20 września 2015r.

20 września 2015r.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37

 

Ref: Pan podtrzymuje całe moje życie.

Apostołowie spierali się o to, „kto z nich jest największy”. Niezdrowe ambicjie pleniły się w gronie Dwunastu. Nie pomogła bliskość Jezusa ani Jego Matki. Wady można przezwyciężyć wówczas, gdy ich właściciel chce to uczynić. Jezus cierpliwie czekał, upominał, wzywał. Chciał otworzyć im oczy na prawdę o autentycznej wielkości człowieka. Słowa Jego odbijały się jak groch od ściany. Dopiero przeżycie tajemnicy krzyża, odrzucenie Mistrza, Jego klęska, ostudziły nieco niezdrową rywalizację o pierwsze miejsce w gronie Dwunastu. Marek notuje piękną scenę. Jezus chcąc ukazać uczniom właściwą drogę do wielkości, „wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje…” (Mk 9, 35). Innymi słowy, kto otoczy opieką dziecko, kto potrafi dla niego żyć, jego dobru poświęcić swe siły, czas, pieniądze — ten jest wielki. Zamiast rywalizować między sobą zajmijcie się dzieckiem, przyjmijcie dziecko, otoczcie je miłością. Słowa Jezusa „przyjąć dziecko w imię moje” znaczą „w imię miłości”. Warto zauważyć, że jest to jedyna scena w Ewangelii mówiąca o tym, że ktoś jest w objęciach Jezusa. Marek wspominając bezimienne dziecko notuje, że Jezus „objął je swymi ramionami”. Chrześcijanie pierwszych wieków wzięli bardzo na serio wezwanie Chrystusa. Nie tylko przyjmowali z miłością swoje dzieci — wszystkie, jakie się poczęły, ale potrafili stworzyć warunki potrzebne do wychowania dzieci porzuconych przez pogan. Potrafili objąć je swymi ramionami. Przyjęcie dziecka to autentyczne wyzwolenie z egoizmu. Można to obserwować w rozwoju miłości małżeńskiej, której ciągle zagraża egoizm we dwoje. Każdy chrześcijanin winien w swoim życiu przyjąć dziecko i objąć je swoimi ramionami jak drogocenny skarb. Do tego Chrystus wzywa każdego ucznia. Winni to uczynić nie tylko małżonkowie, ale i siostra zakonna, samotny człowiek, kapłan. Chrystus objął dziecko miłością zbawczą. Do takiej postawy winien dorastać każdy Jego uczeń. Aby to ułatwić, Jezus utożsamia siebie z dzieckiem: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje”. Dramat odrzuconego dziecka i wyrządzonej mu krzywdy idzie za człowiekiem jak cień przekleństwa. Jakże trudno wówczas przyjąć Chrystusa. Jak trudno o nawrócenie, a tylko ono daje pełną gwarancję pokoju i szczęścia. Szukamy często powodów nieszczęścia ludzi żyjących na ziemi. Czy nie należałoby wówczas postawić pytania: jaki był ich stosunek do dzieci? Czy każde z tych, jakie Bóg postawił na ich drodze, zostało przyjęte i otoczone miłością? Nie trudno zauważyć, że najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi są ci, którzy kochają dzieci. Najprostszą drogą do wyleczenia z egoizmu i wypełnienia serca miłością jest umiłowanie każdego dziecka, poczętego i urodzonego, własnego i cudzego, pięknego i kalekiego. Umieć przyjąć dziecko z miłością to jedno z największych dzieł, jakich może dokonać człowiek, i dlatego ono decyduje o wielkości naszego serca.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 19 września

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy       – przyjaciele

Niedziela – 20 września

8:00 – + Sylwia Leśkiewicz                               – rodzice i brat

9:30 – ++ Ludmiła i Michał Wierzbicki       – rodzina

11:00 – + Leokadia Drozd           – córka, zięć i przyjaciele

12:30 – + Jerzy Pietrzak (5 rocz)                   – żona

19:00 – + Dariusz Rejman                             – brat z rodziną

Poniedziałek, 21 września

19:00 – + Gertruda Cichańska                       – syn z rodziną

19:00 – + Jeannette

Wtorek, 22 września

19:00 – + Alicja Kasiak

19:00 – George Murgeanu                                  -syn z rodziną

Środa, 23 września

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Ja-San i Przemysława Machula w 20 rocz ślubu małżeńskiego       – rodzice

