12 lipca 2015r.

12 lipca 2015r.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

Ref: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Cokolwiek byśmy robili, mówili i działali, róbmy to w Jego Imię, w Imię Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Poprzez Chrzest, jesteśmy włączeni w Kościół Chrystusowy, stajemy się przez to głosicielami Prawdy, Wiary. Dlatego też wszystkie nasze działania, które kierujemy do naszych bliskich, krewnych, znajomych i nieznajomych powinny być czynione w Jego Imię. Czasami wydaje się nam, że czynności, które wykonujemy nie posiadają cech wiary, religii, ponieważ są codziennymi, prostymi, automatycznymi. A jednak jeśli się przypatrzeć, to wszędzie je znajdziemy. Dobroć, poszanowanie, rzetelność, wyrozumiałość, pokora, to niby cechy ludzkie, lecz jeśli zapatrzymy się w życie Chrystusowe, jeśli weźmiemy z Niego przykład, to będziemy odwzorowywać niedościgły wzór życia – życia Chrystusa. Zdajemy sobie sprawę, że mimo, iż na mocy chrztu jesteśmy do tego przeznaczeni – wielu z nas nie potrafi przekazywać, głosić i potwierdzać prawdy Bożej poprzez rozmowę, dyskusję i swoje własne życie. A nawet, jeśli potrafimy, to możemy zostać odebrani opacznie. To, co robimy w przekonaniu, że jest właściwe, odebrane może zostać jako nadgorliwość, narzucanie swojej woli, wręcz czasami jako zło. Jak w sobie to znaleźć? Trzymać się litery prawa ludzkiego, prawa Bożego, czy iść swoją drogą, realizować to, co nam pisane? W Piśmie Świętym odnajdujemy wiele przykładów na to, by brać z nich wzór. Przypatrzmy się jednak  tym dzisiejszym trzem przykładom, trzem opisom, trzem wzorom postępowania i dawania świadectwa. Każdy z nas wypowiadając słowa Pisma Świętego, czytając je, analizując – prorokuje; więcej, te działania są wsparte łaską Ducha Świętego. Jak wygląda to u Amosa? Pan rzekł „Idź, prorokuj do narodu mego.” (Am 7,15). Więc poszedł i głosił słowa Pana tam, gdzie został posłany. Tak samo Święty Paweł, znalazł słowa dla wszystkich tych z którymi się widział, współpracował, „W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.” (Ef 1,13). Boimy się nieprzychylności, drwiny, lekceważenia, lecz na to Pan daje nam radę „Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!” (Mk 6, 11). Idźmy drogą Chrystusową, starajmy się w każdym miejscu i o każdym czasie działać w Imieniu Chrystusa, przyjmować reakcje i odpowiedzi jak Pan. Dawajmy o sobie świadectwo, potwierdzajmy naszą wiarę, naszą miłość i wierność Bogu, sobie. Matko Boża, wypraszamy przez Twoje wstawiennictwo o Łaskę Ducha Świętego, byśmy idąc drogą Twojego Syna, dawali świadectwo naszej wiary, miłości i nadziei. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

 

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 11 lipca

18:00 – ++ Eugenia, Bronisław i Tadeusz Moliński            – rodzina

Niedziela – 12 lipca  

8:00 – + Paweł Niemczyk (1 rocz.) oraz Wojciech Studziński      – rodzina Kosiński

9:30 – ++ Bronisław i Stefania Alochna                – przyjaciele

11:00 – ++ Józefa i Antoni Sztupecki                    – rodzina

12:30 – + Wojciech Studziński                                 – żona

19:00 – ++ Elżbieta Opałka i Romana Picyk         – rodzina

Poniedziałek – 13 lipca

19:00 – + Edwarda Świstek                            – Józefa Bażant

Wtorek, 14 lipca

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Darka Rudeckich w 25 rocz. ślubu małżeńskiego             – dzieci

Środa, 15 lipca

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Lisy i Mateusza Machula w 15 rocz. ślubu małżeńskiego               – rodzice

