13 września 2015r.

13 września 2015r.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 50,5-9a;Jk 2,14-18; Mk 8,27-35

Ref: W krainie życia będę widział Boga

Wierzymy, że Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży, z miłości przyjął cierpienie i śmierć dla naszego zbawienia. Dlatego w wyznaniu wiary głosimy: „Ukrzyżowany również za nas”. Apostoł Jan mówi o miłości, która doprowadziła Jezusa do śmierci za nas: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…” (J 3,15). Kiedy Jezus umywał nogi swoim apostołom, prosił ich aby poszli jego śladem: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13,34). Potem dodał: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Nasze Odkupienie zawdzięczamy krzyżowi Chrystusa. On przyjął śmierć, aby wyzwolić nas od grzechu i napełnić życiem Bożym. Dzielił wszystkie nasze cierpienia, duchowe i cielesne, napełniając pokojem tych wszystkich, którzy cierpią. Oto dlaczego jedyną naszą chlubą przed światem jest krzyż naszego odkupienia. Cierpienie Chrystusa jest chwałą jego ucznia, jak mówi św. Paweł: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ga 6,14). Tę tajemnicę cierpienia i odkupieńczej śmierci Chrystusa wspominamy przemierzając drogę krzyżową i rozważając bolesne tajemnice różańca. W krzyżu jest zbawienie, życie i zwycięstwo nad złem. Śmierć Jezusa rozpoczyna nowe przymierze, wieczne przymierze pomiędzy Bogiem a ludźmi. Dzięki niemu możemy tworzyć jedno i cieszyć się Pokojem Bożym (por. J 14,27). Tylko Jezus Chrystus, w swej naturze ludzkiej i Boskiej, mógł doprowadzić ludzi do Boga, naszego Stwórcy. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi, „człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 5-6). Droga, jaką wybrał, aby pojednać nas z Bogiem, ukazuje niegodziwość grzechu: niewinny został wydany nikczemności ludzi, a oni zadali mu okrutną śmierć (por. 2 Kor 5,21). Odwaga, o jakiej zaświadczyła ta śmierć, jest przykładem posłuszeństwa, pokory, cierpliwości, miłości i przebaczenia, którego potrzebujemy, aby upodobnić się do Boga Ojca, którego słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi (por. Mt 5,48). Potrzeba więc „nowego narodzenia” każdego ochrzczonego, aby w naszym życiu osobistym i społecznym nie dać się zwyciężać złu, ale próbować zło dobrem zwyciężać (por. Rz 12,21). On nas uczy takiej postawy, w modlitwie za swoich oprawców: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34). Nieustannie przemawia do nas życie Chrystusa, Jego człowieczeństwo, Jego wierność prawdzie, Jego miłość wszystkich ogarniająca, Jego śmierć na Krzyżu. Wobec Prawdy o Krzyżu i Odkupieniu nowej mocy nabiera prośba Jana Pawła II wypowiedziana w roku 1997 pod Giewontem: „Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 12 września

18:00 – ++ Stanisław Gołębiewski oraz Helena i Jan Dominiak       – rodzina

Niedziela – 13 września

8:00 – + Cezary Surwiło (2 rocz)

9:30 – ++ Karol i Katarzyna Kowal                – córka

11:00 – + Teresa Ebel (10 rocz)

12:30 – + Andrzej Lipski                                 – żona z rodziną

19:00 – ++ Stanisława i Edward Celeda i zmarli z rodziny

Poniedziałek, 14 września

19:00 – + Mieczysław Bobka (29 rocz)     – córka z rodziną

19:00 – ++Stefania, Karol, Irena i Leon Szelążek oraz zmarli z rodziny          – rodzina

Wtorek, 15 września

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teofili w 89 rocz Urodzin                      – córka

19:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii i Mariana oraz ich dzieci     – siostra

Środa, 16 września

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Żakowicz, Naryński, Moore i Minajluk                  – rodz. Śliwonik

19:00 – + Walenty Kramarz                     – córka z rodziną

Czwartek, 17 września

9:00 – + Audrey

19:00 – ++ Krystyna, Zbigniew i Wojciech Wieleżyńscy oraz zmarli z rodziny Wieleżyński, Dąbrowski i Qurine       – rodzina

