7 luty, 2016r.

7 luty, 2016r.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 6 luty

18:00 – + Małgorzata Grabowska

Niedziela, 7 luty

 

8:00 – ++ Krzysztof, Stanisława i Jerzy Kułakowski     – żona i rodziną

9:30 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – + Sławomir Parcia                               – żona i córka

12:30 – + Barbara Gochnia                                        – rodzina

19:00 – ++ Henryk i Jadwiga Kołecki             – córka i syn

 

Poniedziałek, 8 luty

19:00 – + Piotr Albertin                               – żona z dziećmi

19:00 – + Małgorzata Owoc

 

Wtorek, 9 luty

19:00 – O nawrócenie i pojednanie w rodzinie

19:00 – O łaskę wiary dla pewnej osoby i o pokój w rodzinie

 

Środa, 10 luty – Środa Popielcowa

9:00 – Za parafian

19:00 – Silvana Valentino, o nawrócenie

 

Czwartek, 11 luty – Światowy dzień chorego

9:00 – Nie ma Mszy św.

19:00 – + Teresa Mulvihill

 

Piątek, 12 luty

9:00 – ++ Zofia, Zbigniew Koneccy oraz Jan i Anna Rećko

19:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski dla dzieci z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże           – rodzice

 

Sobota, 13 luty

8:30 – ++ Jan i Maria Nodzak i Józefa i Franciszek Korczewski

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Karoliny i Józefa w 50 rocz. Ślubu małżeńskiego              – dzieci

 

Niedziela, 14 luty

 

8:00 – ++ Elżbieta i Marian Bosowscy                                        – Sr. Teresa

9:30 – ++ Bogusław, Leokadia i Zdzisław Świtalscy

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Kuby i Asi                         – rodzice

12:30 – ++ Jadwiga i zmarli z rodziny Tłustochowicz                – siostra

19:00 – ++ Teresa i Stanisław Sojka oraz Tadeusz Lichman

 

LEKTORZY – 6-7 luty

18:00 – J. Bogusławska, S. Teresa, M. Domaradzki

8:00 – O. Pepłowski, M. Sobczak, M. Pepłowski

9:30 – Z. Topor, D. Topor, J. Pietrzak

11:00 – E. Kiegler, S. Salome, M. Kaczan

12:30 – J. Miazga, M. Iskra, T. Miazga

19:00 – Młodzież/Lektorzy

                    V NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Mt 4,19; Łk 5,1-11

Ref: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

 

Św. Łukasz szczegółowo opisuje wydarzenie, jakie poprzedziło powołanie Szymona na Apostoła. Piotr z towarzyszami spędził noc w łodzi na jeziorze. Rankiem dobił do brzegu, ale ich łodzie tym razem były puste. Do tej pustej łodzi wszedł Jezus i poprosił, zmęczonego bezowocną pracą Szymona, o jej wypożyczenie. Chciał z niej wygłosić kazanie do zebranego na brzegu tłumu. Być może, że chciał w ten sposób zatrzymać Piotra. Ten bowiem po takiej nocy bezowocnej pracy nie miał chyba większej ochoty na słuchanie kazań. Nic też nie świadczy o tym, by jakieś słowo Jezusa szczególnie głęboko zapadło w jego serce.

