27 grudnia, 2015r.

27 grudnia, 2015r.

               NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

 

               Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52

               Ref: Błogosławiony, kto się boi Pana

 

Uroczystość Świętej Rodziny mocno zwraca uwagę na fakt, który często uchodzi z naszej pamięci i świadomości: że Chrystus przyszedł na świat i wychował się w rodzinie, jednej z wielu miliardów rodzin, jakie żyją na ziemi. Właśnie taki jest zamysł Boga odnośnie człowieka: żeby podstawowym środowiskiem życia, wychowania, nauki, pracy, miłości była właśnie rodzina. Człowiek nie może żyć zawieszony gdzieś w próżni, zagubiony i samotny w bezimiennym tłumie. Dlatego powinien mieć rodzinę. Taką, jaką miał Jezus.

Niestety, życie i funkcjonowanie wielu rodzin daleko odbiega od wzoru, który pozostawiła nam Rodzina Nazaretańska. W konsekwencji dzieci są pozbawione właściwego środowiska wzrostu i wychowania. Tym samym zostają prawie nieodwracalnie okaleczone w dziedzinie życia emocjonalnego, rodzinnego, społecznego. Tu jest źródło nędzy moralnej i patologii społecznych. Ostatecznie cierpi z tego powodu całe społeczeństwo. A więc w najlepiej pojętym interesie społecznym leży dobre funkcjonowanie rodziny. Inwestować w rodzinę opłaci się bardziej, niż w najlepsze szkoły, świetlice, domy kultury czy zakłady wychowawcze. Niestety, ciągle jeszcze dominuje pogląd, że rodzina nie wymaga wsparcia ani doinwestowania, że powinna się sama o siebie zatroszczyć. System pomocy i opieki nad rodziną jest w Polsce wręcz upośledzony. A co najgorsze, o rodzinę, poza Kościołem, nie ma się właściwie kto upomnieć. Rodzina nie ma swojej partii, związków zawodowych ani lobby. Karta Praw Rodziny ogłoszona przez Synod Biskupów pozostaje nadal piękną, ale nieznaną teorią. Kongres Rodziny nie potrafił wyjść poza ramy referatów. Rok Rodziny zaznaczył się jedynie w kalendarzu imprez. Czy wobec tego rodzina nie ma na kogo liczyć? Nie! Może liczyć na opiekę Jezusa, Maryi i Józefa, oraz na samą siebie! To są dwa główne źródła siły i pomocy dla każdej rodziny. Jak tę pomoc urzeczywistnić? Warto uważnie wczytać się we wskazówki płynące z Ewangelii i z licznych dokumentów Kościoła, dotyczących rodziny, a szczególnie z ostatniego „Listu do rodzin” Jana Pawła II. Albowiem najlepszą pomocą, jaką można okazać, jest umiejętność właściwego życia i postępowania, szczególnie w zakresie wzajemnej miłości małżonków i wychowania dzieci. Jest to trudna sztuka i żeby ją posiąść trzeba posiadać pewną wiedzę. Tym, co charakterystyczne w dzisiejszej Ewangelii, to ogromna troska Maryi i Józefa o swoje Dziecko. Wydaje się to w zasadzie naturalne, ale w codziennym życiu rodzin, tego właśnie najbardziej brakuje. Rodzice niekiedy nie interesują się swoimi dziećmi, albo interesują się, ale dopiero wtedy, gdy zaczynają się kłopoty i gdy na w pełni skuteczną pomoc jest już trochę za późno. O wiele łatwiej jest zapobiegać zagubieniu się dziecka, niż potem szukać go. Ale żeby dziecko się nie zgubiło, trzeba je dobrze znać, wsłuchiwać się w to, co mówi, rozeznać i roztropnie zaspokoić jego potrzeby, przede wszystkim zaś potrzebę kontaktu i czułości. Rodzice często wyręczają się w tym względzie zabawkami, telewizją, szkołą, „kieszonkowym”. Dziecko pozbawione ich bezpośredniej troski i miłości, gubi się w tym wszystkim. A z nim gubi się coraz bardziej rodzina.

 

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 26 grudnia – Św. Szczepana

9:30 – Za Parafian

11:00 – + Stanisław Wysocki                         – syn z rodziną

12:30 – + Teresa Owoc (7 rocz)                   – mąż z rodziną

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka i Hanny         – rodzina

Niedziela, 27 grudnia – Święto Świętej Rodziny

8:00 – + Małgorzata (6 rocz)                                      – rodzina

9:30 – O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Arkadiusza Senderowskiego i Renaty Piekut       – mama i przyjaciele11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teodora w 3 rocznicę Urodzin                                               – dziadkowie

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Roberta Turowskich z okazji 30 rocz. Ślubu małżeńskiego

19:00 – ++ Michał Cozac, Tadeusz, Eugenia i Bronisław Moliński

Poniedziałek, 28 grudnia

19:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i łaski dla Hanny i Marka w 46 rocz. Ślubu małżeńskiego

