11 października 2015r.

11 października 2015r.

                                                                                                                                     XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mdr 7,7-11;Hbr 4,12-13;Mk 10,17-30

Ref: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Mądrość to dar poznawania, pojmowania, rozumienia rzeczy takimi, jakie są. Ale aby pojąć tę Mądrość, zapytać musimy samych siebie, czy nas stać na nią. Czy jesteśmy w stanie ją pojąć, nią się wykazać. I nie chodzi tutaj o mądrość nabytą, chodzi o Mądrość daną nam od Boga. Jak czytamy w księdze Madrości: „Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.” (Mdr 7,7-8). Aby tę właśnie Mądrość w sobie odnaleźć, potrzebujemy wiary, która nam odsłoni w zakamarkach naszego jestestwa chociażby ślady Mądrości. Pomóc nam w tym może czytanie i słuchanie ze zrozumieniem Słowa Bożego. Bynajmniej nie jest to mój wymysł. Czytamy o tym w Liście Świętego Pawła do Hebrajczyków: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” (Hbr 4,12). Tak więc już w tamtych czasach wiedziano o prawdach, o doskonałościach Słowa Bożego pisanego i wygłaszanego, które jest błogosławione i nas błogosławi. W tym sensie można powiedzieć, że także błogosławieństwa wchodzą w przestrzeń otwartą przez odpowiedź, jakiej Jezus udzielił na pytanie młodzieńca: „co dobrego mam czynić, aby otrzymać życiewieczne?”. Istotnie, każde błogosławieństwo, we właściwej sobie perspektywie, obiecuje właśnie owo „dobro”, które otwiera człowieka na życie wieczne, więcej – jest samym życiem wiecznym. Wolność człowieka i Boże prawo nie tylko nie są ze sobą sprzeczne, lecz wręcz przeciwnie – wzajemnie się do siebie odwołują. Uczeń Chrystusa wie, iż jego powołanie jest powołaniem do wolności. Uczeń, czyli chrześcijanin, ma iść za Jezusem, ku któremu pociąga go sam Ojciec. Naśladowanie to nie polega jedynie na słuchaniu nauki i na posłusznym przyjmowaniu przykazań. Oznacza ono przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości posłuszeństwie woli Ojca. Przez wiarę Chrystus zamieszkuje w sercu wierzącego, dzięki czemu uczeń upodabnia się do swego Pana i przyjmuje Jego postać. Jest to owocem łaski, czynnej obecności Ducha Świętego w nas. Sądzę iż to w pełni wyjaśnia nam nasze problemy, informuje nas, czego mamy oczekiwać, jak postępować, jak żyć, jak zdobywać Mądrość poprzez Pismo Święte i zgodnie z Jego naukami czynić dobro. To odpowiedź na pytanie zadane w podtytule. Czy już wiemy? Matko Boża Różańcowa, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o dar zrozumienia drogi do zbawienia, którą nam wskazuje Twój Syn, Jezus Chrystus.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 10 października

18:00 – ++ Antonina i Edward Nutowicz oraz Katarzyna i Władysław Wardzała                 – rodzina

18:00 – ++ Józef i Cecylia Zelazowski

 

Niedziela, 11 października

8:00 – O zdrowie dla mamy

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Michała Senderowskiego w rocznicę Urodzin           – tato i babcia

11:00 – + Andrzej Lipski                                         – znajomi

12:30 – + Euzebiusz Rycaj                           – żona z synem

12:30 – + Krystyna Halor

19:00 – ++ Jadwiga i Roman Dubaj

 

Poniedziałek, 12 października

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Patrycji

19:00 – + Maria Sarzyńska        – syn z żoną

 

Wtorek, 13 października

19:00 – ++ Jadwiga i Józef Falkowski          – córka

19:00 – + Maria Glawdel

Środa, 14 października

19:00 – ++ Władysław i Ksawera Dąbrowski oraz Helena i Ignacy Maciejowski

19:00 – + Stanisław Bielecki                                      – rodzina

 

Czwartek, 15 października

9:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski

19:00 – ++ Eugenia (Anna) i Cezary Surwiło           – Teresa

 

