6 września 2015r.

6 września 2015r.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6 września 2015r.

Iz 35,4-7a; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37

Ref: Chwal, duszo, Pana, Stwórcę swego

 

Znów Ewangelista Marek przedstawia nam jeden z wielu epizodów z życia Jezusa, który pozwala nam zrozumieć kim jest Jezus, jaka była Jego misja i jak traktowali Go wtedy ludzie. Być może nie byłoby to wcale ciekawe, gdyby nie fakt, że ta wiedza i postawy są ciągle aktualne. Albowiem misja Jezusa jest dziś nadal kontynuowana i tylko od naszej wiary zależy, czy Jezus będzie mógł coś dla nas zrobić, czy też nie. Jezus przemierza nasze współczesne posiadłości: ulice miast, osiedlowe skwery, wiejskie drogi. Podobnie jak przed dwoma tysiącami lat, nie trzeba Go zbytnio szukać. A raczej trzeba trochę poszukać, ale odnalezienie Go i spotkanie, nie jest przedsięwzięciem beznadziejnym. Kto wie, może nawet trudniej zwykłemu śmiertelnikowi dostać się do proboszcza czy biskupa, niż do Jezusa. W dobie, gdy ludzie chowają się i uciekają przed sobą, aby mieć święty spokój, gdy nie lubią mieć żadnych zobowiązań ani obowiązków, dostępność Jezusa jest dla nas swego rodzaju wezwaniem i przykładem. I chyba powinna nas trochę zawstydzić. Otóż wtedy przyprowadzili Jezusowi głuchoniemego i prosili o pomoc. W zasadzie nie bardzo chyba wiedzieli, o co trzeba prosić. W obliczu kalectwa czy niepełnosprawności, człowiek czuje się bezradny. Na to nie ma na ogół lekarstwa. Być może liczyli na jakąś magiczną terapię, skoro prosili, by Jezus zechciał dotknąć chorego. Mniejsza o to. Ale jest faktem, że w tej usilnej, choć nieporadnej prośbie, kryła się wielka wiara.

Była to wiara nieokreślona i nie uczona. Mieszkańcy Dekapolu byli poganami. Nie znali Boga objawionego w Starym Testamencie, a przynajmniej nie oddawali Mu oficjalnej czci – to było zarezerwowane dla obrzezanych. A więc i o Mesjaszu mogli mieć co najwyżej tylko mgliste pojęcie. Tym niemniej Jezus był im na swój sposób bardzo bliski. I dlatego Mu ufali, wiedzieli, że można Go zaczepić i przedstawić swoją prośbę. Właśnie tego nam nieraz brakuje: prostej ufności dziecka, które co prawda niewiele jeszcze wie i umie, ale za to tym bardziej polega na innych i potrafi ich prosić. My wiemy i umiemy dużo więcej i dlatego wydaje się nam, że potrafimy sami zaradzić naszym potrzebom, a gdy nie potrafimy, to jesteśmy przekonani, że już nikt tego nie może. I dlatego nie szukamy Jezusa, dlatego nawet nie zaczynamy się modlić, bo nie wierzymy w możliwość jakiejkolwiek pomocy, a więc i w skuteczność modlitwy. To jest nasze nieszczęście. Także nasza przemądrzała pewność siebie każe nam nieraz powątpiewać w autentyczność takich cudów i sensowność podobnych próśb: przecież Jezus nie musi używać żadnej śliny ani podejrzanych dotyków na osobności, aby kogoś uzdrowić, tam wystarczyło tylko słowo! Cóż, człowiek lubi mieć swój scenariusz i chciałby, żeby Bóg się do niego dostosował. A jeśli Bóg nie chce, to niech lepiej da w ogóle spokój, poradzimy sobie jakoś sami. Przynajmniej nic i nikt nie zakłóci nam naszego spójnego i uporządkowanego obrazu świata, świata, w którym w zasadzie nie ma miejsca dla Boga i Jego cudów. Z drugiej strony: jak wyrozumiały jest Pan Bóg! Nie oczekuje niczego nadzwyczajnego: żadnych ofiar i łapówek, protekcji, dobrych świadectw, poziomu intelektualnego czy wykształcenia. Na początek wystarczy Mu tylko prosta wiara. To nie znaczy, że na tym chce poprzestać. Nie, ale jako punkt wyjścia to wystarczy. Na więcej będzie czas potem. Dzięki temu każdy ma dostęp do Jezusa, jeśli tylko wierzy w Jego możliwości i dobroć. I to jest wspaniałe i niesie wielką szansę dla każdego. Tylko czy potrafimy z niej skorzystać? Czy coś się w nas otworzy?