Piątek, 18 września

9:00 – + Krystyna Dzimińska                     – przyjaciele

19:00 – ++ Helena i Bolesław Dudek       – córka z rodziną

Sobota, 19 września

8:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Chelsea i Kondrada

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy    – przyjaciele

Niedziela,  20 września

8:00 – + Sylwia Leśkiewicz                         – rodzice i brat

9:30 – ++ Ludmiła i Michał Wierzbicki                 – rodzina

11:00 – + Leokadia Drozd           – córka, zięć i przyjaciele

12:30 – + Jerzy Pietrzak (5 rocz)         – żona

19:00 – + Dariusz Rejman                     – brat z rodziną

LEKTORZY 12-13 września

18:00 – M. Edgar, D. Topor, Z. Topor

8:00 – A. Rudzińska, Organista, P. Adamski

9:30 – J. Kraska, Organista, A. Mazur

11:00 – Dzieci i Młodzież, S. Teresa, Dzieci i Młodzież

12:30 – J. Bogusławska, M. Iskra, P. Wieleżyński

19:00 – Młodzież/Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 13 do 20 września Rodzina Mariana i Ewy Cichowlas będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 31,349.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Prosimy wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty!

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ

Zapraszamy na spotkanie RadyParafialnej we wtorek 15 września bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy Grupę Modlitewną na nabożeństwo w środę 23 września na Mszę św. o godz. 19:00.

KAWIARENKA

Grupa parafian, która pragnie wesprzeć budowę świątyni ”Wotum Wdzięczności” za Jana Pawła II w Toruniu zaprasza do kawiarenki w miesiącu września i dwie niedziele października. Dochód ze sprzedaży kawy i ciasta przeznaczony będzie jako dar serca naszych parafian. Przewodnikiem duchowym tej inicjatywy jest Ks. Karol Twarowski.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Biblioteka wznowi swoją działalność dzisiaj w niedzielę. Serdecznie zapraszamy!

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej, pierwszej po wakacjach, comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej dzisiaj w niedzielę po dziennych Mszach świętych.   Przesunęliśmy zbiórkę z pierwszej niedzieli na drugą niedzielę miesiąca ze względu na długi weekend.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom.  Bóg zapłać!

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA

Zebranie odbędzie się w środę 16 września, o godz.19:45 w bibliotece. W zebraniu biorą udział tylko ci, którzy zostali przyjęci już do organizacji.

ZABAWA RYCERZY KOLUMBA – 17 października

Rycerze Kolumba zapraszają na tradycyjną zabawę z kolacją , która będzie miała miejsce w sali parafialnej 17 października o godz. 19:00. Bilety w cenie $ 45.00 od osoby. Do tańca będzie nam przygrywał DJ Bogusław Chabiera. Bilety można nabywać  u Aleksandra Gurgul (403) 567-9400, Ryszarda Markiewicz (403) 869-7736  i Piotra Urban (403)860-7689.

KONCERT CHARYTATYWNY: RODZINA –BOGIEM SILNA

W niedzielę, 18 października o godzinie 15:30 w Domu Polskim odbędzie się ku czci Św. Jana Pawła II – Koncert Charytatywny: Rodzina – Bogiem silna. Tematem Koncertu są słowa Św. Jana Pawła II, nazywanego też Papieżem rodziny. Św. Jan Paweł II jako Biskup, Kardynał i Papież, otaczał niezwykłą troską i modlitwą rodzinę, podstawową komórkę społeczeństwa. Podczas Koncertu usłyszymy, pełne głębokiej treści, słowa Papieża – Polaka o rodzinie, o małżeństwie i odpowiedzialnym rodzicielstwie. Słowa te będą wypowiadane przez przedstawicieli rodzin z naszej parafii. W Koncercie weźmie udział również młodzież oraz dzieci. Zobaczymy tańce Zespołów: Polan i Krakusy oraz balet, usłyszymy śpiew chóru Vox Populi i grę na skrzypcach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym Koncercie Charytatywnym, aby ubogacić serca i umysły treścią słów Papieża na niezwykle ważny w obecnych czasach temat o rodzinie. Dochód z Koncertu przeznaczony będzie na wsparcie kontynuowania remontu klasztoru macierzystego Sióstr Dominikanek w Wielowsi koło Sandomierza oraz na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Mielżynie. Ten pierwszy klasztor sióstr w Wielowsi został poważnie uszkodzony w czasie powodzi i jego półtorametrowe mury, przesiąknięte wodą, muszą być ciągle osuszane(zdjęcia z obecnie prowadzonych prac, będą umieszczone podczas Koncertu w Domu Polskim). Pragniemy wykończyć trwające remonty, ale koszty osuszania nowoczesnymi metodami i związane z tym remonty są bardzo wysokie. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać! Komitet Organizacyjny.