Piątek, 16 października

9:00 – + Kazimierz Kruk        – rodz. Piotrowski i Różnicki

19:00 – + Janina Nowak         – syn Piotr i córka Barbara Nowak

19:00 – O łaskę wiary dla Adama        – rodzina

 

Sobota, 17 października

8:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Cole i Ethanka oraz ich rodziców

18:00 – + Ks. Jan Otłowski i wszyscy zmarli z grupy i rodzin Rycerzy Kolumba                     – Rycerze Kolumba

 

Niedziela, 18 października

8:00 – + Eugenia Dzięgielewska

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Alicji i Romana Pietrzak w 50 rocz. ślubu małżeńskiego             – rodzina

9:30 – ++ Kazimierz Mazur oraz Zofia i Jerzy Małkowscy

9:30 – W intencji Kongresu Polonii w Calgary

11:00 – ++ Teresa, Zofia, Michał i Zbigniew Łabinowicz           – rodzina

12:30 – ++ Jan i Zofia Paluch                   – córka z rodziną

19:00 – + Robert i Stanisław Śniadała

 

LEKTORZY 10-11 października

18:00 – E. Kiegler, S. Salome, P. Adamski

8:00 – M. Pepłowski, A. Rudzińska, O. Pepłowski

9:30 – A. Mazur, D. Topor, Z. Topor

11:00 – M.Kaczan, S. Teresa, P. Wieleżyński

12:30 – J. Bogusławska, M. Kulaga, A. Gurgul

19:00 – Lektorzy/Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

 

WIZYTA PRZEŁOŻONYCH ZAKONNYCH TOWARZYSTWA CHRYSTOSEWEGO W NASZEJ PARAFII

Witamy serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej Ojca Generała naszego zakonu ks. Ryszarda Głowackiego SChr oraz Ojca Prowincjała ks. Pawła Bandurskiego SChr. Nasi przełożeni przybywają z braterską wizytą do wszystkich miejsc w których posługują kapłani z Towarzystwa Chrystoswego. Kapłani goście wygłoszą homilie na dzisiejszych Mszach świętych. Główna celebracja przed przewodnictwem Parzełożonego Generalnego będzie miała miejsce o godz. 12: 30 pm. Później w sali parafialnej okazja do indywidualnego spotkania z naszymi goścmi przy kawie i ciastku. Dziękując za odwiedziny zapewniamy o naszej modlitwie w intencji wszystkich spraw naszego zakonu oraz w intencji nowych powołań.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM BOGOSŁAWIONEGO DNIA DZIĘKCZYNIENIA

Dzięki Ci składamy, wszechmogący Boże, za wszystkie dary i dobrodziejstwa Twoje. Dziękujmy Bogu i sobie wzajemnie za mijający sezon, za wszystko, co spotkało nas w ostatnim roku. Wdzięczność powinniśmy okazywać także Bogu. Żyjąc wiarą, człowiek wie, że wszystko, co posiada, jest darem miłości Boga. Z wdzięcznością więc przyjmuje wszystko z rąk dobrego Ojca. „Każde wydarzenie i każda potrzeba mogą stać się motywem i przedmiotem dziękczynienia”. Dlatego też chrześcijanin dziękuje Bogu za dar swego istnienia, za dar stworzonego świata, za dar życia i za tych, którzy pośredniczyli w przekazywaniu mu życia, za rodziców, za całe piękno przyrody, za dar drugiego człowieka i przyjaźń. Dziękuje również za dar różnych wydarzeń życiowych, które nie zawsze rozumie, lecz wierzy, że Bóg nimi kieruje. Zapamiętajmy: Przedmiotem modlitwy dziękczynienia może być każda radość i każdy trud, każde wydarzenie i każda potrzeba. Dziękować Bogu powinniśmy przez całe życie i w każdym położeniu. Wyrażamy wdzięczność i podziękowanie dla wszystkich Parafian za doświadczone dobro, zarówno materialne jak i duchowe.

