20 grudnia, 2015r.

20 grudnia, 2015r.

           IV NIEDZIELA ADWENTU

 

         Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45

Ref: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Dzisiaj , w czwartą niedzielę Adwentu, zapalamy ostatnią już świecę na wieńcu. Światła dziennego ciągle jeszcze ubywa. Wkrótce Święta Liturgia przyniesie wieść o narodzinach Światłości świata – Jezusa Chrystusa. Już tylko kilka dni dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia. Obyśmy zdążyli się przygotować! Obyśmy tylko zdążyli serca przygotować! „Podnieście w górę, bramy, szczyty wasze, niech wejdzie chwały Król, chwały Król!” (Rorate). Tym Odwiecznym Królem jest „Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, zawsze ten sam” (Hbr 13,8), Ten, który jest Światłością narodów (Lumen gentium).

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14

Ref: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel

Msza w dzień: Iz 52,7-10;Hbr 1,1-6; J 1,1-18

Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarło, by ujrzeć zapowiadanego.  Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś. Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem Wszyscy ludzie dobrej woli powinni znaleźć drogę do Betlejem, które jest w zasięgu ręki. Patrząc na Narodzone Dziecię, zdajemy sobie sprawę, że ono jest naszą miłością. Ono jest w nas, tak jak i miłość jest w nas. Jesteśmy świadkami wielkiej Tajemnicy, którą trzeba nam zgłębić i uczcić – uwolnijmy tę głęboką miłość do bliźnich i do Boga. Chrystus z betlejemskiego żłóbka mówi, że nas potrzebuje, i nalega, abyśmy żyli prawdziwie po chrześcijańsku, życiem pełnym poświęcenia, pracy i radości. A my, podobnie jak cały świat, pobiegniemy do stajenki. Podobnie jak pasterze oraz mędrcy i królowie, mali i wielcy tego świata uklękniemy przed żłóbkiem.

Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, więc cieszmy się i radujmy, bowiem sam Bóg nas nawiedza, przyjmując ciało człowiecze, aby dać nam nadzieję, radość, miłość i Zbawienie.

II DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA

Dz 6,8-10;7,54-60;Mt 10,17-22

Ref: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego

W Jerozolimie publiczna dysputa. Szczepan ma przeciw sobie dziesiątki uczonych w Piśmie, ludzi, którzy doskonale znają Stary Testament. Im to w oparciu o tekst Pisma Świętego próbuje udowodnić, że ich serca są kamienne, zamknięte na działanie łaski Bożej. Jego wywód tchnie żelazną logiką. Nie mają żadnych argumentów. Kiedy prawda przekazana przez Szczepana staje się oskarżeniem, sięgają po jedyny argument, jaki im został, po kamień. Wyrzucają Szczepana poza miasto, aby go zamordować. Szczepan jednak ma jeszcze mocniejszy argument, aniżeli kamień — „Ojcze, nie poczytaj im tego grzechu”. Przebaczenie. Ostatnie jego słowo wypowiedziane na tej ziemi. To on odnosi zwycięstwo, a nie ci, którzy rzucali kamienie. Oto człowiek, którego potrzeba w naszych czasach. Znający prawdę, kochający prawdę, umiejący bronić prawdy i umiejący kochać tych, którzy go nienawidzą.

Czy Szczepan przegrał? Oto wśród tych, którzy rzucali kamieniami, jest jego przyjaciel. Szaweł, w imię przyjaźni, nie wziął kamienia do ręki. Aby jednak był współwinny śmierci Szczepana, ci którzy rzucali kamieniem, u jego nóg złożyli swoje szaty. Szaweł odchodzi zostawiając zwłoki swojego przyjaciela. Ten inteligentny uczony w Piśmie zaczyna dostrzegać, że prawda nie może być po stronie tych, którzy rzucają kamieniami, że prawdy nie da się zniszczyć przy pomocy siły, że prawda jest po stronie zamordowanego przyjaciela. Ta myśl tak głęboko drąży jego serce, że w stosunkowo krótkim czasie otwiera się na łaskę i przechodzi na stronę Boga.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 19 grudnia