Czeki można będzie wystawiać na parafię z dopiskiem Koncert Charytatywny

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

HARCERSKA PRZYGODA 2015-2016 

Serdecznie zapraszamy do zapisania swoich dzieci do harcerstwa. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 20 lat. Zbiórki dzieci i młodzieży do 14 roku życia odbywają się w soboty po zajęciach Szkoły Polskiej w godzinach od 13:15 do 14:45 na terenie szkoły.  Termin zbiórek starszej młodzieży jest do ustalenia. Nowy Rok harcerski rozpoczniemy Mszą św. oraz apelem w niedzielę 13 września o godzinie 11:00 w Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju.  Pierwsza zbiórka odbędzie się w sobotę 26 wrzesnia po zajęciach Szkoły Polskiej.

Harcerstwo, poprzez zasady etyki chrześcijańskiej, ma na celu wychowanie dzielnych, prawych i zdolnych do poświeceń ludzi, w myśl prawa i przyrzeczenia harcerskiego. Na zbiórkach, poprzez różnorodne zajęcia, między innymi zabawy ruchowe i wzrokowe, śpiew, oraz zajęcia plastyczne,  dzieci uczą się:  Szacunku,   Współpracy, Samodzielności, Języka polskiego,  Dyscypliny,  Wyczucia rytmu,  Zdolności manualnych,  Przygotowania do codziennego życia

Koszt uczestnictwa wynosi $140.00 od dziecka ($240.00 za dwoje dzieci).  Kwota pokrywa koszty materiałów, ubezpieczenia oraz część zajęć poza zbiórkowych.  Koszt munduru wymaga dodatkwej opłaty, która będzie wynosiła od około $45.00 za mundurek skrzata do około $80.00 za mundur harcerski.

Zapisy :  Skrzaty/Zuchy/Harcerki: Magdalena Kaczan Email: magdamck@yahoo.ca tel: 403 460 4281

Harcerze:  Michał Pluciński  Email: rysy@harcerze.zhpkanada.org Tel: 403 431 5457

ZESPÓŁ KRAKUSY

Zaprasza dziewczęta i chłopców w wieku od 12 do 15 roku życia zainteresowanych tańcami ludowymi. W poniedziałek 21 września o godzinie 19.00 odbędzie się nabór nowych tancerzy do naszego grona. Osoby zainteresowane proszone są o przybycie z obuwiem do tańca. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy info@krakusy.ca lub osobiście w dniu próby.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO

Zaprasza  na zapisy do nowo powstałego zespołu.

Szukamy dzieci i młodzież w wieku od 10 – 25 lat.

Zapisy odbędą sie 13 wrzesnia, 2015 o godz. 18:00- 20:00

w W&M Physical Theatre ,4005 – 9 St SE, Calgary.

Dodatkowe informacje: Maja Kowalczyk

E-mail:mazoviadance@gmail.com

WYSTĘPY W DOMU POLSKIM

Zapraszamy do Domu Polskiego w piątek 18 września na przedstawienie teatralne. Sztukę Sławomira Mrożka p.t. „Tango” w reżyserii Marka Czumy przedstawi Teatr Polski z Vancouver. Sala Główna Domu Polskiego – godzina 19:30 Bilety w cenie $20.00 są już do nabycia w polskich sklepach oraz w biurze Domu Polskiego.

ZABAWA W DOMU POLSKIM

Dom Polski i klub piłkarski „Białe Orły” zapraszają na zabawę taneczną w dniu 3 października 2015.

Bilety w cenie $50 od osoby dostępne są w Domu Polskim 403.291.3757 lub info@dompolski.ca oraz u Franka Wójcika 403.888.0384.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY

S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 20 września 2015 w Domu Polskim o godzinie 14:30 w Sali Kombatanta. Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE

Zaprasza na powakacyjne zebranie miesięczne w niedzielę, 27 września o godz.14.30 w Domu Polskim.