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

W niedzielę 18 października przypada Światowy Dzień Misyjny – dzień modlitewnego i materialnego wsparcia misji Kościoła Katolickiego. Druga kolekta będzie zbierana na każdej Mszy św. po Komunii św. Przy biuletynach wyłożone są specjalne koperty na cel misyjny – prosimy je używać przy składaniu ofiar. Dodatkowo będziemy mieli specjalnego gościa w ten dzień. Homilie wygłosi kapłan ze zgromadzenia księży werbistów, który posługuje w Afryce. Będzie też okazja do wsparcia jego pracy duszpasterskiej, po każdej mszy św. w tyłu kościoła będzie wystawiony koszyk. Za wszelką pomoc składamy serdecdzne podziękowania: Bóg zapłać!

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które będą codziennie po wieczornej Mszy św. o godz. 19:00. Kult Matki Najświętszej i powierzanie naszych próśb przez Jej wstawiennictwo jest pewną drogą do Boga i zbawienia.

RÓŻANIEC DLA DZIECI

Zapraszamy dzieci na nabożeństwa różańcowe w każdą środę października przed Mszą św. o godz. 18:30.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 11 do 18 października Rodzina Barbary i Jerzego Grabowskich będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

TOGETHER IN ACTION 2013

Tegoroczna suma ofiar wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Do końcowej kwoty pozostało jeszcze $509.00 Bóg zapłać!. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church. Serdecznie prosimy o ofiary na ten cel!

KAWIARENKA

Przez dwie niedziele 11-18 października Panie z grupy parafialnej zapraszają na kawę i ciasta.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Z uwagi na długi weekend – świętowanie Dnia Dziękczynienia w dzisiejszą niedzielę biblioteka będzie nieczynna.

SPOTKANIE NA Ś.D.M.

Grupa młodzieży, która udaje się na Światowe Dni Młodzieży w Polsce proszona jest o obowiązkowe spotkanie w środę 14 października bezpośrednio po Mszy św.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Zapraszamy ministrantów oraz ich rodziców na spotkanie w czwartek 15 października po Mszy św.

PODZIĘKOWANIE DLA RYCERZY KOLUMBA

Wyrażamy wielkie słowa podziękowania dla Rycerzy Kolumba za donację w dzieło odnowienia i pomalowania Krzyża przy naszym Kościele, jak również za Wasze zaangażowanie i ścięcie dzrzew na środku naszego parkingu.- Bóg zapłać!

ZABAWA RYCERZY KOLUMBA – 17 października

Rycerze Kolumba zapraszają na tradycyjną zabawę z kolacją, która będzie miała miejsce w sali parafialnej 17 października o godz. 19: 00. Bilety w cenie $ 45.00 od osoby. Do tańca będzie nam przygrywał DJ Bogusław Chabiera. Bilety można nabywać  u Aleksandra Gurgul (403) 567-9400, Ryszarda Markiewicz (403) 869-7736  i Piotra Urban (403)860-7689.

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA

Zebranie odbędzie się w środę 14 października, o godzinie 19:45. W zebraniu biorą udział tylko ci, którzy zostali przyjęci już do organizacji.

 

KONCERT CHARYTATYWNY: RODZINA –BOGIEM SILNA

W niedzielę, 18 października o godzinie 15: 30 w Domu Polskim odbędzie się ku czci Św. Jana Pawła II – Koncert Charytatywny: Rodzina – Bogiem silna. Tematem Koncertu są słowa Św. Jana Pawła II, nazywanego też Papieżem rodziny. Św. Jan Paweł II, jako Biskup, Kardynał i Papież, otaczał niezwykłą troską i modlitwą rodzinę. Podczas Koncertu usłyszymy, pełne głębokiej treści, słowa Papieża. Słowa te będą wypowiadane przez przedstawicieli rodzin z naszej parafii. W Koncercie weźmie udział również młodzież oraz dzieci. Zobaczymy tańce Zespołów: Polan i Krakusy oraz balet, usłyszymy śpiew chóru Vox Populi i grę na skrzypcach.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym Koncercie Charytatywnym, aby ubogacić serca i umysły treścią słów Papieża na niezwykle ważny w obecnych czasach temat o rodzinie. Dochód z Koncertu przeznaczony będzie na wsparcie kontynuowania remontu klasztoru macierzystego Sióstr Dominikanek w Wielowsi koło Sandomierza oraz na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Mielżynie. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać! Komitet Organizacyjny. Czeki można będzie wystawiać na parafię z dopiskiem Koncert Charytatywny

KIERMASZ KSIĄŻEK, FILMÓW I PIOSENEK

W dniach od 23 do 25 października zapraszamy do sali parafialnej na targi książek, CD filmów i piosenek znanych polskich artystów.