18:00 – + Małgorzata Grabowska

18:00 – ++ Zofia i Jerzy Małkowski

Niedziela, 20 grudnia

8:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Martyny i Waldemara w 6 rocz. Ślubu małżeńskiego

9:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Emili w rocznicę 3 Urodzin                                         – babcia

11:00 – + Alicja Kasiak

11:00 – + Tadeusz Dalecki (1 rocz)

12:30 – ++ Józef Lawend i Zofia Zasadniewska

19:00 – Dziękczynna Panu Bogu za otrzymane łaski i za podtrzymywanie rodziny w Bożej wierze

Poniedziałek, 21 grudnia

19:00 – + Michalina Olszewska (17 rocz)     – wnuczka z rodziną

19:00 – O łaskę zdrowia dla Andrzeja                 – rodzina

Wtorek, 22 grudnia

19:00 – ++ Karol Kowal (22 rocz) i Katarzyna Kowal       – córka

19:00 – + Genowefa Sołtys                  – Audrey Paetsch

19:00 – + Sabina Bandura

Środa, 23 grudnia

19:00 – W intencji znanej Bogu i ofiarodawcy

19:00 – Dziękczynna za łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny

Czwartek, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

21:00 – Za parafian

24:00 – Za parafian

Piątek, 25 grudnia – Boże Narodzenie

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Zgromadzenia Sióstr Dominikanek oraz z Rodzin Sióstr Dominikanek        – Sr. Dominikanki

11:00 – + Elżbieta Opałka

12:30 – + Maria Kaniak                                 – córka i wnuki

19:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Renaty Piekut z okazji Urodzin         – przyjaciele

Sobota, 26 grudnia – Św. Szczepana

9:30 – Za Parafian

11:00 – + Stanisław Wysocki                         – syn z rodziną

12:30 – + Teresa Owoc (7 rocz)                   – mąż z rodziną

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka i Hanny           – rodzina

Niedziela, 27 grudnia – Święto Świętej Rodziny

8:00 – + Małgorzata (6 rocz)                                      – rodzina

9:30 – O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Arkadiusza Senderowskiego i Renaty Piekut       – mama i przyjaciele

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teodora w 3 rocznicę Urodzin          – dziadkowie

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Roberta Turowskich z okazji 30 rocz. Ślubu małżeńskiego

19:00 – ++ Michał Cozac, Tadeusz, Eugenia i Bronisław Moliński

LEKTORZY 19-20 grudnia

18:00 – J. Pietrzak, M. Kulaga, M. Domaradzki

8:00 – M. Pepłowski, A. Rudzińska, O. Pepłowski

9:30 – A.Mazur, Organista, R. Przybylski

11:00 – A. Kamieniak, Laetare, M. Michalewicz

12:30 – J. Miazga, M. Iskra, T. Miazga

19:00 – Lektorzy

LEKTORZY i KANTORZY

WIGILIA I BOŻE NARODZENIE 24-25 GRUDNIA

24 grudnia:

Pasterka 21:00 – M. Kaczan, S. Teresa, R. Przybylski

Pasterka 24:00 – J. Bogusławska, Chór „Vox Populi”, M. Sobczak

25 grudnia – Boże Narodzenie

9:30 – J. Borecki, S. Teresa, J. Kraska

11:00 – T. Nowak, Laetare, K. Kamieniak

12:30 – E. Kiegler, M. Kulaga, A. Gurgul

19:00 – Młodzież/ Lektorzy

26 grudnia – Św. Szczepana

9:30 – J. Pietrzak, M. Iskra, J. Kraska

11:00 – M. Sapielak, Laetare, M. Kaczan

12:30 – W. Potocka, S. Teresa, J. Bogusławska

18:00 – Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PODZIĘKOWANIE KS. REKOLEKCJONIŚCIE

W imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy serdeczne podziękowanie Ks. Prof. Janowi Perszon za wygłoszone nauki rekolekcyjne, które pozostaną w sercach naszych parafian. Dziękujemy za trud głoszenia rekolekcji i głębokie treści kazań wzbogacające naszą wiarę.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE !

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie

Księża Chrystusowcy – Ks. Jacek i Ks. Karol

****

Boże Narodzenie jest niepowtarzalnym dowodem Bożej miłości do człowieka. Miłości, która wpisała się w historię człowieka na zawsze; miłości, która nie zna granic w oddawaniu swojego życia z miłości i dla miłości. Świętość jest owocem spotkania z Nim. Niech Boże Dziecię stanie się źródłem wzrastania w tej miłości i świętości. Niech Maryja w nadchodzącym Nowym Roku 2016 prowadzi do swojego Syna i otacza szczególną opieką wszystkie Rodziny. Wesołych Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia od Sióstr Dominikanek

****

Drogim Księżom: Jackowi, Karolowi i Janowi, Siostrom Dominikankom, Parafianom i Gościom spędzającym u nas Święta, życzymy błogosławieństwa od Bożej Dzieciny, a przede wszystkim:  zdrowia, szczęścia, spokoju ducha i radości oraz wszelkich pomyślności w nadchodzącym Nowym 2016 Roku. Niech nowo narodzone Dziecię znajdzie godne mieszkanie w Waszych sercach.  WESOŁYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO NARODZENIA!  Życzy Rada Parafialna.

****

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w tym szczególnym świątecznym czasie, przesyła całej Polonii serdeczne życzenia udanych, radosnych, pełnych specjalnych przeżyć Świąt Bożego Narodzenia. Niech błogosławieństwa nowonarodzonej Bożej Dzieciny otaczają każdy dzień Nowego 2016 Roku.

****

Polonijna audycja ‘Polska Fala’ dołącza się do bukietu życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016, zapraszając do wysłuchania specjalnej świątecznej, kolędowej audycji, która zostanie nadana w wigilijny czwartek 24 grudnia o godz.19 w paśmie 94.7FM. Zapraszamy również do wysłuchania sylwestrowego wydania, w czwartek 31 grudnia o godz.19.

****

W ten piękny czas Świąt Bożego Narodzenia, gdy pachnie choinką i słychać kolędy życzę Państwu, aby przy świątecznym stole nie zabrakło rodzinnego ciepła i miłości, myśli o bliskich naszym sercom, tych których z nami nie ma, wspomnienia dalekiej Ojczyzny. Niech w Nowym Roku w naszych domach wiele będzie dni tak pięknych i szczęśliwych, jak ten wigilijny wieczór. Niech zagości w nich i naszych rodzinach dobre zdrowie, radość, spokój i pomyślność oraz spełnią się marzenia. Konsul Honorowy RP w Calary Zygmunt Potocki z rodziną

****

W imieniu Zarządu i Członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 18 w Calgary oraz w imieniu własnym i mojej żony życzę zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Czcigodnym Księżom, Siostrom Dominikankom – Bożej pomocy w Waszej posłudze. Członkom Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, członkom Klubu Seniora, Honorowemu Konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej, Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Polskiej Im.Jana Pawla II, Rycerzom Kolumba, członkom Klubu „Białe Orły”, tancerzom zespołu Polanie, Krakusy i Mazovia, Harcerkom i Harcerzom i członkom zrzeszonych w innych organizacjach polonijnych , całej społeczności Polonijnej w Calgary oraz gościom życzę Wesołych Świąt. Niech te Świateczne dni będą pełne radosnych szczęśliwych chwil w każdej Rodzinie. Życzę Wam Zdrowych, Radosnych Świąt, wszelkich Bożych     Błogosławieństw i niech ta radosna atmosfera towarzyszy nam w nadchodzącym Nowym Roku w każdym polskim domu. A Nowy 2016 Rok będzie dla każdego łaskawy i obdarzy wszystkim, czego oczekujemy oraz przyniesie szczęście i zadowolenie. Niech Nowonarodzony da nam zdrowie i siłę do pokonywania wszelkich trudów życiowych. Życzę Wam miłości w Rodzinach, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz wzajemnego szacunku i tolerancji.