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 5 września

18:00 – + Barbara Krupa                                     – koleżanka

Niedziela – 6 września

8:00 – + Karolina Bażant                                – Józefa Bażant

9:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – ++ Ksawera i Władysław Dąbrowski           – rodzina

12:30 – ++ Władysława i Edward Szypulewski       – córka Regina

19:00 – + Eugenia Surwiło (2 rocz.)

Poniedziałek, 7 września

19:00 – Nie ma Mszy św.

Wtorek, 8 września

19:00 – Nie ma Mszy św.

Środa, 9 września

19:00 – Nie ma Mszy św.

Czwartek, 10 września

9:00 – Nie ma Mszy św.

19:00 – Nie ma Mszy św.

Piątek, 11września

9:00 – Nie ma Mszy św.

19:00 – Nie ma Mszy św.

Sobota, 12 września

8:30 – ++ Jerzy (2 rocz) i Kornelia Gibadło            – rodz. Juński

18:00 – ++ Stanisław Gołębowski oraz Helena i Jan Dominiak      – rodzina

Niedziela – 13 września

8:00 – + Cezary Surwiło (2 rocz)

9:30 – ++ Karol i Katarzyna Kowal                 – córka

11:00 – + Teresa Ebel (10 rocz)

12:30 – + Andrzej Lipski                                 – żona z rodziną

19:00 – ++ Stanisława i Edward Celeda i zmarli z rodziny

LEKTORZY 5-6 września

18:00 – J. Bogusławska, S. Teresa, M. Broniewski

8:00 – O. Pepłowski, M. Sobczak, M. Pepłowski

9:30 – J. Borecki, M. Kulaga, J. Pietrzak

11:00 – E. Kiegler, S. Salome, T. Miazga

12:30 – W. Potocka, M. Iskra, A. Gurgul

19:00 – Młodzież/Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

REKOLEKCJE KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW

Od poniedziałku 7 września do piątku 11 września Ks. Proboszcz i Ks. Wikary będą uczestniczyli w dorocznych rekolekcjach Księży Chrystusowców w Washington, MI. W czasie nieobecności Księży nie będzie sprawowanych Mszy św. wieczornych oraz w czwartek i piątek rano. Wszelkie inne sprawy prosimy załatwiać w biurze parafialnym w godzinach pracy biura, lub przez telefon.

ISTALACJA NOWEGO KSIĘDZA PROBOSZCZA

W sobotę 12 września w naszej w parafii M.B. Królowej Pokoju podczas Mszy Świętej o godzinie 18: 00 odbędzie się Uroczystość instalacji (liturgicznego wprowadzenia na urząd) nowego proboszcza, ks. Jacka Walkiewicza „Instalacja” proboszcza to inaczej liturgiczne wprowadzenie na urząd proboszcza przez odczytanie dekretu przez naszego Biuskupa F. Henry.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 6 do 13 września Rodzina Małgorzaty i Jerzego Kosiński będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 31,124.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Prosimy wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty!

ROK SZKOLNY 2015/2016 Pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym odbędą się w piątek 11 września o godz. 17:30 i w sobotę 12 września o godz. 9:45. Uroczysta Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny, odbędzie się w niedzielę 13 września o godz. 11:00.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Biblioteka wznowi swoją działalność w niedzielę 13 września. Serdecznie zapraszamy!

PARKING PRZY PARAFII

Zawiadamiamy, że nie wydajemy pozwoleń na parkowanie na naszym parkingu. Została już wydana odpowiednia ilość miejsc i prosimy aby ci co otrzymali pozwolenie zawsze mieli swój permit w samochodzie. Ze względu na dużą ilość samochodów bez pozwolenia, parking będzie sprawdzany i samochody zostaną odstawiane przez City Parking Authorietis. Na następny rok zostaną wprowadzone nowe regulaminy i opłata za parking przy naszej parafii. Z góry zawiadamiamy naszych parafian, że pieniądze otrzymane za parking, będą wykorzystywane na porządek i ład na parkingu i na całym naszym terenie.

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej, pierwszej po wakacjach, comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej w niedzielę 13 września po dziennych Mszach świętych.   Przesunęliśmy zbiórkę z pierwszej niedzieli na drugą niedzielę miesiąca ze względu na długi weekend.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom.  Bóg zapłać!

