15 luty, 2015

15 luty, 2015

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Kpł 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

Ref: Tyś jest ucieczką i moją radością.

Ciężko nam w życiu zapracować na akceptację. A przecież chcemy być czy to w danej grupie, czy to wśród tych, którzy przynajmniej tak samo myślą. Co stoi na przeszkodzie?  Dzisiejsze pierwsze czytanie traktuje o chorobie, jaką jest trąd. Wszyscy chorzy musieli bezwzględnie przestrzegać przepisów określających, co mają robić. „Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!” (Kpł 13,45). A zatem byli izolowani od reszty społeczeństwa. Mogłoby się wydawać, że to już zamierzchła przeszłość. A jednak nie. W dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do czynienia z inną odmianą tej choroby: z trądem społecznym. Jest to choroba bezobjawowa, lecz dotkliwa dla porażonych. Chorzy, tak jak w przypadku prawdziwych trędowatych, zostają izolowani od reszty, a dodatkowo są traktowani jako zło niechciane, niepotrzebne i zbyteczne. Mimo, że mają czasami do przekazania wiele dobrych wiadomości, rad czy informacji, to nie widzi się ich, nie czyta, depcze się ich godność, a nawet zabija psychicznymi sztyletami. Ci, którzy „chorują”, w większości są ludźmi wrażliwymi, bogatymi wewnętrznie, ale dla innych niemodnymi, wręcz dewotami, są skazani na niezrozumienie, na wyśmiewanie. Izolowani, w dalszym ciągu tworzą, myślą, pracują (np. wolontariat), pragną być pomocni i potrzebni. I za to właśnie są wyśmiewani. Dlatego też słuchając czytań i Ewangelii, oczyma wyobraźni rozejrzyjmy się wokół siebie. Czy obok, niedaleko, są tacy, którzy przez nas lub przez grupę zostali odsunięci jak  trędowaci?  A może nam nie odpowiada to, że są inni? Jako chrześcijanie mamy miłować się wzajemnie, a to oznacza znalezienie zrozumienia dla tych, których nazywamy odmieńcami.  Święty Paweł w swym liście do Koryntian, mówi:Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego.” (1 Kor 10,32). Ale my możemy to zawołanie odczytać jako wezwanie do akceptacji ludzi, których z różnych powodów odrzucamy. Chrystus doskonale rozumiał dolegliwości chorobowe, jak również znał status odrzuconego, nierozumianego, bowiem sam niejednokrotnie tego doświadczał. Ale jako Syn Boży mógł pomóc potrzebującym pomocy. Proszącemu o uzdrowienie okazał miłosierdzie, wypowiadając trzy słowa: «Chcę, bądź oczyszczony!». (Mk 1,41b). Wnioski? Nie odsuwajmy od siebie kogoś, kto według naszych norm jest troszeczkę inny, okażmy mu, jak Chrystus, miłosierdzie, mówiąc – Bracie, chodź z nami, bądź z nami.

Jezu Chryste, pogłębiaj nieustannie naszą miłość do bliźnich, naucz nas dawać ludziom miłość tak, jak Ty dajesz swą Miłość każdemu z nas.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 14 luty

18:00 – ++ Jadwiga Tłustochowicz i zmarli z rodziny   – siostra z rodziną

Niedziela, 15 luty

8:00 – ++ Maria Nodzak i Józefa i Franciszek Korczewski

9:30 – + Stanisław Kula                                                                  – rodzina

11:00 – ++ Janina Warwas (6 rocz) i Józef Mystek (10 rocz)  – rodzina

12:30 – ++ Katarzyna i Franciszek Pieczara                    – syn z rodziną

19:00 – ++ Janina, Kazimierz i Tomasz Jasiewicz     – córka z rodziną

Poniedziałek, 16 luty

19:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i błogosławieństwo Boże dla osoby znanej Bogu

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Wandy Bator z okazji Urodzin                            – dzieci i wnuki

Wtorek, 17 luty

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Anny i Krzysztofa oraz ich dzieci w Nowym Roku

19:00 – O Boże błogosławieństwo i łaski wiary dla syna Sławomira w 30 rocz. Urodzin                 – mama i George

Środa, 18 luty

9:00 – Dziękczynna Panu Bogu za udaną operację Krystyny Jankowskiej i powrót do zdrowia   – Adela i Jadwiga

19:00 – + Walenty Kramarz                         – córka z rodziną

Czwartek, 19 luty

9:00 – Wolna intencja

19:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo z okazji 15 rocz. ślubu małżeńskiego dla Agnieszki i Piotra

Piątek, 20 luty

9:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

19:00 – ++ Helena, Konstanty i Mirosław Dziubińscy    – córka z rodziną

Sobota, 21 luty

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny Senderowskiej w dniu Urodzin                – przyjaciele

18:00 – ++ Jadwiga Student i zmarli z rodziny – rodzina

Niedziela, 22 luty

8:00 – + Eugeniusz Sztupecki                        – żona z rodziną

9:30 – O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Magdy Senderowskiej          – Anna i Jan