Prezes Stowarzyszenia.Polskich Kombatantów Koła Nr 18 w Calgary Zbigniew Starczyk

****

W imieniu koła Towarzystwa  Przyjaciół KUL w Calgary ​przekazuję​ Wam życzenia z okazji uroczystości przypominającej narodzenie Naszego Pana – Zbawiciela. A więc życzę Świąt zdrowych, Świąt pełnych miłości – bo to jest sens naszego życia. 
Życzę Wam wiary – bo ta pozwala nam przetrwać trudne chwile. 
Dodam do tego życzenia Nadziei – bo wtedy niemożliwe staje się możliwym. I​ niech w tym wszystkim Bóg nam dopomoże. Na tegoroczne radosne święta 
i zbliżający Nowy Rok 
niechaj B​oska siła, niepojęta 
rozjaśni każdy naszego życia mrok.

Prezes Zarządu Koła w Calgary Michał Broniewski.

 

****

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy  2016 Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, niech spełniają się wszystkie Wasze życzenia. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

Polski Klub Seniora

****

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia wszystkim Parafianom, Duspasterzom i Siostrom Dominikankom. Niech Dzieciątko z Betlejem błogosławi każdy dzień Nowego Roku, a w czasie tych radosnych świątecznych dni niech ześle pokój, miłość i pojednanie.

Fundacja im. Św. Brata Alberta w Calgary

 

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w środę 23 grudnia na godz. 19:00.

BIURO PARAFIALNE

Informujemy, że biuro parafialne będzie nieczynne od 22 do 25 grudnia, a otwarte 28 i 29  grudnia, i ponownie nieczynne 30 i 31 grudnia 2015r. Prosimy dzwonić tylko w ważnych sprawach lub ewentualnie zostawić wiadomość.

PODZIĘKOWANIE

W ubiegłą niedzielę ministranci poprzez rozprowadzanie sianka na stół wigilijny zebrali sumę

$ 860.00. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli naszych ministrantów. Bóg zapłać!

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2016 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 20 do 27 grudnia Rodzina Damiana i Marty Mankiewicz będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

SPOTKANIE Z CHORYMI I STARSZYMI

Tradycyjne spotkanie dla chorych i starszych z naszej parafii dzisiaj w niedzielę na Mszy św. o godz. 12:30, podczas której udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na wigilię do sali parafialnej.

KOPERTY NA OFIARY NA 2016 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać !

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2016. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2016r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !       

KAWIARENKA

Dzisiaj w niedzielę kawiarenka otwarta jest tylko do godziny 11:00

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Informujemy, że biblioteka od 27 grudnia do 3 stycznia przez okres świąteczny będzie nieczynna. Biblioteka ponownie wznowi swoją działalność 10 stycznia.

PODZIEKOWANIE

Koło Modlitewno- Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej, działające przy naszej parafii, wyraża serdeczne podziękowanie za pomoc Kościołowi na Wschodzie. Zebrano: $8,548.87. Niech Dobry Bóg wynagrodzi swoimi łaskami Ofiarodawców, a Niepokalana otoczy swą szczególną opieką. Bóg zapłać!