19:00 – + Marian Pisarz i zmarli z rodziny           – rodzina

Czwartek, 24 września

19:00 – + Piotr Wessmann (4 rocz)                 – żona i córka

19:00 – ++ Stanisława Kłeczek i Teresa i Tadeusz Żuczek

Piątek, 25 września

9:00 – O zdrowie Boże błogosławieństwo oraz szczęśliwą operację dla Stanisława           – żona z rodziną

19:00 – + Eugeniusz

Sobota, 26 września

8:30 – ++ Stanisław Góral i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety Machula z okazji Urodzin    – R. Piekut

Niedziela, 27 września 

8:00 – + Katarzyna Wardzała (3 rocz)         – syn z rodziną

9:30 – ++ Stanisława i Stanisław Bednarczyk oraz Maria i Piotr Bakon                       – brat

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Józefy, Michała, Adolfa, Waldemara i Piotra         – rodzina

12:30 – ++ Władysława i Edward Szypulewski              – córka Zdzisława

19:00 – ++ Jan i Henryka Widomscy i Ewa Kadow        – dzieci i wnuki

LEKTORZY 19-20 września

18:00 – E. Kiegler, Organista, M. Domaradzki

8:00 – M. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski

9:30 – M. Podgórny, M. Iskra, P. Podgórny

11:00 – A. Mazur, S. Salome, J. Miazga

12:30 – J. Pietrzak, M. Kulaga, A. Gurgul

19:00 – Młodzież/Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 20 do 27 września Rodzina Marii Murgeanu będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 31,639.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Prosimy wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty!

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy Grupę Modlitewną na nabożeństwo w środę 23 września na Mszę św. o godz. 19:00.

KAWIARENKA

Grupa parafian, która pragnie wesprzeć budowę świątyni ”Wotum Wdzięczności” za Jana Pawła II w Toruniu zaprasza do kawiarenki w miesiącu września i dwie niedziele października. Dochód ze sprzedaży kawy i ciasta przeznaczony będzie jako dar serca naszych parafian. Przewodnikiem duchowym tej inicjatywy jest Ks. Karol Twarowski.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Biblioteka czynna w każdą niedzielę od godz. 9:00 do 14:00. Serdecznie zapraszamy!

DOROCZNA ZBIÓRKA NA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

W dniach 3 & 4 października 2015 odbędzie się doroczna zbiórka ofiar pieniężnych na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zebrane fundusze są przeznaczone na potrzeby tego Uniwersytetu a także na wsparcie kształcenia młodzieży pochodzenia polskiego w Kanadzie. Prosimy o hojność na ten zbożny cel

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać” Michał Broniewski Prezes Zarządu T.P. KUL

ZABAWA RYCERZY KOLUMBA – 17 października

Rycerze Kolumba zapraszają na tradycyjną zabawę z kolacją , która będzie miała miejsce w sali parafialnej 17 października o godz. 19:00. Bilety w cenie $ 45.00 od osoby. Do tańca będzie nam przygrywał DJ Bogusław Chabiera. Bilety można nabywać  u Aleksandra Gurgul (403) 567-9400, Ryszarda Markiewicz (403) 869-7736  i Piotra Urban (403)860-7689.

KONCERT CHARYTATYWNY: RODZINA –BOGIEM SILNA

W niedzielę, 18 października o godzinie 15:30 w Domu Polskim odbędzie się ku czci Św. Jana Pawła II – Koncert Charytatywny: Rodzina – Bogiem silna. Tematem Koncertu są słowa Św. Jana Pawła II, nazywanego też Papieżem rodziny. Św. Jan Paweł II jako Biskup, Kardynał i Papież, otaczał niezwykłą troską i modlitwą rodzinę, podstawową komórkę społeczeństwa. Podczas Koncertu usłyszymy, pełne głębokiej treści, słowa Papieża – Polaka o rodzinie, o małżeństwie i odpowiedzialnym rodzicielstwie. Słowa te będą wypowiadane przez przedstawicieli rodzin z naszej parafii. W Koncercie weźmie udział również młodzież oraz dzieci. Zobaczymy tańce Zespołów: Polan i Krakusy oraz balet, usłyszymy śpiew chóru Vox Populi i grę na skrzypcach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym Koncercie Charytatywnym, aby ubogacić serca i umysły treścią słów Papieża na niezwykle ważny w obecnych czasach temat o rodzinie. Dochód z Koncertu przeznaczony będzie na wsparcie kontynuowania remontu klasztoru macierzystego Sióstr Dominikanek w Wielowsi koło Sandomierza oraz na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Mielżynie. Ten pierwszy klasztor sióstr w Wielowsi został poważnie uszkodzony w czasie powodzi i jego półtorametrowe mury, przesiąknięte wodą, muszą być ciągle osuszane(zdjęcia z obecnie prowadzonych prac, będą umieszczone podczas Koncertu w Domu Polskim). Pragniemy wykończyć trwające remonty, ale koszty osuszania nowoczesnymi metodami i związane z tym remonty są bardzo wysokie. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać! Komitet Organizacyjny.

