24 Stycznia, 2016r.

24 Stycznia, 2016r.

                                          III NIEDZIELA ZWYKŁA

 

                             Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4.4,14-21

                           Ref: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Po raz kolejny dostrzegamy – tym razem już w pierwszym zdaniu Ewangelii – jak wielką troskę o wiarygodność i dbałość o udokumentowaniu faktów ukazuje św. Łukasz w swoich pismach. Przekazuje on swoją Ewangelię konkretnemu adresatowi – Teofilowi. Trudno więc podejrzewać, aby chciał ryzykować przekazanie fałszu i narazić się bezpośrednio na zarzut kłamstwa. Powołuje się jeszcze dodatkowo na naocznych świadków i na swoich poprzedników, którzy próbowali już pewne rzeczy spisywać. Wydarzenia te można było wtedy łatwo sprawdzić i zweryfikować, gdyż dokonały się w sposób jawny, publicznie, w dużej społeczności. Dlatego też i Łukasz, mimo, że nie należał do grona Apostołów, mógł dotrzeć do bezpośrednich uczestników, wszystkiego sie dowiedzieć, uporządkować fakty i przekazać je w jasnej, logicznej relacji. Ten cel, który sobie Łukasz postawił – „przekonać Teofila o całkowitej pewności nauk, których mu uprzednio udzielono”, przyświecał Ewangeliście przez cały czas pisania Ewangelii. Stąd wynika kunsztowna kompozycja, przejrzystość, dbałość o szczegóły i wierna narracja, spisana na podstawie relacji naocznych świadków. Jest bardzo ważne, abyśmy sobie dobrze zdali z tego sprawę, ponieważ pozwoli nam to potraktować słowa Ewangelii z całą powagą i wiarą, jako prawdę, a nie jako zamierzchły mit czy fikcyjną opowieść. Jezus z Nazaretu, bohater Łukaszowej Ewangelli, jest postacią historyczną, wszystkie przytoczone przez Łukasza wydarzenia, łącznie ze Zmartwychwstaniem, wydarzyły się rzeczywiście, a prawda, która kryje się w komentarzach, symbolach i faktach, ma charakter objawiony. Właśnie takie wnioski możemy wysnuć już z pierwszego zdania Ewangelii. Zaraz potem czytamy opis pierwszego publicznego przedstawienia się Jezusa jako Mesjasza. Ta oficjalna inauguracja zbawczej działalności Jezusa miała miejsce w Jego rodzinnym mieście, Nazarecie. Poprzedziły ją liczne cuda, znaki i nauki, z których Jezus zdążył zasłynąć w całej okolicy. Na pewno budziło to sensację, podziw i ciekawość ludzi. W tym kontekście prezentacja i samookreślenie się Jezusa miało przeogromne znaczenie. Było to wyznanie wielkiej wagi, bo pochodziło z ust samego Jezusa. To, co wtedy powiedział, miało zasadnicze znaczenie dla całej Jego misji, określało wiarygodnie Jego intencje, cel i pomagało zrozumieć Jego postępowanie. Oczywiście, nauczeni przykładem wielu samozwańców i oszustów, doświadczeni wieloma pustosłownymi kampaniami reklamowymi, mamy prawo, a nawet obowiązek sprawdzenia wiarygodności wyznania Jezusa. Przecież każdy mógł coś takiego o sobie powiedzieć. Owszem, tak. Ale nie każdy mógł potem potwierdzić swoje słowa całym życiem, naukami, czynami, konsekwencją, a przede wszystkim śmiercią i Zmartwychwstaniem. To pierwsze wyznanie musimy odczytać w kontekście całego życia Jezusa, a także życia Kościoła, zwłaszcza w pierwszym okresie działalności.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 23 stycznia

18:00 – ++ Henryk i Romuald Sujata oraz zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące       – córka z rodziną

Niedziela, 24 stycznia  

8:00 – Za parafian

9:30 – O łaski i Boże błog. z okazji urodzin dla Anny

11:00 – + Janina Strerzyński

12:30 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

12:30 – Dziękczynna i Boże błogosławieństwo dla organizatorów, aktorów i wszystkich, którzy przybyli na Jasełka

12:30 – + Za zmarłych z rodziny Kwartek

19:00 – + Teresa Łabinowicz                      – mąż z rodziną

 

