24 maja 2015r.

24 maja 2015r.

 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

 

Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa dochowanie wierności prawdzie graniczy z heroizmem. Stąd też postanowił swoim uczniom zesłać pierwszy dar — Ducha Prawdy — aby już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. W oparciu o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary. Sam Jezus w rozmowie z Piłatem wyznał: „Jam się na to narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego”. Wskazał tym samym na ten zakres fal, na którym zawsze można nawiązać z Nim kontakt. Jest to fala umiłowania prawdy. On na tej fali przemawia. Na niej można Go słuchać. Duch Święty to właśnie owa fala Bożej Prawdy docierająca do każdego, kto jest z prawdy, kto chce jej słuchać. Wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Jerozolimie w kilka tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie jest to jedynie wspomnienie, możemy dziś zostać napełnieni Duchem Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus przyszedł na ziemię i wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na ziemię i nie opuści jej, aż do skończenia świata. Jest i działa w Kościele i przez Kościół. To jest tajemnica obecności Boga, która pozwala ludziom poznać i umiłować prawdę. Nie musimy mówić o świętości, wystarczy mówić o umiłowaniu i wierności prawdzie, nie trzeba mówić o wolności — wystarczy ukochać prawdę, a ona sama nas wyzwoli. Człowiek poznający prawdę o sobie, o świecie, o Bogu odnajduje swoje miejsce w otaczającej go rzeczywistości. Świętość zaś i wolność polega na zajęciu tego miejsca, jakie nam Bóg wyznaczył. Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą. Ci, którzy żyją w duchu prawdy, spotykają się na płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. Każde kłamstwo oddziela od innych, prawda jednoczy i staje się mocą wspólnoty.

Pochylmy głowy i otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, który przybywa, by nas uświęcić i doprowadzić do pełni wolności.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 23 maja

18:00 – O Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia dla Stephenie i Wiktora                 – mama z rodzeństwem

Niedziela – 24 maja  

8:00 – + Czesława Gałgusz

9:30 – ++ Jan i Helena Pietkiewicz                   – przyjaciele

11:00 – ++ Stanisław Wąsiewski i Lucjan Siułka   – dzieci

12:30 – ++ Maria i Józef Korbacz                  – brat z rodziną

19:00 – + Apolonia Osowska

Poniedziałek – 25 maja

19:00 – O szczęśliwą podróż do Polski dla Anny

19:00 – + Stanisław Bażant                           – Józefa Bażant

Wtorek, 26 maja

19:00 – O Boże błogosławieństwo i poprawę zdrowia dla Carole Ayotte       – rodzina Dzikowski

19:00 – O zdrowie dla Adriana                          – dziadkowie

Środa, 27 maja

19:00 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Małgorzaty Boreckiej      – mama

19:00 – + Bożena Juraszek (5 rocz.)         – siostra z rodziną

Czwartek, 28 maja

9:00 – O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja                        – siostra Urszula z mężem i dziećmi

19:00 – O zdrowie dla Małgorzaty Grabowskiej

Piątek, 29 maja

9:00 – O zdanie egzaminów i Boże błogosławieństwo dla Mateusza             – dziadkowie

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Czesława i Ks. Karola z okazji Jubileuszu

– Grupa Różańcowa

Sobota, 30 maja

8:30 – + Matka Julia Bakalarz (5 rocz.)   – Sr. Dominikanki

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Daniela Łojko z okazji 35 Urodzin       – rodzice

Niedziela – 31 maja

8:00 – + Leokadia Miszczak       – rodz. Gawrzyjał

9:30 – + Adela Przeginiak (1 rocz.)            – mąż z synami i rodziną

11:00 – ++ Stanisław i Stanisława Banaszek              – syn

12:30 – + Jan Olszewski                               – żona z dziećmi

19:00 – ++ Kazimierz i Mieczysław Kiźlin

LEKTORZY 23-24 maja

18:00 – A. Mazur, Organista, M. Domaradzki

8:00 – M. Sobczak, A. Rudzińska, O. Pepłowski

9:30 – P. Adamski, Organista, J. Kraska

11:00 – M. Kaczan, Laetare, E. Kiegler

12:30 – R. Kohnke, M. Iskra, J. Miazga

19:00 – Lektorzy/Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Dziś w Niedzielę w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego czcimy Maryję w Jasnogórskim Obrazie jako Matkę i Królową Ewangelizacji Świata. Przedłużeniem tej peregrynacji po polonijnych parafiach Księży Chrystusowców jest peregrynacja mniejszego wymiarami obrazu Matki Boskiej po rodzinach. Prosimy wpisywać się na listę rodzin, pragnących przyjąć obraz Matki Bożej na tydzień do swego domu, by modlić się z całą rodziną i wypraszać przez wstawiennictwo Matki Bożej obfitość łask dla rodziny, przyjaciół i znajomych.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace i cierpienia,

wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

30 LAT RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

1985 – 2015 Obecny 2015 rok jest Rokiem Jubileuszowym dla Rycerstwa Niepokalanej w naszej polskiej parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, gdyż właśnie w tym roku przypada 30 lat od założenia tego Ruchu Maryjnego w naszej parafii. Rycerstwo Niepokalanej powstało w parafii z inicjatywy Sióstr Dominikanek przy współpracy z Księżmi Chrystusowcami, którzy każdego roku w grudniu, z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przyjmują podczas uroczystej Mszy św. grupę kandydatów, często całe rodziny, włączając ich do tego Ruchu Maryjnego. Rycerstwo Niepokalanej (M.I.) założone przez Św. Maksymiliana M. Kolbe w Rzymie 1917 roku, wspiera świat modlitwą, zwłaszcza o nawrócenie grzeszników, o nawrócenie walczących z Kościołem Świętym oraz dawaniem dobrego przykładu życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi, wzywając szczególnej opieki i wstawiennictwa Matki Bożej Niepokalanej. Dzisiejszy świat potrzebuje, może jak nigdy dotąd, przykładu życia według zasad chrześcijańskich, przykładu wierności Bogu, codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy św., wierności małżeńskiej, czystości młodzieńczej, przykładu życia podobającego się Bogu, gdyż, jak mówił Św. Jan Paweł II: „NIE MOŻNA ŻYĆ NA PRÓBĘ, TAK, JAK NIE MOŻNA UMRZEĆ NA PRÓBĘ.” Życie w prawdzie, życie według moralnych zasad jest trudne, wymaga na co dzień męstwa, a nawet heroizmu i dlatego członkowie Rycerstwa Niepokalanej oddają się pod szczególną opiekę Matki Bożej Niepokalanej, wzywając Jej opieki i pomocy. Codziennie też modlą się, prosząc Maryję o lepszy świat: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.” Zachęcamy Parafian do wstępowania w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, aby swoje rodziny, swoje dzieci ofiarować Matce Bożej, prosząc o szczególną opiekę nad nimi, a równocześnie modlić się o lepszy świat, dając przykład, że można nawet wtedy, kiedy są łamane prawa moralne, trwać odważnie przy Bogu i wypraszać Jego błogosławieństwo dla siebie, Ojczyzny i świata. Więcej informacji oraz zgłoszenia do wstępowania w szeregi Rycerstwa Niepokalanej:

Sr. Teresa, tel. (403) 282-5077

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Zapraszamy na nabożeństwa majowe po każdej Mszy św. wieczornej, podczas którego śpiewamy Litanię Loretańską przed Najświętszym Sakramentem. Dzieci zapraszamy w każdą środę na godz. 18:30.

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy Grupę Modlitewną na nabożeństwo w poniedziałek 25 maja na Mszę św. o godz. 19:00. Do nabycia „Głos Ojca Pio” w cenie $ 5.00 w biurze parafialnym.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 23,315.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty.

BANKIET JUBILEUSZOWY KSIĘŻY

W niedzielę 31 maja w sali parafialnej odbędzie się Bankiet z okazji Jubileuszu Księży: 25-lecia kapłaństwa Ks. Karola i 30-lecia Ks. Czesława. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości. Bilety na bankiet można nabywać w sali parafialnej oraz rezerwować pod numerem telefonu: 403-289-9033 Bonifacy. Dorośli $ 30.00, dzieci $ 15.00.

GRATULACJE I ŻYCZENIA ŁASK BOŻYCH

BIERZMOWANYM

Młodzieży, którzy przyjęła Sakrament Bierzmowania składamy serdeczne gratulacje i życzenia wielu łask Bożych. W piątek, 22 maja – Biskup Frederick Henry udzielił Sakramentu Bierzmowania 37 kandydatom naszej parafii.