Czeki można będzie wystawiać na parafię z dopiskiem Koncert Charytatywny

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

HARCERSKA PRZYGODA 2015-2016 

Serdecznie zapraszamy do zapisania swoich dzieci do harcerstwa. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 20 lat. Zbiórki dzieci i młodzieży do 14 roku życia odbywają się w soboty po zajęciach Szkoły Polskiej w godzinach od 13:15 do 14:45 na terenie szkoły.  Termin zbiórek starszej młodzieży jest do ustalenia.  Pierwsza zbiórka odbędzie się w sobotę 26 wrzesnia po zajęciach Szkoły Polskiej.    Koszt uczestnictwa wynosi $140.00 od dziecka ($240.00 za dwoje dzieci).  Kwota pokrywa koszty materiałów, ubezpieczenia oraz część zajęć poza zbiórkowych.  Koszt munduru wymaga dodatkwej opłaty, która będzie wynosiła od około $45.00 za mundurek skrzata do około $80.00 za mundur harcerski.

Zapisy :  Skrzaty/Zuchy/Harcerki: Magdalena Kaczan Email: magdamck@yahoo.ca tel: 403 460 4281

Harcerze:  Michał Pluciński  Email: rysy@harcerze.zhpkanada.org Tel: 403 431 5457

ZESPÓŁ KRAKUSY

Zaprasza dziewczęta i chłopców w wieku od 12 do 15 roku życia zainteresowanych tańcami ludowymi. W poniedziałek 21 września o godzinie 19.00 odbędzie się nabór nowych tancerzy do naszego grona. Osoby zainteresowane proszone są o przybycie z obuwiem do tańca. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy info@krakusy.ca lub osobiście w dniu próby.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO

Zaprasza  na zapisy do nowo powstałego zespołu.

Szukamy dzieci i młodzież w wieku od 10 – 25 lat.

Zapisy odbędą sie 13 wrzesnia, 2015 o godz. 18:00- 20:00

w W&M Physical Theatre ,4005 – 9 St SE, Calgary.

Dodatkowe informacje: Maja Kowalczyk

E-mail:mazoviadance@gmail.com

ZABAWA W DOMU POLSKIM

Dom Polski i klub piłkarski „Białe Orły” zapraszają na zabawę taneczną w dniu 3 października 2015.Bilety w cenie $50 od osoby dostępne są w Domu Polskim 403.291.3757 lub info@dompolski.ca oraz u Franka Wójcika 403.888.0384.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY

S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 20 września 2015 w Domu Polskim o godzinie 14:30 w Sali Kombatanta. Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza na powakacyjne zebranie miesięczne w niedzielę, 27 września o godz.14.30 w Domu Polskim.

Zapraszamy zrzeszonych w organizacji i osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY uprzejmie informuje, że w dniu 8-9 października od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe. Informujemy , że wnioski paszportowe będa przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE. W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP         w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujacy adres:Rejestracja paszportowa online https://secure.e-konsulat.gov.pl   Następujące dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imię , nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet)data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL   Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

MIĘDZYNARODOWY KIERMASZ KSIĄŻKI W EAU CLAIRE MARKET – będą również polskie książki. Sobota 26 września od 12:00 do 18:00. Dochód przeznaczony jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Festiwalu Filmów Europejskich

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Zatrudnimy kierowcę lokalnie lub na dalsze trasy. Kontakt George Wood tel: 403-852-3017 e-mail gwood2@telus.net (7x)

CONDOMINIUM DO WYNAJĘCIA Wynajmę umeblowane condo z jedną sypialnią plus den w Edmonton, Windermere na minimum 6 miesięcy. Referencje mile widziane. Kontakt: Marian 587-784-4400

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

OFERUJEMY  SWOJE USŁUGI w zakresie kompleksowego sprzątania domów, mieszkań, ogrodów itp. Mamy bardzo duże doświadczenie. W powierzonej nam pracy gwarantujemy sumienność  i wykonywanie swoich obowiązków z sercem i dużym zaangażowaniem. Oferujemy sprzątanie stałe np. kompleksowo co tydzień jak również okolicznościowe, jednorazowe. Polecamy i prosimy o kontakt telefoniczny 403-889-6514 (3x)

MIÓD DO SPRZEDANIA

Dzisiaj w niedzielę w sali parafialnej będzie można zakupić miód.