Poniedziałek, 25 stycznia

19:00 – ++ Jan Tylecki i zmarli z rodziny

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny i Isabelle Curyk

Wtorek, 26 stycznia

19:00 – ++ Elenora i Władysław oraz zmarli z rodziny

19:00 – O Boże błog. i łaski dla Aleksandry z ok. Urodzin

Środa, 27 stycznia

19:00 – O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla rodziny Pieczara        – Jadwiga

Czwartek, 28 stycznia

9:00 – Za parafian

19:00 – + Claudia Rudy

Piątek, 29 stycznia

9:00 – + Teresa Obrocka

19:00 – O Boże błogosławieństwo i wychowanie w wierze katolickiej dla Maksymiliana z okazji 3 Urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

Sobota, 30 stycznia

8:30 – + Stefania Kosut (10 rocz)

18:00 – Za młodzież klas kredytowych

++ Piotr Albertin i Sr. Serafina

Niedziela, 31 stycznia

8:00 – ++ Maria, Tadeusz, Bogdan Bogusławscy i Halina i Władysław Karpiński

9:30 – O łaskę wiary dla Iwony i Olgi

11:00 – + Danuta Szala

12:30 – ++ Janina Kaczkowska i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące                       – córka z rodziną

19:00 – Dziękczynna za udaną operację            – Anna Niemczewska

 

LEKTORZY – 23-24 stycznia

18:00 – M. Edgar, Organista, J. Pietrzak

8:00 – O. Pepłowski, M. Sobczak, M. Pepłowski

9:30 – R. Przybylski, M. Iskra, J. Kraska

11:00 – M. Kaczan, Laetare, M. Michalewicz

12:30 – T. Miazga, Organista, J. Bogusławska

19:00 – Lektorzy/Młodzież

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE      

 

WITAMY W NASZEJ WSPÓLNOCIE KAPŁANÓW POSŁUGUJĄCYCH W TV TRWAM I RADIU MARYJA

Bardzo serdecznie i gorąco witamy w naszej wspólnocie parafialnej kapłanów posługujących w TV Trwam i Radiu Maryja: o. Piotra Dettlaffa CSsR i o. Jacka Cydzika CSsR. Przybyli oni na spotkanie opłatkowe organizowane przez koło Radia Maryja działające przy naszej parafii. Wyrażając wdzięczność za przybycie, życzymy wielu łask Bożych i wtrwałości w tej niełatwej, ale jakże potrzebnej posłudze. Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 24 do 31 stycznia Rodzina Teresy Molińskiej będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

POKWITOWANIA DO PODATKU

W tym tygodniu zostaną wysłane pokwitowania do wszystkich parafian, którzy złożyli donacje na naszą parafię jak również na inne cele poza parafialne. Osoby, które nie otrzymają pokwitowania z powodu braku adresu w naszym spisie, proszone są o odebrania pokwitowania w biurze parafialnym.

SPOTKANIE MODLITWEWNE GRUPY ŚW. O. PIO

W poniedziałek 25 stycznia zapraszamy wszystkich na Mszę św. o godz. 19:00 i nabożeństwo wstawiennicze za pośrednictwem św. O. Pio.

KOPERTY NA OFIARY NA 2016 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2016. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2016r.

KAWIARENKA

W miesiącu stycznia kawiarenkę przygotowuje grupa młodzieży udająca się na Światowe dni Młodzieży w Polsce. Zapraszamy.          

KOMUNIKAT DLA ZAINTERESOWANYCH

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy naszych Parafian do osobistego oddania się Jezusowi przez Maryję według św. Ludwika de Monttort. Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji po każdej Mszy św. w sali parafialnej w niedzielę 14 lutego.

GRUPA PARAFIALNA „KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA”

W naszej parafii powstała nowa grupa modlitewna- krąg Domowego Kościoła, który jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa- dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Nad każdym kręgiem czuwa ksiądz moderator- doradca i opiekun duchowy. Miesięczne spotkanie w kręgu ma charakter formacyjno-modlitewny. Składa się z następujących części- dzielenie się życiem, modlitwa oraz formacja. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa, które są zainteresowane przystąpieniem do kręgu Domowego Kościoła o kontakt z ks. Karolem.