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Tadeusza Boreckich w 26 rocz. ślubu małżeńskiego

Czwartek, 16 lipca

19:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Sióstr Dominikanek

Piątek, 17 lipca

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla córki i jej męża w 5 rocz. ślubu małżeńskiego

Sobota, 18 lipca

18:00 – ++ Janina Kozieł i zmarli z rodziny        – córka z rodziną

Niedziela – 19 lipca

8:00 – + Tadeusz Olszewski              – siostrzenica z rodziną

9:30 – ++ Czesław, Wiesław i Anna                   – rodzina

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Ks. Czesława w dniu Urodzin i Imienin

12:30 – + Antoni Śliwonik (20 rocz.)                     – żona

19:00 – + Stefan Bator (7 rocz.)                             – dzieci

LEKTORZY 11-12 lipiec

18:00 – M. Edgar, Organista, M. Broniewski

8:00 – P. Adamski, M. Sobczak, A. Rudzińska

9:30 – J. Borecki, S. Teresa, R. Przybylski

11:00 – M. Domaradzki, M. Iskra, M. Kaczan

12:30 – J. Bogusławska, M. Kulaga, J. Pietrzak

19:00 – Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ZMIANA KS. PROBOSZCZA W PARAFII

Na mocy dekretu Prowincjała Księży Chrystusowców Ks. Pawła Bandurskiego z dniem 24 sierpnia nastąpi zmiana Ks. Proboszcza w naszej parafii. Ks. Proboszcz Czesław Rybacki obejmie nową parafię Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego, CA z dniem 30 sierpnia. Nowym Proboszczem w Calgary będzie Ks. Jacek Walkiewicz, który przyjedzie pod koniec sierpnia z parafii Św. Maksymiliana Kolbe z Milwaukee, WI

PODZIĘKOWANIE KS. PROBOSZCZA CZESŁAWA RYBACKIEGO DLA PARAFIAN

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Parafianom za wspólną modlitwę i budowanie ducha wspólnoty, a także za życzliwość i ofiarność w ciągu tych 7 lat mojego pasterzowania jako Proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Pokoju. Sięgając myślą do początku mojego przybycia do Calgary chciałbym podziękować i przypomnieć wiele dzieł duchowych i materialnych, które zostały zrealizowane dzięki wspólnej pracy i życzliwości dla dobra wspólnoty polonijnej i budowania Królestwa Bożego w ramach naszej parafii Matki Bożej Królowej Pokoju. Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy wspierają modlitwą i ofiarą nasz kościół, członkom Rady Parafialnej poprzednich kadencji i obecnie sprawujących tę zaszczytną funkcję za mądre i roztropne podejmowanie decyzji oraz wspieranie wszelkich inicjatyw dzięki, którym mogliśmy wspólnie zrealizować wiele projektów odnowy kościoła, sali parafialnej i plebani. Dziękuję Siostrom Dominikankom za ich współpracę i pomoc w duszpasterstwie rodzin, dzieci i młodzieży przez katechizację, prowadzenie chórku dziecięcego „Laetare” i zespołu młodzieżowego „Nadzieja”, pomoc w zakrystii i dekoracji kościoła, a także za przygotowywane posiłki dla nas Księży. Dziękuję Chórowi „Vox Populi” na ręce dyrygentki Ireny Miazgi i organistki Oli Hamryszczak-Żyro, za ubogacanie naszej liturgii pięknym śpiewem bogatego repertuaru pieśni. Dziękuję także organistce Annie Wojciechowskiej, wszystkim lektorom i kantorom oraz ministrantom za współtworzenie liturgii Mszy św.