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

HARCERSKA PRZYGODA 2015-2016 

Serdecznie zapraszamy do zapisania swoich dzieci do harcerstwa. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 20 lat. Zbiórki dzieci i młodzieży do 14 roku życia odbywają się w soboty po zajęciach Szkoły Polskiej w godzinach od 13:15 do 14:45 na terenie szkoły.  Termin zbiórek starszej młodzieży jest do ustalenia. Nowy Rok harcerski rozpoczniemy Mszą św. oraz apelem w niedzielę 13 września o godzinie 11:00 w Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju.  Pierwsza zbiórka odbędzie się w sobotę 26 wrzesnia po zajęciach Szkoły Polskiej.   Harcerstwo, poprzez zasady etyki chrześcijańskiej, ma na celu wychowanie dzielnych, prawych i zdolnych do poświeceń ludzi, w myśl prawa i przyrzeczenia harcerskiego. Na zbiórkach, poprzez różnorodne zajęcia, między innymi zabawy ruchowe i wzrokowe, śpiew, oraz zajęcia plastyczne,  dzieci uczą się:  Szacunku,   Współpracy, Samodzielności, Języka polskiego,  Dyscypliny,  Wyczucia rytmu,  Zdolności manualnych,  Przygotowania do codziennego życia  Koszt uczestnictwa wynosi $140.00 od dziecka ($240.00 za dwoje dzieci).  Kwota pokrywa koszty materiałów, ubezpieczenia oraz część zajęć poza zbiórkowych.  Koszt munduru wymaga dodatkwej opłaty, która będzie wynosiła od około $45.00 za mundurek skrzata do około $80.00 za mundur harcerski.

Zapisy :  Skrzaty/Zuchy/Harcerki: Magdalena Kaczan Email: magdamck@yahoo.ca tel: 403 460 4281

Harcerze:  Michał Pluciński  Email: rysy@harcerze.zhpkanada.org Tel: 403 431 5457

ZWIĄZEK PODHALAN W CALGARY

Zaprasza na  piknik góralski , który odbywa się jak corocznie w przepięknym ,malowniczo położonym miejscu niedaleko Calgary koło Ghost Lake  w sobotę dnia 12 września o godz 13:00. Bilety w cenie $10.00 , dzieci poniżej 12 lat wstęp wolny i do nabycia w polskim sklepie „Polcan”  jak również przy wejściu.. Dojazd umieszczony na plakacie w Kościele jak też w placówkach : polskich sklepach i w  domu polskim  .

O dalsze szczegółowe  informacje na email adres: maria.straczek@gmail.com

ZESPÓŁ KRAKUSY

Zaprasza dziewczęta i chłopców w wieku od 12 do 15 roku życia zainteresowanych tańcami ludowymi. W poniedziałek 21 września o godzinie 19.00 odbędzie się nabór nowych tancerzy do naszego grona. Osoby zainteresowane proszone są o przybycie z obuwiem do tańca. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy info@krakusy.ca lub osobiście w dniu próby.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO

Zaprasza  na zapisy do nowo powstałego zespołu.

Szukamy dzieci i młodzież w wieku od 10 – 25 lat.

Zapisy odbędą sie 13 wrzesnia, 2015 o godz. 18:00- 20:00

w W&M Physical Theatre ,4005 – 9 St SE, Calgary.

Dodatkowe informacje: Maja Kowalczyk

E-mail:mazoviadance@gmail.com

WYSTĘPY W DOMU POLSKIM

Zapraszamy do Domu Polskiego w czwartek 10 września na koncert fortepianowy w wykonaniu jednego z półfinalistów tegorocznego Konkursu Pianistycznego „Honens Festival and Piano Competition”. Koncert rozpocznie się o godzinie 12:00 w południe – Sala Kombatanta. Nazwisko wykonawcy poznamy 8 września. WSTĘP WOLNY!

Zapraszamy do Domu Polskiego w piątek 18 września na przedstawienie teatralne. Sztukę Sławomira Mrożka p.t. „Tango” w reżyserii Marka Czumy przedstawi Teatr Polski z Vancouver. Sala Główna Domu Polskiego – godzina 19:30 Bilety w cenie $20.00 są już do nabycia w polskich sklepach oraz w biurze Domu Polskiego.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza na powakacyjne zebranie miesięczne w niedzielę, 27 września o godz.14.30 w Domu Polskim.