11:00 – + Ryszard Ostrowski                    – córka z rodziną

12:30 – Harcerstwo – Dzień myśli braterskiej

19:00 – + Małgorzata Wojtaszek             – córka z mężem

LEKTORZY 14 – 15 luty

18:00 – E. Kiegler, S. Teresa, J. Boguslawska

8:00 – M. Edgar, A. Rudzińska, B. Chabiera

9:30 – P. Adamski, Organistka, M. Domaradzki

11:00 – M. Kaczan, S. Salome, A. Gurgul

12:30 – J. Miazga, M. Kulaga, R. Kohnke

19:00 – Lektorzy-

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŚRODA POPIELCOWA

W Środę Popielcową 18 lutego w naszym kościele Msze św. z ceremonią posypania głów popiołem o godzinie 9:00 rano i 19:00 wieczorem.

Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii – te słowa wypowiada kapłan w Środę Popielcową posypując nasze głowy popiołem na znak rozpoczęcia Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowego okresu przygotowania do świąt wielkanocnych. Zanim jednak szczypta popiołu opadnie na nasze głowy, odczytywany jest fragment Ewangelii według świętego Mateusza, który wskazuje, jaką treścią należy wypełnić ten czas przygotowania. Post, modlitwa i jałmużna wyznaczają drogę, na którą zaprasza nas Kościół na progu Wielkiego Postu. Są to tzw. uczynki pokutne, które zakorzeniły się głęboko w chrześcijańskiej tradycji, których jednak wartość bywa, niestety, coraz częściej, pomniejszana i zapominana.

W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje absystencja, czyli wstrzymanie się od pokarmów mięsnych dla tych, którzy ukończyli 14 rok życia. Okres Wielkiego Postu jest dla ludzi wierzących, także czasem powstrzymania się od hucznych zabaw.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:

GORZKIE ŻALE– – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18: 15

Polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej. Powstało w Warszawie w kościele św. Krzyża. Tekst nabożeństwa na podstawie wzorów łacińskich opracował misjonarz Ks. Wawrzyniec Benik.

DROGA KRZYŻOWA dla dzieci w środy o godzinie 18:30

– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30

Nabożeństwo powstałe w Jerozolimie polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem. Dzisiaj w kościołach Katolickich oznacza się 14 stacji, 15 stacją jest najczęściej modlitwa przed tabernakulum przypominająca Zmartwychwstanie.

JAŁMUŻNA POSTNA

Jedną z form miłości bliźniego jest jałmużna. Słowo to, które również staje się dziś “niemodne”, jest bowiem kojarzone z zależnością od innych ludzi, niedobrą litością, a nawet pogardą. Ma swój źródłosłów w języku greckim i oznacza czyn miłosierdzia. Pismo Święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny, jest ona bowiem czym innym niż zwykła filantropia. Właściwym motywem dawania jałmużny jest miłość – miłość Boga, znajdująca swój zewnętrzny wyraz w miłości bliźniego. Jako chrześcijanie pamiętamy o słowach Jezusa : “Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,41). To właśnie ów związek jałmużny z miłością sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że oczyszcza z grzechów, że ubogaca nie tylko tego, który coś otrzymuje, ale również tego, który daje (por. Tb 12, 8-9; Ps 41, 2). Aby jałmużna była rzeczywiście owocna, musi być prawdziwym darem serca, bezinteresownym, szczerym. Jałmużna więc nie może być zwykłym oddaniem komuś tego, co mi zbywa, co jest mi już niepotrzebne. Ona musi być dzieleniem się z drugim człowiekiem bogactwem swego serca. Obowiązek dawania jałmużny dotyczy wszystkich: nie tylko bogatych, ale i tych, którzy sami niewiele posiadają. Pojęcia jałmużny nie można bowiem zawężać tylko do dzielenia się dobrami materialnymi. Przy dawaniu jałmużny nie jest bowiem ważne tylko to, ile damy drugiemu człowiekowi w wymiarze czysto materialnym. Powinniśmy dać to wszystko, na co nas stać, ale jest sprawą istotną, żeby nasz dar był darem płynącym z głębi serca, był darem miłości.

W naszym kościele ofiary w ramach „jałmużny postnej” można składać do Skarbony Św. Antoniego.

TOGETHER IN ACTION – 2014 ANNUAL BISHOP’S APPEAL

W I Niedzielę Wielkiego Postu rozpocznie się akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION – na wspieranie działalności Diecezji Calgary. Tegoroczna kolekta odbywa się pod hasłem „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę” . Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00 Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kampanii prowadzonej przez Diecezję Calgary. Przy biuletynach znajdują się ulotki zawierające kompletną informację dotyczącą tej kolekty oraz koperty na ofiary.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu grupy „Młodzi duchem”, którzy przygotowują kawiarenkę przez miesiąc luty.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy zgłosili swoje ogłoszenia na ponowne odnowienie na rok 2015. Osoby, którzy dotychczas nie dali odpowiedzi na ponowienie zostaną usunięci z ogłoszeń.

WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Od pierwszej niedzieli lutego aż do końca marca zapraszamy do naszej biblioteki na wyprzedaż książek w cenie $ 1.00.

SYNOD DO SPRAW RODZINY

Biskup Henry informuje, że dostępna jest ankieta w sprawach dotyczących odbywającego się obecnie Synodu. List bp. Henry oraz odpowiednie materiały można znaleźć na stronie internetowej Diecezji w Calgary:

http://www.calgarydiocese.ca/news-a-events/7-life-and-family-resource-centre-news.html Ankietę należy wypełnić do 28 lutego. Dodatkowe informacje: Bonifacy Pulwicki 403-289-9033.

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA

Zebranie odbędzie się w środę 18 lutego, o godzinie 19:45. W zebraniu biorą udział tylko ci, którzy zostali przyjęci już do organizacji. Więcej informacji udziela Aleksander Gurgul, tel: 403-567-9400.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W niedzielę 8 lutego odeszła do wieczności ś.p. Barbara Gochnia w wieku 62 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w piątek 13 lutego. Rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Barbarę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY

Uprzejmie informuje, że w dniu 30 i 31 marca br. od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary posiada siedzibę pod nowym odresem 6224-29th Street S.E. Prosimy także o kontakt telefoniczny jeżeli występuje taka potrzeba 604 -688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujący adres: Rejestracja paszportowa online www.vancouver.msz.gov.pl Następujące dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imie , nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet)data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL   Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY

S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o Zebraniu, które odbędzie się w niedziele 15 lutego w Domu Polskim o godz. 14:30. Zapraszamy członków Koła i tych, którzy są zainteresowani.

STOWARZYSZENIE POLSKO – KANADYJSKIE Zaprasza na swoje miesięczne zebranie w niedzielę 22 lutego o godz.14.30. Na to zebranie, które odbędzie się w Domu Polskim, zapraszamy zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

NOWA 'SALA KOMBATANTA’ rozbudowanego Domu Polskiego, oddana do użytku we wrześniu 2014, służy Calgary i Polonii. Jest największą polonijną inwestycją w Calgary ostatnich lat. Współwłaściciele Domu Polskiego, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło #18 i Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie proponują Polonii w Calgary sponsorowanie tego projektu naszych czasów. Darowizny – wpłaty przekraczające kwotę $250 będą uwiecznione (wygrawerowane) na pamiątkowej tablicy z wyszczególnionym imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy według wysokości dotacji: $250.00 – dotacja 'brązowa’, $500 – dotacja 'srebrna’, $1000 – dotacja 'złota’, $2000 – dotacja 'platynowa’. Biznesy, które złożą dar w wysokości minimum $1000 dolarów będą uhoronowane wygrawerowaniem nazwy firmy. Czeki z dotacjami na ten cel są przyjmowane do końca lutego 2015 i powinny być wystawione na: Polish Canadian Cultural Centre, z dopiskiem „Building Fundraiser”. Można je przesyłać na adres Domu Polskiego: Polish Canadian Cultural Centre, 3015 15 Street NE, Calgary, AB, T2E 7L8.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (Makijaż permamentny). Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (3x)

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (39x)

FRENCH CLASSES BY MUMANDDAD AT SCHOOL FOR WORK Speak, Read and Write French- individual or in group. After school tutoring available in French and in Mathematics. Call Leocadie certified teacher, PhD at: 403-366-4722 (1x)

PRACA Zatrudnię do pracy szpachlarza (taper). Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Pytania i informacje Paweł e-mail: paweldrywall@gmail.com (1x)

PRACA Potrzebna pani do szycia na stały etat. Wymagane doświadczenie wymagana znajomość języka angielskiego. Stawka do uzgodnienia. Kontakt Ewa 403-686-1130 (2x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA Mieszkanie po całkowitej renowacji z dużym balkonem i z parkingiem z tyłu budynku. W dzielnicy Beltline blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Dużo miejsca na przechowywanie, prywatne miejsce do magazynowania własnych rzeczy. Bardzo bezpieczne miejsce z Lobby monitorowane przez całą dobę, sauna, prysznic i ogród przed budynkiem. Kontakt Antoni Grochowski 403-277-2222. Cell: 403-863-6666 (1x)

OPIEKUNKA DO DZIECI Doświadczona Niania zaopiekuje się dzieckiem lub dziećmi, nie wykluczone dzieci specjalnej troski (Autyzm, Zespół Downa). Po bliższe informacje prosimy dzwonić 587-892-6370 (3x)

DO WYNAJECIA: 2 sypialnie, łazienka, duży  pokój rodzinny, pralka, suszarka. Jest to wysoka piwnica z dużymi oknami w bardzo spokojnej dzielnicy Lynnwood  SE. W okolicy tej są trzy szkoły; 2 publiczne i jedna katolicka, park, sklepy, przystanki autobusowe, dystans 5 min do Chinook. Zainteresowanych proszę o kontakt -Maria tel: 403 828-1128 (3x)