4 październik 2015r.

4 październik 2015r.

 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Rdz 2,18-24;Hbr 2,9-11;Mk 10,2-16

Ref: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Objawienie Boże poucza nas dzisiaj jasno i wyraźnie o stwórczym planie Boga względem człowieka oraz jego naturalnym ukierunkowaniu ku wspólnocie z innymi: „Niedobrze być człowiekowi samemu”. Stwarza przeto Bóg kobietę współistotną Adamowi w jego człowieczeństwie: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała”. Podobnie słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii przypominają „początek stworzenia” i jasno określają powód, który skłonił Mojżesza do „zliberalizowania” prawa Bożego: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych”. Ten odwieczny, stwórczy zamysł Boży wobec ludzi był i jest „znakiem sprzeciwu” wobec wszystkich, którzy próbują zmieniać prawo życia małżeńskiego i rodzinnego. Tym samym bowiem pokazują, że nie rozumieją lub nie chcą poznać, czym jest prawo naturalne, wpisane w ludzki byt – że jest „uczestnictwem rozumnych i wolnych stworzeń w planie Boga Stwórcy”. A On nie zostawił człowieka na płaszczyźnie natury. Przez stwórczą miłość podniósł nas do godności swoich dzieci i objawił swoją wolę wyrażoną w Prawie Dwóch Kamiennych Tablic: „Będziesz miłował Boga i bliźniego, jak siebie samego”, „czcij ojca i matkę swoją”, „nie zabijaj”, „nie cudzołóż”, „nie pożądaj”… A gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg poprzez swojego Jednorodzonego Syna potwierdził raz na zawsze ważność prawa, które ustanowił „na początku stworzenia”, a którym jest wspólnota osób i nierozerwalność związku dwojga ludzi aż po śmierć, lecz jest zadaniem – drogą współpracy człowieka z Bogiem, który ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistnić w ludziach swój plan miłości”.Mówią o tym wyraźnie teksty Objawienia, które przypominają, że więzy krwi łączące ojca i matkę ze swym dzieckiem, stają się podstawą wyższego i mocniejszego związku, „tak iż już nie są dwoje, lecz jedno ciało”… Dotykamy tutaj tajemnicy związku człowieka z Bogiem, który Sam jest Gwarantem i Świadkiem tej jedności. Dlatego słyszymy słowa: „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. Związek małżeński – znak przymierza dwóch osób w obliczu Boga – z woli Chrystusa stał się sakramentem, a więc związkiem miłości, która ma wzrastać poprzez współpracę z łaską. A to oznacza – jak uczy nas Jan Paweł II – „że miłość nie jest żadną utopią, ale darem Bożym i zadaną ludziom powinnością możliwą do zrealizowania dzięki łasce Bożej” (List do Rodzin). Ma ona wzrastać w głąb. Nie jest bowiem rodzajem twierdzy, którą trzeba tylko ochraniać, lecz ma być na podobieństwo drzewa, które wchodząc korzeniami w głębię ziemi, daje nowe siły, nowe życie… Nawet wówczas, kiedy klimat zdaje się być nieprzyjazny i przeciwny… Warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć słowa Jana Pawła II, który stwierdził, „że na temat katolickiego zrozumienia odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa panuje wiele nieporozumień… Wystarczy uważna lektura wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, aby się przekonać, że Kościół nie popiera ideologii płodności bez granic, popychając małżonków do prokreacji bez rozróżnienia i żadnego planowania”. W rzeczywistości natomiast małżonkowie, powołując do istnienia „nowe życie” realizują jeden z najwznioślejszych wymiarów swojego powołania: są współpracownikami Boga.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 3 października

18:00 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Tadeusza       – mama

Niedziela, 4 października

8:00 – + Roman Kazimierz Sikora           – córka z rodziną

9:30 – ++ Stanisław i zmarli z rodziny Tłustochowicz i Mazur        – córka z rodziną