19:00 – + Edward Gorczyca (18 rocz)

Wtorek, 29 grudnia

19:00 – ++ Elżbieta Pawlicka i Elżbieta Michalska  – koleżanka

19:00 – + Czesław Waśkiewicz (7 rocz.)    – córka Beata z rodziną

Środa, 30 grudnia

19:00 – + Maria Adamska (18 rocz.)           – syn z rodziną

19:00 – ++ Helena Bała, Jan, Maria Nodzak i zmarli z rodziny

Czwartek, 31 grudnia – Pożegnanie starego Roku 2015

9:00 – Dziękczynna za parafian

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka z okazji Urodzin

18:00 – Dziękczynna za parafian

Piątek, 1 stycznia – Nowy rok 2016

9:30 – ++ Jan i Maria Orzechowski i zmarli z rodziny Stój

11:00 – O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin i Nowego Roku dla Renaty Piekut

12:30 – + Wiesława Kaźmierska (6 rocz)        – córka z rodziną

19:00 – + Alicja Rudy                                                  – rodzina

Sobota, 2 stycznia

8:30 – + Marianna Czepuryk                                    – rodzina

18:00 – + Małgorzata Grabowska

Niedziela, 3 stycznia – Objawienie Pańskie

8:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana i Krystyny oraz ich dzieci       – mama

9:30 – W intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam

11:00 – O łaskę silnej wiary, zdrowie i pomyślności dla Izabeli             – rodzice

12:30 – + Jadwiga, Ula i Marian oraz zmarli z rodziny Sobek               – rodzina

19:00 – ++ Barbara i Aleksander Falc

LEKTORZY -26-27 grudnia

18:00 – M. Edgar, S. Salome, M. Łabinowicz

8:00 – P. Adamski, S. Teresa, M. Sobczak

9:30 – A. Mazur, M. Iskra, J. Borecki

11:00 – E. Kiegler, Laetare, K. Kamieniak

12:30 – P. Wieleżynski, M. Kulaga, A. Gurgul

19:00 – Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

                 Z BOGIEM W NOWY 2016 ROK

Wszechmogący Boże, który spoglądasz na nas okiem swojej Opatrzności, udziel nam, jeśli taka jest wola Twoja, świętej swojej łaski, abyśmy poddawali się wszystkim rozporządzeniom Twoim w czasie naszego ziemskiego pielgrzymowania, a przez to osiągnęli dobra niebieskie. Boże, którego Opatrzność nie myli się w swoich rozporządzeniach, Ciebie pokornie prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił, a wszystkich pożytecznych nam udzielił. Wszechmogący, wieczny Boże, który w dobroci swojej zasługi i prośby błagających przewyższasz, okaż nam miłosierdzie swoje, odpuść wszystko, co nam sumienie wyrzuca, i udziel tego, czego prośba wymówić nie może.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Z życzeniami szczęśliwego Nowego Roku – Happy New Year.   Duszpasterze- Ks. Jacek i Ks. Karol

 

W imieniu Rady Rycerzy Kolumba Koło # 14497 im. Ks. Jana Otłowskiego i Zgromadzenia Rycerzy Czwartego Stopnia # 3505 im. Św Jana Pawła II , przy Polskiej Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju, wszystkim Rycerzom i ich rodzinom oraz Wielebnym Kiężom, Siostrom Zakonnym ,Wszystkim parafianom, Organizacjom polonijnym i całej Polonii składamy najserdeczniejsze życzenia Noworoczne, Zdrowia, Radości i Pokoju ducha , a Nowonarodzony Jezus niech Wam wszystkim Błogosławi na ten nadchodzący 2016 rok. Wielki Rycerz, Robert Shelley                                                                                  Przewodniczacy Zgromadzenia , Piotr Urban

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy serdecznie za ofiary złożone podczas Mszy św. z okazji Świąt Bożego Narodzenia – Bóg zapłać!

Dziękujemy serdecznie Paniom, które przygotowały Wigilię parafialną od strony kulinarnej i dekoracyjnej oraz tym wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Dziękujemy również Paniom z grupy parafialnej za wypieki ciast świątecznych i przygotowanie oraz serwowanie poczęstunku dla starszych i chorych naszych parafian w niedziele 20 grudnia po Mszy św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych – Bóg zapłać! Dziękujemy serdecznie Ks Karolowi i Państwu Edycie i Stanisławowi Pieczara za dekorację żłóbka i wszystkim, którzy pomagali w dekoracji świątecznej kościoła – Bóg zapłać! Dochód z wypieków i wigilii to suma prawie dziesięciu tysięcy – Bóg zapłać

STATYSTYKA ROKU 2015

W minionym roku 2015 zostało ochrzczonych 25 dzieci. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 23 dzieci. Związek małżeński zawarło 2 pary. Na wieczny odpoczynek zostało odprowadzonych 21 osób. W tym roku sakramentu bierzmowania przyjęło 37 kandydatów.