Zapraszamy zrzeszonych w organizacji i osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY

S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 20 września 2015 w Domu Polskim o godzinie 14:30 w Sali Kombatanta. Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY Informuje, że w dniu 14 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej KG RP w Vancouver

http://www.vancouver.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/referendum_2015 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Konsula Generalnego RP                        w Vancouver dotyczace organizacji Referendum 2015 r.                                              Uprzejmie                prosimy o zapoznanie się z treścią i wpisanie na listę osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbędzie się w Konsulacie RP         w Calgary 6224-29 str SE w dniu 5 sierpnia 2015 r.od godz: 6:00 do 22:00. Zygmunt Potocki konsul hon. RP w Calgary             

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

WAKACJE W B.C W OKOLICY CRESTON

Niedaleko jeziora Kootney Lake, z białą plażą w Twin Bay, można wynająć dom całkowicie wyposażony. Duża weranda, piękne widoki, dużo drzew i kwiatów. Można zabrać ze sobą pieska. Po więcej informacji proszę dzwonić do Krystyny Tel: 403-540-7736 (2x)

OFERUJEMY  SWOJE USŁUGI w zakresie kompleksowego sprzątania domów, mieszkań, ogrodów itp. Mamy bardzo duże doświadczenie. W powierzonej nam pracy gwarantujemy sumienność  i wykonywanie swoich obowiązków z sercem i dużym zaangażowaniem. Oferujemy sprzątanie stałe np. kompleksowo co tydzień jak również okolicznościowe, jednorazowe. Polecamy i prosimy o kontakt telefoniczny 403-889-6514 (5x)

MIÓD DO SPRZEDANIA

19 września w sali parafialnej będzie można zakupić miód. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 403-394-6438

40 Days for Life Prayer Campaign to End Abortion

September 23 – November 1, 2015  7 AM – 7 PM

Across from the Kensington (Abortion) Clinic 2431 –5 Ave NW Calgary All parishes are encouraged to organize a prayer team and pick a day to pray at the clinic.  For more info: Jairo Garzon  403-870-3905  Molly Naber-Sykes 403-229-4348  mnsykes@shaw.ca

www.40daysforlife.com/calgary

W ROKU MIŁOSIERDZIA KAŻDY KSIĄDZ MOŻE ROZGRZESZYĆ Z ABORCJI

Wszyscy kapłani będą mogli w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia rozgrzeszyć z grzechu aborcji, a łaskę ważnego i zgodnego z prawem rozgrzeszenia będą mogli uzyskać także wierni, którzy przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X. Postanowienia te zawarte są w liście Ojca Świętego do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Salvatore Fisichelli. Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwala mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne. Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata. Myślę też o osobach, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim o ludziach chorych, starszych i samotnych, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. Dla nich będzie wielką pomocą przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, który w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwalającą nadać sens bólowi i samotności. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu. Myślę też o więźniach, którzy doświadczają ograniczenia wolności. Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, które choć zasługują na karę, uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe, i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Niech do nich wszystkich dotrze w konkretny sposób miłosierdzie Ojca, który chce być blisko ludzi najbardziej potrzebujących Jego przebaczenia. W kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności. Prosiłem, by Kościół odkrył w tym czasie jubileuszowym bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i duszy. Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych. Jesteśmy z nimi związani świadectwem wiary i miłości, które nam zostawili. Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej szczęśliwości. Jednym z poważnych problemów naszych czasów jest z pewnością zmodyfikowany stosunek do życia. Bardzo rozpowszechniona mentalność doprowadziła do utraty należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego życia. Dramat aborcji przeżywany jest przez niektóre osoby ze świadomością powierzchowną, jakby niemal nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wielkim złem jest ten akt. Wiele innych natomiast, choć przeżywa ten moment jako porażkę, uważa, że nie mają innej drogi. Myślę w szczególności o wszystkich kobietach, które poddały się aborcji. Dobrze znam uwarunkowania, które doprowadziły je do podjęcia tej decyzji. Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością. Ostatnia uwaga dotyczy tych wiernych, którzy z różnych powodów uważają za stosowne chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X. Ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie wyklucza nikogo. Niektórzy współbracia biskupi z różnych stron opowiadali mi o ich dobrej wierze i praktykowaniu sakramentów, z czym łączy się jednak dyskomfort życia w trudnej z duszpasterskiego punktu widzenia sytuacji. Ufam, że w bliskiej przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Tymczasem, powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych, rozporządzam i postanawiam, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie. Ufając we wstawiennictwo Matki Miłosierdzia, zawierzam Jej opiece przygotowania do tego Nadzwyczajnego Jubileuszu.