Po kazaniu Chrystus każe Piotrowi wypłynąć na głębię i zarzucić sieci. Szymon, dobry rybak, wie, że skoro połów nie udał się w nocy, to tym bardziej nie uda się w ciągu dnia. Gotów jest jednak spełnić życzenie Jezusa. Stwierdza jasno: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Odpowiedź Jezusa była natychmiastowa. „Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać”. Musieli korzystać z pomocy współtowarzyszy w drugiej łodzi. Szymon widząc łodzie wypełnione rybami, przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”.Trzeba dokładnie odtworzyć to ewangeliczne wydarzenie, bo w nim jest ukazana droga dochodzenia do zawierzenia Bogu. Człowiek wpierw musi uwierzyć w siebie, poznać swoje możliwości i wiedzieć, na co go stać. Z kolei, po okresie radości z własnych sukcesów, musi przeżyć gorycz rozczarowania. Musi zwątpić w siebie odkrywając, jak jego możliwości są ograniczone. Piotr dobrze opanował sztukę połowów, ale noc bezowocnej pracy pomogła mu odkryć, jak niewiele może. Bezowocna praca jest zawsze godziną zwątpienia w siebie. Dopiero wówczas, gdy człowiek ma za sobą te dwa etapy, pierwszy — wiary w siebie, drugi — zwątpienie w siebie, może wejść w etap trzeci — świadomego zawierzenia Bogu. Piotr na słowo Mistrza zarzuca sieci. Łowi mnóstwo ryb, lecz wie, że tym razem nie o ryby chodzi, lecz o jego wiarę. Stanął na drodze zawierzenia Bogu i odtąd uczyni wszystko, by z tej drogi nie zejść. Słowo Jezusa będzie dla niego rozstrzygające, nawet gdy Mistrz zapowie Jego trzykrotne zaparcie. Ludzie najczęściej utożsamiają zawierzenie Bogu z wiarą w siebie. Sądzą, że wiara to jest środek dopingowy, a ten, kto go zażyje, staje się nie do pokonania. Tymczasem człowiek wierzący wie, na co go stać i doskonale zna granice swoich możliwości, ale równocześnie z doświadczenia zna potęgę wszechmocy Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. To nie on dokonuje rzeczy zdumiewających, lecz Bóg. Piotr dobrze wiedział, że to nie on zagarnął mnóstwo ryb, mimo że we własnych rękach trzymał sieci. On wiedział, że jest to dzieło Jezusa. Wiara jedynie umożliwia człowiekowi uczestniczenie w dziełach Boga.

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE     

 

ŚRODA POPIELCOWA – POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU

W Środę Popielcową 10 lutego w naszym kościele Msze św. z ceremonią posypania głów popiołem o godzinie 9:00 rano i 19:00 wieczorem. W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych dla tych, którzy ukończyli 14 rok życia. Okres Wielkiego Postu jest dla ludzi wierzących, także czasem powstrzymania się od hucznych zabaw.

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja „Alleluja” (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare (łac. „Wesel się” – od pierwszych słów introitu). W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle stoją przy nim świece i kwiaty.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 lutego w Święto Matki Bożej z Lourdes przypada doroczny Światowy Dzień Chorych, dlatego pamiętajmy w modlitwie o chorych, cierpiących i samotnych.Ważne jest, aby być blisko tego, który cierpi. On, być może więcej jak uzdrowienia, potrzebuje obecności człowieka, serca pełnego miłosierdzia, ludzkiej solidarności, by nie zostawiać tych osób w samotności, porzuconych, gdy znajdują się w tak delikatnym momencie swojego życia. Ojciec Święty przypominał o licznych uzdrowieniach Jezusa w Galilei. Ewangelia przytacza wiele innych przykładów, gdy Chrystus wzywany był do chorych i przez chorych. – My także ciągle jesteśmy wzywani. Wszyscy w pewnym sensie jesteśmy wzywani, chociaż każdy w inny sposób. Człowiek cierpi w różnych miejscach, niekiedy „bardzo cierpi”. Wzywa drugiego człowieka. Potrzebuje jego pomocy. Potrzebuje jego obecności. Czasami onieśmiela nas fakt, że nie potrafimy „uleczyć”, nie potrafimy pomóc, tak jak czynił to Jezus. „Chodzi tutaj o lekarzy, pielęgniarki i wszystkich przedstawicieli służby zdrowia. Chodzi tutaj o Instytucje, które służą zdrowiu człowieka: ambulatoria medyczne i stomatologiczne, apteki, szpitale, kliniki, sanatoria, domy opieki” Należy zatem „za wszelką cenę podtrzymać piękną tradycję: dzieło lekarza i pielęgniarki powinno być traktowane nie tylko jako zawód, ale, możliwe, że przede wszystkim, jako 'powołanie. Troska o niepełnosprawnych fizycznie i o ludzi starszych, troska o chorych umysłowo.