11:00 – + Teresa Skóra          – mąż

12:30 – + Andrzej Lipski            – żona z rodziną

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Długołęckich i Śniadała

Poniedziałek, 5 października

19:00 – + Zdzisław Mazur                          – żona z dziećmi

19:00 – ++ Stefania i Józef Jaworscy         – córka

Wtorek, 6 października

19:00 – + Michał Cozak                                – córka

19:00 – + Jan Wojteczek                             – córka z rodziną

Środa, 7 października

19:00 – ++ Elżbieta i Paweł Pawlicki

19:00 – + Krystyna Dzimiński                       – brat

Czwartek, 8 października

9:00 – + Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00 – + Bronisław Żuk (25 rocz)

Piątek, 9 października

9:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Siostry Noemi

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz, Winiar i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 10 października

8:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Heni i Edmunda oraz ich dzieci

18:00 – ++ Antonina i Edward Nutowicz oraz Katarzyna i Władysław Wardzała         – rodzina

18:00 – ++ Józef i Cecylia Zelazowski

Niedziela, 11 października

8:00 – O zdrowie dla mamy

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Michała Senderowskiego w rocznicę Urodzin           – tato i babcia

11:00 – + Andrzej Lipski                               – znajomi

12:30 – + Eugeniusz Rycaj                           – żona z synem

19:00 – ++ Jadwiga i Roman Dubaj

LEKTORZY 3-4 października

18:00 – J. Bogusławska, Sr. Teresa, A. Mazur

8:00 – A. Rudzińska, M. Sobczak, M. Edgar

9:30 – J. Kraska, M.Kulaga, J. Pietrzak

11:00 – T. Miazga, Laetare, M. Kaczan

12:30 – W. Potocka, M. Iskra, P. Wieleżyński

19:00 – Młodzież/Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które będą codziennie po wieczornej Mszy św. o godz. 19:00. Kult Matki Najświętszej i powierzanie naszych próśb przez Jej wstawiennictwo jest pewną drogą do Boga i zbawienia.

RÓŻANIEC DLA DZIECI

Zapraszamy dzieci na nabożeństwa różańcowe w każdą środę października przed Mszą św. o godz. 18:30

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 4 do 11 października Rodzina Grażyna i Cezary Guzek będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 31,919.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Prosimy wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty!

KAWIARENKA

Grupa parafian, która pragnie wesprzeć budowę świątyni ”Wotum Wdzięczności” za Jana Pawła II w Toruniu zaprasza do kawiarenki przez dwie niedziele października. Dochód ze sprzedaży kawy i ciasta przeznaczony będzie jako dar serca naszych parafian. Przewodnikiem duchowym tej inicjatywy jest Ks. Karol Twarowski.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Z uwagi na długi weekend – świętowanie Dnia Dziękczynienia na przyszłą niedzielę 11 października biblioteka będzie nieczynna.

DOROCZNA ZBIÓRKA NA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Dzisiaj w sobotę i w niedzielę odbędzie się doroczna zbiórka ofiar pieniężnych na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zebrane fundusze są przeznaczone na potrzeby tego Uniwersytetu a także na wsparcie kształcenia młodzieży pochodzenia polskiego w Kanadzie. Prosimy o hojność na ten zbożny cel

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać” Michał Broniewski Prezes Zarządu T.P. KUL

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej w niedzielę 4 października po dziennych Mszach świętych.  Pieniądze zebrane ($1,200) we wrześniu zostały przekazane do Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w Świdnicy. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom.  Bóg zapłać!

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W niedzielę, 11 października, po Mszy św. o godzinie 11:00, odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy i prosimy o przybycie wszystkich, gdyż będzie to pierwsze zebranie po wakacjach.

ZABAWA RYCERZY KOLUMBA – 17 października

Rycerze Kolumba zapraszają na tradycyjną zabawę z kolacją , która będzie miała miejsce w sali parafialnej 17 października o godz. 19:00. Bilety w cenie $ 45.00 od osoby. Do tańca będzie nam przygrywał DJ Bogusław Chabiera. Bilety można nabywać  u Aleksandra Gurgul (403) 567-9400, Ryszarda Markiewicz (403) 869-7736  i Piotra Urban (403)860-7689.