POKÓJ DO WYNAJĘCIA

Dla studenta lub starszej osoby przy polskiej rodzinie

W dzielnicy Charleswood N.W. Tel: 403-399-6045 (4x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Praca na pełny etat na stanowisko: Cleaning Partner (od $14/godz) samochód nie wymagany. Praca od poniedziałku do piątku (Southwest Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami . Zapewniamy płatne szkolenie (doświadczenie nie wymagane). Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (8x)

ZAAPROBOWANY CUD ZA WSTAWIENNICTWEM KS. POPIEŁUSZKI

14 września w katedrze w Créteil pod Paryżem uroczyście zakończył się proces w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki. Stosowny dekret odczytał podczas Mszy św. miejscowy ordynariusz bp Michel Santier. Uroczysty akt odbył się w dniu 68. rocznicy urodzin polskiego męczennika i w trzecią rocznicę niewytłumaczalnego medycznie uzdrowienia Françoisa Audelana z nietypowej przewlekłej białaczki szpikowej, które było przedmiotem procesu. Po ostatnim, publicznym posiedzeniu trybunału beatyfikacyjnego, w którego skład weszli także dwaj księża z Polski: Józef Grzywaczewski i Józef Naumowicz, wydano dekret. W trakcie rozpoczętego 20 września 2014 r. procesu trybunał przesłuchał świadków i zebrał medyczną dokumentację. W wypełnionej po brzegi nowej katedrze w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego Mszę św. koncelebrowało 50 księży, wśród których było 12 kapłanów z Polski. W kazaniu nawiązując do obchodzonej tego dnia uroczystości bp Santier mówił o „chwalebnym Krzyżu”, męczennikach z V w. oraz męczeństwie bł. Jerzego Popiełuszki, które jest „dla nas współczesnych przykładem i ma charakter uniwersalny”. Podczas Mszy św. śpiewał chór Polskiej Misji Katolickiej. „Była to pierwsza uroczysta Msza św., której przewodniczył biskup w nowo wybudowanej katedrze, co należy uznać za wydarzenie historyczne. Tym bardziej, że jest to pierwsza konsekrowana katedra XXI w.” Po Mszy św. na zakończenie ostatniej sesji trybunału beatyfikacyjnego świadectwo złożył ks. Bernard Brien, który 14 września 2012 roku modlił się nad umierającym na białaczkę François Audelanem. Wcześniej kapłan był w Polsce i nawiedził grób bł. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, zapoznał się z jego życiem i stwierdził, że ma tę samą datę roku i dnia urodzin co ks. Popiełuszko. Po powrocie do Francji stał się gorliwym propagatorem kultu bł. Popiełuszki. Po udzieleniu choremu sakramentu chorych kapłan wyjął obrazek błogosławionego i modlił się nad chorym. W modlitwę włączyły się obecne tam żona i siostra Rozalia Olienacz, michalitka z Polski. Gdy kapłan odszedł, chory otworzył oczy i obecną przy nim żonę zapytał: „Co się stało?” W ciągu kolejnych dni przeprowadzono wiele bardzo szczegółowych badań. Nie stwierdzono śladów białaczki. Chory został wypisany do domu. Wrócił do rodziny. Po Mszy św. ks. Brien i François Audelan rozdawali obecnym w katedrze obrazki z wizerunkiem bł. Jerzego Popiełuszki z modlitwą. Na zakończenie uroczystości odbyła się ostania sesja publiczna trybunału beatyfikacyjnego, której przewodniczył bp Santier. Zaprezentowano zebraną podczas procesu, liczącą 500 stron, dokumentację w oryginale i dwóch kopiach, którą ordynariusz diecezji Créteil odebrał i zlecił przesłanie jej do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Teraz akta sprawy zostaną teraz przesłane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeśli działająca w jej łonie konsulta lekarska potwierdzi niewytłumaczalny charakter uzdrowienia, konsulta teologiczna stwierdzi związek między uzdrowieniem a modlitwą za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki, a kardynałowie i biskupi – członkowie Kongregacji – przyjmą ich orzeczenia, wówczas prefekt tego urzędu będzie mógł poprosić papieża o zgodę na wydanie dekretu o cudzie zaistniałym za wstawiennictwem patrona „Solidarności”. Otworzy to drogę do jego kanonizacji.