Przy tej okazji podziękowań pragnę przypomnieć wykonane prace i projekty dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Od początku mego duszpasterzowania w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju podjęliśmy razem z Radą Parafialną wiele zadań w zakresie prac renowacyjnych i nowych projektów. Wymienię wykonane prace renowacyjne i nowe projekty w poszczególnych latach:

Rok 2008: odnowa kuchni na plebanii, nowa ambonka i pulpit w kościele oraz nowe mikrofony

Rok 2009: tablica informacyjna na froncie kościoła i odnowa drzwi frontowych kościoła, wymiana wszystkich okien na plebanii i wymiana szyb okiennych w kościele przed instalacją nowych witraży, odnowa łazienek przy kościele, odnowa oświetlenia w sali parafialnej i bibliotece, zremontowana sala parafialna, wymiana wszystkich pieców grzewczych na plebanii, w kościele i w sali parafialnej, remont łazienki na plebanii przy pokoju Ks. Proboszcza, nowe nagłośnienie w kościele

Rok 2010: zainstalowanie nowych witraży w kościele wykonanych przez firmę „Vision Art” Andrzeja Florczaka z Toronto, powiększenie podwyższenia dla chóru i zainstalowanie mikrofonów oraz zakup podestu dla chóru

Rok 2011: nowe żyrandole w kościele i nowe oświetlenie w przedsionku kościoła, nowe klęczniki w ławkach kościoła, wykończenie ścian kościoła od wewnątrz metodą „Stoneffects” i położenie płytek ceramicznych przy ścianach kościoła

Rok 2012: remont łazienek w sali parafialnej, nowy klomb kwiatowo-krzewowy przy kościele, odmalowane korytarze przy bibliotece i wymienione lampy oświetleniowe, nowe poręcze na schodach sali parafialnej, nowe szafy w bibliotece, nowy telewizor w sali parafialnej

Rok 2013: nowy ołtarz w prezbiterium z obrazem Matki Bożej w kościele, renowacja wszystkich ławek w kościele z zainstalowaniem nowych półek na śpiewniki, odnowa pokoju Ks. Wikarego przez położenie nowej podłogi, wykończenie ścian kościoła od zewnątrz metodą „Stoneffects”, renowacja kuchni parafialnej przez wymianę dwóch pieców kuchennych na gaz z elektrycznym zapłonem, wymiana zmywarki i kranów, pomalowanie ścian i sufitów, zakup nowej zastawy stołowej do sali parafialnej

Rok 2014: nowe oświetlenie stacji Drogi Krzyżowej i nowe oświetlenie całego prezbiterium, automatyczne zamykanie okien w kościele, założenie kamer obserwacyjnych na zewnątrz kościoła i sali parafialnej, odnowa pomnika Św. Jana Pawła II oraz wykonanie tablicy z herbem papieskim i datą kanonizacji, odnowiony pokój po Ks. Józefie i zakup nowych mebli oraz odmalowane korytarze na plebanii

Rok 2015: zakup nowych 24 stołów okrągłych i 4 prostokątnych oraz 200 krzeseł do sali parafialnej

Serdecznie dziękuję Rycerzom Kolumba za pomoc w wielu pracach dla kościoła, a szczególnie dziękuję Panom: Edwardowi Białowąs i Zygmuntowi Bawoł za remont łazienek przy kościele i w sali parafialnej, odnowę ścian kościoła, nowy ołtarz w prezbiterium i odnowienie ławek w kościele.

Składam wszystkim Parafianom moje serdeczne podziękowanie za czas i prace wykonane dla dobra naszej wspólnoty, szczególnie dziękuję Paniom, które tak ofiarnie udzielały się w kuchni parafialnej przygotowując kawiarenki niedzielne, Wigilię parafialną, zabawy sylwestrowe, festiwale parafialne, a ostatnio bankiet Jubileuszowy z okazji 30-lecia mojego kapłaństwa i 25-lecia Ks. Karola.

Dziękuję także serdecznie całemu zespołowi biblioteki parafialnej na czele z Panią Marią Potocką za pracę i czas poświęcony dla dobra naszej wspólnoty parafialnej, za niedzielne dyżury i troskę o księgozbiór parafialny.

Dziękuję również wszystkim organizacjom polonijnym: Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło # 18, Stowarzyszeniu Polsko-Kanadyjskiemu, Klubowi Seniora, Kołu Przyjaciół KUL-u, Rodzinie Radia Maryja oraz Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Polskiej im. Św. Jana Pawła II za współpracę z parafią dla dobra całej wspólnoty polonijnej w Calgary.