WIGILIA W CALGARY 24 GRUDNIA 2015 DOM POLSKI

Wszystkich chętnych do pomocy w zorganizowaniu tegorocznej Wigilii zapraszamy  do zapisania się na listę wolontierów.  Wolontierzy potrzebni będą we  wtorek 22 , środę 23  i czwartek 24  grudnia. Jeżeli możesz poświęcić nawet kilka godzin aby pomóc, zapraszamy serdecznie!   O spotkaniu wolontierów informować będziemy w niedługim czasie.  Wiek wolontierów: 13 +, zapewniamy różnorodne prace wykorzystujące wasze często nawet ukryte umiejętności –w przyjemnej i wesołej  atmosferze. Przeslij  imię, nazwisko, telefon i email  na: office@wigiliawcalgary.pl,  lub prosimy zostawić wiadomość  pod nr  tel: 403 764 3971. Serdecznie dziękujemy   ochotnikom i sponsorom którzy już zglosili gotowość pomocy ! www.wigiliawcalgary.pl

BAL MASKOWY POLAN

Bal Maskowy „Polan” odbędzie się w sobotę 31 października w Domu Polskim. Bilety w cenie $50 dostępne w kaźdą niedzielę od 11:00 do 14:00 w sali parafialnej. Informacje i rezerwacje 403-969-5219. Dochód z zabawy przeznaczony będzie na potrzeby zespołu. Dziękujemy za wsparcie naszych tancerzy

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

ZATRUDNIĘ POMOCNIKÓW Do pracy na dachach płaskich. Resume proszę przesłać na info@flexroofinginc.com (6x)

DRYWALL & TAPING  Szybko i solidnie wykonam wszelkiego rodzaju renowacje, przebudowy oraz naprawy. drywall.taping@shaw.ca tel. 587 700 1419 (3x)

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘlokalnie lub na dalsze trasy. Kontakt George Wood tel: 403-852-3017 e-mail gwood2@telus.net (5x)

POKOJE DO WYNAJĘCIA W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

CONDOMINIUM DO WYNAJĘCIA Wynajmę umeblowane condo z jedną sypialnią plus den w Edmonton, Windermere na minimum 6 miesięcy. Referencje mile widziane.

Kontakt: Marian 587-784-4400

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW Praca na pełny etat na stanowisko: Cleaning Partner (od $14/godz). Pełnopłatne przejazdy między serwisami . Zapewniamy płatne szkolenie (doświadczenie nie wymagane). Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (6x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA Dla studenta lub starszej osoby przy polskiej rodzinie w dzielnicy Charleswood N.W. Tel: 403-399-6045 (3x)

DO WYNAJĘCIA 2- pokojowy nowy basement, jasno i czysto. Mountview- Edmonton Tr & 33 Ave N, blisko downtown, autobusy i Deerfoot Trail. dkborys@gmail.com Tel: 403-612-8670 (3x)

DO WYNAJĘCIA 2- pokojowe mieszkanie, piękny, odnowiony parter. Mountview- Edmonton Trail & 33 Ave N, blisko downtown, autobusy i Deerfoot Trail. dkborys@gmail.com Tel: 403-612-8670 (3x)

DOM DO WYNAJĘCIA Wynajmę dom w dzielnicy Tuscany N.W. od 1 grudnia 2015. Wyposażenie domu do uzgodnienia. Tel: 403-619-5761 (3x)

CODING4KIDS

Computer programing classes for children and teens. Scratch|Robocode|Python|Java. Ask for details now: www.coding4kids.ca info@coding4kids.ca

Phone: 587-969-3009 (2x)