21 luty, 2016r.

21 luty, 2016r.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 20 luty
18:00 – + Stanisław Kula               – rodzina

Niedziela, 21 luty
8:00 – ++ Włodzimierz, Jan i Marianna                    – Stasia
9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy Senderowskiej w dniu Urodzin         – przyjaciele
11:00 – ++ Józef i Cecylia Zelazowski
12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Marii i Józefa Jarzęcki  w 40 rocznicę Ślubu małżeńskiego
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Alana w 5 rocznicę Urodzin                 – rodzice

Poniedziałek, 22 luty
19:00 – + Alicja Kasiak
19:00 – ++ Helena, Konstanty, Mirosław Dziubińscy i Henryk Iwaniec

Wtorek, 23 luty
19:00 – + Tadeusz Moliński              – rodzina
19:00 – ++ Mieczysław i Wiktor Wijas

Środa, 24 luty
19:00 –  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana i jego rodziny    – mama
19:00 – Mark, o nawrócenie

Czwartek, 25 luty
9:00 – Nie ma Mszy św.
19:00 – + Helen Napora                  – Josie
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny Gurgul w dniu Urodzin           – przyjaciele

Piątek, 26 luty
9:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Magdy Senderowskiej z okazji Urodzin                        – R. Piekut
19:00 – ++ Stanisław Surowiec (3 rocz) Marianna (9 rocz) i Stefan Surowiec                                      – żona z rodziną

Sobota, 27 luty
8:30 – O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Józefa i jego rodziny                                              – mama
18:00 – O zdrowie dla Joanny             – rodzina

Niedziela, 28 luty
8:00 – O zdrowie i dużo łask Bożych dla Mateusza
– babcia
9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy Senderowskiej z okazji Urodzin                    – przyjaciele
11:00 – ++ Marianna i Leon Kluz
12:30 – ++ Maria, Tadeusz, Bogdan Bogusławscy oraz Halina i Władysław Karpiński
19:00 – + Małgorzata Ludwin
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 luty, 2016r.
Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1;Łk 9,28b-36
Ref: Pan moim światem i zbawieniem moim
Czas Wielkiego Postu to nie tylko czas odkrywania wartości wyrzeczenia, doskonalenia siły woli, sięgania po wartości wyższe rezygnując z niższych. Czas Wielkiego Postu to czas intensywnego doskonalenia modlitwy, czyli osobistego kontaktu z Bogiem. Nie chodzi o zwiększenie liczby pacierzy, lecz o usłyszenie przemawiającego Boga. Istnieje bowiem zasadnicza różnica między pacierzem a modlitwą. W pacierzu człowiek mówi, a Bóg słucha, a w modlitwie Bóg mówi, a człowiek słucha.Wielu chrześcijan uczy się jedynie pacierza i na nim poprzestaje, nie podejmując trudu opanowania modlitwy. Mówią do Boga, lecz nie umieją Go słuchać. A przecież w spotkaniu człowieka z Bogiem, Bóg ma znacznie więcej do powiedzenia człowiekowi, niż człowiek Bogu. Ktokolwiek zatem traktuje poważnie spotkanie z Bogiem, nastawia się przede wszystkim na usłyszenie Boga. Bóg przemawia w różny sposób. Może to być niezłomne przekonanie, które rodzi się w sercu człowieka jeszcze w trakcie modlitwy, pod wpływem światła Bożej łaski. Odpowiedź Boga może być zawarta w spotkaniach z innymi ludźmi, w wydarzeniach, w konkretnych układach, które niosą człowieka jak fala na bystrej rzece. Jego odpowiedź można znaleźć w książce, w filmie, w kazaniu, rekolekcjach…Czasem na odpowiedź trzeba czekać długo, a bywa, że samo milczenie Boga jest Jego odpowiedzią. Kochające dziecko doskonale rozumie pełne wymowy milczenia ojca czy matki jako odpowiedź na prośbę, jaką do nich zanosi. Podobnie jest i z Bogiem, On lubi odpowiadać milczeniem. Najpełniejszą odpowiedź Boga na nasze pytania i prośby znajdujemy w Piśmie Świętym. Mówi nam o tym dzisiejsza Ewangelia. Rozmodlony Chrystus rozmawia z bohaterami Starego Testamentu — Mojżeszem i Eliaszem. Bóg wzywa obecnych przy tym Apostołów, by słuchali Chrystusa: „Jego słuchajcie” /Łk 9, 35/. Nie Mojżesza, nie Eliasza, ale Chrystusa. W Nim jest zawarta odpowiedź na wszystkie dręczące człowieka pytania. Wielki Post to czas słuchania Chrystusa, to czas doskonalenia modlitwy. Może warto podzielić czas swego wieczornego pacierza na dwie części. Pierwszą przeznaczyć na przedstawienie Bogu tego, co dla nas najważniejsze, a w drugiej starać się nastawić na odbiór Bożego słowa. Warto również przynajmniej raz w tygodniu otworzyć Ewangelię i posłuchać, co Chrystus ma mi do powiedzenia.Tylko ten dobrze przeżyje czas Wielkiego Postu, kto usłyszy Chrystusa, do kogo dotrze przynajmniej jedno zdanie Zbawiciela. Już samo usłyszenie Boga jest wielkim wydarzeniem w życiu człowieka, nie mówiąc o tym, jak wielkim bogactwem staje się treść Bożego słowa
LEKTORZY – 20-21 luty
18:00 – S. Teresa, D. Topor, Z. Topor
8:00 – M. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski
9:30 – M. Podgórny, M.Iskra, P. Podgórny
11:00 – A. Kamieniak, S. Salome, T. Nowak
12:30 – W. Potocka, M. Kulaga, A. Gurgul
19:00 – Młodzież/Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:
GORZKIE ŻALE –  w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15.
DROGA KRZYŻOWA
– dla dzieci w środy o godz. 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godz. 18:30