CUD ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. KS. POPIEŁUSZKI

58-letni obecnie François Audelan, ojciec trzech córek, od 11 lat chorował na nietypową przewlekłą białaczkę szpikową. Przebywał w szpitalu im. Alberta Cheneviera w Créteil. Nie pomogły stosowane wcześniej chemioterapie ani przeszczep szpiku kostnego. W listopadzie 2011 r. stan jego zdrowia gwałtownie się pogorszył, chory prawie nie mógł już samodzielnie chodzić. W sierpniu 2012 znalazł w ostatnim stadium choroby, tracił przytomność. Lekarze oznajmili żonie, że nie ma dla niego ratunku, gdyż komórki rakotwórcze rozprzestrzeniły się w całym organizmie. Do łóżka chorego wezwano ks. Bernarda Briena, by opatrzył go sakramentami. Nieco wcześniej kapłan ten był w Warszawie przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki, zapoznał się z jego życiem i ze zdumieniem zauważył, że ma tę samą datę urodzin, co były kapelan „Solidarności” – 14 września 1947. Jest to również święto Znalezienia Krzyża. Po powrocie do Francji zaczął propagować kult polskiego kapłana. Po udzieleniu umierającemu sakramentu chorych wyjął obrazek błogosławionego i modlił się nad chorym, który był nieprzytomny. Gdy ks. Brien odszedł, F. Audelan otworzył oczy i zapytał obecną przy nim żonę: „Co się stało?”. Było to 14 września 2012 r. W ciągu kolejnych dni przeprowadzono wiele bardzo szczegółowych badań, które nie wykazały śladów białaczki. Chory został wypisany do domu. Wrócił do rodziny. Powrót do pełni zdrowia potwierdza wypis ze szpitala z 7 grudnia 2012 r. Po pewnym czasie o zdarzeniu tym poinformowano biskupa diecezji Créteil – Michela Santiera, który – jak się okazało – rok wcześniej również modlił się przy grobie ks. Jerzego. W oparciu o pozytywne parametry medyczne sprawy, po konsultacji z metropolitą warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem, Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych i ks. prof. Tomaszem Kaczmarkiem – postulatorem procesu bł. Jerzego Popiełuszki – biskup postanowił rozpocząć dochodzenie diecezjalne o domniemanym uzdrowieniu Françoisa Audelana. Ustalono, że proces prowadzić będą wspólnie diecezja Créteil i archidiecezja warszawska. Rozpoczął się on 20 września 2014 r., gdy zaprzysiężono członków trybunału, w którego skład weszli także dwaj księża z Polski: Józef Grzywaczewski i Józef Naumowicz. Zadaniem trybunału było przesłuchanie świadków i zebranie dokumentacji medycznej. Sam „bohater” uzdrowienia – ojciec i dziadek, były handlowiec, obecnie ponownie nawrócony w człowieka Kościoła, widzi w całym zdarzeniu nie tylko „łaskę Boga”, ale również „bardzo silny znak uznania (swego) spóźnionego wyświęcenia”. „Dlaczego ja i dlaczego nie inni?” – zadaje sobie często to pytanie François. A ks. Brien, który od tamtego czasu jest bardzo zaprzyjaźniony z nim i z całą jego rodziną, zapowiada, że wkrótce pobłogosławi związek małżeński drugiej córki niedawnego chorego. Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą „zło dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu. Wielokrotnie zastraszany i szykanowany przez aparat państwowy a także atakowany przez państwowe media, 19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW zwalczającego Kościół katolicki. Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. W zakończonym w lutym 1985 roku procesie przed sądem w Toruniu na wysokie kary więzienia za tę zbrodnię skazano trzech oficerów MSW. Przewód sądowy nie ujawnił jednak ani wszystkich okoliczności, ani inspiratorów mordu. Grób ks. Jerzego przy warszawskim kościele św. Stanisława Kostki stał się miejscem pielgrzymek Polaków oraz wiernych i turystów z całego świata. W 1997 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny kapłana. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie, w obecności ok. 150 tys. wiernych