Zapraszamy zrzeszonych w organizacji i osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY uprzejmie informuje, że w dniu 8-9 października od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe. Informujemy , że wnioski paszportowe będa przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE. W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP         w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujacy adres:Rejestracja paszportowa online https://secure.e-konsulat.gov.pl   Następujące dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imię , nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet)data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL   Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ

Zatrudnimy kierowcę lokalnie lub na dalsze trasy. Kontakt George Wood tel: 403-852-3017 e-mail gwood2@telus.net (8x)

POSZUKUJEMY OPIEKUNKI

Opiekunka potrzebna dla starszej kobiety. Praca od 7 listopada na 8 godz od poniedziałku do piątku, z zamieszkaniem lub nie. Pozwolenie na pracę w Kandzie potrzebne. Dzielnica Signal Hill S.W. Tel: 403-590-2356

CONDOMINIUM DO WYNAJĘCIA

Wynajmę umeblowane condo z jedną sypialnią plus den w Edmonton, Windermere na minimum 6 miesięcy. Referencje mile widziane. Kontakt: Marian 587-784-4400

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

WAKACJE W B.C W OKOLICY CRESTON

Niedaleko jeziora Kootney Lake, z białą plażą w Twin Bay, można wynająć dom całkowicie wyposażony. Duża weranda, piękne widoki, dużo drzew i kwiatów. Można zabrać ze sobą pieska. Po więcej informacji proszę dzwonić do Krystyny Tel: 403-540-7736 (1x)

OFERUJEMY  SWOJE USŁUGI w zakresie kompleksowego sprzątania domów, mieszkań, ogrodów itp. Mamy bardzo duże doświadczenie. W powierzonej nam pracy gwarantujemy sumienność  i wykonywanie swoich obowiązków z sercem i dużym zaangażowaniem. Oferujemy sprzątanie stałe np. kompleksowo co tydzień jak również okolicznościowe, jednorazowe. Polecamy i prosimy o kontakt telefoniczny 403-889-6514 (4x)

MIÓD DO SPRZEDANIA

20 września w sali parafialnej będzie można zakupić miód. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 403-394-6438

POKÓJ DO WYNAJĘCIA

Dla studenta lub starszej osoby przy polskiej rodzinie

W dzielnicy Charleswood N.W. Tel: 403-399-6045 (4x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Praca na pełny etat na stanowisko: Cleaning Partner (od $14/godz) samochód nie wymagany. Praca od poniedziałku do piątku (Southwest Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami . Zapewniamy płatne szkolenie (doświadczenie nie wymagane). Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (8x)

PAPIEŻ: KONIECZNE OŻYWIENIE WIĘZI RODZINY Z KOŚCIOŁEM  

O pilnej potrzebie ożywienia więzi rodziny ze wspólnotą chrześcijańską mówił Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej. Wskazał, iż rodzina i parafia muszą dokonać cudu życia bardziej wspólnotowego dla całego społeczeństwa. Franciszek podkreślił, iż więź rodziny z Kościołem jest czymś naturalnym, gdyż Kościół jest rodziną duchową, zaś rodzina to mały Kościół – w niej wprowadzani jesteśmy w relację z Bogiem. Przypomniał, że Pan Jezus będąc Bogiem żył w rodzinie a następnie utworzył wokół siebie wspólnotę Kościoła, która jest gościnną rodziną, a nie ekskluzywną sektą.