TOGETHER IN ACTION – 2016
Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 500.00.
Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Przez najbliższy tydzień od 21 do 28 lutego Rodzina Henryka i Anny Opałka będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.
BIURO PARAFIALNE
UWAGA!  Zawiadamiamy, że biuro parafialne w poniedziałki jest nieczynne. Natomiast od wtorku do piątku biuro będzie czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

KAWIARENKA
Przez miesiąc luty i marzec  kawiarenkę przygotowuje „Grupa Parafialna”. Zapraszamy.

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK
Do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy !

Z ŻYCIA POLONII

INFORMACJA DLA PRZYLATUJĄCYCH DO KANADY PO 15 MARCA 2016
Od 15 marca 2016 roku wjazd do Kanady dla obywateli krajów ruchu bezwizowego, w tym Polski, będzie wymagał wcześniejszej rejestracji on-line. Władze kanadyjskie wprowadziły konieczność wypełnienia formularza eTA, czyli elektronicznego systemu autoryzacji podróży. Dokładnie więc od 15 marca 2016 roku obcokrajowcy, którzy są zwolnieni z konieczności posiadania wizy wjazdowej (w tym obywatele Polski) będą musieli wypełnić formularz eTA, jeśli planują podróż do Kanady drogą lotniczą (nowy wymóg nie dotyczy przekraczających granicę Kanady drogą lądową lub morską.) Jeśli ktoś otrzymał Work Permit lub Study Permit przed 1 sierpnia 2015 i planuje wyjazd i powrót do Kanady, potrzebuje zarejestrowania się w systemie eTA. Rejestracja eTA nie obowiązuje stałych rezydentów Kanady, posiadających kartę stałego pobytu. Poza tym naturalnie będzie nadal wymagany ważny paszport.  Sugerujemy nie zwlekać w tej sprawie do ostatniej chwili i aplikować on line na stronie canada.ca/eTA. Na tej witrynie jest dostępna informacja o procedurze eTA w języku polskim. Koszt rejestracji to 7 dolarów kanadyjskich. Większość wniosków powinna być akceptowana w ciągu kilku/kilkunastu minut od złożenia, ale mogą być wyjątki. Wtedy w ciągu maksymalnie 72 godzin otrzyma się maila z dalszymi instrukcjami. Założone konto eTA będzie powiązane z paszportem i będzie ważne do 5 lat lub daty wygaśnięcia paszportu – zależy od tego, co będzie pierwsze. Rejestracja będzie dawała możliwość wizyty w Kanadzie do 6 miesięcy. W innym przypadku będzie trzeba złożyć wniosek i przedłużenie pobytu. Obsłudze lotów do Kanady będzie trzeba pokazać paszport, dzięki czemu sprawdzą, czy pasażer posiada eTA. Na granicy będzie także krótkie spotkanie ze strażnikiem służby granicznej, który ostatecznie zadecyduje o wjeździe do kraju i i czasie pobytu.
Informację przygotował: Marek Domaradzki
KSIĄŻKI DO ZAMÓWIENIA
Jest możliwość zakupu II tomu „Dziejów Polski” prof. Andrzeja Nowaka oraz „Chrztu Polski” Krzysztofa Ożoga (Książka Roku). Cena zależy od ogólnej ilości zamówienia i powinna być w granicach 55zł. Zamówienia proszę wysyłać na pulwicki@shaw.ca.

