31 Stycznia, 2016r.

31 Stycznia, 2016r.

                                            IVNIEDZIELA ZWYKŁA

 

                                     Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4, 21-30

Ref: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

Jezus odczytał w synagodze w Nazaret fragment proroctwa Izajasza i zakończył stwierdzeniem o wypełnieniu tego proroctwa teraz. „Dziś w waszych uszach spełniło się to Pismo. Tekst, który czytał Jezus, według Żydów miał się spełnić w erze mesjańskiej, lecz mieszkańcy Nazaretu nie widzieli przed sobą ani Mesjasza, ani tego, co opisuje dni Jego obecności pośród ludzi. Mieszkańcy Nazaretu, wioski liczącej od 1600 do 2000 osób, byli zdumieni, że ten, którego znali od dawna, jest posłańcem przynoszącym takie nowiny. „Czyż nie jest On synem Józefa?” – słowa te brzmią już ironicznie. Zdumieniu zaczyna towarzyszyć zgorszenie tym, że czasy ostateczne rozpoczęły się wraz z rozpoczęciem publicznej posługi Jezusa. Ludzie zebrani w synagodze w Nazaret początkowo podzieli się na tych, którzy głośno dopuszczali możliwość spełnienia się odczytanych słów Izajasza i tych, którzy w myślach odrzucali taką możliwość, żeby Mesjasz pochodził z ich miasteczka. Oczekiwali, że uczyni w rodzinnym mieście to, co się dokonało w Kafarnaum. Jednak tak się nie stanie, bo nie uwierzyli w Niego. Już w przeszłości Bóg zaspokajał potrzeby pogan, w czasie, gdy Judejczycy też mieli podobne potrzeby. Prorocy Eliasz i Elizeusz uczynili znaki wobec pogan. Judejczycy pogardzali Syryjczykami. Krajanie Jezusa szybko zrozumieli Jego myśl: Nazaret Go nie przyjmie, uczynią to jednak ludzie z innych narodów. Unieśli się gniewem na myśl, że zbawienie, które Bóg ofiarowuje za pośrednictwem swojego proroka Jezusa, nie ogranicza się wyłącznie do Judejczyków, że Boża miłość obejmuje pogan, dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Prorocy zwracają uwagę na coś, co nie jest aktualnie przedmiotem zainteresowania ludzi. Prorok nie przynosi na początku dobrych wiadomości: Bóg oczekuje ich nawrócenia, Bóg ma wobec nich inny plan, chociaż Boży plan jest lepszy, to ludzie wolą pozostać przy swoim. Dlatego niewygodnych proroków usuwają, aby żyć spokojniej. Dlaczego wieść o zbawieniu innych ludzi, denerwuje ludzi religijnych? Bo podważa pewność co do ich sposobu uzyskiwania zbawienia, uznawanego dotąd za jedyny. W ich mniemaniu, ich oddanie religijne domaga się szczególnych praw, szczególnego traktowania przez Boga. Tłum nie mógł jednak, zgodnie z Prawem, wykonać kary śmierci. Nie mogli też tego zrobić w szabat. Kamieniowanie rozpoczynało się od strącenia przestępcy z urwiska, a następnie ciskano weń kamieniami, celując najpierw w pierś ofiary. Co uratowało Jezusa, czy to Pan Go ukrył, czy wzburzona grupa współrodaków odstąpiła od swojego zamiaru? On nie może zginąć w Nazaret, bo dopiero zaczyna wykonywać misję, dzieło Ojca, Jego godzina jeszcze nie nadeszła. Jezus kontynuuje swoją podróż do Boga zgodnie z jego planem, którego nic nie zdoła zahamować. Nazaret nie stanie się ośrodkiem misyjnym Jezusa. Taką rolę spełni Kafarnaum.

 

OFIAROWANIE PAŃSKIE

                                   2 Luty, 2016r.

Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Łk 2,32; Łk 2,22-40

Ref: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Biegniemy wszyscy na spotkanie z Tobą, o Chryste, szczerze i z pokorą wielbiąc Twoją tajemnice; idziemy do Ciebie przepełnieni radością… Niesiemy w rękach zapalone świece jako symbol Twojej boskiej jasności. Dzięki Tobie całe stworzenie jaśnieje, co więcej, zalane jest światłością wiekuistą rozpraszającą ciemności zła. Lecz te świece zapalone niech będą przede wszystkim symbolem jasności wewnętrznej, przez którą pragniemy się przygotować na spotkanie z Tobą, o Chryste. Jak w istocie Matka Twoja, Dziewica Najczystsza, nosiła na rękach Ciebie, prawdziwą światłość, ofiarując Cię tym, którzy pogrążeni byli w ciemnościach, tak również my, trzymając w rękach to światło widzialne dla wszystkich i oświeceni jego blaskiem, spieszymy na spotkanie z Tobą, prawdziwą światłością. Światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na ten świat, przyszła… Wszyscy razem przychodzimy do Ciebie, o Chryste, abyś nas ogarnął swoim blaskiem i abyśmy Cię mogli przyjąć jak starzec Symeon, o wiecznie żywa Światłości. Razem z nim radujemy się i śpiewamy hymn dziękczynienia Bogu, Ojcu światłości, który zesłał nam prawdziwą światłość, aby wybawić nas z ciemności i otoczyć blaskiem (św. Sofroniusz z Gerus).