Obchody Światowego Dnia Chorego wpisują się w Jubileusz Miłosierdzia. Czas ten może skłaniać do większego otwarcia na dialog i wzajemnego zrozumienia, do eliminowania wszelkich form zamknięcia i pogardy oraz odrzucenia wszelkiej przemocy i dyskryminacji. W tym też okresie – jak wskazywał papież Franciszek – każdy szpital lub klinika mogą być widzialnym znakiem i miejscem promowania kultury spotkania i pokoju, gdzie doświadczenie choroby i cierpienia, a także profesjonalna i braterska pomoc przyczyniają się do przezwyciężenia wszelkich granic i podziałów.

 

AKT ODDANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ WEDŁUG ŚW. LUDWIKA DE MONTFORT

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy naszych Parafian do osobistego oddania się Jezusowi przez Maryję według św. Ludwika de Monttort. Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji po każdej Mszy św. w sali parafialnej w niedzielę 14 lutego.

 

TOGETHER IN ACTION – 2016

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpocznie się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 7 do 14 lutego Rodzina Krystyny i Szymona Apanowicz będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

 

BIURO PARAFIALNE

UWAGA! Zawiadamiamy, że biuro parafialne w poniedziałki będzie nieczynne, począwszy od poniedziałku 8 lutego. Natomiast od wtorku do piątku biuro będzie czynne w godzinach od 9:00 do 13:00

 

KAWIARENKA

W dzisiejszą niedzielę kawiarenkę przygotowuje grupa młodzieży udająca się na Światowe dni Młodzieży w Polsce. Zapraszamy.

               

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Od pierwszej niedzieli lutego aż do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy !       

 

CZASOPISMO RELIGIJNE „Miłujcie się”

Przy biuletynach znajduje się czasopismo o tematyce religijnej dwumiesięcznik „ Miłujcie się”, które można nabywać za dobrowolną ofiarę, i dwumiesięcznik „Głos Ojca Pio” do nabycia w biurze parafialnym

 

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W niedzielę 14 lutego, po Mszy św. o godzinie 11: 00 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy.

 

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2016

Począwszy od 10 lutego (Środa Popielcowa) do 20 marca (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii są wyznaczone; 16 luty i 3 marzec (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, w sali parafialnej (w najbliższe niedziele), tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POCHÓWKU ALFREDA PAWŁOWSKIEGO

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lutego o godz, 10:00 rano odbędzie się uroczyste złożenie urny z prochami Alfreda Pawłowskiego w Columbarium w podziemiach Kościoła Sacrred Heart Church mieszczącym się przy ul. 1307- 14th St. SW w Calgary, na które serdecznie zaprasza przyjaciół i znajomych żona Krystyna z rodziną.

 

Z ŻYCIA POLONII

SPOTKANIE I LUNCH DLA POLSKO KANADYJSKIEGO KLUBU SENIORÓW

Zapraszamy członków Klubu Seniorów na lunch, który odbędzie się w sali parafialnej 10 lutego o godzinie 12:00.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

 

PRACA

Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (8x)

 

RED CROSS FIRST AID & CPR COURSES – Brentwood NW Calgary

Instruktorka pierwszej pomocy oferuje kursy Red Cross First Aid & CPR. Kursy odbywają się raz w miesiącu, w weekend, NW Calgary (Brentwood). Najbliższy kurs odbędzie się : 20-21 Lutego, 2016 (sob, niedz) . Certyfikaty są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Cena kursu obejmuje: materiały, kawa/herbata/ciastka, certyfikat. Możliwa jest organizacja kursu w domu lub w siedzibie firmy. Celem uzyskania szczegółów oraz kolejnych dat kursów proszę o kontakt: Joanna Mycek, Certified Red Cross First Aid Instructor; phone: 403-999-4775 email: joannamycek87@gmail.com (2x)

 

PIELGRZYMKA DO POLSKI

8 dniowa pielgrzymka z możliwością przedłużenia pobytu w Polsce lub kontynuacja pielgrzymki do Medugorje na extra 10 dni. Wylot z Calgary 20 kwietnia 2016. Proszę dzwonić o szczegółowe informacje do Passport Travel International. Tel:403-256-9343)