Wszystkim serdecznie dziękuję i polecam Was Bogu, by Wam błogosławił i prowadził przez wszystkie dni Waszego życia, aż doprowadzi Was do szczęścia życia wiecznego w niebie!

Szczęść Boże wszystkim – Ks. Czesław Rybacki, proboszcz parafii (28 czerwca 2008r. – 23 sierpnia 2015r.)

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Trwa peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach naszej parafii. Przez najbliższy tydzień od 12 do 19 lipca Rodzina Andrzeja i Krystyny Cichańskich będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 26,574.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Prosimy wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty!

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Witold Jan Owoc z Calgary & Alicja Maria Nowakowska z Łodzi.                       Zapowiedź trzecia.

ONE ROCK – FESTIWAL MŁODZIEŻOWY

Festival of Faith – Festiwal młodzieżowy organizowany przez Diecezję Calgary, odbędzie się przez weekend 14-15-16 sierpnia dla młodych od 17-35 lat, w Redwood Meadows Fair Grounds, Bragg Creek. Bilet dla jednej osoby $ 35.00, bilet dla całej rodziny w cenie $ 80.00 na wszystkie trzy dni imprezy. Bilety można nabywać w biurze parafialnym. Więcej informacji w piśmie „The Carillon” przy biuletynach oraz na stronie: www.onerock.ca

MSZE NA CMENTARZACH

St. Joseph’s – wtorek 11 sierpnia godz. 7:30pm

Good Shepherds – środa 12 sierpnia godz. 7:30pm

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW W CALGARY

SPK Koło # 18 zaprasza wszystkich członków do udziału we Mszy św. 26 lipca o godz. 12:30 z okazji Powstania Warszawskiego. Wszyscy członkowie proszeni są o przyjście w mundurach i ze sztandarami.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

WAKACJE W B.C W OKOLICY CRESTON

Niedaleko jeziora Kootney Lake, z białą plażą w Twin Bay, można wynająć dom całkowicie wyposażony. Duża weranda, piękne widoki, dużo drzew i kwiatów. Można zabrać ze sobą pieska. Po więcej informacji proszę dzwonić do Krystyny Tel: 403-540-7736 (10x)

PRACA

Cracovia Deli poszukuje osobę do sprzedaży na pół lub cały etat. Kontakt 403-252-0170 (7x)

PRACA

Poszukuję pracowników z doświadczeniem na cały etat w zawodzie murarza i kamieniarza oraz pomocników. Kontakt: 403-604-3526 (3x)

POSZUKUJĘ PRACY

Polski psycholog poszukuje zatrudnienia w charakterze opiekuna dzieci i osób dorosłych z autyzmem, epilepsją oraz chorobami terminalnymi-nowotworowymi. Tel kontaktowy: 587-707-9146 lub e-mail: malgorzata-dorosz@wp.eu Referencje do okazania.

POSZUKUJĘ OSOBY DO TOWARZYSTWA

Starsza pani poszukuje osobę do towarzystwa na kilka razy w tygodniu przez 4 lub więcej godzin. Godziny do ustalenia. Dzielnica Haysboro. Tel: 403-604-3719 (3x)

PAPIEŻ FRANCISZEK WZYWA DO DIALOGU NAD STANEM ZIEMI – ENCYKLIKA „LAUDATO SI”