JASEŁKA 2016

Jasełka pt. „JA CIEBIE CHRZCZĘ” nawiązują do doniosłego wydarzenia u zarania dziejów naszego Narodu, nawiązują do 1050 Rocznicy Chrztu Polski w 966 roku. Chrzest Polski „nadał naszemu Narodowi imię własne, stworzył wyższą tożsamość, nadał mu duchowość chrześcijańską” – powiedział Arcybiskub Stanisław Gądecki. Zapraszamy całą Polonię, całe rodziny, aby – wraz z wielkimi bohaterami Polski, krzewiącymi kulturę chrześcijańską i broniacymi chrześcijaństwa, kiedy zachodziła potrzeba, kiedy nadchodziło zagrożenie – przeżywać historię Bożego Narodzenia w połączeniu z historią Narodu polskiego. Towarzyszyć nam będą też narodowe tańce polskie w wykonaniu Zespołów: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MŁODZI DUCHEM, MAZOVIA oraz śpiewy solistki i chórku LAETARE.

Serdecznie zapraszamy na JASEŁKA – w niedzielę, 17 stycznia do Domu Polskiego na godzinę 15:30! Bilety: dorośli: $10, dzieci: $5 (powyżej 5 lat)

Z ŻYCIA POLONII

SYLWESTER W DOMU POLSKIM

Zabawa do 4:00 nad ranem. Smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy tzw. „Party Favours” Do tańca gra DJ Mirek Syp Wstęp $125 od osoby. Bilety dostępne są tylko w Domu Polskim.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18

Zapraszają całą Polonię na tradycyjny Opłatek Polonijny. To środowiskowe spotkanie w duchu radości świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku odbędzie się w niedzielę, 10 stycznia 2016 o godz.15.00 w Domu Polskim. W programie, obok podzielenia się świątecznym Opłatkiem, obiad z lampką wina, część artystyczna i wspólne kolędowanie. Bilety w cenie $15.00 dla członków obydwu Stowarzyszeń i $20.00 dla osób nie zrzeszonych w tych Stowarzyszeniach. Rezerwacja miejsc i zakup biletów: Dom Polski 403-291-3757, info@dompolski.ca oraz Hanna Broniewska & Roman Pietrzak 403-280-4787, Veronika Kanaszyc 403-288-0347 i Krystyna Pawłowska 403-273-4092.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

 

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (3x)

PRACA

Szukamy rzetelnych, punktualnych oraz obowiązkowych Pań do pracy przy sprzątaniu. Sprzątanie domów jednorodzinnych, mieszkań oraz biur. Praca jest wymagająca fizycznie z naciskiem na dokładność. Oferujemy pełne szkolenie. Doświadczenie jak i język angielski mile widziane, ale nie wymagane. Stawka na godzinę wynosi $14.25. Zainteresowane Panie prosimy o przesłanie CV na adres email’owy mgocleans@gmail.com (1x)

CRACOVIA DELI & FOOD MARKET

Przyjmiemy ludzi do pracy na cały lub 1/2 etatu. O więcej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 403-252-0170 lub skontaktować się w sklepie. (4x)

OPIEKA NAD DZIECKIEM

Jestem mamą jedno rocznej dziewczynki. Chętnie zaopiekuję się dzieckiem w wieku 1,5 – 6 lat u siebie w domu. Ładna spokojna okolica, bezpieczny dom bez zwierząt i dymu tytoniowego, domowe posiłki. Kontakt: 403-889-4462 (2x)

GRUPA „NADZIEJA”

Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (8x)

WIDEO/VIDEO

Montaż i obróbka wszelkiego rodzaju nagrań wideo: śluby, wesela, imprezy rodzinne, wakacje, itp. Efekty specjalne, tekst, podkład muzyczny, slajdy, itd. Nagranie gotowego projektu na DVD. Kontakt Adam 403-285-8583 lub 403-921-7890 (2x)

PILNIE POSZUKUJĘ PRACY

Dostałem nakaz opuszczenia Kanady 20 stycznia 2016r. Podęjmę się pracy, aby zarobić na bilet do kraju. Kontakt Krzysztof Tel: 587 -889-2959 (2x)