22 marca,2015

22 marca,2015

 

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33

Ref: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

 

Całe życie doczesne jest nastawione na posiadanie. Szczęście łączy się ściśle z posiadaniem. Im więcej skarbów posiadam, tym bardziej jestem szczęśliwy. Nie chodzi tu o pieniądze czy majątek. Chodzi o to, by mieć dobrych rodziców, mieć dobrą żonę, mieć dobre dzieci, mieć zdrowie, mieć przyjaciół. To są moi rodzice, moja żona, moje dzieci, moje zdrowie. Moje… Tymczasem świat, który objawia Jezus, oparty jest na innej zasadzie. Żyję, by innych uszczęśliwiać. Jestem dla kogoś. Uszczęśliwię zaś w zależności od bogactwa swego serca. Im więcej miłości jest w moim sercu, tym bardziej potrafię żyć dla innych. Życie chrześcijanina polega na świadomym przestawieniu się z tego, by mieć, na to, by kochać, by być dla innych. To zaś jest nierozerwalnie połączone z cierpieniem. Kiedy tracę mojego ojca, me serce krwawi, kiedy umiera moje dziecko, cierpię, bo umiera część mego serca. Utrata tego, co moje, jest zawsze połączona z cierpieniem, a im większa to dla mnie wartość, tym większe cierpienie. Oczami doczesności dostrzegamy w tym procesie jedynie stratę. Buntuje się serce, często bezsilne, widząc bezsens tej straty. Czuje się ograbione ze szczęścia. Jeśli jednak potrafi spojrzeć oczami wiary, dostrzeże w tym procesie nie stratę, lecz wymianę. To właśnie ma na uwadze Jezus, gdy mówi: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie na tym świecie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. Pszeniczne ziarno jest tylko obrazem potrzeby obumierania, by zyskać formę życia doskonalszą. Komentarz zaś Jezusa do tego obrazu kładzie nacisk na „swoje” życie. Chrystusowi chodzi o to, że człowiek, który podchodzi do życia doczesnego jako do posiadania, traci to życie. Nie straci, ale już traci. Kto zaś nienawidzi posiadania życia, czyli składa je w ofierze, traktuje jako narzędzie do ubogacenia innych, ten je zachowa na życie wieczne. Jezus nie mówi, że otrzyma je w wieczności, ale to życie, które zamienił tu na ziemi w akt miłości, staje się życiem wiecznym. Zbliżając się do Chrystusowego krzyża, trzeba odkryć ten najmądrzejszy sposób zamiany życia doczesnego w wieczne. To zgoda na rezygnację z przywłaszczania sobie życia, uznawania go za swoje a przeznaczenie go dla innych. Takie podejście budzi lęk. Sam Jezus się do tego przyznaje: „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę”. I w naszym życiu zbliża się godzina ofiary, cierpienie syna, męża, kalectwo dziecka, alkoholizm ojca. Godzina obumierania tego, co najbardziej nasze. Trzeba wówczas spojrzeć na obumierające ziarno pszenicy oczami wiary.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 21 marca

18:00 – ++ Maria i Marian Cichańscy         – syn z rodziną

++ Edward i Krzysztof Bolesta                   – rodzina

Niedziela, 22 marca  

8:00 – Dziękczynna za udaną operację Marka

9:30 – ++ Eugenia i Władysław Miedzielec oraz Maria i Władysław Gajewski                      – wnuk z rodziną

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Nicole Murgeanu w 20 rocz. Urodzin                          – rodzice

12:30 – + Marian Gąska (3 rocz)                          – przyjaciele

19:00 – ++ Zofia i Edward Krupa                – córka

Poniedziałek, 23 marca  

19:00 – + Maria Glawdel                         – rodz. Korczewski

19:00 – + Danuta Szala                                                 – mama

19:00 – ++ Zofia Marzecka i Czesława Szubierajska    – rodzina

Wtorek, 24 marca

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Łukasza z okazji Urodzin          – rodzice

19:00 – ++ Marian Alaba i Edmund Ramus         – rodzina

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Izabeli z okazji 18 Urodzin          – babcia

Środa, 25 marca

19:00 – + Dominika Setman                      – córka z rodziną

19:00 – ++ Marianna Dąbrowska i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące         – córka z rodziną

19:00 – O szczęśliwą operację dla Marka

Czwartek, 26 marca

9:00 – O Boże błogosławieństwo dla poczętego dziecka           – babcia

19:00 – + Wiktor Zdanowicz                                    – rodzina

19:00 – ++ Margareta Valentova, Judyta Rocskar, Jadwiga i Witold Rosiak, Kazimierz Stasica i Daniela Ziembińska

Piątek, 27 marca

9:00 – Wolna intencja

19:00 – + Grażyna Szymańska                     – brat z rodziną

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Matki Generalnej Beniaminy z okazji Imienin                        – Sr. Dominikanki