Imię i nazwisko kandydata                    imię patrona

BILEK KATRIN                                                   CECYLIA

BIERNACKI JAKUB                                          KRZYSZTOF

BOGUSZEWICZ TOMASZ                           JAN pAWEŁ II

BOGUSZEWICZ WIKTOR                               MATEUSZ

BOŻEK NATALIA                                                   MARIA

CICHAŃSKI GABRIELA                                WERONIKA

CYBA BARBARA                                                        ANNA

DENYS KRYSTYNA                                                KINGA

DZIĘGIELEWSKI GABRIELA                     MARCELINA

DZIKOWSKI SEBASTIAN                                    ANTONI

GARGOL WIKTORIA                                                ŁUCJA

GLOD ALEKSANDRA                                       CECYLIA

JELEN PATRYK                                                     ŁUKASZ

KLYNCYPAR KAROLINA                                     ANNA

KOMISAREK AGNIESZKA                                  MARIA

KOT RAFAL                                                JAN PAWEŁ II

KUCZAJ PAWEŁ                                        JAN PAWEŁ II

KUCZYŃSKI EMILIA                                     SUZANNA

KULA AGNIESZKA                                           JADWIGA

KUSIŃSKI THOMAS                                               KAROL

MAGAJ NICOLE                                                      TERESA

MAGAJ SZYMON                                                         JAN

MALICZEWSKI SEBASTIAN                           DOMINIK

MALICZEWSKI ALICJA                                       TERESA

MAŁYSZKO ADAM                                           MIKOŁAJ

MARZECKI VANESSA                                         TERESA

OWAD SARA                                                                ADA

PASTERNAK MONIKA                                     CLAUDIA

PONKIN-SOCHA ANNA                             KAROLINA

SARNA ERNEST                                                         PIOTR

SHELLEY-SIELUŻYCKI KONRAD                         JAKUB

SUDAK SEBASTIAN                                 MAKSYMILIAN

SURÓWKA MEGAN                                MAŁGORZATA

STANCZYK WIKTORIA                                       CECYLIA

WIDLIŃSKI MIŁOSZ                                           MICHAŁ

WOSIAK LUCAS                                       JAN PAWEŁ II

WRABLIK WERONIKA                                           ŁUCJA

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Szkoła Św. Anny ( w godzinach zajęć)

Piątek, 29 maja, Sobota, 30 maja

Sala Parafialna (godz.10:00 -14:00)

Niedziela, 7 czerwca, Niedziela, 14 czerwca, Niedziela, 30 sierpnia

Opłata za jedno dziecko –               $390.00

Opłata za dwoje dzieci   –               $490.00

Opłata za troje i więcej dzieci –     $550.00

Depozyt za dyżur –                           $ 80.00

Po 30 sierpnia, 2015 roku opłata za szkołę wzrasta o $50.00.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU I ZBIÓRCE

Zarząd Fundacji im. św. Brata Alberta zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się 8 czerwca o godzinie

19: 00 w Domu Polskim. Serdecznie prosimy wszystkich Parafian o poparcie naszej, ostatniej przed wakacjami, comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej w niedziele 7 czerwca po dziennych Mszach świętych.   Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom.

KAWIARENKA

Zespół „Krakusy” zaprasza do kawiarenki w miesiącu maju. Dzięki hojnej donacji, „Krakusy” zapraszają także na kiermasz biżuterii w niedzielę 24 maja do sali parafialnej.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W niedzielę 17 maja zmarł ś.p. Edward Szypulewski w wieku 89 lat, ojciec Reginy Sapkowskiej. Pogrzeb ś.p. Edwarda odbył się w naszym kościele w piątek 22 maja. Ś.p. Edwarda polecamy Miłosierdziu Bożemu, a rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy wyrazy współczucia.

NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZEBRANIE ZESPOŁU „KRAKUSY

Zapraszamy wszystkich zrzeszonych na walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się 25 maja o godz. 19:00 w Domu Polskim w sali Zagłoba.

KOLONIA LETNIA DLA DZIECI

Hufiec Harcerek „Młody Bór” serdecznie zaprasza na Kolonię Zuchową dla dziewcząt i chłopców w wieku od 7-10 lat (od 8-10 dla dzieci nie należących do harcerstwa).  Kolonia odbędzie się na Stanicy Kopernik w okolicach Garner Lake, AB, około 500 km na północ od Calgary, od 5 do 18 lipca.  Liczba miejsc ograniczona. Kontakt: Agata Starczyk  e-mail: hufcowa@mlodybor.zhpkanada.org lub 403- 560 -2018.

ZEBRANIE S.P.K. KOŁO #18

S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia, że w związku z Jubileuszowym Bankietem Księży  miesięczne zebranie SPK zostało przesunięte na termin późniejszy.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW Praca na pełny etat na stanowiska: Team Leader – wymagany samochód (od $21/godz.).  Cleaning Partner (od $14/godz.) Praca od poniedziałku do piątku (S.W. Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami. Zapewniamy płatne szkolenie. (Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista). Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (2x)

WAKACJE W B.C W OKOLICY CRESTON

Niedaleko jeziora Kootney Lake, z białą plażą w Twin Bay, można wynająć dom całkowicie wyposażony. Duża weranda, piękne widoki, dużo drzew i kwiatów. Można zabrać ze sobą pieska. Po więcej informacji proszę dzwonić do Krystyny Tel: 403-540-7736 (16x)

PRACA Zatrudnimy osoby do sprzątania domów prywatnych, mieszkań, apartamentów oraz show homes. Sprzątanie regularne, po-remontowe, po-budowlane oraz wyprowadzki. Wymagania: dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym lub na telefon), samodzielność na stanowisku pracy, punktualność. Stawka początkowa na godzinę to $12.50 z możliwością szybkiego awansu w zależności od postępów pracy oraz doświadczenia. Wymagane pozwolenie na prace. CV oraz podanie o pracę prosimy wysyłać na email info@mgocleans.com. Zastrzegany sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. (2x)

PRACA Poszukuję pań do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę o kontakt. Tel: 403-247-1251 (3x)

PRACA Przyjmę panią do sprzątania budynków mieszkalnych na cały etat lub pół etatu. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer 403-478-6073 (2x)