ZESPÓŁ MAZOVIA
Zaprasza dzieci i młodzież od 10 do 18 lat, zainteresowanych polskimi tańcami i śpiewem, na nabór uzupełniający. Nabór odbędzie się 21 i 28 lutego, w studiu tanecznym na ulicy 4005 – 9 St SE, Calgary od godziny 18:00 do 20:00.
Dodatkowe informacje u p.Majki Kowalczyk  pod numerem telefonu : 403 540-5794 lub pod adresem email: mazoviadance@gmail.com

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza na Zebranie Miesięczne w niedzielę, 28 lutego w Domu Polskim. Początek o godz.14.30. Zapraszamy wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością organizacji.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY
S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o  miesięcznym zebraniu,  które odbędzie się w niedzielę  21 lutego 2016 roku w Domu Polskim o godzinie 14:30. Zapraszam zrzeszonych  i  wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu. Jednocześnie zapraszam wszystkich członków naszego Koła oraz Polonię na Mszę Św. do Kościoła MBKP w dniu 28 lutego o godz.12:30 w intencji „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

RELIGIOUS LIFE AND DISCERNING GOD
Young women interested in learning about the Religious life and discerning God’s will for their life are invited to participate in the Lenten retreat: Thirsting for Mercy. The retreat is presented by Sisters from a number of Religious communities on Saturday, February 27th, 2016 at St. Joseph’s Church (640-19 Ave. NW, Calgary). It begins with Morning Mass at 9 a.m. and concludes at 4 p.m. with the opportunity for the Sacrament of Reconciliation. A simple lunch will be served. To register, contact Sr. Terry at tksmithfcj@yahoo.ca, or call 403-228-3623, or register online at the Events link at facebook.com/calgaryvocationsretreat.
DAY OF RETREAT IN THE YEAR OF MERCY
For all those who work with Youth, or who have an interest in working with youth and young adults to be held on Sunday February 28th, 2016.   The day of retreat will begin with Mass at 10:30 a.m. at St. Anthony’s Parish with Bishop Henry, followed by lunch, a talk by Bishop Henry, and then a second speaker will lead us in reflection and prayer (TBA).  The day will conclude by 4:30 p.m.  Please mark this date in your calendar.The cost for the day will be $20, and this covers our speakers, and your lunch. There will be more information to follow shortly.  You are most welcome to come to Mass with your family, and then to stay yourself for the retreat.
NEW GENDER GUIDELINES FOR SCHOOLS – How Parents can respond
NORTH CALGARY – February 22, 2016 at St. Thomas More 15 Templebow Rd NE from 7:30pm – 9:00pm
SOUTH CALGARY – February 26, 2016  at St. Cecilia 321 – 90 Ave SE from 7:30pm – 9:00pm.
OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (6x)

OPIEKUNKA
Zaopiekuję się osobą w wieku starszym. Mam 3 letnie doświadczenie z osobą niepełnosprawną. Proszę dzwonić do Anny. Tel: 403-710-5511 (3x)

DOM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę cały dom w dzielnicy Fairview SE. Dom z 2 sypialniami, 2 łazienki, 2 salony na górze. Cały wyremontowany. Podwójny ogrzewany garaż.
Tel: 403-710-6338 (3x)

PIELGRZYMKA DO POLSKI
8 dniowa pielgrzymka z możliwością przedłużenia pobytu w Polsce lub kontynuacja pielgrzymki do Medugorje na extra 10 dni. Wylot z Calgary 20 kwietnia 2016. Proszę dzwonić o szczegółowe informacje do Passport Travel International. Tel:403-256-9343

SZUKAM OPIEKUNKI
Starsza pani szuka opiekunki od poniedziaku do piątku. Ewentualnie w soboty. Dzielnica Signal Hill. Tel: 403-569-9628 (2x)
OPIEKUNKA DO DZIECKA
Poszukuję opiekunki dla rocznej dziewczynki na 5 dni w tygodniu. Dzielnica Mountview. Tel: 403-471-8212. (4x)

WYNAJMĘ MIESZKANIE
Wynajmę ładne umeblowane (ciche) mieszkanie: jedna sypialnia, kuchnia otwarta z jadalnią i dużym pokojem dziennym wychodzącym na duży balkon. Dobra lokalizacja obok Southland Leisure Center. Do pięknej trasy rowerowej tylko 4 min. wokół jeziora Herritage Park. Mieszkanie do wynajęcia na okres 5 miesięcy od maja albo kwietnia. Cena $ 800 dol. (lub do uzgodnienia). 403-919-5751 (1x)