Katecheza Ojca Świętego Franciszka Drodzy bracia i siostry! Chciałbym dziś zwrócić naszą uwagę na związek pomiędzy rodziną a wspólnotą chrześcijańską. Jest to więź, że tak powiem, „naturalna”, ponieważ Kościół jest rodziną duchową, zaś rodzina to mały Kościół (por. Lumen gentium, 9). Wspólnota chrześcijańska jest domem dla tych, którzy wierzą w Jezusa jako źródło braterstwa między wszystkimi ludźmi. Kościół kroczy pośród ludów, w dziejach mężczyzn i kobiet, ojców i matek, synów i córek: jest to historia, która ma dla Pana znaczenie. Wielkie wydarzenia mocarstw ziemskich spisywane są w podręcznikach historii i tam pozostają. Ale dzieje ludzkich uczuć pisane są wprost w sercu Boga; i jest to historia, która pozostaje na zawsze. A jest to miejsce życia i wiary. Rodzina jest miejscem naszego niezastąpionego, niezbędnego wprowadzenia do tej historii, do tej historii życia pełnego, które doprowadzi do kontemplacji Boga przez całą wieczność w niebie. Ale rozpoczyna się ona w rodzinie. I dlatego rodzina jest tak ważna. Syn Boży nauczył się ludzkich dziejów tą drogą i przeszedł nią aż do końca (Hbr 2,18; 5,8). Jakże wspaniale powrócić do kontemplowania Jezusa i znaków tej więzi! Narodził się On w rodzinie i tam „nauczył się świata”: warsztat, cztery domy, zapadła mieścina. Jednak żyjąc tym doświadczeniem trzydzieści lat Jezus przyjął ludzką kondycję, łącząc ją w swojej komunii z Ojcem i w swojej misji apostolskiej. Potem, kiedy opuścił Nazaret i rozpoczął życie publiczne, Jezus utworzył wokół siebie wspólnotę, „zgromadzenie”, to znaczy zwołanie osób. Takie jest znaczenie słowa „Kościół”. W Ewangeliach, zgromadzenie Jezusa ma postać rodziny i to gościnnej rodziny, a nie ekskluzywnej sekty: znajdujemy tam Piotra i Jana, ale także głodnego i spragnionego, obcego i prześladowanego, grzesznicę i celnika, faryzeuszy i tłumy. A Jezus nieustannie akceptuje i rozmawia ze wszystkimi, nawet tymi, którzy nie oczekują już na spotkanie Boga w swoim życiu. To mocna lekcja dla Kościoła! Sami uczniowie zostali wybrani, aby zadbać o to zgromadzenie, o tę rodzinę gości Boga. Aby to zgromadzenie Jezusa było dziś żywe, niezbędne jest ożywienie przymierza rodziny i wspólnoty chrześcijańskiej. Możemy powiedzieć, że rodzina i parafia są dwoma miejscami, w których realizuje się ta komunia miłości, która znajdzie swoje ostateczne źródło w samym Bogu. Kościół naprawdę zgodny z Ewangelią może mieć jedynie formę gościnnego domu, z drzwiami zawsze otwartymi. Kościoły, parafie, instytucje o drzwiach zamkniętych nie powinny być nazywane kościołami, ale powinny nazywać się muzeami. Dziś to przymierze ma kluczowe znaczenie. „W obliczu ideologicznych, finansowych i politycznych centrów władzy pokładamy nasze nadzieje w tych ośrodkach …. miłości – nasza nadzieja jest w tych ośrodkach miłości, ośrodkach ewangelizacyjnych, pełnych ludzkiego ciepła, opierających się na solidarności i uczestnictwie, a także wzajemnym przebaczeniu. Wzmocnienie więzi pomiędzy rodziną a wspólnotą chrześcijańską jest dziś niezbędne i pilne. Oczywiście potrzeba wielkodusznej wiary, aby odnaleźć inteligencję i odwagę, żeby odnowić to przymierze. Rodziny czasami się wycofują, mówiąc, że nie stoją na wysokości zadania: „Ojcze, jesteśmy biedną rodziną, a nawet trochę rozbitą”, „nie jesteśmy do tego zdolni”, „mamy już tyle problemów w domu”, „nie mamy sił”. To może być prawdą. Ale nikt nie jest godny, nikt nie stoi na wysokości zadania, nikt nie ma sił! Bez Bożej łaski nic nie możemy uczynić. Wszystko otrzymujemy, otrzymujemy darmo. A Pan nigdy nie przychodzi do nowej rodziny bez jakiegoś cudu. Przypomnijmy sobie, co uczynił na weselu w Kanie Galilejskiej! Tak, Panie, jeśli złożymy siebie w Twoje ręce, to sprawisz, że dokonamy cudów. Tych cudów dnia powszedniego, kiedy Pan jest obecny w tej właśnie rodzinie. Oczywiście, także wspólnota chrześcijańska musi wypełnić swoją rolę. Na przykład, starać się przezwyciężyć postawy nazbyt dyktatorskie i zbyt funkcjonalne, krzewiąc dialog międzyosobowy oraz zrozumienie i wzajemny szacunek. Rodziny podejmą inicjatywę i poczują odpowiedzialność, aby wnieść swoje cenne dary dla wspólnoty. Wszyscy musimy mieć świadomość, że wiara chrześcijańska rozgrywa się na otwartym polu życia dzielonego ze wszystkimi, rodzina i parafia muszą dokonać cudu życia bardziej wspólnotowego dla całego społeczeństwa. W Kanie, była Matka Jezusa, „Matka Dobrej Rady”. Posłuchajmy też Jej słów: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Drogie rodziny, drogie wspólnoty parafialne, dajmy się zainspirować tej Matce, czyńmy wszystko, co powie nam Jezus, a znajdziemy się w obliczu cudu! Cudu dnia powszedniego.