KAWIARENKA

W miesiącu stycznia kawiarenkę przygotowuje grupa młodzieży udająca się na Światowe dni Młodzieży w Polsce. Zapraszamy 10 stycznia do kawiarenki.

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA

W niedzielę Objawienia Pańskiego, podczas wszystkich Mszy świętych poświęcimy kredę i kadzidło. Poświęcone kadzidło i kredę rozdawać będą ministranci. Przy tej okazji prosimy o dobrowolne ofiary dla ministrantów, którzy będą mogli z tych ofiar w przyszłości skorzystać.

BIURO PARAFIALNE

Informujemy, że biuro parafialne będzie otwarte 28  grudnia, i ponownie nieczynne 30 i 31 grudnia 2015r. Prosimy dzwonić tylko w ważnych sprawach lub ewentualnie zostawić wiadomość.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2016 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 27 grudnia do 3 stycznia Rodzina Zofii i Czesława Pituch będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

KOPERTY NA OFIARY NA 2016 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać !

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2016. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2016r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !       

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Informujemy, że biblioteka od 27 grudnia do 3 stycznia przez okres świąteczny będzie nieczynna. Biblioteka ponownie wznowi swoją działalność 10 stycznia.

JASEŁKA 2016

Jasełka pt. „JA CIEBIE CHRZCZĘ” nawiązują do doniosłego wydarzenia u zarania dziejów naszego Narodu, nawiązują do 1050 Rocznicy Chrztu Polski w 966 roku. Chrzest Polski „nadał naszemu Narodowi imię własne, stworzył wyższą tożsamość, nadał mu duchowość chrześcijańską” – powiedział Arcybiskub Stanisław Gądecki. Zapraszamy całą Polonię, całe rodziny, aby – wraz z wielkimi bohaterami Polski, krzewiącymi kulturę chrześcijańską i broniacymi chrześcijaństwa, kiedy zachodziła potrzeba, kiedy nadchodziło zagrożenie – przeżywać historię Bożego Narodzenia w połączeniu z historią Narodu polskiego. Towarzyszyć nam będą też narodowe tańce polskie w wykonaniu Zespołów: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MŁODZI DUCHEM, MAZOVIA oraz śpiewy solistki i chórku LAETARE.

Serdecznie zapraszamy na JASEŁKA – w niedzielę, 17 stycznia do Domu Polskiego na godzinę 15:30! Bilety: dorośli: $10, dzieci: $5 (powyżej 5 lat)

Z ŻYCIA POLONII

SYLWESTER W DOMU POLSKIM

Zabawa do 4:00 nad ranem. Smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy tzw. „Party Favours” Do tańca gra DJ Mirek Syp Wstęp $125 od osoby. Bilety dostępne są tylko w Domu Polskim.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18

Zapraszają całą Polonię na tradycyjny Opłatek Polonijny. To środowiskowe spotkanie w duchu radości świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku odbędzie się w niedzielę, 10 stycznia 2016 o godz.15.00 w Domu Polskim. W programie, obok podzielenia się świątecznym Opłatkiem, obiad z lampką wina, część artystyczna i wspólne kolędowanie. Bilety w cenie $15.00 dla członków obydwu Stowarzyszeń i $20.00 dla osób nie zrzeszonych w tych Stowarzyszeniach. Rezerwacja miejsc i zakup biletów: Dom Polski 403-291-3757, info@dompolski.ca oraz Hanna Broniewska & Roman Pietrzak 403-280-4787, Veronika Kanaszyc 403-288-0347 i Krystyna Pawłowska 403-273-4092.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

 

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (2x)

CRACOVIA DELI & FOOD MARKET

Przyjmiemy ludzi do pracy na cały lub 1/2 etatu. O więcej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 403-252-0170 lub skontaktować się w sklepie. (3x)

OPIEKA NAD DZIECKIEM

Jestem mamą jedno rocznej dziewczynki. Chętnie zaopiekuję się dzieckiem w wieku 1,5 – 6 lat u siebie w domu. Ładna spokojna okolica, bezpieczny dom bez zwierząt i dymu tytoniowego, domowe posiłki. Kontakt: 403-889-4462 (1x)

GRUPA „NADZIEJA”

Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (7x)

WIDEO/VIDEO

Montaż i obróbka wszelkiego rodzaju nagrań wideo: śluby, wesela, imprezy rodzinne, wakacje, itp. Efekty specjalne, tekst, podkład muzyczny, slajdy, itd. Nagranie gotowego projektu na DVD. Kontakt Adam 403-285-8583 lub 403-921-7890 (1x)

PILNIE POSZUKUJĘ PRACY

Dostałem nakaz opuszczenia Kanady 20 stycznia 2016r. Podęjmę się pracy, aby zarobić na bilet do kraju. Kontakt Krzysztof Tel: 587 -889-2959 (1x)