Tradycyjnie w Święto Ofiarowania Pańskiego znane również jako święto Matki Boskiej Gromnicznej będą poświęcone świece podczas Mszy św. o godz. 19:00, dlatego prosimy o przyniesienie świec na ten dzień. Święto Ofiarowania Pańskiego jest też Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, dlatego modlimy się w sposób szczególny za osoby poświęcone Bogu: zakonników i zakonnice oraz świeckich, którzy żyją ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Ze świecami w ręku. W kalendarzu liturgicznym wyznaczono mu datę 2 lutego. Zamyka ono cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgię tego święta rozpoczyna obrzęd błogosławienia świec i procesja z nimi na uroczyste sprawowanie Eucharystii. Kapłan wypowiada słowa modlitwy, w której prosi, aby „wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać blask chwały Chrystusa”. To odniesienie do spotkania z Panem w wieczności oraz czytana Ewangelia o spotkaniu z Symeonem sprawiają, że pobłogosławione 2 lutego świece podaje się umierającym.

 

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 30 stycznia

18:00 – Za młodzież klas kredytowych

++ Piotr Albertin i Sr. Serafina

Niedziela, 31 stycznia  

8:00 – ++ Maria, Tadeusz, Bogdan Bogusławscy i Halina i Władysław Karpiński

9:30 – O łaskę wiary dla Iwony i Olgi

11:00 – + Danuta Szala

12:30 – ++ Janina Kaczkowska i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące            – córka z rodziną

19:00 – Dziękczynna za udaną operację

Poniedziałek, 1 luty

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnucząt          – Wanda Bator

Wtorek, 2 luty

19:00 – + Aleksander Luzar

19:00 – ++ Józef i Józefa, Czesław, Feliks i Jan Piotrowski

Środa, 3 luty

19:00 – + Marianna Kiźlin

19:00 – ++ Jacek i Leszek Szubierajski                 – rodzina

Czwartek, 4 luty

9:00 – Za parafian

19:00 – + Olek Cichański                – brat z rodziną

Piątek, 5 luty

9:00 – ++ Ludwik i Barbara Bajan

19:00 – ++ Bronisława, Franciszek i Władysława

Sobota, 6 luty

8:30 – + Andrzej Lipski      – przyjaciele

18:00 – + Małgorzata Grabowska

Niedziela, 7 luty

8:00 – ++ Krzysztof, Stanisława i Jerzy Kułakowski          – żona z rodziną

9:30 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – + Sławomir Parcia                               – żona i córka

12:30 – + Barbara Gochnia                             – rodzina

19:00 – ++ Henryk i Jadwiga Kołecki           – córka i syn

LEKTORZY – 30-31 stycznia

18:00 – J. Bogusławska, D. Topor, Z. Topor

8:00 – M. Edgar, M. Iskra, A. Rudzińska

9:30 – J. Borecki, Organista, M. Domaradzki

11:00 – A. Kamieniak, Laetare, M. Łabinowicz

12:30 – P. Wieleżyński, M. Kulaga, A. Gurgul

19:00 – Lektorzy

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE      

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

W pierwszy piątek miesiąca 5 lutego po porannej Mszy św. od godz. 9:30 rozpocznie się całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele, która będzie trwać do godziny 18:30. Prosimy wszystkich, którzy chcą modlić się w tym dniu o zapisanie się do zeszytu, aby nieustannie były osoby czuwające w kościele. Również w pierwszy piątek z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Zapraszamy w najbliższą sobotę 6 lutego na nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu z rozważaniami tajemnic różańcowych o godz. 17:15 przed wieczorną Mszą św. o 18:00. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy różańcowej

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 31 stycznia do 7 lutego Rodzina Magdy Senderowskiej będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

POKWITOWANIA DO PODATKU

W tym tygodniu zostaną wysłane pokwitowania do wszystkich parafian, którzy składali ofiary w kopertach. Jeśli ktoś nie otrzyma pokwitowania, to znaczy że nie posiadamy kompletnego adresu i prosimy o zgłoszenie się po odbiór pokwitowania do biura parafialnego. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ofiary – Bóg zapłać!

REKLAMY BIZNESOWE NA ROK 2016

W biuletynie parafialnym zostały naniesione poprawki w reklamach biznesowych. Dziękujemy tym wszystkim, którzy odnowili opłatę za reklamę na nowy rok 2016. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu parafialnego i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie !!!

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Od pierwszej niedzieli lutego aż do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy !       

CZASOPISMO RELIGIJNE „Miłujcie się”

Przy biuletynach znajduje się czasopismo o tematyce religijnej dwumiesięcznik „ Miłujcie się”, które można nabywać za dobrowolną ofiarę, i dwumiesięcznik „Głos Ojca Pio” do nabycia w biurze parafialnym

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Zapraszamy wszystkich ministrantów na spotkanie w czwartek 4 lutego bezpośrednio po Mszy św.