Papież zauważa, że w płaszczyźnie polityki ogólnonarodowej czy lokalnej istnieje pokusa, by pod presją doraźnych zysków unikać inwestycji, których efekty będą miały charakter dalekowzroczny, jak inwestycje ekologiczne. Zaznacza, że „wielkość polityczna ukazuje się wtedy, gdy w trudnych chwilach działamy w oparciu o wielkie zasady i myślimy długofalowo o dobru wspólnym”(n. 178). Jednocześnie wskazuje na konieczność podporządkowania się regułom demokracji, by obywatele kontrolowali władzę polityczną. Tylko wówczas bowiem możliwe jest udaremnienie szkód ekologicznych. Ojciec Święty wskazuje na znaczenie dialogu i transparencji w procesach decyzyjnych i przestrzega przed konsekwencjami korupcji. Apeluje, by polityka i gospodarka służyły życiu, zwłaszcza życiu ludzkiemu (n. 189) i zaznacza, że w odniesieniu do środowiska nie można odwoływać się do mechanizmów rynkowych, jakoby problemy można było rozwiązać jedynie poprzez wzrost zysków firm lub poszczególnych osób (n. 190). Apeluje o politykę szerokiej wizji, w której jest miejsce na szczerą troskę o środowisko oraz na integrację słabszych. Zaznacza, że jeśli państwo nie spełnia swojej roli, to może dochodzić do patologii mafijnych, które bardzo trudno wykorzenić.

Franciszek zachęca do dialogu religii z nauką, bowiem nauki empiryczne nie wyjaśniają całej rzeczywistości. Potrzebujemy pamięci o wielkich motywacjach umożliwiających współżycie, poświęcenie, życzliwość. „W każdym przypadku trzeba wezwać wierzących, by żyli zgodnie ze swoją wiarą i nie zaprzeczali jej swoimi czynami. Trzeba nalegać, aby otwierali się na łaskę Bożą i dogłębnie czerpali z tego, co w ich najgłębszych przekonaniach dotyczy miłości, sprawiedliwości i pokoju” (n. 200) – stwierdza papież. Dodaje, że „powaga kryzysu ekologicznego wymaga od nas wszystkich myślenia o dobru wspólnym i podążania drogą dialogu, wymagającego cierpliwości, ascezy i wielkoduszności”