KONCERT CHARYTATYWNY: RODZINA –BOGIEM SILNA

W niedzielę, 18 października o godzinie 15:30 w Domu Polskim odbędzie się ku czci Św. Jana Pawła II – Koncert Charytatywny: Rodzina – Bogiem silna. Tematem Koncertu są słowa Św. Jana Pawła II, nazywanego też Papieżem rodziny. Św. Jan Paweł II jako Biskup, Kardynał i Papież, otaczał niezwykłą troską i modlitwą rodzinę, podstawową komórkę społeczeństwa. Podczas Koncertu usłyszymy, pełne głębokiej treści, słowa Papieża – Polaka o rodzinie, o małżeństwie i odpowiedzialnym rodzicielstwie. Słowa te będą wypowiadane przez przedstawicieli rodzin z naszej parafii. W Koncercie weźmie udział również młodzież oraz dzieci. Zobaczymy tańce Zespołów: Polan i Krakusy oraz balet, usłyszymy śpiew chóru Vox Populi i grę na skrzypcach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym Koncercie Charytatywnym, aby ubogacić serca i umysły treścią słów Papieża na niezwykle ważny w obecnych czasach temat o rodzinie. Dochód z Koncertu przeznaczony będzie na wsparcie kontynuowania remontu klasztoru macierzystego Sióstr Dominikanek w Wielowsi koło Sandomierza oraz na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Mielżynie. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać! Komitet Organizacyjny. Czeki można będzie wystawiać na parafię z dopiskiem Koncert Charytatywny

KIERMASZ KSIĄŻEK, FILMÓW I PIOSENEK

W dniach od 23 do 25 października zapraszamy do sali parafialnej na targi książek, CD filmów i piosenek znanych polskich artystów.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

KOMUNIKAT NR 2 SPK KOŁA NR 18.

W związku z nasileniem wielu imprez polonijnych w miesiącu października odwołuje się miesięczne zebranie, które miało się odbyć w dniu 11 października. Termin następnego spotkania zostanie podany w późniejszym czasie. Zbigniew Starczyk Prezes SPK Koła #18

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY uprzejmie informuje, że w dniu 8-9 października od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe. Informujemy , że wnioski paszportowe będa przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE. W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP         w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujacy adres:Rejestracja paszportowa online https://secure.e-konsulat.gov.pl   Następujące dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imię , nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet)data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL   Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

WIGILIA DLA SAMOTNYCH W CALGARY Wszystkich chętnych do pomocy w zorganizowaniu tegorocznej wigilii dla samotnych zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 6 października w Domu Polskim o godzinie 18:00. office@wigiliawcalgary.pl

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO Zaprasza na zapisy do nowo powstałego zespołu tanecznego. Szukamy osób w grupach wiekowych: dzieci: 10-14 lat, młodzież: 15-17 lat i dorośli: 18-25 lat. Zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18:00-20:00.

Adres: W&M Physical Theatre 4005-9 Str SE. Dodatkowe informacje: Majka Kowalczyk Tel: 403-540-5794 mazoviadance@gmail.com

ZESPÓŁ KRAKUSY Zaprasza dziewczęta i chłopców w wieku od 10 do 15 roku życia zainteresowanych tańcami ludowymi. Próby odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19:00 w Domu Polskim. Osoby zainteresowane proszone są o przybycie z obuwiem do tańca. Opłaty za rok to $200, zniżki dla rodzeństwa. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy info@krakusy.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

DRYWALL & TAPING  Szybko i solidnie wykonam wszelkiego rodzaju renowacje, przebudowy oraz naprawy. drywall.taping@shaw.ca tel. 587 700 1419 (3x)

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘlokalnie lub na dalsze trasy. Kontakt George Wood tel: 403-852-3017 e-mail gwood2@telus.net (5x)