PODZIEKOWANIE

Siostry Dominikanki organizujące coroczne Jasełka, wyrażają serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy pomogli w zrealizowaniu Jasełek 2016 pt. „ JA CIEBIE CHRZCZĘ”, nawiązujących do 1050 rocznicy Chrztu Polski. Serdeczne podziękowania kierujemy do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, występujących w Jasełkach oraz do Tancerzy, Choreografów, Artystów. Dziękujemy za pięknie opracowany podkład muzyczny do Jasełek, za liczne przybycie na Jasełka, dziękujemy Wszystkim za wszystko! Niech Dzieciątko Boże wynagrodzi swoimi łaskami. Msza św. w intencji Organizatorów  oraz Wszystkich, którym wyrażamy wdzięczność. Msza św. zostanie odprawiona w naszym kościele, dzisiaj w niedzielę, o godzinie 12:30.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2016

Począwszy od 10 lutego (Środa Popielcowa) do 20 marca (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii są wyznaczone; 16 luty i 3 marzec (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, w sali parafialnej (w najbliższe niedziele), tel. (403) 251-5535 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W środę 13 stycznia zmarła ś.p. Krystyna Białowąs w wieku 64 lat. Pogrzeb ś.p. Krystyny odbył się w naszym Kościele we wtorek 19 stycznia. Zmarłą ś.p. Krystynę polecamy Miłosierdziu Bożemu, a rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Z ŻYCIA POLONII

ZABAWA WALENTYKOWA

Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 6 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 55.00 od osoby są dostępne w sali parafialnej po Mszach św. Kontakt: Lucyna 403-366-4481.

STOWARZYSZENIE POLSKO – KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie w ramach „Kawa z tematem” w dniu 29 stycznia 2016 r. Dr. M. Broniewski będzie mówić na temat: „50 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II”. Prezentacja odbędzie się w Domu Polskim, w Sali Kombatanta i zacznie się punktualnie o 19:00. Od godziny 18:00 serwujemy kawę, herbatę napitki.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza na pierwsze w Nowym Roku Zebranie Miesięczne w niedzielę, 31 stycznia w Domu Polskim.

Początek o godz.14.30. Zapraszamy zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY uprzejmie informuje, że w dniu 4,5 luty br. od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje , że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE. W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujacy adres:Rejestracja paszportowa online

https://secure.e-konsulat.gov.pl   Następujace dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imię , nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet)data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu,jaki urząd wydał, numer PESEL

Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

GRUPA „NADZIEJA”

Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy.

PRACA

Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (10x)

RED CROSS FIRST AID & CPR COURSES – Brentwood NW Calgary Instruktorka pierwszej pomocy oferuje kursy Red Cross First Aid & CPR. Kursy odbywają się raz w miesiącu, w weekend, NW Calgary (Brentwood). Najbliższy kurs odbędzie się : 20-21 Lutego, 2016 (sob, niedz) . Certyfikaty są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Cena kursu obejmuje: materiały, kawa/herbata/ciastka, certyfikat. Możliwa jest organizacja kursu w domu lub w siedzibie firmy. Celem uzyskania szczegółów oraz kolejnych dat kursów proszę o kontakt: Joanna Mycek, Certified Red Cross First Aid Instructor; phone: 403-999-4775 email: joannamycek87@gmail.com (4x)

OPIEKUNKA DO DZIECKA

Poszukuję opiekunki dla rocznej dziewczynki na 5 dni w tygodniu. Dzielnica Mountview. Tel: 403-471-8212.

URSZULA GUT – Independent Travel Consultant – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR

 Wszelkie usugi z branży turystycznej typu przeloty, wynajem samochodów, wczasy typu” All Inclusive”, podróże służbowe, ubezpieczenia turystyczne, wycieczki autokarowe, bilety autobusowe i kolejowe, rejsy statkami, itd oferuje agent turystyczny z wieloletnim doświadczeniem w branży.  Nowoczesne oprogramowanie i technologia podróży,oszczędnosść czasu, profesjonalne porady, dopilnowanie szczegółów, konkurencyjne ceny Czekam na współpracę ! Poniedziałek -Sobota 9:00 – 17:00 ( 403-407-0177 biuro) Po godzinach lub w nagłych przypadkach (403-852-5254 Email: ugut@thetravelagentnextdoor.com Website: http://www.urszulagut.thetravelagentnextdoor.com (3x)

 

SUPPORT CATHOLIC EDUCATION!

The “Chance to Enhance” Raffle is back! Calgary Catholic Education Foundation’s second“Chance 2 Enhance” raffle is selling tickets November 16, 2015 – February 14, 2016. The grand prize is a 2016 Volvo S60. Other prizes include Westjet round-trip flights, hotel packages, cash prizes and Flames and Stampeder tickets. The draw date is February 17, 2016.Don’t miss the opportunity to win amazing prizes, while supporting the education of over 53,000 students in the Calgary Catholic School District. Visit their website at https://theccef.ca to buy tickets and learn more about the work of CCEF.