Edukacja i duchowość ekologiczna. Ostatni rozdział swej encykliki poświęcił papież kwestiom wychowania. Zachęca, by postawić na inny styl życia, bo „obsesja na tle konsumpcyjnego stylu życia, zwłaszcza gdy bardzo niewielu jest w stanie tak żyć, może sprowokować jedynie przemoc i wzajemne zniszczenie” (n. 204). Ojciec Święty zaznacza, że nie ma systemu, który „całkowicie zniweczyłyby otwarcie na dobro, prawdę i piękno czy też zdolność do reakcji, jaką Bóg nieustannie pobudza w głębi naszych serc” (n. 205). Ufa, że jeśli przezwyciężymy indywidualizm, to możliwe będzie wypracowanie alternatywnego stylu życia, pozwalająca na poważne zmiany w społeczeństwie. Franciszek wzywa, by wychowywać do przymierza między ludzkością a środowiskiem, byśmy wzrastali w solidarności, odpowiedzialności i trosce opartej na współczuciu. Wskazuje na szczególne miejsce jakie zajmuje rodzina, stanowiąca ośrodek kultury życia. „Rodzina jest miejscem formacji integralnej, w którym rozgrywają się ściśle ze sobą powiązane różne aspekty osobistego dojrzewania. W rodzinie uczymy się prosić o pozwolenie, nie popadając w serwilizm, mówić „dziękuję”, dając wyraz szczeremu docenieniu tego, co otrzymujemy, opanowania agresji lub chciwości i proszenia o przebaczenie, gdy wyrządzimy jakieś zło. Te małe gesty szczerej uprzejmości pomagają budować kulturę życia dzielonego z innymi i szacunku dla tego, co nas otacza” (n. 213) – pisze papież. Ojciec Święty nie pomija też roli Kościoła i jego instytucji i wzywa do „ekologicznego nawrócenia”, czyli rozwijania wszystkich konsekwencji „spotkania chrześcijan z Jezusem w relacjach z otaczającym ich światem” (n. 217). Podkreśla, iż „życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego, nie jest czymś opcjonalnym, nie jest też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego” (tamże). Jest ono także doświadczeniem wspólnotowym. Wymieniając różne wymiary „nawrócenia ekologicznego” Franciszek wskazuje na: 1. wdzięczność i bezinteresowność, to znaczy uznanie, że świat jest darem otrzymanym z miłości Ojca. 2. gotowość do bezinteresownego wyrzeczenia oraz wielkoduszne gesty, nawet jeśli ich nikt nie widzi i nie docenia. 3. świadomość, że nie jesteśmy odłączeni od innych stworzeń, tworząc z innymi istotami wszechświata wspaniałą powszechną komunię. 4. rozwijanie swojej kreatywności i entuzjazmu, by rozwiązać dramaty świata. 5. wypływającą z wiary odpowiedzialność za świat (n. 220). „Zachęcam wszystkich chrześcijan, aby ukazali jasno ten wymiar swojego nawrócenia, pozwalając, by moc i światło otrzymanej łaski obejmowały także relacje z innymi istotami i otaczającym światem, budząc owo cudowne braterstwo z całym stworzeniem, którym wspaniale żył święty Franciszek z Asyżu”(n. 221) – apeluje Ojciec Święty. Papież zaznacza, że duchowość chrześcijańska zachęca, by podejmować styl życia zdolny do głębokiej radości, unikając obsesji na tle konsumpcji. „Duchowość chrześcijańska proponuje rozwój wstrzemięźliwości i zdolności radowania się, mając niewiele” (n. 222) – stwierdza Franciszek. Dodaje, że wstrzemięźliwość przeżywana świadomie i w wolności nas wyzwala. Przestrzega przed zanikiem pokory, który może prowadzić do wyrządzenia szkody społeczeństwu i środowisku (n. 224). Wskazuje na powiązanie pokoju wewnętrznego osoby z troską o środowisko i dobro wspólne. Przypomina, że wyrazem pokornej postawy serca jest modlitwa przed i po posiłku, umacniająca „nasze poczucie wdzięczności za dary stworzenia, wyrażając uznanie tym, którzy swoją pracą zapewniają te dobra, oraz umacnia solidarność z najbardziej potrzebującymi”(n. 227). Ojciec Święty zaznacza, że troska o przyrodę należy do duchowości powszechnego braterstwa, będącej przeciwieństwem świata szalejącej konsumpcji, będącego równocześnie światem znęcania się nad życiem we wszystkich jego formach (n. 230). Zachęca do małych codziennych gestów, które mają także wymiar obywatelski i polityczny, przejawiających się we wszystkich działaniach, które starają się budować lepszy świat. Apeluje o kulturę troski, w tym o dziedzictwo historyczne i kultywowanie wspólnej tożsamości. Franciszek wskazuje, iż w stworzeniu możemy dostrzec działanie Boga. Szczególne znaczenie mają sakramenty, gdzie natura jest przyjęta przez Boga i przemieniona w pośrednictwo życia nadprzyrodzonego (n. 235). „Chrześcijaństwo nie odrzuca materii; przeciwnie, cielesność zostaje w pełni dowartościowana w akcie liturgicznym, gdzie ludzkie ciało ukazuje swą wewnętrzną naturę świątyni Ducha i jednoczy się z Panem Jezusem, który również przyjął ciało dla zbawienia świata” (tamże). Stąd Eucharystia stanowi centrum wszechświata a uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest niezwykle ważne. Papież przypomina, że dla chrześcijan wiara w jedynego Boga, który jest komunią trynitarną, prowadzi do przekonania, że cała rzeczywistość zawiera w sobie znamię Trójcy Świętej (n. 239). Zachęca, by prosić Maryję o pomoc w postrzeganiu tego świata mądrzejszymi oczyma, a św. Józefa, aby nauczył nas troski, motywował do wielkodusznej i delikatnej pracy chronienia świata, powierzonego nam przez Boga. Na zakończenie swej refleksji Ojciec Święty proponuje dwie modlitwy do odmawiania wspólnie ze wszystkimi wierzącymi w Boga Stworzyciela i Ojca oraz do odmawiania przez wszystkich chrześcijan wraz ze stworzeniem.