Sobota, 28 marca

8:30 – + Małgorzata Owoc                                         – rodzina

18:00 – + Genowefa Krakowiak (30 rocz.)              – córki z rodzinami

18:00 – + Kazimierz Grzmil (1 rocz.)                      – rodzina

Niedziela, 29 marca

8:00 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Czesławy Gratkowskiej         – rodz. Gawrzyjał

9:30 – ++ Maria i Piotr Bakon oraz Stanisława i Stanisław Bednarczyk        – syn

11:00 – ++ Janina i Andrzej Wolańczyk                – rodzina

12:30 – + Maria Sztemberg                   – córki z rodzinami

19:00 – + Barbara Skorniewska (1 rocz.)     – syn z rodziną

LEKTORZY 21 – 22 marca

18:00 – J. Pietrzak, Organista, M. Domaradzki

8:00 – B. Chabiera, A. Rudzińska, M. Edgar

9:30 – P. Adamski, Organista, J. Kraska

11:00 – M. Kaczan, S. Teresa, P. Wieleżyński

12:30 – J. Miazga, M. Kulaga, J. Bogusławska

19:00 – Młodzież-

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach:

GORZKIE ŻALE– – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15

DROGA KRZYŻOWA

DLA MŁODZEŻYwe wtorek o godz. 18:30

DLA DZIECI – w środę o godz. 18:30

DLA WSZYSTKICH – w piątek o godz. 18:30

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii od poniedziałku 23 marca do Niedzieli Palmowej 29 marca, które wygłosi Ks. Prof. Tadeusz Guz, Kierownik Katedry Filozofii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat rekolekcji: Idźmy przez nasze życie katolickie drogą duchowo-religijną wyznaczoną niezwykle aktualnym nauczaniem Sługi Bożego Księdza Prymasa Augusta kardynała Hlonda.

Plan rekolekcji:

  1. „Rodzina chrześcijańska to jeden mąż jako ojciec, jedna, jedyna żona jako matka – i dzieci, dzieci witane z radością jako dar i kochane jako błogosławieństwo”
  2. „Polska nie może być bezbożna… Polska nie może być komunistyczna. Polska musi pozostać katolicka”
  3. „Przywrócenie ładu Bożego w obyczajach Narodu”
  4. „Kościół katolicki” – „wiernym przyjacielem rodziny”
  5. „Kapłan stał i stoi niezłomnie na posterunku jako anioł wiary, pociechy i otuchy Narodu polskiego”
  6. Sakramenty św. a nade wszystko „Eucharystia i życie nadprzyrodzone muszą być punktem wyjścia…”
  7. „Odnowić wszystko w Chrystusie” (Ef 1,1)

Nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas Mszy św. według rozkładu tygodniowego Mszy. W każdy dzień rekolekcji okazja do spowiedzi św. pół godziny przed poranną Mszą św. i godzinę przed wieczorną Mszą św., a także po każdej Mszy św. aż do wyspowiadania wszystkich penitentów. Serdecznie zapraszamy do udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych 2015 !!!

SPOTKANIE MODLITWEWNE GRUPY ŚW. O. PIO

W poniedziałek 23 marca po Mszy św. o godz. 19:00 będzie nabożeństwo wstawiennicze za pośrednictwem św. O. Pio, podczas którego zanosimy indywidualne intencje.

PROGRAM NA WIELKI TYDZIEŃ

NIEDZIELA PALMOWA – 29 marca – poświęcenie palm na wszystkich Mszach św. Podczas Mszy św. o godz. 12:30 śpiewa chór „Vox Populi”.

MSZA KRZYŻMA

W Wielki Poniedziałek 30 marca o godz. 19:30 w Katedrze St. Mary’s Ks. Bp. Frederick Henry poświęci oleje podczas uroczystej Mszy św.

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 2 kwietnia

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00 Podczas Mszy św. śpiewa zespół młodzieżowy „Nadzieja”. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21:30.

WIELKI PIĄTEK – 3 kwietnia

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje liturgii Mszy św., ale jest to dzień medytacji Męki Pańskiej.

Godz. 15:00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Godz. 19:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”. Po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 21:30 – 24:00. Adoracja będzie prowadzona przez młodzież. W tym czasie będą różne formy modlitwy, w których każdy będzie się mógł odnaleźć, serdecznie zapraszamy, aby poświęcić czas Panu.

W Wielki Piątek zbierana będzie kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej.

WIELKA SOBOTA – 4 kwietnia

Dzień modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Adorację prowadzą poszczególne grupy:

10:00 – Koło Żywego Różańca

11:00 – Szkoła Polska

12:00 – Młodzi Duchem

13:00 – Rycerstwo Niepokalanej

14:00 – Lektorzy

15:00 – Rodzina Radia Maryja

Błogosławienie pokarmów wielkanocnych w kościele od godziny 10:00 do 16:00, co godzinę, o pełnej godzinie.

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20:00. Podczas Mszy św. śpiewa zespół młodzieżowy „Nadzieja”.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

MSZA ŚW. Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ O GODZINIE 7:00 RANO – podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”.