OPŁATEK PARAFIALNY RODZINY RADIA MARYJA

W dniu 24 stycznia przeżyliśmy piękną i podniosłą uroczystość – spotkanie opłatkowe z udziałem Ojców Piotra Dettlaffa i Jacka Cydzika.  Stąd pragniemy wyrazić nasze głębokie podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Dziękujemy przybyłym z Torunia Ojcom, naszym duszpasterzom księżom Jackowi i Karolowi, wszystkim organizatorom spotkania.  Na szczególne wyróżnienie zasługują panie, które przygotowały wyśmienity posiłek i pani, która zorganizowała czarujące występy taneczne młodzieży.  Dziękujemy też młodzieży ofiarnie posługującej przy podawaniu posiłków. Dziękujemy za piękne wykonania kolęd i  parze polskich dzieci za wykonanie rozbrajającego polskie serca wiersza. Nadewszystko dziękujemy przybyłym parafianom, którzy stworzyli przemiłą atmosferę podczas spotkania. Koło Rodzina Radia Maryja.

KOMUNIKAT DLA ZAINTERESOWANYCH

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy naszych Parafian do osobistego oddania się Jezusowi przez Maryję według św. Ludwika de Monttort. Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji po każdej Mszy św. w sali parafialnej w niedzielę 14 lutego.

GRUPA PARAFIALNA „KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA”

W naszej parafii powstała nowa grupa modlitewna- krąg Domowego Kościoła, który jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa- dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Nad każdym kręgiem czuwa ksiądz moderator- doradca i opiekun duchowy. Miesięczne spotkanie w kręgu ma charakter formacyjno-modlitewny. Składa się z następujących części- dzielenie się życiem, modlitwa oraz formacja. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa, które są zainteresowane przystąpieniem do kręgu Domowego Kościoła o kontakt z ks. Karolem.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2016

Począwszy od 10 lutego (Środa Popielcowa) do 20 marca (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii są wyznaczone; 16 luty i 3 marzec (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, w sali parafialnej (w najbliższe niedziele), tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

Z ŻYCIA POLONII 

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE

Zebranie miesięczne dzisiaj w niedzielę, w Domu Polskim. Początek o godz.14.30. Zapraszamy zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY

Uprzejmie informuje, że w dniu 4,5 luty br. od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje , że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE. W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujacy adres:Rejestracja paszportowa online

https://secure.e-konsulat.gov.pl   Następujace dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imię , nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet)data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu,jaki urząd wydał, numer PESEL

Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

OSTATKI W DOMU POLSKIM

Zapraszamy do Domu Polskiego na OSTATKI

zwane również „Śledzikiem” w sobotę 6 lutego. 19:00 koktajle, 20:00 kolacja. Tańce bezpośrednio po kolacji. Muzyka DJ Marco. Wstęp $50 od osoby.Bilety dostępne są w Domu Polskim:Tel. 291.3757 email: info@dompolski.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (9x)

RED CROSS FIRST AID & CPR COURSES – Brentwood NW Calgary

Instruktorka pierwszej pomocy oferuje kursy Red Cross First Aid & CPR. Kursy odbywają się raz w miesiącu, w weekend, NW Calgary (Brentwood). Najbliższy kurs odbędzie się : 20-21 Lutego, 2016 (sob, niedz) . Certyfikaty są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Cena kursu obejmuje: materiały, kawa/herbata/ciastka, certyfikat. Możliwa jest organizacja kursu w domu lub w siedzibie firmy. Celem uzyskania szczegółów oraz kolejnych dat kursów proszę o kontakt: Joanna Mycek, Certified Red Cross First Aid Instructor; phone: 403-999-4775 email: joannamycek87@gmail.com (3x)

OPIEKUNKA DO DZIECKA

Poszukuję opiekunki dla rocznej dziewczynki na 5 dni w tygodniu. Dzielnica Mountview. Tel: 403-471-8212.

URSZULA GUT – Independent Travel Consultant – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR

Wszelkie usugi z branży turystycznej typu przeloty, wynajem samochodów, wczasy typu” All Inclusive”, podróże służbowe, ubezpieczenia turystyczne, wycieczki autokarowe, bilety autobusowe i kolejowe, rejsy statkami, itd oferuje agent turystyczny z wieloletnim doświadczeniem w branży.  Poniedziałek -Sobota 9:00 – 17:00 ( 403-407-0177 biuro) Po godzinach. (403-852-5254) Email: ugut@thetravelagentnextdoor.com Website: http://www.urszulagut.thetravelagentnextdoor.com

PIELGRZYMKA DO POLSKI

8 dniowa pielgrzymka z możliwością przedłużenia pobytu w Polsce lub kontynuacja pielgrzymki do Medugorje na extra 10 dni. Wylot z Calgary 20 kwietnia 2016. Proszę dzwonić o szczegółowe informacje do Passport Travel International. Tel:403-256-9343)