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

CONDOMINIUM DO WYNAJĘCIA

Wynajmę umeblowane condo z jedną sypialnią plus den w Edmonton, Windermere na minimum 6 miesięcy. Referencje mile widziane. Kontakt: Marian 587-784-4400

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Praca na pełny etat na stanowisko: Cleaning Partner (od $14/godz). Pełnopłatne przejazdy między serwisami . Zapewniamy płatne szkolenie (doświadczenie nie wymagane). Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (6x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA

Dla studenta lub starszej osoby przy polskiej rodzinie w dzielnicy Charleswood N.W. Tel: 403-399-6045 (3x)

„TANIEC MOJE HOBBY” Angela i Krystian Kazanowski Jesteśmy tegorocznymi finalistami Mistrzostw Kanady w dziesięciu tańcach. W swoim dorobu mamy mnóstwo udanych zawodów w całej Ameryce i w Europie. Oferujemy: Naukę dziesięciu tańców, 5 latino i 5 standard. Prywatne lekcje dla dzieci i dorosłych. Lekcje grupowe. Przygotowanie i nauka choreografii dla nowożeńców. Kontakt Angela: 403-680-4606,Krystian: 403-612-6644 krystian_kazanowski@live.com

DO WYNAJĘCIA 2- pokojowy nowy basement, jasno i czysto. Mountview- Edmonton Tr & 33 Ave N, blisko downtown, autobusy i Deerfoot Trail. dkborys@gmail.com Tel: 403-612-8670 (3x)

DO WYNAJĘCIA 2- pokojowe mieszkanie, piękny, odnowiony parter. Mountview- Edmonton Trail & 33 Ave N, blisko downtown, autobusy i Deerfoot Trail. dkborys@gmail.com Tel: 403-612-8670 (3x)

PAPIEŻ W ORĘDZIU NA ŚDM

Do powierzenia swojego życia Bożemu Miłosierdziu i błagania o nie całym sercem zachęcił młodzież z całego globu papież Franciszek. W kilkustronicowym orędziu Franciszek przypomniał, że hasłem, które ma inspirować młodzież w nadchodzącym roku liturgicznym są słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Zaznaczył też, że wraz z tym tematem, Światowy Dzień Młodzieży Kraków 2016 wpisuje się w Rok Święty Miłosierdzia. W swoim orędziu przypomniał też, że w 15. rozdziale Ewangelii św. Łukasza odnajdujemy trzy przypowieści o miłosierdziu: o zagubionej owcy, o zgubionej drachmie oraz tę, która jest znana jako przypowieść o synu marnotrawnym. „W tych trzech przypowieściach uderza nas radość Boga, radość, jaką On okazuje, kiedy odnajduje grzesznika i mu przebacza. Tak, radością Boga jest przebaczanie! W tym znajduje się synteza całej Ewangelii” – pisze papież w orędziu do młodzieży. Zwraca też uwagę, że „każdy z nas jest tą zagubioną owcą, tą zgubioną drachmą. Każdy z nas jest owym synem, który zmarnował swoją wolność idąc za fałszywymi bożkami, iluzjami szczęścia i wszystko utracił”. Ale, przekonuje Franciszek, „Bóg o nas nie zapomina. Jest ojcem cierpliwym, zawsze na nas czeka! Szanuje naszą wolność, ale zawsze pozostaje wierny”. Zwracając się do młodzieży świata Franciszek przekonuje, że Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i każdy jest powołany, aby osobiście go doświadczyć. Franciszek zaproponował młodym, aby przez pierwszych siedem miesięcy 2016 roku, wybierali co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden względem duszy, i realizowali je. Zachęcił też do zainspirowania się przytoczona w orędziu modlitwą św. Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia. W końcowej części orędzia papież przypomina, że do ŚDM w Polsce pozostało kilka miesięcy. „Kraków, miasto św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, czeka na nas z otwartymi ramionami i otwartym sercem. Wierzę, że Boża Opatrzność prowadziła nas do świętowania Jubileuszu Młodych właśnie tam, gdzie żyło tych dwoje wielkich Apostołów Miłosierdzia naszych czasów” – wyznał Franciszek.