem organizacji polonijnych i poczt sztandarowych, dzieci pierwszo-komunijnych, tak że cała uroczystość wypadła bardzo okazale ku zadowoleniu wszystkich uczestników.

23 czerwca Ks. Karol wyjechał do Polski na miesięczne wakacje.

 

Na początku lipca zostały zainstalowane nowe światła nad stacjami Drogi Krzyżowej oraz nowe oświetlenie Obrazu Matki Bożej i całego prezbiterium, tak że całość kościoła nabrała jeszcze większego splendoru.

13 lipca przebywał z wizytą w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Paweł Bandurski, Prowincjał Księży Chrystusowców Ameryki Północnej, który poświęcił odnowiony pomnik Św. Jana Pawła II i krzyż procesyjny w kształcie pastorału papieskiego zakupiony w Polsce. Na cokole pomnika Św. Jana Pawła II została zamocowana pamiątkowa mosiężna tablica z herbem papieskim i datą kanonizacji, wpisana w znak różańca świętego. Odnowiono ściany pomnika i położono nowe cegiełki w poszerzony obręb pomnika, które to pracę wykonali gratis Rycerze Kolumba z naszej parafii oraz firma „Resovia” pana Andrzeja Kluza. Rycerze Kolumba również pracowali przy zainstalowaniu elektronicznego systemu otwierania górnych okien witrażowych.

 

19 lipca pożegnaliśmy Sr. Noemię Góźdź, ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, która przez 34 lata przebywała na placówce w Calgary, pomagając również naszej parafii w różnoraki sposób. Sr. Noemia w wieku 85 lat zdecydowała o powrocie do Polski do macierzystego klasztoru w Krakowie.

2 sierpnia Ks. Józef Furman, nasz senior, po 13-letniej posłudze w naszej parafii wyjechał na stałe do Polski do domu Seniora w Puszczykowie koło Poznania. Ks. Karol towarzyszył Ks. Józefowi w podróży do Polski, by mógł bezpiecznie wrócić do ojczystego kraju.

 

15 sierpnia gościliśmy Ks. Prof. Tadeusza Guza, Kierownika Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który głosił kazania przez weekend i wygłosił wykład w sali parafialnej na temat współczesnych zagrożeń dla wiary.

W niedzielę 7 września podczas Mszy św. Ks. Władysław Karciarz z Whistler, diecezja Kamloops, który jest kapelanem górali poświęcił sztandar Związku Podhalan w Calgary. Uroczystość uświetnił zespół górali „White Eagles” z Victorii, który wykonywał pieśni podczas Mszy św. a później w sali parafialnej podczas bankietu śpiewał różne piosenki góralskie.

 

We wtorek 30 września w sali parafialnej miał wykład Prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówił na temat: „Putin. Źródła imperialnej agresji”.

W niedziele 5 października w Domu Polskim odbył się Koncert Charytatywny ku czci Św. Jana Pawła II, podczas którego utwory Fryderyka Chopina wykonał wybitny pianista Jan Lisiecki z Calgary. Podczas koncertu śpiewał parafialny chór „Vox Populi”, ponadto w koncercie wystąpiły zespoły taneczne: „Krakusy” i „Polanie”, grupa „Refleksja” i „Młodzi Duchem”. Zebrany dochód z koncertu $ 12,850.00 CAD został przekazany na pomoc wielodzietnym i ubogim rodzinom w Polsce oraz na wsparcie działalności Pro-Life. Z tej okazji gościł w naszej wspólnocie Dr. Paweł Wosicki, Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

 

W dniach od 6-9 października Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz wzięli udział w dorocznym szkoleniu w Banff razem z księżmi z Diecezji Calgary.

Przez 2 niedziele 26 października i 2 listopada parafianie wybierali 6 osób z 13 kandydatów do Rady Parafialnej, celem uzupełnienia 8-osobowego składu Rady na kolejne 3 lata. Nowy skład Rady Parafialnej jest następujący: Przewodnicząca – Anna Mazur, Sekretarz – Krystyna Apanowicz oraz członkowie: Broniewski Michał, Głodkiewicz Adam, Konecki Zbigniew, Markiewicz Ryszard, Pulwicki Bonifacy, Rudzińska Anna.

 

Przez cały miesiąc listopad trwała modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach i została odprawiona nowenna 9 Mszy św. w intencji zmarłych. W Uroczystość Chrystusa Króla 23 listopada została zebrana kolekta na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu w wysokości $ 5,025.00 CAD i przekazana na konto Towarzystwa Chrystusowego.

Z inicjatywy Rycerstwa Niepokalanej działającego przy naszej parafii, tradycyjnie jak co roku, w II Niedzielę Adwentu została zebrana kolekta na pomoc Kościołowi na Wschodzie, której suma wyniosła $ 8,145.00 CAD.

 

Od III Niedzieli Adwentu 14 grudnia do IV Niedzieli Adwentu 21 grudnia tygodniowe nauki rekolekcyjne głosił Ks. Dr Sławomir Tykarski, kapłan diecezji toruńskiej i wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki rekolekcyjne cieszyły się wielkim uznaniem ze strony parafian i dlatego codziennie gromadziły pełny kościół wiernych. Przy tej okazji było wiele osób przystąpiło do spowiedzi przedświątecznej. Podczas Świąt Bożego Narodzenia kazania również głosił Ks. Rekolekcjonista.

 

Od 27 grudnia do 2 stycznia gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej O. Jacka Cydzika, redemptorystę z Toronto, który głosił kazania w Niedzielę Świętej Rodziny i Nowy Rok. 28 grudnia w Niedzielę Świętej Rodziny miało miejsce spotkanie opłatkowe w sali parafialnej Rodziny Radia Maryja. Stary rok 2014 pożegnaliśmy uroczystą Mszą św. z nabożeństwem dziękczynnym oraz zabawą sylwestrową w sali parafialnej.

 

Na koniec statystyka 2014 roku: 20 dzieci zostało ochrzczonych, sakramentalny związek małżeński zawarło 6 par w naszym kościele i 6 par poza naszą parafią, na wieczny odpoczynek zostało odprowadzonych 22 parafian. W tym roku nie było sakramentu bierzmowania ze względu na małą liczbę kandydatów, dlatego w maju przyszłego roku będzie liczniejsza grupa do bierzmowania.

 

Zestaw najważniejszych wydarzeń 2014 roku sporządził Ks. Czesław Rybacki, proboszcz Our Lady Queen of Peace w Calgary.