NASTĘPNE MSZE ŚW. O GODZINIE 9:30, 11:00, 12:30 i o 19:00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 6 kwietnia

Msze św. 9:30, 11:00, 19:00.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 10,595.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu Pań z Grupy Parafialnej, które przygotowują kawiarenkę przez miesiąc marzec.

SPRZEDAŻ CIAST ŚWIĄTECZNYCH i KARTEK

W sali parafialnej można nabywać ciasta świąteczne przygotowane przez Panie z naszej parafii. Przy stoisku można też kupić kartki świąteczne w cenie $8.00 za komplet. W komplecie 8 kartek z kopertami.

FUNDACJA „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Koło Rodziny Radia Maryja organizuje pomoc w wypełnieniu formularza podatkowego osobom pobierającym emeryturę z Polski. Prawidłowe sporządzenie  oświadczenia ma na celu przeznaczenie 1 % od płaconego podatku na rzecz Fundacji „Nasza Przyszłość”. Osoby, które pragną to uczynić mogą skontaktować się z następującymi członkami Koła: Jan Kułach – tel. 403-239-3560, Anna Mazur – tel. 403-918-3699 i Bonifacy Pulwicki – tel.403-289–9033

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Jak co roku w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W środę 25 marca podczas Mszy św. o godz. 19:00 odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy przez 9 miesięcy w intencji nienarodzonego dziecka zagrożonego aborcją. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (403-257-6322) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi.

40 DNI DLA ŻYCIA – 40 DAYS FOR LIFE

Zadaniem akcji „40 Days for Life” jest modlitwa w intencji dzieci poczętych, a zagrożonych aborcją w okresie Wielkiego Postu. Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju ma wyznaczony jeden dzień, podczas którego można modlić się przed kliniką aborcyjną „Kensington Clinic” na rogu Crowchild i 5 Ave NW (2431 5 Ave NW). We wtorek 24 marca, każdy może przyjść i pomodlić się na chodniku po drugiej stronie ulicy od kliniki. Więcej na stronie: www.40daysforlife.com.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ K.U.L W CALGARY Uprzejmie informujemy naszych parafian, że w dniu 31 marca po wieczornej Mszy św. odbędzie się w sali parafialnej prelekcja Ks. Prof. Tadeusza Guza, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat związany z działalnością Uniwersytetu. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Prezes Koła – Michał Broniewski

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZABAWA – ZESPÓŁ KRAKUSY

Serdecznie zaprasza na coroczną zabawę wiosenną, która odbędzie się 25 kwietnia w sali parafialnej. Jak zwykle wykwintna kuchnia i świetna zabawa. Oprawa muzyczna Mirek Syp. Bilety w cenie $50 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. w każdą niedzielę. Rezerwacja biletów pod numerem: (403) 630-1011. Dochód z zabawy będzie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu zespołu na warsztaty metodyczne oraz udział w Festiwalu Dziecięcych Zespołów Polonijnych w Iwoniczu Zdroju.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY

Uprzejmie informuje, że w dniu 30 i 31 marca br. od godz: 9:00-17:00 będzie trwał dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary posiada siedzibę pod nowym adresem: 6224 – 29th St. S.E. W sprawie pytań prosimy dzwonić na Tel. 604-688-4730.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza zrzeszonych i zainteresowanych sprawami organizacji na Zebranie Miesięczno–Nominacyjne, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę, 22 marca o godz.14.30 w Sali Kombatanta Domu Polskiego. Natomiast Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego odbędzie się w niedzielę, 26 kwietnia 2015 r.

TEATRZYK DLA DZIECI

Przedstawienie dla dzieci w niedzielę 22 marca godz. 16:00 w Domu Polskim.  „Scena Młodych – „Zielony Dzwon” serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzinami na cudowną opowieść o księciu, księżniczce, królowych, kmieciu i smokach i ich zabawnych przygodach w krainie położonej za ósmą górą.  Spektakl jest w całości w języku polskim. Dzieci poniżej 6 lat wstęp darmowy, starsze dzieci i dorośli: $10.00  Cały dochód jest przeznaczony dla Fundacji im. św. Brata Alberta na pomoc dla Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. Bilety:  zielony.dzwon@gmail.com; Dorota: 403 465-6091

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (37x)

USŁUGI KOSMETYCZNE Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (Makijaż permamentny). Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (4x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA Mieszkanie po całkowitej renowacji w dzielnicy Beltline, blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Kontakt Antoni Grochowski Tel. 403-277-2222; Cell: 403-863-6666 (9x)

PRACA Potrzebna kobieta do sprzątania domów z ważnym prawem jazdy. Własny samochód niekonieczny. Stawka od $18.00 do $ 20.00 na godzinę w zależności od doświadczenia. Koszty samochodu do ustalenia. Pozwolenie na pracę w Kanadzie konieczne. Tel: 403-803-1747 (1x)

PRACA Cracovia European Deli w Calgary poszukuje kucharza na pełny etat od zaraz.  Zainteresowanych pracą prosimy o kontakt pod numer 403-252-0170. IELKIEGO POSTU